Wykaz publikacji wybranego autora

Kamil Tomkiewicz, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
 • Humanistyczne funkcje kontroli w zarządzaniu na przykładzie Regionalnych Izb ObrachunkowychThe humanistic types and control functions in the management of the examples Regional Chambers of Audit / Kamil TOMKIEWICZ // Zeszyty Naukowe / Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie ; ISSN 1897-2500. — 2017 nr 3, s. 199–215. — Bibliogr. s. 213–214, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: kontrola w zarządzaniu, rodzaje i funkcje kontroli, Regionalne Izby Obrachunkowe

  keywords: control of management, types and control functions, Regional Chambers of Audit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Klasyfikacja mierników kapitału ludzkiegoThe classification of measurements of human capital / Gabriela MAJCHROWSKA, Kamil TOMKIEWICZ // Zeszyty Naukowe / Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie ; ISSN 1897-2500. — 2017 nr 1, s. 123–139. — Bibliogr. s. 137–138, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: pomiar, pracownik, kapitał ludzki, wskaźnik, zasób ludzki

  keywords: measurement, human capital, worker, pointer, human resource

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Konceptualizacja pojęcia kontroli : zakres przedmiotowo-podmiotowy kontroli w ruchu drogowymConceptualization of the notion of control : range of personal content and control traffic / Kamil TOMKIEWICZ // Przegląd Policyjny ; ISSN 0867-5708. — 2016 R. 26 nr 3, s. 208–219. — Bibliogr. w formie przypisów

 • słowa kluczowe: kontrola w zarządzaniu, kontrola w ruchu drogowym

  keywords: traffic control, control in the management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Kryteria ocen kontrolnych na przykładach Regionalnych Izb ObrachunkowychCriteria for control assessments on the examples of Regional Chambers of Audit / Kamil TOMKIEWICZ // Zeszyty Naukowe / Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie ; ISSN 1897-2500. — 2017 nr 4, s. 63–75. — Bibliogr. s. 72–74, Streszcz., Summ.. — Dod. afiliacja: Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

 • słowa kluczowe: Regionalne Izby Obrachunkowe, kryteria ocen kontrolnych, legalność, celowość, rzetelność i gospodarność

  keywords: Regional Chambers of Audit, criteria for control assessments, legality, expediency, reliability and economy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Laureat nagrody nobla Herbert Alexander Simon – wkład do dorobku nauk ekonomicznychNobel Prize winner Herbert Aleksander Simon – contribution to the achievements of economic sciences / Kamil TOMKIEWICZ // Zeszyty Naukowe / Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie ; ISSN 1897-2500. — 2018 nr 1, s. 69–77. — Bibliogr. s. 76–77, Streszcz., Summ.. — Dod. afiliacja autora: Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

 • słowa kluczowe: Herbert Aleksander Simon, racjonalność, homo economilus, ograniczona racjonalność

  keywords: Herbert Aleksander Simon, rationality, homo economicus, limited rationality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Przejawy etnocentryzmu konsumenckiego - wyniki badań własnych, Cz. 2[Symptoms of consumer conviction - results of own research. Pt. 2] / Kamil TOMKIEWICZ // W: Nauka i wiedza kluczem do poznania świata / red. nauk. Rafał Balina, Marta Idasz-Balina, Magdalena Drewniak. — Waleńczów : Wydawnictwo Naukowe INTELLECT, 2018. — ISBN: 978-83-950526-4-4. — S. 47–57. — K. Tomkiewicz - dod. afiliacja: Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: