Wykaz publikacji wybranego autora

Urszula Marmol, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8646-7901 połącz konto z ORCID

ResearcherID: X-2038-2018

Scopus: 56051193300

PBN: 5e709208878c28a04738ede6

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 36 publikacji Autora


1
 • A FFT based method of filtering airborne laser scanner data / U. MARMOL, J. JACHIMSKI // The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences ; ISSN 1682-1750. — 2004 vol. 35 Pt. B3 Commission 8, s. 1147–1152. — Bibliogr. s. 1152, Abstr.. — ISPRS : International Society for Photogrammetry and Remote Sensing : XX-th Congress : proceedings / eds. M . Orhan ALTAN. — [S. n. : s. l.], cop. 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Accuracy of laser scanners for measuring surfaces made of synthetic materials / Grzegorz LENDA, Urszula MARMOL, Grzegorz Mirek // Photogrammetrie Fernerkundung Geoinformation ; ISSN 1432-8364. — 2015 H. 5, s. 357–372. — Bibliogr. s. 371–372, Summ., Zsfassung

 • keywords: measurement error, terrestial lidar, material tests

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1127/pfg/2015/0273

3
 • Analiza algorytmów detekcji obiektów infrastruktury kolejowej na podstawie chmury punktów mobilnego skaningu laserowegoAnalysis of detection algorithms of railway infrastructure object based on scanning mobile laser point cloud / Urszula MARMOL // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2012 vol. 24, s. 211–220. — Bibliogr. s. 219, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-22-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza częstotliwościowa jako metoda filtrowania profili powierzchni topograficznej[Frequency analysis as method of filtering of topographic surface profiles] / Urszula MARMOL // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2002 vol. 12 b, s. 257–268. — Bibliogr. s. 268, Streszcz.. — Fotogrametria i teledetekcja w społeczeństwie informacyjnym : materiały ogólnopolskiego sympozjum naukowego zorganizowanego w dniach 24–26 października 2002 roku w Białobrzegach k/Warszawy / red. zesz. Zdzisław Kurczyński ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji. Sekcja NT SGP ; Sekcja Fotogrametrii i Teledetekcji Komitetu Geodezji PAN ; Zakład Fotogrametrii, Instytutu Fotogrametrii i Kartografii Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. — Warszawa : WGiK PW, 2002. — tekst: http://ptfit.sgp.geodezja.org.pl/wydawnictwa/vol_12_2002/arch_v12b_2002_s257_marmol.pdf

 • słowa kluczowe: analiza częstotliwościowa, odpowiedź impulsowa, filtracja elementów, filtr cyfrowy

  keywords: time frequency analysis, impulse response, filtration elements, digital filter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza falkowa danych lotniczego skaningu laserowego w procesie automatycznej ekstrakcji wybranych obiektówWavelet analysis of airborne laser scanning data in the process of automatic extraction of selected objects / Urszula MARMOL. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 130, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 322). — Bibliogr. s. 123–[131], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-911-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza przydatności lotniczegu skaningu laserowego do opracowania modelu budynków 3D zgodnego ze specyfikacją inspireAnalysis of usefulness of airborne laser scanning for preparation of 3D buildings model consistent with inspire specification / Urszula CISŁO-LESICKA, Natalia BOROWIEC, Urszula MARMOL, Krystian PYKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2014 vol. 26, s. 39–52. — Bibliogr. s. 50–51, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: INSPIRE, model 3D, ALS, budynki, GIS 3D

  keywords: INSPIRE, 3D model, ALS, 3D GIS, buildings

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14681/afkit.2014.003

7
8
 • Attempts at automatic detection of railway head edges from images and laser data / Urszula MARMOL, Sławomir MIKRUT // Image Processing & Communications : an International Journal ; ISSN 1425-140X. — 2012 vol. 17 no. 4, s. 151–160. — Bibliogr. s. 159–160, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Dane lidarowe i fotogrametryczne jako źródło danych do opracowania bazy obrazów wejściowych w percepcji wizualnejLidar and photogrammetric data as a data source for preparation of an input image database in visual perception / Urszula MARMOL, Natalia BOROWIEC // W: Współczesne technologie geoinformacyjne w modelowaniu przestrzeni [Dokument elektroniczny] : I kongres geoinformacyjny : X ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Kraków, 25-27 X 2023 : streszczenia referatów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krakow : Polska Akademia Umiejętności - Komisja Geoinformatyki], [2023]. — S. [143]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://kongres-geo.pl/application/files/3316/9822/3649/ksiega_abstraktow_v03.pdf [2023-11-27]. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja Autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, baza danych, eye tracking, obrazy wejściowe, percepcja wizualna

  keywords: database, renewable energy sources, eye tracking, visual perception, input images

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Detection of line objects by means of Gabor wavelets and Hough transformDetekcja obiektów liniowych z wykorzystaniem falek Gabora i transformaty Hougha / U. MARMOL, N. BOROWIEC // Archives of Civil Engineering = Archiwum Inżynierii Lądowej / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee for Civil Engineering ; ISSN 1230-2945. — 2020 vol. 66 iss. 3, s. 339-363. — Bibliogr. s. 360, Streszcz.. — tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/134401/edition/117468/content

 • słowa kluczowe: detekcja krawędzi, transformata Hougha, obiekty liniowe, falki Gabora

  keywords: edge detection, Hough transform, line objects, Gabor wavelets

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/ace.2020.134401

12
13
 • Dokładność dalmierzy bezzwierciadlanych dla pomiaru obiektów wykonanych z materiałów syntetycznychAccuracy of reflectorless rangefinders for measurements of objects made of synthetic materials / Grzegorz LENDA, Urszula MARMOL // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2010 vol. 56 nr 11, s. 1280–1286. — Bibliogr. s. 1286, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Dokładność określenia wysokości drzew na podstawie numerycznego modelu koron drzew opracowanego z wykorzystaniem danych lotniczego skanowania laserowegoAccuracy of tree height estimation using lidar data-derived DCM / Urszula MARMOL, Krzysztof Będkowski // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18 a, s. 377–385. — Bibliogr. s. 384, Streszcz.. — ISBN: 978-83-61576-08-2. — tekst: http://goo.gl/G1gAey

 • słowa kluczowe: dokładność, wysokość drzew, lotnicze skanowanie laserowe, DCM, DSM, DTM

  keywords: accuracy, DTM, DSM, airborne laser scanning, tree height, DCM

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Filtry teksturalne w procesie automatycznej klasyfikacji obiektówTexture filters in the process of automatic object classification / Urszula MARMOL, Grzegorz LENDA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2010 vol. 21, s. 235–243. — Bibliogr. s. 242–243, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-13-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Impact of JPEG compression on trustworthiness of multispectral images used for identification of agricultural boundariesWpływ kompresji JPEG na wiarygodność identyfikacji granic użytków rolnych na podstawie obrazów wielospektralnych / Krystian PYKA, Józef JACHIMSKI, Natalia BOROWIEC, Urszula MARMOL, Andrzej WRÓBEL // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, cop. 2006. — (Proceedings of the Geodesy and Environmental Engineering Commission / Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. Geodesy ; ISSN 0079-3299 ; 42). — S. 61–77. — Bibliogr. s. 75, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Integracja danych lidarowych i fotogrametrycznych w procesie automatycznego wykrywania obiektówIntegration of airborne lidar and photogrammetric data in the process of automatic object extraction / Urszula MARMOL // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 20, s. 275–284. — Bibliogr. s. 283–284, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61-576-10-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Integracja danych obrazowych i skaningowych na wybranym przykładzieIntegration of image and laser scanning data based on selected example / Sławomir MIKRUT, Agnieszka MOSKAL, Urszula MARMOL // W: iNOTICE'14 [Dokument elektroniczny] : Emerging applications and educational approaches for social impact, Warsztaty: Nowe technologie informatyczne w służbie edukacji : fifth international NOTICE conference = 5. konferencja międzynarodowa ; Seminarium: Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania : 25–26 czerwca Słok k/Bełchatowa 2014. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Łódź : Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej], [2014]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.kis.p.lodz.pl/abstracts.html [2014-09-17]. — Tekst pol.-ang.. — Abstrakt opublikowany w ramach seminarium

 • słowa kluczowe: skaning laserowy, fotogrametria, integracja danych, dane obrazowe

  keywords: laser scanning, photogrammetry, data integration, image data

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
22
 • Lotniczy skaning laserowy : zastosowania praktyczne : [streszczenie]Airborne laser scanning : practical applications : [summary] / Andrzej Gola, Urszula MARMOL // W: Katalog wystawców X międzynarodowych targów GEA : materiały szkoleniowe : 16–18. 09. 2004 Kraków. — Kraków : [s. n.], 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 34. — Tekst pol.-eng.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Modelowanie reprezentacji powierzchni topograficznej z wykorzystaniem metody geostatystycznejTopographic surface modelling using geostatistical method / Urszula MARMOL // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2002 t. 8 z. 2, s. 259–270. — Bibliogr. s. 269–270, Streszcz,. Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Pomiary hydrograficzne z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowegoHydrographic surveys using airborne laser scanning / Agnieszka Kielar, Urszula MARMOL // W: „Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej], [2007]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 123

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Pozyskiwanie numerycznego modelu powierzchni topograficznej (NMPT) w oparciu o dane wysokościowe pochodzące z lotniczego skanera laserowegoDerivation of digital terrain model (DTM) from elevation laser scanner data / Urszula MARMOL // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2003 vol. 13 B, s. 419–426. — Bibliogr. s. 426, Streszcz., Summ.. — Fotogrametria bliskiego i dalekiego zasięgu : materiały ogólnopolskiego sympozjum geoinformacji „Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych” : 15–17 września 2003 r., Wrocław – Polanica Zdrój

 • słowa kluczowe: LiDAR, algorytm, FFT, NMPT

  keywords: DTM, LiDAR, FFT, algorithm

  cyfrowy identyfikator dokumentu: