Wykaz publikacji wybranego autora

Urszula Kubsik, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • An evaluation of the bioavailability and bioaccumulation of selected metals occurring in a wetland area of Matilda stream in Chrzanów / U. KUBSIK // W: Joint meeting of Society of Wetland Scientists, WETPOL and Wetland biochemistry symposium : 3–8 July 2011, Prague, Czech Republic : book of abstracts. — [Czech Republic : GUARANT International spol. s. r. o., [2011]. — Opis cześc. wg okł.. — ISBN: 978-80-260-0061-7. — S. 173. — Afiliacja: Academy of Science and Technology, Department of Geology, Geophysics and Environmental Protection, Cracow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Interdisciplinary investigations of contamination effects of pond and stream waters and sediments in the Matylda catchment – an attempt to classification / Dariusz CISZEWSKI, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Urszula KUBSIK, Janina Kwandrans, Agnieszka Pociecha, Ewa Szarek-Gwiazda, Izabela Tłoczek, Andrzej Waloszek, Elżbieta Wilk-Woźniak // W: Interdisciplinary researches in natural sciences / ed. Artur Zieliński. — Kielce : Institute of Geography of the Jan Kochanowski University, 2011. — ISBN: 978-83-60026-40-3. — S. 29–46. — Bibliogr. s. 44–45, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Interdyscyplinarne badania skutków zanieczyszczenia wód, osadów stawów i cieków doliny Matyldy – próba kwalifikacji[Interdisciplinary studies of streams and ponds water and sediment pollution in the Matylda catchment – an attempt to classification] / Dariusz CISZEWSKI, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Urszula KUBSIK, Janina Kwadrans, Agnieszka Pociecha, Ewa Szarek-Gwiazda, Izabela Tłoczek, Andrzej Waloszek, Elżbieta Wilk-Woźniak // W: Badania interdyscyplinarne – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość nauk przyrodniczych : 15–16.04.2010, Golejów k. Staszowa : konferencja naukowa / red. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia i Artur Zieliński ; Zakład Paleogeografii Czwartorzędu i Ochrony Przyrody Instytutu Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, [et al.]. — Kielce : Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2010. — ISBN: 978-83-60026-31-1. — S. 40–43. — Dariusz Ciszewski – dod. afiliacja: Instytut Ochrony Przyrody, PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Long-term migration of heavy metals in the small catchment affected by historical lead and zinc mining / CISZEWSKI D., KUBSIK U., ALEKSANDER-KWATERCZAK U. // W: 7\textsuperscript{th} international SedNet event : sediments and biodiversity: bridging the gap between science and policy : 6–9 April 2011, Venice, Italy : abstracts of presentations and posters presented during the conference sessions on 7–8 April 2011. — [The Netherlands : SedNet], 2011. — S. 97. — Bibliogr. s. 97

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ocena zdolności akumulacji metali ciężkich w roślinach mokradeł zanieczyszczonych przez górnictwo rud Zn-Pb oraz ich wykorzystania do fitoremediacji[Evaluation of the ability of heavy metals' accumulation in polluted wetland plants by Zn-Pb mining ores and their use for phytoremediation] / Urszula KUBSIK // W: Nowe trendy w naukach przyrodniczych, T. 1 / pod red. Marcina Kuczery. — Kraków : CREATIVETIME, 2011. — Na s. tyt.: Creative Science – monografia 2011. — ISBN: 978-83-63058-05-0. — S. 149–158. — Bibliogr. s. 158

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ocena zróżnicowania tempa akumulacji osadów zanieczyszczonych w antropogenicznie przekształconym dnie doliny[Estimation of the polluted sediments accumulation rate in the antropogenically modified valley bottom] / Dariusz CISZEWSKI, Urszula KUBSIK // W: Georóżnorodność rzeźby Polski : IX Zjazd Geomorfologów Polskich : Poznań, 20–22 września 2011 : streszczenia / pod red. Małgorzaty Mazurek i Marka Ewertowskiego ; Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2011. — ISBN: 978-83-62662-81-4. — S. 32–33. — Afiliacja Autorów: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Sediments of the former lead and zinc mine as a source of contaminants in the Matylda catchment, Southern Poland / Dariusz CISZEWSKI, U. ALEKSANDER-KWATERCZAK, U. KUBSIK, E. Szarek-Gwiazda // W: ICCE 2011 : 13\textsuperscript{th} EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment : ETH Zurich, Switzerland, 11–15 September 2011 : abstracts. — [S. l. : s. n.], [2011]. — Opis wg okł.. — S. 302

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wetlands as natural water purification system illustrated by the example of Matilda Channel valley / U. KUBSIK, R. Kubsik // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2011 Roč. 43 č. 1 dod.: Geovestník, s. 65. — Herlandia 2010 : 11th international conference of young geologists : Svätý Jur, Slovak Republic, 29. April – 1. May 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zmiany zanieczyszczenia osadów i gleb aluwialnych metalami ciężkimi w rejonie dawnej eksploatacji rud $Zn-Pb$ w ChrzanowieThe changes of pollution with heavy metals of river sediments and alluvial soils in the vicinity of a former $Zn-Pb$ mine in Chrzanów (southern Poland) / Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Dariusz CISZEWSKI, Urszula KUBSIK // W: Jubileusz Katedry Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej 1920–2010 : praca zbiorowa / pod red. Jacka Rajchela. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-378-8. — S. 51–60. — Bibliogr. s. 59–60, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: