Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Trzcionkowska, mgr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
 • Forecasting the values of paremeters specific for the operation of powered roof supports in longwall production / Agnieszka TRZCIONKOWSKA // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 6 = Interdisciplinary topics in mining and geology / pod red. Moniki Hardygóry, Joanny Bac-Bronowicz i Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — ISBN: 978-83-942205-7-0. — S. 89–94. — Bibliogr. s. 94, Abstr.

 • keywords: neural networks, forecasting, face roofsupport, timeseries

2
 • Możliwości analizy procesu wydobywczego w kopalni podziemnej z wykorzystaniem technik eksploracji procesówAbility of analyzing mining process in underground mine with Process Mining techniques / Agnieszka TRZCIONKOWSKA // W: Trendy i rozwiązania technologiczne – odpowiedź na potrzeby współczesnego społeczeństwa [Dokument elektroniczny], t. 1 / red. Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2017. — e-ISBN: 978-83-65598-58-5. — S. 152–162. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/n4iZCz [2017-09-20]. — Bibliogr. s. 161, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: górnictwo, big data, process mining

  keywords: big data, process mining

3
 • New possibilities for process analysis in an underground mineNowe możliwości analizy procesów w kopalni podziemnej / Edyta BRZYCHCZY, Agnieszka TRZCIONKOWSKA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska. Organizacja i Zarządzanie ; ISSN 1641-3466. — 2017 z. 111: Management in mining production, economic, social and technical perspectives and experiences, s. 13–25. — Bibliogr. s. 24–25, Abstr., Streszcz.. — 3rd International Scientific Conference MEET 2017 (Management, Economics, Ethics, Technics)

 • słowa kluczowe: górnictwo podziemne, analiza procesów, eksploracja procesów, proces pracy obudowy zmechanizowanej

  keywords: underground mining, process mining, process analysis, roof support operation process

4
 • Wykorzystanie reguł asocjacyjnych do analizy pracy wybranego urządzenia w oddziale wydobywczymAssociation rules in analysis of selected machine working in a mining division / Agnieszka TRZCIONKOWSKA, Edyta BRZYCHCZY // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 2, s. 113–124. — Bibliogr. s. 124, Streszcz.

 • słowa kluczowe: górnictwo, analiza danych, reguły asocjacyjne, język R, stacja transformatorowa

  keywords: mining, data analysis, association rules, R language, transformer station

5
 • Zarządzanie procesami w kopalni węgla kamiennego[Process management in coal mines] / Agnieszka TRZCIONKOWSKA // W: TYGIEL 2017 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : IX interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 18–19 marca 2017 r. : abstrakty / red. Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2017. — ISBN: 978-83-65272-51-5. — S. 244. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Zastosowanie wybranych technik eksploracji danych w analizie procesu wydobywczego kopalni podziemnej[The use of selected data mining techniques in the analysis of the process of mining inunderground mine] / TRZCIONKOWSKA Agnieszka // W: Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych, [Cz.] 5 / red. nauk. Jacek Jakubowski. — Kraków : Wydawnictwo StatSoft Polska, 2016. — ISBN: 978-83-88724-74-9. — S. 161–171. — Bibliogr. s. 171

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych