Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Uliński, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-kkf, Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901265
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Etyka troski i jej pograniczaCare ethics and its fringes / Maciej ULIŃSKI. — Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2012. — 260 s.. — Bibliogr. s. 245–253, Summ., Indeks. — ISBN: 978-83-60741-37-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
3
 • O kulturowych i podmiotowych determinantach przestrzeni życia według wartościRemarks on the civilization and subject determinants of life space according to values and according to instructions / Maciej ULIŃSKI // W: Wartości podstawowe w kontekstach współczesnych / pod red. Macieja Ulińskiego. — Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2010. — ISBN: 978-83-60741-28-3. — S. 9–18. — Bibliogr. s. 17–18, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Pedagogika troski : uwagi nad propozycjami Nel NoddingsEducation to care : some remarks about the ideas of Nel Noddings / Maciej ULIŃSKI // W: Aspekty multidyscyplinarne = Multidisciplinary aspects / pod red. Edyty Sadowskiej, Wiesława Sztumskiego ; Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie. — Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2013. — (Problemy Nowoczesnej Edukacji = The Problems of Modern Education ; ISSN 2084-2430 ; t. 2–3). — ISBN: 978-83-61425-35-9. — S. 191–205. — Bibliogr. s. 204–205, Summ.

 • keywords: pedagogic of the worry, care ethics, challenges for the education

5
 • Sport jako obszar modelowania męskości i kobiecościSport as an area of modelling masculinity and feminity / Maciej ULIŃSKI // W: Wymiary kobiecości i męskości : od psychobiologii do kultury / red. nauk. Bogna Bartosz. — Warszawa : ENETEIA – Wydawnictwo Psychologii i Kultury : Instytut Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. — (Seria Akademicka). — ISBN: 978-83-61538-28-8. — S. 161–172. — Bibliogr. s. 171–172

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Stanisław Staszic, do jakiego wracamy[Stanislaw Staszic to which we return] / Maciej ULIŃSKI // W: Stanisław Staszic twórca polskiego wyższego szkolnictwa technicznego : Kielce, 28 czerwca 2010 r. : sympozjum / red. Stanisław Meducki. — Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2010. — ISBN: 978-83-88906-43-5. — S. 93–102

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Stare i nowe oblicza etyki troskiOld and new faces of the care ethics / Maciej ULIŃSKI // W: Tożsamość, podmiot, komunikowanie = Identity, subject, communication / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 11) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-270-5. — S. 141–159

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Studia Humanistyczne AGH ; ISSN 2084-3364Contributions to Humanities AGH / red. nacz. Maciej ULIŃSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — t. 10/1 Skandynawia: historia i współczesność

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Transgresje i quasi-transgresje tożsamościTransgressions and quai-transgressions of identity / Maciej ULIŃSKI // W: Tożsamość, podmiot, komunikowanie = Identity, subject, communication / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 11) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-270-5. — S. 13–26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Troska i racjonalność jako cnoty główne w teorii moralności Michaela Slote'aCare and rationality as cardinal virtues in Michael Slote's moral philosophy / Maciej ULIŃSKI // Kwartalnik Filozoficzny / Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński ; ISSN 1230-4050. — 2012 t. 40 z. 2, s. 125–148. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Uwagi o cywilizacyjnych i podmiotowych determinantach przestrzeni życia według wartości[On the civilization, cultural and subjective determinants of living according to values] / Maciej ULIŃSKI // W: Wartości podstawowe w kontekstach współczesnych : I ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa : 22–23 kwietnia 2010, Kraków / Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii. Zespół Aksjologii i Filozofii Społecznej. — [Kraków : AGH], [2010]. — S. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Wartości podstawowe w kontekstach współczesnych[Basic values in contemporary contexts] / pod red. Macieja ULIŃSKIEGO. — Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2010. — 299, [2] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-60741-28-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych