Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Wieja, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1073-1109 orcid iD

ResearcherID: GFO-4028-2022

Scopus: 56979332000

PBN: 5e70922b878c28a0473910cb

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 64, z ogólnej liczby 64 publikacji Autora


1
 • Adaptacja historycznych kanałów kanalizacyjnych na potrzeby podziemnych tras turystycznych (PTT)Historic sewage channels adaptation regarding to underground touristic routers / Tomasz WIEJA, Karolina WARTAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 2, s. 573–580. — Bibliogr. s. 580, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-02/GG_2011_2_60.pdf

 • słowa kluczowe: diagnostyka, rewitalizacja, projektowanie, adaptacja, techniczne rozwiązania, podziemne trasy turystyczne, wymogi formalne, podziemne budowle inżynierskie

  keywords: diagnostics, revitalization, design, adaptation, underground tourist routes, technical solutions, formal requirements, underground engineering structures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Adaptacja międzywojennej fabryki ołówków „Hardtmuth-Lechistan” dla celów dydaktycznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie[Adaptation of a between war pencil factory “Hardmuth-Lechistan” for teaching purposes at the AGH University of Science and Technology in Cracow] / Tomasz WIEJA, Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA // W: Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji : doświadczenia krajowe i zagraniczne : II konferencja międzynarodowa : Zabrze, 12–13. 05. 2005 r. / [red. Tadeusz Burzyński, Marek Łabaj] ; Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Urząd Miejski w Zabrzu. — Katowice : [GWSH], 2005. — ISBN10: 8388402765. — S. 261–266. — Bibliogr. s. 266

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Adaptacja podziemnych obiektów zabytkowych jako element aktywizacji rozwoju turystycznegoAdaptation of underground historical facilities as an element of activating tourist development / Janusz CHMURA, Tomasz WIEJA // W: II Konferencja muzeów górniczych i skansenów podziemnych w Polsce / red. nacz. Antoni Jodłowski ; Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. — Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich, cop. 2012. — ISBN: 978-83-63348-08-3. — S. 21–33. — Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Adaptacja zabytkowych podziemnych wyrobisk w aspektach bezpieczeństwa użytkowaniaAdaptation of historic underground workings in terms of using safety / Tomasz WIEJA, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Przegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0033-2038. — 2024 t. 95 nr 1-2, s. 28-32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2024-02-27

  orcid iD
 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, podziemne trasy turystyczne, aspekty prawne, zabytkowe wyrobiska, udostępnianie

  keywords: safety, underground tourist routes, access, legal aspects, historic excavations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0054.3601

5
 • Application of $2D$ and $3D$ computer models to construction and presentation of selected geometrical problems / Jerzy DIETRICH, Marek GAWRON, Tomasz WIEJA // W: SCG'2007 : zborník sympózia o počítačovej geometrii : Október 2007, Kočovce, Roč. 16 = SCG'2007 : proceedings of symposium on Computer geometry / ed. Daniela Velichová ; Slovenská Spoločnosť pre Geometriu a Grafiku, Strojnícka Fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave. — [Bratislava : Vydavatel'stvo STU], [2007]. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-80-227-2734-1. — S. 27–31. — Bibliogr. s. 31, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Application of the AutoCAD graphic program to the construction of the computer matrix of the solar line geometrical diagram / Tomasz WIEJA // W: SCG'2005 : zborník sympózia o počítačovej geometrii : September [21–23], 2005, Kočovce, Roč. 14 = SCG'2005 ; porceedings of Symposium on Computer Geometry, Vol. 14 / ed. Daniela Velichová ; Slovenská spoločnosť pre geometriu a grafiku, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Strojnícka fakulta. Stavebná fakulta. — Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — S. 93–98. — Bibliogr. s. 98, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Application of the AutoCad program to determination of the solar layers and visualization of the limits of terrain isolation / Krzysztof PAŁAC, Tomasz WIEJA // W: SCG'2006 : Zborník Sympózia o Počítačovej Geometrii : [18 – 20] Október 2006, Kočovce, Slovakia, Roč. 15 = Proceedings of Symposium on Computer Geometry / ed. Daniela Velichová ; Slovenská Spoločnosť pre geometriu a grafiku, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Strojnícka fakulta, Stavebná fakulta. — Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 120–123. — Bibliogr. s. 123

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Application of the CABRI computer program to geometrical presentations / PAŁAC Krzysztof, WIEJA Tomasz // W: SCG'2004 : zborník sympózia o počítačovej geometrii : November 2004, Kočovce, Roč. 13 = SCG'2004 : proceedings of symposium on Computer geometry, Vol. 13 / Slovenská spoločnosť pre geometriu a grafiku ; Strojnícka Fakulta, Stavebná Fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave. — Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 89–96. — Bibliogr. s. 96

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Application of the Flash MX program to computer visualization of the conics constructions in the Monge and Mapping projections / Sylwia CICHACZ, Tomasz WIEJA // W: 28. Konference o geometrii a grafice : sborník příspěvků : Lednice, 8.–11. září 2008 / Mendelova Zemědělská a Lesnická Univerzita v Brně. — [Brno : Karel Kovařík, nakladatelství Littera], [2008]. — ISBN: 978-80-85763-41-6. — S. 47–51. — Bibliogr. s. 51, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Application of the {\em Flash MX} program to visualization of selected metric problems / Sylwia CICHACZ, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO, Tomasz WIEJA // W: SCG'2005 : zborník sympózia o počítačovej geometrii : September [21–23], 2005, Kočovce, Roč. 14 = SCG'2005 ; porceedings of Symposium on Computer Geometry, Vol. 14 / ed. Daniela Velichová ; Slovenská spoločnosť pre geometriu a grafiku, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Strojnícka fakulta. Stavebná fakulta. — Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — S. 21–24. — Bibliogr. s. 24, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Application of the skew surfaces in design of timber sructures in the elaboration by Teofil Żebrawski „A few descriptive geometry problems as an addition to the work of F. Sapalski with an example of application of skew surfaces to carpentry” (1847)Zastosowanie powierzchni „wichrowatych” w projektowaniu konstrukcji drewnianych w opracowaniu Teofila Żebrawskiego: „Kilka zadań z geometrii wykreślnej jako dodatku do dzieła F. Sapalskiego z przykładem zastosowania powierzchni wichrowatych w Ciesiołce” 1847 r. / Andrzej KOCH, Tomasz WIEJA // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej = The Journal of Polish Society of Geometry and Engineering Graphics ; ISSN 1644-9363. — Tytuł poprz.: Stanowi częściowo kontynuację: Materiały Seminarium Geometrii i Grafiki Inżynierskiej ; ISSN: 1505-2044. — 2013 vol. 24, s. 51–58. — Bibliogr. s. 58, Abstr.. — tekst: http://ogigi.polsl.pl/biuletyny/zeszyt_24/Biuletyn-%20nr%204-%20p%2051-58.pdf

 • słowa kluczowe: Sapalski Franciszek, Żebrawski Teofil, geometria wykreślna, powierzchnia wichrowata, skrzyżowanie, linia prosta

  keywords: applications, Teofil Żebrawski, Franciszek Sapalski, descriptive geometry, cylindrical, conical, skew surface, intersections, straight line

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Aspekty bezpieczeństwa użytkowania w procesie udostępniania zabytkowych wyrobiskSafety aspects of use in the process of accessing historic workings / Tomasz WIEJA, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Przegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0033-2038. — 2023 nr 9–10, s. 135–139. — Bibliogr. s. 139, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, podziemne trasy turystyczne, aspekty prawne, zabytkowe wyrobiska, udostępnianie

  keywords: safety, underground tourist routes, access, legal aspects, historic excavations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0053.9379

13
 • Assessement of the properties of the Flash MX program in presentation of solid geometry problems / Sylwia CICHACZ, Tomasz WIEJA // W: GCG 2007 : Geometry & ComputerGraphics : sborník příspěvků. 27. mezinárodní konference o geometrii a počítačové grafice : Nedvědice, 10.–14.9.2007. — [Nedvědice : Lenka Pospíšilová, Marie Provazníková, Petr Rádl, Miroslav Lávička], [cop. 2007]. — ISBN: 978-80-7375-249-1. — S. 37–43. — Bibliogr. s. 43, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Assessment of application of the AutoCad graphic program in the record of architectonic survey of antique objects by means of the triangulation method / Tomasz WIEJA // W: SCG'2006 : Zborník Sympózia o Počítačovej Geometrii : [18 – 20] Október 2006, Kočovce, Slovakia, Roč. 15 = Proceedings of Symposium on Computer Geometry / ed. Daniela Velichová ; Slovenská Spoločnosť pre geometriu a grafiku, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Strojnícka fakulta, Stavebná fakulta. — Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 176–179. — Bibliogr. s. 179

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Cienie obiektów geometrycznych na powierzchni topograficznej w odwzorowaniu rzutu cechowanegoCast shadows of geometrical objects on a topographic surface in the mapping projection method / Andrzej KOCH, Tomasz WIEJA // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis ; ISSN 1506-2864. Prace Wydziału Geodezji i Kartografii. — 2007 z. 27, s. 55–64. — Bibliogr. s. 63, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Computer aided teaching descriptive geometry / Marek GAWRON, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO, Tomasz WIEJA // W: Sborník 26. konference o geometrii a počítačové grafice : [geometry and computer graphics 2006] : 11. – 15. září 2006, Nové Město na Moravě / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká společnost pro geometrii a grafiku JČMF. — [České Budějovice : JU], [2006]. — S. 55–60. — Bibliogr. s. 60, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Computer aided teaching of central projection in the Flash MX program / CICHACZ Sylwia, WIEJA Tomasz // W: SCG'2007 : zborník sympózia o počítačovej geometrii : Október 2007, Kočovce, Roč. 16 = SCG'2007 : proceedings of symposium on Computer geometry / ed. Daniela Velichová ; Slovenská Spoločnosť pre Geometriu a Grafiku, Strojnícka Fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave. — [Bratislava : Vydavatel'stvo STU], [2007]. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-80-227-2734-1. — S. 23–26. — Bibliogr. s. 26, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Computer aided visualization of problems related to polyhedra / Sylwia CICHACZ, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO, Tomasz WIEJA // W: SCG'2006 : Zborník Sympózia o Počítačovej Geometrii : [18 – 20] Október 2006, Kočovce, Slovakia, Roč. 15 = Proceedings of Symposium on Computer Geometry / ed. Daniela Velichová ; Slovenská Spoločnosť pre geometriu a grafiku, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Strojnícka fakulta, Stavebná fakulta. — Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 24–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Computer visualisation of same geometrical problems / Jerzy DIETRICH, Marek GAWRON, Tomasz WIEJA // W: GCG 2007 : Geometry & ComputerGraphics : sborník příspěvků. 27. mezinárodní konference o geometrii a počítačové grafice : Nedvědice, 10.–14.9.2007. — [Nedvědice : Lenka Pospíšilová, Marie Provazníková, Petr Rádl, Miroslav Lávička], [cop. 2007]. — ISBN: 978-80-7375-249-1. — S. 45–49. — Bibliogr. s. 49, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Computer visualization of the polar-stereographic projection / Marek GAWRON, Jerzy DIETRICH, Adam LANKOSZ, Tomasz WIEJA // W: SCG'2008 : zborník sympózia o počítačovej geometrii : Október 2008, Kočovce, Roč. 17 = SCG'2008 : proceedings of symposium on Computer geometry / ed. Daniela Velichová ; Slovenská spoločnosť pre geometriu a grafiku, Strojnícka fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave. — [Bratislava : Vydavatel'stvo STU], [2008]. — ISBN: 978-80-227-2952-9. — S. 32–33. — Bibliogr. s. 33, Abstr

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Detal architektoniczny i budowlany w projektowaniu podziemnych tras turystycznychArchitectural detail in the design and construction of underground tourist routes / Tomasz WIEJA, Janusz CHMURA // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2013 R. 19 nr 2, s. 39–48. — Bibliogr. s. 48

 • słowa kluczowe: projektowanie, podziemne trasy turystyczne, detal architektoniczny, detal budowlany

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Dr Andrzej Koch – posthumous tributeDr Andrzej Koch – wspomnienie pośmiertne / Tomasz WIEJA // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej = The Journal of Polish Society of Geometry and Engineering Graphics ; ISSN 1644-9363. — Tytuł poprz.: Stanowi częściowo kontynuację: Materiały Seminarium Geometrii i Grafiki Inżynierskiej ; ISSN: 1505-2044. — 2013 vol. 25, s. 73–74. — Abstr.

 • keywords: descriptive geometry, AGH University of Science and Technology, technical drawing, Faculty of Applied Mathematics, Dr ing. Andrzej Koch

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Dr Tomasz Sulima Samujłło – posthumous tributeDr Tomasz Sulima Samujłło - wspomnienie pośmiertne / Andrzej KOCH, Tomasz WIEJA // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej = The Journal of Polish Society of Geometry and Engineering Graphics ; ISSN 1644-9363. — Tytuł poprz.: Stanowi częściowo kontynuację: Materiały Seminarium Geometrii i Grafiki Inżynierskiej ; ISSN: 1505-2044. — 2009 vol. 19, s. 93–94. — Abstr.. — tekst: http://ogigi.polsl.pl/biuletyny/zeszyt_19/z19_12z.pdf

 • słowa kluczowe: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, geometria wykreślna, Sulima-Samujłło Tomasz, rysunek techniczny

  keywords: descriptive geometry, AGH University of Science and Technology, technical drawing, Sulima-Samujłło Tomasz

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Działalność Pracowni i Zespołu Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej[Activity of Division and Team of Descriptive Geometry and Engineering] / Andrzej KOCH, Tomasz WIEJA // W: Wydział Matematyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie : 10 lat : materiały jubileuszowe / pod red. Bogdana Choczewskiego. — Kraków : Wydawnictwo JAK, 2008. — Na okładce: Jubileusz 10-lecia Wydziału Matematyki Stosowanej AGH. — ISBN: 978-83-92319-14-6. — S. 124–128

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Evaluation of methods used for mapping the geometry of underground spatial (3D) structures in the course of revitalisationZnaczenie i ocena metod odwzorowania geometrycznej struktury przestrzennej podziemnych obiektów zabytkowych w procesie ich rewitalizacji / Tomasz WIEJA // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej = The Journal of Polish Society of Geometry and Engineering Graphics ; ISSN 1644-9363. — Tytuł poprz.: Stanowi częściowo kontynuację: Materiały Seminarium Geometrii i Grafiki Inżynierskiej ; ISSN: 1505-2044. — 2016 vol. 28, s. 33–41. — Bibliogr. s. 41, Abstr.. — tekst: http://ogigi.polsl.pl/biuletyny/zeszyt_28/PTGiGI%2028%202016%2033-41.pdf

 • słowa kluczowe: rewitalizacja, 3D, geometria, obiekty podziemne, mapowanie, struktura przstrzenna, nagranie graficzne

  keywords: revitalisation, mapping, underground objects, geometry, graphic recording, 3D structure, spatial structure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: