Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Tyka, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • An attempt at location of the origins of measurement errors of digital tachymetric systems applied in industrial check of geometrical values / Andrzej TYKA, Andrzej GÓRALCZYK // W: Coordinate measuring technique : VIth international scientific conference : Bielsko-Biała, 2004 = Współrzędnościowa technika pomiarowa : VI międzynarodowa konferencja naukowa / ATH w Bielsku-Białej. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo ATH, 2004. — (Zeszyty Naukowe / Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ; ISSN 1644-0285 ; z. 10. Budowa i Eksploatacja Maszyn. Konferencje ; ISSN 1644-0269 ; nr 6). — S. 323–329. — Bibliogr. s. 329, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Lokalizacja źródeł błędu pomiaru odchyłek złożonych promieniowych w przyrządach do sprawdzania współpracy obustronnej walcowych kół zębatychLocalization of sources of measurement error of radial composite deviations in devices for inspection of mutual cooperation of cylindrical toothed wheels / Andrzej TYKA, Andrzej GÓRALCZYK // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis ; nr 217. Mechanika ; ISSN 0209-2689. — 2004 z. 64, s. 288–295. — Bibliogr. s. 295, Streszcz., Summ.. — Koła Zębate KZ 2004 = Gears 2004 : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : wytwarzanie, pomiary, eksploatacja = manufacturing, control, exploitation / Politechnika Rzeszowska. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza PR, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Metrologia charakterystyk SGP w reflektometrycznych pomiarach rozproszeniowychMetrology of geometrical structure of surface in reflectometrical scattering measurements / Andrzej TYKA, Andrzej GÓRALCZYK // W: Metrologia w Technikach Wytwarzania (MwTW) : proceedings of 13\textsuperscript{th} national and 4\textsuperscript{th} international scientific conference : with a 70 years jubilee of prof. Jan Chajda : 23–25.09.2009 Poznań Żerków = Metrology in production / Poznan University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Management. Institute of Mechanical Technology. Division of Metrology and Measurement Systems, Higher Vocational State School of President Stanislaw Wojciechowski in Kalisz. Polytechnical Institute. — Poznań : Poznan University of Technology, 2009 + Flash Disk. — ISBN: 978-83-89333-30-8. — S. 487–494. — Bibliogr. s. 493–494, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Metrologia charakterystyk SGP w reflektometrycznych pomiarach rozproszeniowychMetrology of geometrical structure of surface in reflectometrical scattering measurements / Andrzej TYKA, Andrzej GÓRALCZYK // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją ; ISSN 1733-1919. — 2010 nr 13, s. 145–150. — Bibliogr. s. 150, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Możliwości i ograniczenia zastosowania skaterometrów w pomiarach struktury geometrycznej powierzchni obrobionej[The possibilities and limitations of scatterometers application in measurements of geometrical structure of cut surface] / Andrzej TYKA // W: KM Kongres Metrologii : metrologia w procesie poznania : Wrocław, 6–9. 09. 2004 : materiały konferencyjne, T. 1 / pod red. Janusza Mroczki. — [Zielona Góra : druk: LUMEL S. A.], 2004. — S. 189–192. — Bibliogr. s. 192, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Możliwości wyznaczania przestrzennych charakterystyk SGP w reflektometrycznych pomiarach rozproszeniowych[Possibilities estimation of spatial characteristics SGP in reflectometric scatter measurement] / Andrzej TYKA, Andrzej GÓRALCZYK // W: Współrzędnościowa technika pomiarowa : problemy i zastosowania : praca zbiorowa / pod red. Eugeniusza Ratajczyka, Władysława Jakubca. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. — ISBN: 978-83-60714-41-6. — S. 182–188. — Bibliogr. s. 188, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ocena błędów wyznaczenia wartości niektórych parametrów chropowatości szlifowanych powierzchni, w pomiarze reflektometrycznymThe assessment of errors evaluation of some roughness parameters of grinded surfaces in reflectometric measurement / Andrzej TYKA // W: XXVII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej : Koszalin–Sarbinowo 19–22 września 2004 r. / Politechnika Koszalińska. — [Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane PK], [2004]. — (Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego / Politechnika Koszalińska ; ISSN 1640-4572 ; nr 36). — Opis częśc. wg okł.. — S. 377–384. — Bibliogr. s. 383–384

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Oprzyrządowanie pomiarowe do kontroli procesu cięcia materiałów prętowych w przecinarkach taśmowychMeasurement instrumentation for controling the cutting of steel bars using the tape saws / Andrzej TYKA, Andrzej GÓRALCZYK // W: Problemy w budowie i eksploatacji wybranych maszyn i urządzeń technologicznych / red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan. — Kraków : WIMiR AGH, 2004. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 23) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389772051. — S. 243–248. — Bibliogr. s. 247, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Problemy nadzorowania współrzędnościowych ramion pomiarowych[Choosing of measurement strategy in supervising welded construction with AACMM] / Andrzej TYKA, Andrzej GÓRALCZYK // W: Postępy w metrologii współrzędnościowej : [materiały z IX międzynarodowej konferencji naukowej “Współrzędnościowa technika pomiarowa”] : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Sładka i Władysława Jakubca. — Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna, 2010. — S. 31–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Problemy realizacji nadzorowania niektórych hybrydowych współrzędnościowych maszyn pomiarowych[Realization problems supervision of some hybrid coordinate of measuring machines] / Andrzej TYKA, Andrzej GÓRALCZYK // W: Współrzędnościowa technika pomiarowa : problemy i zastosowania : praca zbiorowa / pod red. Eugeniusza Ratajczyka, Władysława Jakubca. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. — ISBN: 978-83-60714-41-6. — S. 21–28. — Bibliogr. s. 28, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Próba wykorzystania dwuwymiarowego wzorca płytowego z stożkowymi elementami pomiarowymi do kontroli dokładności ramion pomiarowych[Attempt at using 2D panel pattern with conical mesuring elements to control accuracy of measure arms] / Andrzej TYKA, Andrzej GÓRALCZYK // Zeszyty Naukowe / Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ; ISSN 1644-0285 ; nr 22. Budowa i Eksploatacja Maszyn ; ISSN 0867-3128. Konferencje. — 2006 nr 7, s. 345–350. — Bibliogr. s. 350, Streszcz.. — Coordinate measuring technique = Współrzędnościowa technika pomiarowa : VIIth international scientific conference = VII międzynarodowa konferencja naukowa : Bielsko-Biała, 2006 / Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo ATH, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • The vibroinsulated mount of the profilometric measurement system / Andrzej TYKA, Andrzej GÓRALCZYK // W: Coordinate measuring technique : VIth international scientific conference : Bielsko-Biała, 2004 = Współrzędnościowa technika pomiarowa : VI międzynarodowa konferencja naukowa / ATH w Bielsku-Białej. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo ATH, 2004. — (Zeszyty Naukowe / Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ; ISSN 1644-0285 ; z. 10. Budowa i Eksploatacja Maszyn. Konferencje ; ISSN 1644-0269 ; nr 6). — S. 331–337. — Bibliogr. s. 337, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wizyjne systemy pomiarowe do kontroli wymiarowej elementów maszynowych : problemy konfiguracji systemu pomiarowegoVisual measurement systems to dimensional inspection of machine parts : the problems of measurement system configuration / Andrzej TYKA, Andrzej GÓRALCZYK // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2004 nr 12, s. 15–17. — Bibliogr. s. 17, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.pak.info.pl/index.php?menu=artykulSzczegol&idArtykul=103

 • słowa kluczowe: systemy pomiarowe, kontrola wymiarowa elementów maszynowych, konfiguracja systemu pomiarowego

  keywords: visual measurement systems, dimensional inspection of machine parts, problems of measurement system configuration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wybór strategii pomiarowej w kontroli konstrukcji spawanych z wykorzystaniem ramion pomiarowychChoosing of measurement strategy in checking of welded construction using AACMM / Andrzej TYKA, Andrzej GÓRALCZYK // W: Metrologia w Technikach Wytwarzania (MwTW) : proceedings of 13\textsuperscript{th} national and 4\textsuperscript{th} international scientific conference : with a 70 years jubilee of prof. Jan Chajda : 23–25.09.2009 Poznań Żerków = Metrology in production / Poznan University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Management. Institute of Mechanical Technology. Division of Metrology and Measurement Systems, Higher Vocational State School of President Stanislaw Wojciechowski in Kalisz. Polytechnical Institute. — Poznań : Poznan University of Technology, 2009 + Flash Disk. — ISBN: 978-83-89333-30-8. — S. 495–502. — Bibliogr. s. 501–502, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wybór strategii pomiarowej w kontroli konstrukcji spawanych z wykorzystaniem ramion pomiarowychChoice of measurement strategy for checking welded constructions using AACMM / Andrzej TYKA, Andrzej GÓRALCZYK // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2010 vol. 56 nr 1, s. 78–79. — Bibliogr. s. 79, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: