Wykaz publikacji wybranego autora

Tomisław Gołębiowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
 • 20 lat metody georadarowej w Katedrze Geofizyki na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w aspekcie realizowanych w niej prac naukowo-badawczych20 years of GPR method in the Department of Geophysics at Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection at University of Science and Technology in the relation to its scientific activity / Tomisław GOŁĘBIOWSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 429–435. — Bibliogr. s. 433–435, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_49.pdf

 • słowa kluczowe: metoda georadarowa, aparatura pomiarowa

  keywords: GPR method, measurement devices

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • 3D GPR measurements for archeological application with interpretation aided by numerical modelling / Tomisław GOŁĘBIOWSKI // Acta Geophysica ; ISSN 1895-6572. — Tytuł poprz.: Acta Geophysica Polonica. — 2006 vol. 54 no. 4, s. 413–429. — Bibliogr. s. 428–429, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • 3D GPR measurements for fractures detection in selected post-mining regions in Poland / T. GOŁĘBIOWSKI // W: Near Surface 2010 [Dokument elektroniczny] : 16\textsuperscript{th} European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics : conference proceedings & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-90-73781-88-7. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • 3D GPR measurements for sinkholes detection – case studies from selected sites in Poland / H. MARCAK, T. GOŁĘBIOWSKI, S. TOMECKA-SUCHOŃ // W: Near Surface 2008 [Dokument elektroniczny] : 14th European meeting of Environmental and engineering geophysics : 15–17 September 2008 Kraków, Poland : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — The Netherlands : EAGE, 2008. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-90-73781-56-6. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ.. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. (po wybraniu opcji: Papers)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • A stochastic interpretation of GPR data concerning the location of hydrocarbon plumes / Henryk MARCAK, Tomisław GOŁĘBIOWSKI // Near Surface Geophysics ; ISSN 1569-4445. — 2006 vol. 4 iss. 3, s. 163–176. — Bibliogr. s. 175–176, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Aiding of the GPR method by other measurement techniques for liquid contamination detection / Tomisław GOŁĘBIOWSKI, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Henryk MARCAK, Bogdan Zogala // W: GPR 2010 [Dokument elektroniczny] : XIII international conference on Ground Penetrating Radar : Lecce/21–25 June 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : IEEE], 2010. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-1-4244-4605-6. — S. 610–615. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 615, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza możliwości detekcyjnych metody GPR dla zmiennej geometrii układu pomiarowego[The GPR detection ability for the various geometry of the measurement set] / Henryk MARCAK, Tomisław GOŁĘBIOWSKI // W: Geofizyka w geologii i górnictwie : tom poświęcony Jubileuszowi Profesora Wacława M. Zuberka : [Jubileuszowa Konferencja : Sosnowiec–Zawiercie, 15–17 września 2010 r.] / red. Jerzy Cabała. — [Katowice] : Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, [etc.], cop. 2010. — ISBN: 978-83-61644-13-2. — S. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza możliwości wykorzystania georadarowych fal refrakcyjnych do lokalizacji zmian w budowie wałów przeciwpowodziowychAnalysis of possibility of using GPR refraction for location changes in river embankments / Henryk MARCAK, Tomisław GOŁĘBIOWSKI, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2005 t. 31 z. 3–4, s. 259–274. — Bibliogr. s. 273, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2005-03-04/Geologia_2005_3_01.pdf

 • słowa kluczowe: wały przeciwpowodziowe, badania georadarowe

  keywords: river embankments, GPR surveys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza możliwości zastosowania metody georadarowej do detekcji osadów ochrowychAnalysis of possibility of application of the GPR method for detection of ochreous sediments / Dariusz SALA, Tomisław GOŁĘBIOWSKI // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 2 = Interdisciplinary topics in mining and geology / pod red. Jana Drzymały i Wojciecha Ciężkowskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2011. — ISBN: 978-83-7493-596-8. — S. 49–59. — Bibliogr. s. 58–59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza przestrzenno-czasowa danych georadarowych dla oceny ryzyka wystąpienia pustek poeksploatacyjnychSpace-time analysis of georadar data for assessment a risk of sinkhole appearance / Henryk MARCAK, Tomisław GOŁĘBIOWSKI, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ // W: Warsztaty Górnicze 2007 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : 4–6 czerwca 2007, Ślesin k. Konina : materiały konferencji naukowej / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk ; Wyższy Urząd Górniczy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Katowice : WUG, 2007. — 1 dysk optyczny. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 69). — ISBN: 978-83-60195-35-2. — S. 309–324. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 323–324, Streszcz.. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji „Spis treści”). — CD-ROM towarzyszy czasop.: WUG : Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza przestrzenno-czasowa danych georadarowych dla oceny ryzyka wystąpienia pustek poeksploatacyjnychSpace-time analysis of georadar data for assessment a risk of sinkhole appearance / Henryk MARCAK, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Tomisław GOŁĘBIOWSKI // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2007 nr 6, s. 52–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz.. — Warsztaty Górnicze 2007 / Wyższy Urząd Górniczy. — Katowice : WUG, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analysis of GPR trace attributes and spectra for LNAPL contaminated ground / H. MARCAK, T. GOŁĘBIOWSKI // W: Near surface 2006 [Dokument elektroniczny] : 12\textsuperscript{th} European meeting of environmental and engineering geophysics : 4–6 September 2006, Helsinki, Finland : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — The Netherlands : EAGE, 2006. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — S. [1–5], P020. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Application of complex geophysical methods for fractured zones detection around mining excavation : [abstract] / GOŁĘBIOWSKI T., PORZUCEK S., Pasierb B. // W: 34\textsuperscript{th} Polish–Czech–Slovakian symposium on Mining and environmental geophysics : Targanice, 27–29 May 2013. — [Katowice : University of Silesia. Faculty of Earth Sciences], [2013]. — S. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Application of electromagnetic methods for polymetallic prospection in mining conditions : [abstract] / GOŁĘBIOWSKI T., ANTONIK W., Zogala B., Mendecki M. // W: 34\textsuperscript{th} Polish–Czech–Slovakian symposium on Mining and environmental geophysics : Targanice, 27–29 May 2013. — [Katowice : University of Silesia. Faculty of Earth Sciences], [2013]. — S. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Application of expansive rock bolts for geophysical surveys : [abstract] / GOŁĘBIOWSKI T., Zogala B., ANTONIK W., MATUŁA R. // W: 34\textsuperscript{th} Polish–Czech–Slovakian symposium on Mining and environmental geophysics : Targanice, 27–29 May 2013. — [Katowice : University of Silesia. Faculty of Earth Sciences], [2013]. — S. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Changeable-offset GPR profiling for loose zones detection in levees / T. GOŁĘBIOWSKI // W: Near Surface 2008 [Dokument elektroniczny] : 14th European meeting of Environmental and engineering geophysics : 15–17 September 2008 Kraków, Poland : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — The Netherlands : EAGE, 2008. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-90-73781-56-6. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ.. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. (po wybraniu opcji: Papers)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Computer simulation of hydrocarbon flow and wave field for interpretation GPR measurements in contaminated sites / Henryk MARCAK, Tomisław GOŁĘBIOWSKI // W: SAGEEP [Dokument elektroniczny] : Symposium on the Application of Geophysics to Engineering and Environmental Problems : 18th annual meeting : geophysical solutions for today's challenges : April 3–7, 2005, Atlanta, Georgia : proceedings / Environmental and Engineering Geophysical Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Denver : EEGS], [2005]. — 1 dysk optyczny. — S. 837–846. — Wymagania systemowe: Windows ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 846, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Cynonośna mineralizacja polimetaliczna z Rędzin (Rudawy Janowickie, Dolny Śląsk). [Cz.] 1, Badania geofizyczne i geochemiczneTin-bearing polymetalic mineralization in Rędziny (Rudawy Janowickie Range, Lower Silesia). [Pt.] 1, Geophysical and geochemical investigations / Adam PIECZKA, Bożena GOŁĘBIOWSKA, Tomisław GOŁĘBIOWSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 171–178. — Bibliogr. s. 177–178, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa „Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Detection of hydrocarbon contamination in the ground using GPR method / Henryk MARCAK, Tomisław GOŁĘBIOWSKI, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ // W: Near surface 2005 [Dokument elektroniczny] : 11\textsuperscript{th} European meeting of environmental and engineering geophysics : 4–7 September 2005, Palermo, Italy : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — The Netherlands : EAGE, 2005. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Determination of the extent of fractured zones around mine openings using the resistivity and GPR methods / B. Żogała, M. J. Mendecki, W. M. Zuberek, T. GOŁĘBIOWSKI, W. ANTONIK // W: Eurock 2013 [Dokument elektroniczny] : rock mechanics for resources, energy and environment : Wrocław, September 23–26, 2013 / eds. Marek Kwaśniewski, Dariusz Łydżba. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — London : CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-138-00080-3. — S. 181–186. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 186, Abstr.. — Toż w wersji drukowanej, ISBN: 978-1-4822-2907-3. — W bazie Web of Science brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Feasibility analysis of using GPR method for the examination of post-glacial deposits in mountainous geological environmentAnaliza możliwości użycia metody GPR do badania utworów postglacjalnych w rejonach górskich / Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Tomisław GOŁĘBIOWSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2011 t. 37 z. 3, s. 375–382. — Bibliogr. s. 382. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2011-03/Geologia_2011_3_02.pdf

 • słowa kluczowe: GPR, utwory postglacjalne, osady czwartorzędowe

  keywords: Ground Penetrating Radar, post glacial sediments, Quaternary deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Geophysical research for the recognition of polymetallic mineralization in the quarry in Rędziny (Poland) / T. GOŁĘBIOWSKI, A. PIECZKA, B. GOŁĘBIOWSKA // W: EGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2012 : Vienna, Austria, 22–27 April 2012 : abstracts & programme. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vienna : s. n.], [2012]. — 1 dysk Flash. — (Geophysical Research Abstracts ; ISSN 1607-7962 ; vol. 14). — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: data – abstracts)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Geotechnical analysis and 4D GPR measurements for the assessment of the risk of sinkholes occuring in a Polish mining area / Henryk MARCAK, Tomisław GOŁĘBIOWSKI, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ // Near Surface Geophysics ; ISSN 1569-4445. — 2008 vol. 6 no. 4, s. 233–243. — Bibliogr. s. 242–243, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • GPR fractures detection using changeable antennae orientation / T. GOŁĘBIOWSKI, S. TOMECKA-SUCHOŃ // W: EAGE [Dokument elektroniczny] : European Association of Geoscientists & Engineers : 5\textsuperscript{th} Saint Petersburg international conference & exhibition : geosciences: making the most of the Earth's resources : 2–5 April 2012, Saint Petersburg. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Saint Petersburg : EAGE], [2012]. — Dane na dysku Flash. — e-ISBN: 978-90-73834-23-1. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. [5], Summ.. — Tytuł przejęto ze s. tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: