Wykaz publikacji wybranego autora

Tomisław Gołębiowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900394

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • 20 lat metody georadarowej w Katedrze Geofizyki na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w aspekcie realizowanych w niej prac naukowo-badawczych20 years of GPR method in the Department of Geophysics at Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection at University of Science and Technology in the relation to its scientific activity / Tomisław GOŁĘBIOWSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 429–435. — Bibliogr. s. 433–435, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_49.pdf

 • słowa kluczowe: metoda georadarowa, aparatura pomiarowa

  keywords: GPR method, measurement devices

2
 • 3D GPR measurements for fractures detection in selected post-mining regions in Poland / T. GOŁĘBIOWSKI // W: Near Surface 2010 [Dokument elektroniczny] : 16\textsuperscript{th} European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics : conference proceedings & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-90-73781-88-7. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • 3D GPR measurements for sinkholes detection – case studies from selected sites in Poland / H. MARCAK, T. GOŁĘBIOWSKI, S. TOMECKA-SUCHOŃ // W: Near Surface 2008 [Dokument elektroniczny] : 14th European meeting of Environmental and engineering geophysics : 15–17 September 2008 Kraków, Poland : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — The Netherlands : EAGE, 2008. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-90-73781-56-6. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ.. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. (po wybraniu opcji: Papers)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Aiding of the GPR method by other measurement techniques for liquid contamination detection / Tomisław GOŁĘBIOWSKI, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Henryk MARCAK, Bogdan Zogala // W: GPR 2010 [Dokument elektroniczny] : XIII international conference on Ground Penetrating Radar : Lecce/21–25 June 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : IEEE], 2010. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-1-4244-4605-6. — S. 610–615. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 615, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Analiza możliwości detekcyjnych metody GPR dla zmiennej geometrii układu pomiarowego[The GPR detection ability for the various geometry of the measurement set] / Henryk MARCAK, Tomisław GOŁĘBIOWSKI // W: Geofizyka w geologii i górnictwie : tom poświęcony Jubileuszowi Profesora Wacława M. Zuberka : [Jubileuszowa Konferencja : Sosnowiec–Zawiercie, 15–17 września 2010 r.] / red. Jerzy Cabała. — [Katowice] : Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, [etc.], cop. 2010. — ISBN: 978-83-61644-13-2. — S. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Analiza możliwości zastosowania metody georadarowej do detekcji osadów ochrowychAnalysis of possibility of application of the GPR method for detection of ochreous sediments / Dariusz SALA, Tomisław GOŁĘBIOWSKI // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 2 = Interdisciplinary topics in mining and geology / pod red. Jana Drzymały i Wojciecha Ciężkowskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2011. — ISBN: 978-83-7493-596-8. — S. 49–59. — Bibliogr. s. 58–59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Application of complex geophysical methods for fractured zones detection around mining excavation : [abstract] / GOŁĘBIOWSKI T., PORZUCEK S., Pasierb B. // W: 34\textsuperscript{th} Polish–Czech–Slovakian symposium on Mining and environmental geophysics : Targanice, 27–29 May 2013. — [Katowice : University of Silesia. Faculty of Earth Sciences], [2013]. — S. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Application of electromagnetic methods for polymetallic prospection in mining conditions : [abstract] / GOŁĘBIOWSKI T., ANTONIK W., Zogala B., Mendecki M. // W: 34\textsuperscript{th} Polish–Czech–Slovakian symposium on Mining and environmental geophysics : Targanice, 27–29 May 2013. — [Katowice : University of Silesia. Faculty of Earth Sciences], [2013]. — S. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Application of expansive rock bolts for geophysical surveys : [abstract] / GOŁĘBIOWSKI T., Zogala B., ANTONIK W., MATUŁA R. // W: 34\textsuperscript{th} Polish–Czech–Slovakian symposium on Mining and environmental geophysics : Targanice, 27–29 May 2013. — [Katowice : University of Silesia. Faculty of Earth Sciences], [2013]. — S. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Changeable-offset GPR profiling for loose zones detection in levees / T. GOŁĘBIOWSKI // W: Near Surface 2008 [Dokument elektroniczny] : 14th European meeting of Environmental and engineering geophysics : 15–17 September 2008 Kraków, Poland : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — The Netherlands : EAGE, 2008. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-90-73781-56-6. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ.. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. (po wybraniu opcji: Papers)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Changes of GPR spectra due to the presence of hydrocarbon contamination in the ground / Henryk MARCAK, Tomisław GOŁĘBIOWSKI // Acta Geophysica ; ISSN 1895-6572. — Tytuł poprz.: Acta Geophysica Polonica. — 2008 vol. 56 no. 2, s. 485–504. — Bibliogr. s. 503–504, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/ORZc6V

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Determination of the extent of fractured zones around mine openings using the resistivity and GPR methods / B. Żogała, M. J. Mendecki, W. M. Zuberek, T. GOŁĘBIOWSKI, W. ANTONIK // W: Eurock 2013 [Dokument elektroniczny] : rock mechanics for resources, energy and environment : Wrocław, September 23–26, 2013 / eds. Marek Kwaśniewski, Dariusz Łydżba. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — London : CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-138-00080-3. — S. 181–186. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 186, Abstr.. — Toż w wersji drukowanej, ISBN: 978-1-4822-2907-3. — W bazie Web of Science brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Feasibility analysis of using GPR method for the examination of post-glacial deposits in mountainous geological environmentAnaliza możliwości użycia metody GPR do badania utworów postglacjalnych w rejonach górskich / Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Tomisław GOŁĘBIOWSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2011 t. 37 z. 3, s. 375–382. — Bibliogr. s. 382. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2011-03/Geologia_2011_3_02.pdf

 • słowa kluczowe: GPR, utwory postglacjalne, osady czwartorzędowe

  keywords: Ground Penetrating Radar, post-glacial sediments, Quaternary deposits

14
 • Geophysical research for the recognition of polymetallic mineralization in the quarry in Rędziny (Poland) / T. GOŁĘBIOWSKI, A. PIECZKA, B. GOŁĘBIOWSKA // W: EGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2012 : Vienna, Austria, 22–27 April 2012 : abstracts & programme. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vienna : s. n.], [2012]. — 1 dysk Flash. — (Geophysical Research Abstracts ; ISSN 1607-7962 ; vol. 14). — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: data – abstracts)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Geotechnical analysis and 4D GPR measurements for the assessment of the risk of sinkholes occuring in a Polish mining area / Henryk MARCAK, Tomisław GOŁĘBIOWSKI, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ // Near Surface Geophysics ; ISSN 1569-4445. — 2008 vol. 6 no. 4, s. 233–243. — Bibliogr. s. 242–243, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • GPR fractures detection using changeable antennae orientation / T. GOŁĘBIOWSKI, S. TOMECKA-SUCHOŃ // W: EAGE [Dokument elektroniczny] : European Association of Geoscientists & Engineers : 5\textsuperscript{th} Saint Petersburg international conference & exhibition : geosciences: making the most of the Earth's resources : 2–5 April 2012, Saint Petersburg. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Saint Petersburg : EAGE], [2012]. — Dane na dysku Flash. — e-ISBN: 978-90-73834-23-1. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. [5], Summ.. — Tytuł przejęto ze s. tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • GPR monitoring of rock mass stability in selected post-mining region in Poland / T. GOŁĘBIOWSKI // W: EGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2012 : Vienna, Austria, 22–27 April 2012 : abstracts & programme. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vienna : s. n.], [2012]. — 1 dysk Flash. — (Geophysical Research Abstracts ; ISSN 1607-7962 ; vol. 14). — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: data – abstracts)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Kompleksowe badania geofizyczne i geologiczne w celu rozpoznania nagromadzenia osadów ochrowych w rejonie miejscowości Zabratówka koło RzeszowaComprehensive geophysical and geological research for recognition of ochreous sediments in Zabratówka, village near Rzeszów / Tomisław GOŁĘBIOWSKI, Dariusz SALA, Tadeusz RATAJCZAK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2011 t. 37 z. 4, s. 537–553. — Bibliogr. s. 551–552, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2011-04/Geologia_2011_4_04.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Możliwości wykorzystania niektórych metod geofizycznych w poszukiwaniu i dokumentowaniu czwartorzędowych nagromadzeń rud żelazaThe possibilities of using of selected geophysical methods for prospecting and documenting of quaternary iron ore deposits / Tomisław GOŁĘBIOWSKI, Tadeusz RATAJCZAK, Grzegorz RZEPA, Dariusz SALA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2013 R. 54 nr 2, s. 95–98. — Bibliogr. s. 98

 • słowa kluczowe: metoda georadarowa, ochra, rudy darniowe, geofizyczne metody magnetyczne

  keywords: GPR method, ochre, bog iron ores, geophysical magnetic methods

20
 • Possibilities od ground penetrating radar technique for location of the Carpathian ochre in the village of Zabratówka near Rzeszów (SE Poland) / D. SALA, T. GOŁĘBIOWSKI, A. Lis // W: Herlandia [Dokument elektroniczny] : XIII. international conference of young geologists : Herl'any 26.–28.04.2012 : proceedings : abstract book / eds. Barbara Zahradníková, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bratislava : Geological Club, 2012. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-970924-0-5. — S. 23–24. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Recognition of fault zone by the chargeability Imaging Method (IP) under mining conditions : [abstract] / Mendecki M. J., Żogala B., GOŁĘBIOWSKI T., ANTONIK W. // W: 34\textsuperscript{th} Polish–Czech–Slovakian symposium on Mining and environmental geophysics : Targanice, 27–29 May 2013. — [Katowice : University of Silesia. Faculty of Earth Sciences], [2013]. — S. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Study on detection of hydrocarbon pollution of soil and groundwater with the use of geophysical methods / A. Wójcicki, G. Pacanowski, T. GOŁĘBIOWSKI, H. MARCAK, S. TOMECKA-SUCHOŃ // W: Near Surface 2008 [Dokument elektroniczny] : 14th European meeting of Environmental and engineering geophysics : 15–17 September 2008 Kraków, Poland : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — The Netherlands : EAGE, 2008. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-90-73781-56-6. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Summ.. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. (po wybraniu opcji: Papers)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Use of geophysical methods for the assessment of migration of contaminants from the coal-mining waste dumps / Tomisław GOŁĘBIOWSKI, Henryk MARCAK, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Robert ZDECHLIK, Wacław Zuberek, Bogdan Żogała // W: XXXVIII IAH Congress : Groundwater quality sustainability : Krakow, 12–17 September 2010 : abstract book, Vol. 2 / eds. Andrzej Zuber, Jarosław Kania, Ewa Kmiecik. — Katowice : University of Silesia Press, 2010. — ISSN 0208-6336. — ISBN: 978-83-226-1979-0. — S. 494–495. — Toż. W: IAH 2010 [Dokument elektroniczny] : XXXVIII IAH Congress : Krakow, 12–17.09.2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Katowice : University of Silesia Press, 2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 494–495. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji: abstract book). — CD-ROM zawiera także pełny tekst (po wybraniu opcji: extended abstracts). — S. 1469–1476. — Bibliogr. s. 1475–1476

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Using of GPR method for examination of post-glacial deposits in the alp of Ornak (the Tatra Mountains) / TOMECKA-SUCHOŃ S., GOŁĘBIOWSKI T. // Geologica Balcanica ; ISSN 0324-0894. — 2010 [vol.] 39 [no.] 1–2, s. 394. — XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : Thessaloniki, Greece, 23–26 September 2010 : abstracts volume / eds. Alexandros Chatzipetros, [et al.]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Velocity analysis in the GPR method for loose-zones detection in the river embankments / Tomisław GOŁĘBIOWSKI // W: GPR 2010 [Dokument elektroniczny] : XIII international conference on Ground Penetrating Radar : Lecce/21–25 June 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : IEEE], 2010. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-1-4244-4605-6. — S. 428–433. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 433, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych