Wykaz publikacji wybranego autora

Urszula Solecka, mgr inż.

poprzednio: Janicka

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56678575000

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
2
 • Optimization of synthesis conditions of pyromorphite-vanadinite and mimetite-vanadinite solid solution series / Urszula JANICKA, Tomasz BAJDA, Justyna TOPOLSKA, Maciej MANECKI // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2014 vol. 40 no. 1, s. 88. — XV\textsuperscript{th} international conference of young geologists Herl'any 2014 : Międzybrodzie Żywieckie, Poland, May 8\textsuperscript{th}–10\textsuperscript{th} 2014 : abstracts. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2014.40.1/geol.2014.40.1.75.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
 • Secondary minerals of $Pb-Zn$ Stan Terg skarn deposit, Kosovo – X-ray diffraction and Raman spectroscopy study / Joanna KOŁODZIEJCZYK, Urszula JANICKA, Jaroslav PRŠEK // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2012 [wyd. 2013] vol. 38 no. 4, s. 486–487. — Bibliogr. s. 487. — Herlandia 2013 : XIV international conference of young geologists Herl’any 2013 : Svätý Jur, Slovak Republic, 4–6 April 2013 : abstracts. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2012.38.4/geol.2012.38.4.abstracts.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Spectroscopic study of mimetite-vanadinite solid solution series – preliminary results / Urszula JANICKA, Tomasz BAJDA, Justyna TOPOLSKA, Maciej MANECKI // W: EGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2014 : Vienna, Austria, 27 April–02 May 2014 : abstracts & programme. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vienna : European Geosciences Union], [2014]. — Dysk Flash. — (Geophysical Research Abstracts ; ISSN 1607-7962 ; vol. 16). — S. [1], EGU2014-5193-2. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • The Rietveld refinement studies of pyromorphite-vanadinite and mimetite-vanadinite solid solution series / Urszula SOLECKA, Sylwia ZELEK, Tomasz BAJDA // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2016 vol. 42 no. 1, s. 127–128. — Bibliogr. s. 128. — ICYG 2016 : XVII\textsuperscript{th} International Conference of Young Gelogists Herl'any 2016 : Svätý Jur, Slovakia, April 14th–16th 2016 ; abstracts. — tekst: http://goo.gl/HvoSCa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2016.42.1.127

10
 • Thermodynamic stability of pyromorphite-vanadinite solid solution series : [abstract] / U. SOLECKA, T. BAJDA, J. TOPOLSKA, M. MANECKI // W: Goldschmidt 2016 [Dokument elektroniczny] : 26th goldschmidt conference : Yokohama, Japan, 26th June – 1st July. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Yokohama : s. n.], [2016]. — S. 2906. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://goo.gl/VJAUEh [2016-07-19]. — Bibliogr. s. 2906

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Thermodynamics of pyromorphite - vanadinite solid solution series / Bartosz PUZIO, Urszula SOLECKA, Maciej MANECKI, Tomasz BAJDA // W: ICYG 2019 : XX\textsuperscript{th} International Conference of Young Geologists : April 3-5 2019, Herl'any, Slovakia : abstract book / eds. Tomáš Bakalár, [et al.]. — Bratislava : The Publishing House of the Comenius University, 2019. — Na stronie red. podano błędny ISBN: 978-80-223-4703-7. — ISBN: 978-80-223-4705-1 ; e-ISBN: 978-80-223-4704-4. — S. 87–88. — Bibliogr. s. 88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Vibrational spectroscopic study of pyromorphite-vanadinite solid solution series / JANICKA U., BAJDA T., TOPOLSKA J., MANECKI M. // W: IMA 2014 [Dokument elektroniczny] : 21st general meeting of IMA : delving deeper : minerals as mines of information : 1–5 September 2014, Johannesburg, South Africa : abstract volume / eds. Deshenthree Chetty, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [South Africa : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-0-620-60082-8. — S. 164. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 164

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ warunków syntezy wanadynitu na czystość otrzymanego produktuInfluence of vanadinite synthesis conditions on the purity of the obtained product / Urszula JANICKA, Tomasz BAJDA, Justyna TOPOLSKA, Maciej MANECKI // W: Młodzi dla techniki : wybrane problemy naukowo-badawcze chemii i technologii chemicznej : [praca zbiorowa] / red. Dariusz Szychowski ; Politechnika Warszawska. Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. — Sierpc : P. P.-H. „DRUKARNIA” Sp. z o. o., 2013. — ISBN: 978-83-62081-15-8. — S. 99–108. — Bibliogr. s. 107–108, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Zastosowanie modyfikowanego organicznie smektytu do unieruchamiania związków fosforu i ołowiuApplication of organo-smectite to neutralization of phosphorous and lead compounds / Tomasz BAJDA, Barbara SZALA, Urszula JANICKA // W: Sorbenty mineralne : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie / red. nauk. Tadeusz Ratajczak, Grzegorz Rzepa, Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — ISBN: 978-83-7464-629-1. — S. 35–47. — Bibliogr. s. 45–47, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: sorpcja, smektyt, organosmektyt, HDTMA-Br, piromorfit bromowy

  keywords: sorption, brompyromorphite, smectite, organo-smectite, HDTMA-Br

  cyfrowy identyfikator dokumentu: