Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Urbański, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8020-8471 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 7004934087

PBN: 5e70923a878c28a0473920a6

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 51, z ogólnej liczby 52 publikacji Autora


1
 • A new ICAPM approach to multifactor stock pricing using bootstrapNowa aplikacja ICAPM do wieloczynnikowej wyceny akcji z zastosowaniem metod bootstrap / Stanisław URBAŃSKI, Jacek Leśkow // Folia Oeconomica Cracoviensia ; ISSN 0071-674X. — 2014 vol. 55, s. 15–33. — Bibliogr. s. 32–33, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: wycena aktywów, metoda bootstrap, ryzyko systematyczne, wieloczynnikowa efektywność, zmiany stóp zwrotu

  keywords: asset pricing, systematic risk, bootstrap method, return changes, multi-factor efficiency

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza efektywności rynku w oparciu o strategie zarządzania portfelem papierów wartościowych na przykładzie polskich spółek giełdowych[Market effectiveness analysis based on securities portfolio management – examples of Polish listed companies] / Stanisław URBAŃSKI, Tomasz Czuchra // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka : Kraków–Zakopane 2000 / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. — Kraków : Katedra Zarządzania Finansami WZ AGH, 2000. — ISBN10: 83-902384-4-6. — S. 346–362. — Bibliogr. s. 361–362, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza wpływu wartości podatku dochodowego na efektywny koszt finansowania inwestycji kredytem bankowym i leasingiem operacyjnym[Analysis of the impact of income tax at an effective cost of financing investment bank credit and operating leases] / Stanisław URBAŃSKI // W: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie : konferencja naukowa Forum młodych pracowników nauki : Kraków, 25–26 wrzesień 1997 / Katedra Ekonomiki i Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH. — Kraków : Wydział Zarządzania AGH, 1997. — ISBN10: 83-902384-3-8. — S. 191–202. — Bibliogr. s. 202, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • CAPM applications for appropriate stock pricing - impact of speculation companies / Stanisław URBAŃSKI, Iwona SKALNA // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2017 vol. 18 no. 2, s. 227–245. — Bibliogr. s. 241–243, Summ.

 • keywords: return changes, stock pricing, penny stocks, speculative stocks

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2017.18.2.227

5
6
 • Cross-section changes of rates of return on the shares traded on the Warsaw Stock ExchangeZmiany stóp zwrotu akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie / Stanisław URBAŃSKI // Ekonomista (Warszawa) ; ISSN 0013-3205. — 2011 nr 5, s. 709–732. — Bibliogr. s. 730–731, Streszcz., Summ., Rez.

 • keywords: CAPM pricing model, Fama-French model, market portfolio, Fama-MacBeth method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Dyskretne implikacje ICAPM jako narzędzie wyceny akcjiICAPM discrete implications – a tool for assessing the value of shares / Stanisław URBAŃSKI // W: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka / red. nauk. Bogumił Bernaś. — Wrocław : Wydawnictwo UE, 2009. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 48). — ISBN: 978-83-7011-960-7. — S. 823–835. — Bibliogr. s. 835, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Fundamentalne determinanty modelowania inwestycji kapitałowychFundamental determinants of the capital investments simulation / Stanisław URBAŃSKI // W: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka / red. nauk. Wiesław Pluta ; AE im. Oskara Langego we Wrocławiu. — Wrocław : Wydawnictwo AE, 2006. — (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; ISSN 0324-8445 ; nr 1109). — S. 647–659. — Bibliogr. s. 658–659, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Inwestycje portfelowe a wartość wskaźnika P/E[Portfolio investments and value index P/E] / Stanisław URBAŃSKI, Robert Ranosz, Michał Kopacz // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka : II [druga] konferencja naukowa : 25–27 czerwca 2001 r. Kraków–Zakopane : materiały konferencyjne. [1] / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka ; Katedra Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : KZF WZ AGH, 2001. — Opis częśc. wg. okł. — S. 261–269. — Bibliogr. s. 269, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Model CAPM w świetle spekulacji na polskim rynku akcjiThe CAPM theory in the light of speculation on the Polish stock market / Stanisław URBAŃSKI // W: Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania : rynki finansowe / red. nauk. Janina Harasim, Janusz Cichy. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. — (Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611 ; 106). — ISBN: 978-83-7875-005-5. — S. 263–272. — Bibliogr. s. 271, Summ.. — tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/rekord/171236027

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Model empiryczno-indukcyjny do wyceny nowej emisji akcji spółek giełdowych[Empirical-inductive model for the valuation of a new issue of shares of listed companies] / Stanisław URBAŃSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej : 12–13 wrzesień 1996 Kraków : materiały pokonferencyjne / pod red. Wiktora Krawczyka. — Kraków : Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, 1996. — ISBN10: 83-902384-7-0. — S. 58–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Modelowanie równowagi cenowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresach przed i po wejściu Polski do Unii EuropejskiejModeling of price equilibrium on Warsaw Stocks Exchange in the periods before and after Poland's admission to the EU / Stanisław URBAŃSKI // W: Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej / red. nauk. Paweł Miłobędzki, Mirosław Szreder. — Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011. — (Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; ISSN 1732-1565 ; 4/8). — Zawiera publikacje powstałe na bazie referatów z IV konferencji „Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej” : 23–25 maja 2011, Sopot. — S. 295–306. — Bibliogr. s. 305, Summ.. — Zawiera publikacje powstałe na bazie referatów z IV konferencji „Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej” : 23–25 maja 2011, Sopot

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym – weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie[Modelling of equilibrium on capital market – empirical revision on the basis of shares listed on the Warsaw Stock Exchange] / Stanisław URBAŃSKI. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — 352 s.. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach). — Bibliogr. s. 297–318. — ISBN: 978-83-7246-657-0. — Afiliacja zamieszczona w erracie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Możliwości uzyskania ponadprzeciętnych zysków na giełdach papierów wartościowychProspects of the achievement greater than average returns on stocks markets / Stanisław URBAŃSKI // W: Ekonomia – informatyka – zarządzanie : teoria i praktyka : referaty z V [piątej] konferencji : Kraków, wrzesień 2002 rok. T. 1, Pt. 1, Ekonomia = Economics = Economics – information processing – management : theory and practice / red. nauk. Marianna Księżyk ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2002. — ISBN10: 8391638480. — S. 203–213. — Bibliogr. s. 213, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Możliwości wykorzystania krótkiej sprzedaży do optymalnego zarządzania portfelem papierów wartościowych na GPW w Warszawie[Utilization possibility of short sale to optimal management of securities portfolio on the Warsaw Stock Exchange] / Stanisław URBAŃSKI, Wojciech Lejkowski // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów ; ISSN 1234-8872. — 2003 z. nauk. 40, s. 22–37. — Bibliogr. s. 36–37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Multifactor-efficiency of the Fama-French portfolios formed on the Warsaw Stock Exchange: bootstrap method applicationWieloczynnikowa efektywność portfeli Famy-Frencha formowanych na GPW w Warszawie: zastosowanie metod bootstrap / Stanisław URBAŃSKI, Jacek Leśkow // Ekonomista (Warszawa) ; ISSN 0013-3205. — 2015 nr 4, s. 515–530. — Bibliogr. s. 528–529, Streszcz., Abstr., Rez.

 • słowa kluczowe: model Famy-Frencha, metoda bootstrap, ryzyko systematyczne, zmiany stóp zwrotu

  keywords: Fama-French model, systematic risk, bootstrap method, return changes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ocena zarządzania funduszami inwestycyjnymi portfeli Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie[The evaluation of managing investment funds in the Polish life insurance company's portfolios] / Stanisław URBAŃSKI, Anna Wrzecionek // W: Zmiany - innowacje - kreatywność : III Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Kraków 23–24 maja 2016 : streszczenia artykułów / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 37–38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ocena zarządzania funduszami inwestycyjnymi portfeli Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń na ŻycieThe evaluation of managing investment funds in the Polish Life Insurance Company's portfolios / Stanisław URBAŃSKI, Anna Wrzecionek // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2016 nr 299, s. 305–320. — Bibliogr. s. 319, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_299/27.pdf

 • słowa kluczowe: powtarzalność wyników, fundusz inwestycyjny, zarządzanie funduszem

  keywords: investment funds, investment funds performance, performance persistence

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ocena zarządzania polskimi funduszami inwestycyjnymi w latach 2000–2011Evaluation of the management of Polish investment funds in the last decade / Stanisław URBAŃSKI, Maciej Winiarz, Kacper Urbański // W: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka : [materiały z XIV konferencji : maj 2013] / red. nauk. Adam Kopiński, Agnieszka Bem. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 326). — ISBN: 978-83-7695-412-7. — S. 284–295. — Bibliogr. s. 294–295, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.dbc.wroc.pl/Content/25094/download/

 • słowa kluczowe: fundusze inwestycyjne, powtarzalność wyników

  keywords: investment funds, repeatability of the results

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Pewna metoda optymalizacji decyzji inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie[A method of optimization investment decision at Warsaw Stock Exchange] / Stanisław URBAŃSKI // W: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka : [materiały z konferencji „Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka”] / red. nauk. Teresa Jajuga, Wiesław Pluta. — Wrocław : Wydawnictwo AE, 2002. — (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; ISSN 0324-8445 ; nr 965). — S. 174–186. — Bibliogr. s. 186

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Reakcje stóp zwrotu na publikowane wyniki fundamentalne spółek notowanych na GPW w WarszawieThe response of the rates of return to the published fundamental performance of companies listed on the Warsaw stock exchange / Stanisław URBAŃSKI, Krystian Rak // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2010 nr 25: Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw, s. 657–666. — Bibliogr. s. 664–665, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Rentowność i ryzyko inwestycji giełdowych w Polsce w okresie międzywojennym[Profitability and risk of stock investments in Poland during interwar] / Zbigniew MAZUR, Stanisław URBAŃSKI, Michał Mazur // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : III [trzecia] konferencja naukowa : 17–19 czerwca 2002 r. Kraków–Zakopane : materiały konferencyjne / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Katedra Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej im St. Staszica], 2002. — 1 dysk optyczny. — Ekran [1–9]. — Bibliogr. ekran [9], Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Równowaga cenowa akcji notowanych na GPW w Warszawie w świetle modelu Famy i Frencha[Price equilibrium of shares listed on Warsaw Stock Exchange in the light of Fama-French model] / Staniław URBAŃSKI // W: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach : praca zbiorowa / pod red. Piotra Chrzana, Ewy Dziwok. — Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009. — ISBN: 978-83-7246-477-4. — S. 245–257. — Bibliogr. s. 256–257. — Afiliacja potwierdzona oświadczeniem Autora

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: