Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Turek, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kis, Katedra Informatyki Stosowanej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: N-4182-2014

Scopus: 56622553300

PBN: 909882

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Assessment of software system presentation layers based on an ECORAM reference architecture model / Michał TUREK, Jan WEREWKA, Kamil Sztandera, Grzegorz ROGUS // W: FedCSIS : abstracts of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems : September 13-16, 2015, Łódź, Poland. — [Piscataway : IEEE], [2015]. — W bazie Web of Science seria: ACSIS-Annals of Computer Science and Information Systems ; ISSN 2300-5963 ; vol. 5. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-8-3608-1066-8. — S. 74–75. — Publikacja dostępna w części: 8\textsuperscript{th} International Symposium on Multimedia Applications and Processing. — Pełny tekst na dołączonym Dysku Flash. — S. 913-918. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 918, Abstr.. — W bazie Web of Science zakres stron: 901–906

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15439/2015F131

2
 • Automatyczna weryfikacja modelu na etapie analizy wymagańAutomatic verification of the model at the stage of requirements analysis / Radosław KLIMEK, Paweł SKRZYŃSKI, Michał TUREK // W: Inżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych / red. Janusz Górski, Cezary Orłowski. — Gdańsk : Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2010. — (Automatyka i Informatyka : Technologie Informacyjne, Zarządzanie / ed. serii Zdzisław Kowalczuk). — ISBN: 978-83-926806-5-9. — S. 209–216. — Bibliogr. s. 216, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Computer science PhD program evaluation proposal based on domain and non-domain characteristics / Jan WEREWKA, Michał TUREK // W: ISAT 2015 : Information Systems Architecture and Technology: proceedings of 36th international conference on information systems architecture and technology, Pt. 3 / eds. Jerzy Świątek, [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2016. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 431). — ISBN: 978-3-319-28562-7 ; e-ISBN: 978-3-319-28564-1. — S. 177–187

 • keywords: software architecture, education, computer science, IT architecture, PhD studies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-28564-1_15

4
 • Deduction based verification of business modelsWeryfikacja modeli biznesowych metodą dedukcyjną / Radosław KLIMEK, Paweł SKRZYŃSKI, Michał TUREK // W: Advanced information technologies for management : AITM 2010 / eds. Jerzy Korczak, Helena Dudycz, Mirosław Dyczkowski. — Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2010. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 147). — ISBN: 978-83-7695-083-9. — S. 173–188. — Bibliogr. s. 187–188, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • ISMESDaD – a Synergetic Methodology for Enterprise Software Development and Deployment / Grzegorz ROGUS, Paweł SKRZYŃSKI, Piotr SZWED, Michał TUREK, Jan WEREWKA // W: Aspects of production engineering and management / ed. Piotr Łebkowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2011. — ISBN: 978-83-7464-478-5. — S. 41–61. — Bibliogr. s. 60–61, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Light-reflection analysis method for 3D surface damage identification / Michał TUREK, Dariusz PAŁKA // W: Information Systems Architecture and Technology: proceedings of 37th international conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2016 : [September 18–20, 2016, Karpacz, Poland], Pt. 3 / eds. Jerzy Świątek, [et al.]. — [Cham] : Springer International Publishing, cop. 2017. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 523). — ISBN: 978-3-319-46588-3 ; e-ISBN: 978-3-319-46589-0. — S. 79–87. — Bibliogr. s. 86–87, Abstr.. — Toż na CD

 • keywords: surface damage identification, 3D mesh analysis, light reflection rendering

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-46589-0_7

7
 • Metoda opisu brył przestrzennych z użyciem regułowej reprezentacji wiedzyRule-based knowledge approach for polygon mesh siplification / Michał TUREK // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2006 t. 10 z. 3, s. 571–578. — Bibliogr. s. 578, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/DNS3j6

 • słowa kluczowe: transformacje 3D, przetwarzanie wiedzy, wiedza regułowa, redukcja wielokątów w siatkach 3D, przetwarzanie siatek 3D, analiza kształtów, gramatyki kształtów

  keywords: 3D transformations, shape analysis, knowledge processing, rule-based knowledge, mesh simplification, mesh polygon reduction, 3D polygon mesh processing, shape grammars

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Motivation modeling and metrics evaluation of IT architect certification programs / Michał TUREK, Jan WEREWKA // W: Beyond Databases, Architectures and Structures : 11th international conference, BDAS 2015 : Ustroń, Poland, May 26–29, 2015 : proceedings / eds. Stanisław Kozielski, [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2015. — (Communications in Computer and Information Science ; ISSN 1865-0929 ; 521). — ISBN: 978-3-319-18421-0 ; e-ISBN: 978-3-319-18422-7. — S. 463–472. — Bibliogr. s. 471–472, Abstr.

 • keywords: data mining, IT architect, software architect, certificate programs

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-18422-7_41

9
 • Multi-project scrum methodology for projects using software product lines / Michał TUREK, Jan WEREWKA // W: ISAT 2015 : Information Systems Architecture and Technology: proceedings of 36th international conference on information systems architecture and technology, Pt. 3 / eds. Jerzy Świątek, [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2016. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 431). — ISBN: 978-3-319-28562-7 ; e-ISBN: 978-3-319-28564-1. — S. 189–199

 • keywords: UAV, Scrum, software development, agile, software product lines

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-28564-1_16

10
 • Optymalizacja skanowanych rotacyjnie siatek 3D prowadzona na potrzeby szybkiego renderowania w czasie rzeczywistym3D rotary scanned mesh optimization for fast real-time rendering / Michał TUREK // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 13 z. 3 [cz.] 2, s. 1469–1480. — Bibliogr. s. 1480, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Podstawy programowania komputerów[Basics of computer's software] / Jan WEREWKA, Paweł SKRZYŃSKI, Michał TUREK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 457, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0279). — Bibliogr. s. 449–454. — ISBN: 978-83-7464-147-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Rozszerzenie języka BPQL na potrzeby interaktywnego modelowania i formalnej weryfikacji diagramów aktywności UMLA BPQL language extension for interactive modeling and formal validation of UML activity diagrams / Radosław KLIMEK, Paweł SKRZYŃSKI, Michał TUREK // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2010 t. 14 z. 3/2, s. 915–924. — Bibliogr. s. 924, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-2/Auto22.pdf

 • słowa kluczowe: logika temporalna, weryfikacja, architektura SOA, diagramy UML, przypadki użycia, narzędzia UML, translacja diagramów UML

  keywords: temporal logic, verification, SOA architecture, UML diagrams, use-case, UML tools, UML diagram translation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • SMESDaD – synergetyczna metodyka rozwijania i wdrażania oprogramowania korporacyjnegoSMESDaD – synergetic methodology for enterprise software development and deployment / Grzegorz ROGUS, Paweł SKRZYŃSKI, Piotr SZWED, Michał TUREK, Jan WEREWKA // PAR Pomiary Automatyka Robotyka ; ISSN 1427-9126. — 2011 R. 15 nr 12, s. 196–209. — Bibliogr. s. 208, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Stereoscopic 3D graph visualization for assisted data exploration and discovery / Michał TUREK, Dariusz PAŁKA, Marek ZACHARA // W: Multimedia and network information systems : proceedings of the 10th international conference MISSI 2016 / eds. Aleksander Zgrzywa, Kazimierz Choroś, Andrzej Siemiński. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2017. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 506). — ISBN: 978-3-319-43981-5 ; e-ISBN: 978-3-319-43982-2. — S. 227–238. — Bibliogr. s. 237–238, Abstr.

 • keywords: visualization, data exploration, stereoscopy, graphs

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-43982-2_20

15
 • Systematyczny opis metodyki Scrum dla zespołów projektowychSystematic description of Scrum project teams / Jan WEREWKA, Michał TUREK, Tomasz Włodarek // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2012 vol. 33 no. 1, s. 13–46. — Bibliogr. s. 44–45, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: inżynieria oprogramowania, zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania, Scrum

  keywords: software engineering, agile software development methodology, Scrum

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The Scrum pricing model for developing a common software framework in a multi-project environment / Michał TUREK, Jan WEREWKA, Dariusz PAŁKA // W: Information Systems Architecture and Technology: proceedings of 37th international conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2016 : [September 18–20, 2016, Karpacz, Poland], Pt. 1 / eds. Leszek Borzemowski [et al.]. — [Cham] : Springer International Publishing AG, cop. 2017. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 521). — ISBN: 978-3-319-46582-1 ; e-ISBN: 978-3-319-46583-8. — S. 117–132. — Bibliogr. s. 131–132, Abstr.. — Toż na dysku CD

 • keywords: Scrum, outsourcing, software development, scrum contracting, agile software development

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-46583-8_10

17
18
 • Weryfikacja aktywności systemów modelowanych na bazie architektury SOA – prowadzona w oparciu o wymagania zadane diagramami przypadków użyciaVerification of activity for SOA-based systems – carried out on a use-case diagrams requirements / Radosław KLIMEK, Paweł SKRZYŃSKI, Michał TUREK // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2010 t. 14 z. 3/2, s. 893–903. — Bibliogr. s. 903, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-2/Auto20.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym : praca zbiorowa. T. 3, Zarządzanie projektami i procesami wytwarzania oprogramowania[Project management in IT company. Vol. 3, Project management and software development process] / pod red. nauk. Jana Werewki ; [aut.]: Jan WEREWKA, Grzegorz J. NALEPA, Michał TUREK, Tomasz Włodarek, Szymon BOBEK, Krzysztof KACZOR. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 162, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0477). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-548-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zmodyfikowane gramatyki kształtu w zastosowaniu do generowania siatek 3DModified Shape Grammars theory for automatic 3D-Mesh generating / Michał TUREK // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2008 t. 12 z. 3, s. 993–998. — Bibliogr. s. 998, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2008-03/Auto39.pdf

 • słowa kluczowe: gramatyki kształtu, przekształcenia 3D, siatki 3D, reguły kształtu, relacja typu gen-spec, relacja typu whole-part, modelowanie obiektowe

  keywords: Shape Grammars, 3D transformations, 3D-mesh, shape rules, gen-spec relation, whole-part relation, object modeling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: