Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Uliński, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-kkf, *Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN:

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • Bauman i Dalajlama – czyli o poszukiwaniu źródeł moralnościBauman and Dalaylama – in search for morality sources / Maciej ULIŃSKI // W: Kultura a tożsamość = Culture and identity / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta ; [aut. Wacław Branicki et al.]. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2007. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 9) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-158-6. — S. 95–110

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Etyczne i społeczne aspekty polityki wyrównywania szansEthical and social aspects of equal opportunity policy / Maciej ULIŃSKI // W: Środowiskowe i społeczne problemy filozofii = The environmental and social problems of philosophy / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : na zlec. WNSS AGH : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2003. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 5) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN10: 83-88527-33-9. — S. 215–234

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Etyka troski i jej pograniczaCare ethics and its fringes / Maciej ULIŃSKI. — Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2012. — 260 s.. — Bibliogr. s. 245–253, Summ., Indeks. — ISBN: 978-83-60741-37-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ewolucjonistyczny pragmatyzm i feminizm Charlotte Perkins GilmanEvolutionary pragmatism and feminism of Charlotte Perkins Gilman / Maciej ULIŃSKI // W: Oblicza świata w dyskursach kultury : księga pamiątkowa dedykowana Ignacemu S. Fiutowi / pod red. Jacka Dębickiego i Anny Małeckiej. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — ISBN: 978-83-66364-32-5. — S. 213–226. — Bibliogr. s. 225–226

 • słowa kluczowe: feminizm, ewolucjonizm, globalizm, organicyzm, androcentryzm, pragmatyzm

  keywords: feminism, evolutionism, organicism, androcentrism, pragmatism, globalism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Feminizm i etyka troskiFeminism and care ethics / Maciej ULIŃSKI // W: Media, kobieta i śmiech = Media, woman and laughter / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta ; [aut. Wacław Branicki et al.]. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2006. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 8) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN10: 83-7464-101-0. — S. 67–81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Filozofowie współcześni : leksykon[Contemporary philosophers : lexicon] / pod red. Jana Szmyda ; aut.: Włodzimierz Augustynek [et al.], Ignacy FIUT, [et al.], Katarzyna STARK, [et al.], Maciej ULIŃSKI, [et al.]. — Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta ; Wydawnictwo Krakowskie, 2003. — 548 s.. — Bibliogr. przy biogramach

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Holizm etyczny i fenomenologia : {\em Koło etyczne} / J. Lipiec. — Kraków : FALL, 2005[Ethical holism and phenomenology : [rev.] : Ethical circle] / Rec. Maciej ULIŃSKI // Nowa Krytyka / Uniwersytet Szczeciński. Katedra Filozofii ; ISSN 0867-647X. — 2006 [nr] 19, s. 244–252

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Kobieta i mężczyzna : dzieje refleksji filozoficzno-społecznejWoman and man : the history of philosophical and socially oriented speculation : a historical and critical study / Maciej ULIŃSKI. — Kraków : Aureus, 2001. — 348 s.. — Bibliogr. s. 323–332, Abstr. — Indeks. — ISBN10: 83-87887-29-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Moralność korporacjiMorality of the corporation / Maciej ULIŃSKI // W: Filozofia polska w kontekście światowym = The contribution of Polish philosophy to Western culture / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : na zlecenie Instytutu Nauk Społecznych AGH : Wydawnictwo i Poligrafia Zakonu Pijarów, 2000. — (Prace Zakładu Filozofii INS AGH ; t. 3) ; (Idee i Myśliciele = Thinkers and Ideas ; t. 3). — ISBN10: 83-7629-024-3. — S. 213–221. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • O kulturowych i podmiotowych determinantach przestrzeni życia według wartościRemarks on the civilization and subject determinants of life space according to values and according to instructions / Maciej ULIŃSKI // W: Wartości podstawowe w kontekstach współczesnych / pod red. Macieja Ulińskiego. — Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2010. — ISBN: 978-83-60741-28-3. — S. 9–18. — Bibliogr. s. 17–18, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Pedagogika troski : uwagi nad propozycjami Nel NoddingsEducation to care : some remarks about the ideas of Nel Noddings / Maciej ULIŃSKI // W: Aspekty multidyscyplinarne = Multidisciplinary aspects / pod red. Edyty Sadowskiej, Wiesława Sztumskiego ; Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie. — Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2013. — (Problemy Nowoczesnej Edukacji = The Problems of Modern Education ; ISSN 2084-2430 ; t. 2–3). — ISBN: 978-83-61425-35-9. — S. 191–205. — Bibliogr. s. 204–205, Summ.

 • keywords: pedagogic of the worry, care ethics, challenges for the education

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Sport jako obszar modelowania męskości i kobiecościSport as an area of modelling masculinity and feminity / Maciej ULIŃSKI // W: Wymiary kobiecości i męskości : od psychobiologii do kultury / red. nauk. Bogna Bartosz. — Warszawa : ENETEIA – Wydawnictwo Psychologii i Kultury : Instytut Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. — (Seria Akademicka). — ISBN: 978-83-61538-28-8. — S. 161–172. — Bibliogr. s. 171–172

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Stanisław Staszic, do jakiego wracamy[Stanislaw Staszic to which we return] / Maciej ULIŃSKI // W: Stanisław Staszic twórca polskiego wyższego szkolnictwa technicznego : Kielce, 28 czerwca 2010 r. : sympozjum / red. Stanisław Meducki. — Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2010. — ISBN: 978-83-88906-43-5. — S. 93–102

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Stare i nowe gender-importyOld and new gender-imports / Maciej ULIŃSKI // W: Ideał nauki i wartości w filozofii XIX–XXI wieku = The concepts of science and values in philosophy 19th–21st centuries / red. Ignacy S. Fiut. — Kraków : na zlec. WNSS AGH : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2004. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 6) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — Na s. red. rok wydania i druku: 2003. — ISBN10: 83-88527-62-2. — S. 59–68. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Stare i nowe oblicza etyki troskiOld and new faces of the care ethics / Maciej ULIŃSKI // W: Tożsamość, podmiot, komunikowanie = Identity, subject, communication / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 11) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-270-5. — S. 141–159

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Studia Humanistyczne AGH ; ISSN 2084-3364Contributions to Humanities AGH / red. nacz. Maciej ULIŃSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — t. 10/1 Skandynawia: historia i współczesność

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Studia nie tylko metaetyczne[Metaethical and other studies] / Maciej ULIŃSKI. — Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2005. — [218] s.. — Bibliogr. s. 215, Summ., Index. — ISBN10: 83-87887-55-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • The \emph {“Ought” implies “Can”} principle and Hare's prescriptivism\emph {Powinność} a \emph {Możność} w świetle preskryptywizmu Richarda M. Hare'a / Maciej ULIŃSKI // W: Filozofia współczesna a tradycja = Contemporary philosophy and tradition / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta ; [aut. Andrzej Bednarczyk et al.]. — Kraków : na zlec. WNSS AGH : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2002. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 4) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN10: 83-88527-21-5. — S. 211–216. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Transgresje i quasi-transgresje tożsamościTransgressions and quai-transgressions of identity / Maciej ULIŃSKI // W: Tożsamość, podmiot, komunikowanie = Identity, subject, communication / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 11) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-270-5. — S. 13–26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Troska i racjonalność jako cnoty główne w teorii moralności Michaela Slote'aCare and rationality as cardinal virtues in Michael Slote's moral philosophy / Maciej ULIŃSKI // Kwartalnik Filozoficzny / Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński ; ISSN 1230-4050. — 2012 t. 40 z. 2, s. 125–148. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Uwagi o cywilizacyjnych i podmiotowych determinantach przestrzeni życia według wartości[On the civilization, cultural and subjective determinants of living according to values] / Maciej ULIŃSKI // W: Wartości podstawowe w kontekstach współczesnych : I ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa : 22–23 kwietnia 2010, Kraków / Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii. Zespół Aksjologii i Filozofii Społecznej. — [Kraków : AGH], [2010]. — S. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • W kręgu maskulinistycznej klasykiIn the circle of masculinist classics / Maciej ULIŃSKI // W: Medialne i społeczne aspekty filozofii = Medial and social aspects of philosophy / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta ; [aut. Wacław Branicki et al.]. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 7) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN10: 83-89388-99-5. — S. 97–113

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wartości podstawowe w kontekstach współczesnych[Basic values in contemporary contexts] / pod red. Macieja ULIŃSKIEGO. — Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2010. — 299, [2] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-60741-28-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: