Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Trela, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913624

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • Analiza kosztów eksploatacji oraz wynikających z nich kosztów zewnętrznych dla ciężkich pojazdów użytkowych w zależności od spełnianej normy emisji spalinAnalysis of operating costs and external costs of heavy duty vehicles according to the emission standards / Mariusz TRELA // W: Finansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej = Financial and ecological aspects of economic activity / pod red. Marty Czyż. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0546). — ISBN: 978-83-7464-684-0. — S. 201–213. — Bibliogr. s. 213, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: ciężkie pojazdy użytkowe, koszty zewnętrzne, koszty eksploatacji, internalizacja

  keywords: heavy duty vehicles, external costs, operating costs, internalization

2
 • Analiza kosztów prywatnych i społecznych dla autobusu miejskiego zasilanego elektrycznie i konwencjonalnieAnalysis of private and social costs for the electric city bus and conventional city bus / Mariusz TRELA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 5001–5006. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5006, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: koszty zewnętrzne, silnik EURO VI, koszty prywatne, zasilanie autobusu miejskiego

  keywords: external costs, diesel powered city bus EURO VI, private costs

3
 • „Ecodriving” jako sposób ograniczenia kosztów prywatnych i społecznych”Ecodriving” as a method to reduce private and social costs of transport / Mariusz TRELA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4994–5000. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5000, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: ecodriving, ekonomiczny i ekologiczny styl

  keywords: economic and ecological style of driving, ecodriving

4
 • Economic instruments for the internalization of external costs of road transportInstrumenty ekonomiczne internalizacji kosztów zewnętrznych w transporcie drogowym / Leszek PREISNER, Mariusz TRELA // Economic and Environmental Studies ; ISSN 1642-2597. — 2013 vol. 13 no. 1, s. 61–72. — Bibliogr. s. 70–71, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: transport drogowy, instrumenty ekonomiczne zarządzania środowiskowego, internalizacja kosztów, koszty zewnetrzne transportu

  keywords: road transport, economic instruments for environmental management, internalization costs, external costs of transport

5
 • Efektywność ekonomiczna elektrowni fotowoltaicznych oraz uniknięte koszty zewnętrzne w wyniku ich funkcjonowaniaEconomic efficiency of photovoltaic power plants and the external costs avoided due to their operation / Mariusz TRELA, Anna DUBEL // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna, koszty zewnętrzne, elektrownie fotowoltaiczne

  keywords: external costs, economic efficiency, photovoltaic power plants

6
 • Efektywność ekonomiczna elektrowni fotowoltaicznych oraz uniknięte koszty zewnętrzne w wyniku ich funkcjonowaniaEconomic efficiency of photovoltaic power plants and the external costs avoided due to their operation / Mariusz TRELA, Anna DUBEL // W: Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych = Environmental and financial determinants of functioning of business entities / pod red. Marty Czyż, Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0608). — ISBN: 978-83-7464-766-3. — S. 69–79. — Bibliogr. s. 78–79, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna, koszty zewnętrzne, elektrownie fotowoltaiczne

  keywords: external costs, economic efficiency, photovoltaic power plants

7
 • Efektywność finansowa elektrowni fotowoltaicznychFinancial efficiency of photovoltaic power plants / Anna DUBEL, Mariusz TRELA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: efektywność finansowa, elektrownie fotowoltaiczne

  keywords: financial efficiency, photovoltaic power plants

8
 • Efektywność finansowa elektrowni fotowoltaicznychFinancial efficiency of photovoltaic power plants / Anna DUBEL, Mariusz TRELA // W: Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych = Environmental and financial determinants of functioning of business entities / pod red. Marty Czyż, Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0608). — ISBN: 978-83-7464-766-3. — S. 59–68. — Bibliogr. s. 67, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: efektywność finansowa, elektrownie fotowoltaiczne

  keywords: financial efficiency, photovoltaic power plants

9
 • Electric road transport in Poland – an analysis of external costs / Mariusz TRELA // Ekonomia i Środowisko : czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych ; ISSN 0867-8898. — 2017 nr 4, s. 156–165. — Bibliogr. s. 165, Abstr.

 • keywords: electric vehicles, external costs, road transport

10
 • Electric vehicle – a part of the strategy for sustainable development of road transport / Mariusz TRELA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2017 vol. 26 no. 5A, s. 72–77. — Bibliogr. s. 77, Abstr.

 • keywords: electric vehicles, sustainable development, road transport

11
 • [Electric vehicle - part of the strategy for the development of sustainable road transport]Pojazd elektryczny – część strategii rozwoju zrównoważonego transportu drogowego / Mariusz TRELA // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : IX konferencja : Kraków–Kocierz, 7–8 września 2017 r. : informator. — [Kraków : Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. W. Goetla. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica], [2017]. — Na okł. dod.: Jubileusz XXV-lecia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w AGH. — S. 28. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Emisja zanieczyszczeń i koszty zewnętrzne wynikające z eksploatacji elektrycznego autobusu miejskiego w Polsce w porównaniu do autobusu spalinowegoPollutants emission and external costs connected with operation of electric city bus and conventional city bus in Poland / TRELA Mariusz // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 3 dod.: CD nr 2 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 5289–5296. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd Cd-ROM. — Bibliogr. s. 5295–5296, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Finansowe i środowiskowe aspekty wymiany taboru w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym SA w KrakowieFinancial and environmental aspect of exchange buses in MPK SA (City Public Transport Company) in Krakow / Mariusz TRELA // W: Finansowanie rozwoju gospodarczego = Financing economic development / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — Na okł. dodatkowo: 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-241-5. — S. 235–240. — Bibliogr. s. 240, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Finansowe i środowiskowe aspekty wymiany taboru w MPK SA w KrakowieFinancial and environmental aspect of exchange buses in MPK SA (City Public Transport) in Krakow / Mariusz TRELA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6–7], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Influence of selected sources of pollutants emissions on the air quality in CracowWpływ wybranych źródeł emisji zanieczyszczeń na stan powietrza atmosferycznego w Krakowie / Mariusz TRELA // Central and Eastern European Journal of Management and Economics [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2353-9119. — 2016 vol. 4 no. 4, s. 321–332. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ceejme.eu/wp/wp-content/uploads/2016/12/ceejme_4_6_art_05.pdf [2017-03-21]. — Bibliogr. s. 331–332, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, transport drogowy, emisja zanieczyszczeń, kotły węglowe

  keywords: road transport, pollutants emission, coal fired boilers, envirnonmental protection

16
 • Inicjatywy na rzecz zrównoważonego transportu drogowegoInitiatives for sustainable road transport / Mariusz TRELA // W: Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny / pod red. Andrzeja Graczyka. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 225). — ISBN: 978-83-7695-127-0. — S. 308–324. — Bibliogr. s. 323, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu drogowego w Polsce[Internalization of external costs of the road transport in Poland] / Mariusz TRELA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 259 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0589). — Bibliogr. s. 231–244. — ISBN: 978-83-7464-743-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Koszty zewnętrzne wynikające z eksploatacji miejskiego autobusu elektrycznego i spalinowego EURO VIOperation external costs of electric city bus and conventional EURO VI city bus / Mariusz TRELA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 5007–5013. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5013, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: koszty zewnętrzne, emisja zanieczyszczeń, autobusy miejskie, norma emisji spalin EURO I, EURO VI

  keywords: emission, external costs, city bus, emission standards EURO I, EURO VI

19
 • Koszty zewnętrzne w działalności przedsiębiorstw i możliwości ich internalizacji – ujęcie teoretyczneExternal costs in enterprises' activity and possibilities of internalization – theoretical aspect / Mariusz TRELA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : 17–18 listopada 2011, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–9]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8–9], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Koszty zewnętrzne w działalności przedsiębiorstw i możliwości ich internalizacji – ujęcie teoretyczneExternal costs in enterprises' activity and possibilities of internalization – theoretical aspect / Mariusz TRELA // W: Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze w okresie transformacji rynkowej : [monografia] / pod red. Stanisława Szydły. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — ISBN: 978-83-7464-477-8. — S. 171–179. — Bibliogr. s. 177–179, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Ocena kosztów eksploatacji środków transportu drogowego w firmie o profilu budowlanym z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwojuAssessment of operating costs of road transport vehicles in a building profile company including aspects of sustainable development / Mariusz TRELA // W: Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych = Environmental and financial determinants of functioning of business entities / pod red. Marty Czyż, Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0608). — ISBN: 978-83-7464-766-3. — S. 105–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: koszty zewnętrzne, transport drogowy, normatywne zużycie paliwa

  keywords: external costs, road transport, norms of fuel consumption

22
 • Perspektywy zrównoważonego rozwoju transportu drogowego w Polsce do 2030 rokuPerspective on the development of sustainable road transportation in Poland until 2030 / Tadeusz PINDÓR, Mariusz TRELA // Ekonomia i Środowisko : czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych ; ISSN 0867-8898. — 2014 nr 2, s. 117–129

 • keywords: electric vehicles, external costs, road transport, pollutants emissions

23
 • Polityka Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska w odniesieniu do transportu drogowego w Polsce[European Union policy in environmental protection with reference to road transport in Poland] / Mariusz TRELA // W: Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych : praca zbiorowa, T. 2 / pod red. Elżbiety Lorek. — Katowice : Wydawnictwo AE, 2009. — (Monografia Naukowa Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach). — ISBN: 978-83-7246-453-8. — S. 281–290. — Bibliogr. s. 289–290, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Porównanie kosztów prywatnych i kosztów społecznych związanych z eksploatacją zestawów transportowych dla trzech modeli ciągników siodłowychComparison of the private and social costs connected with the operation of the truck and trailer sets for the three models of trucks / Mariusz TRELA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9876–9881. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9881, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: koszty zewnętrzne, koszty eksploatacji, zestawy transportowe

  keywords: external costs, truck and trailer sets, operation costs

25
 • Porównanie kosztów społecznych związanych z zakupem ciągników siodłowych z naczepami spełniających normę Euro 5 i Euro 6 i ich eksploatacjąComparison of purchase and operation social costs of trucks and trailers Euro 5 and Euro 6 / Mariusz TRELA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka ; ISSN 0208-4821. — 2016 nr 59: Wyzwania rozwoju transportu : polityka, przedsiębiorstwo, technika, s. 201–209. — Bibliogr. s. 208–209, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych