Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Twardowski, dr inż.

adiunkt

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-km, Katedra Metrologii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Bitrate optimization of multicarrier transmission via copper wire in the presence of RFI interferences / Jarosław BUŁAT, Tomasz ZIELIŃSKI, Tomasz TWARDOWSKI // W: ICSES'04 : proceedings of International Conference on Signals and Electronic Systems : 13–15 September, Poznań, Poland / eds. Maciej Bartkowiak [et al.]. — [Poland : Polish Society for Theoretical and Applied Electrical Engineering], [2004]. — S. 135–138. — Bibliogr. s. 138, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Bit rate model for DMT/OFDM system with insufficient guard interval / T. TWARDOWSKI, J. BUŁAT, T. ZIELIŃSKI // W: ICSES'04 : proceedings of International Conference on Signals and Electronic Systems : 13–15 September, Poznań, Poland / eds. Maciej Bartkowiak [et al.]. — [Poland : Polish Society for Theoretical and Applied Electrical Engineering], [2004]. — S. 131–134. — Bibliogr. s. 134, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Eliminacja przeników obcych w transmisji ADSL – porównanie algorytmówAlien crosstalk cancellation in ADSL transmission-evaluation of algorithms / Tomasz TWARDOWSKI, Jarosław BUŁAT // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2006 [nr] 10bis wyd. spec. dodatkowe, s. 56–60. — Bibliogr. s. 60, Streszcz., Abstr.. — MiSSP '2006 : XVI sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych : Krynica, 17–21 września 2006 r. / pod red. Janusza Gajdy ; Organ Polskiego Stowarzyszenia POLSPAR, Organ Sekcji Metrologii SIMP. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Equalizer design for discrete multitone systems combining response shortening and spectral shaping / Tomasz TWARDOWSKI, Tomasz ZIELIŃSKI, Paweł TURCZA // W: ECCTD'05 [Dokument elektroniczny] : 2005 European Conference on Circuit Theory and Design : Ireland, 29 August–2 September 2005 : proceedings / University College Cork, Ireland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Ireland] : IEEE, 2005. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwol.. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/ECCTD.2005.1523042

5
 • Estymacja ruchu bronchoskopu na podstawie sekwencji obrazów – analiza dokładności algorytmuEstimation of bronchoscope motion from wideo sequences – analysis of accuracy / Tomasz TWARDOWSKI, Krzysztof DUDA, Mirosław SOCHA, Paweł TURCZA, Tomasz P. ZIELIŃSKI, Mariusz Duplaga // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2006 [nr] 5 bis wyd spec. dodatkowe, s. 119–125. — Bibliogr. s. 124–125, Streszcz., Abstr.. — MPM 2006 : VIII sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie : Krynica, 14–18 maja 2006 r. / pod. red. Janusza Gajdy ; Organ Polskiego Stowarzyszenia POLSPAR, Organ Sekcji Metrologii SIMP. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Fast estimation of broncho-fiberoscope egomotion for CT-guided transbronchial biopsy / T. TWARDOWSKI, T. ZIELIŃSKI, K. DUDA, M. SOCHA, M. Duplaga // W: ICIP 2006 [Dokument elektroniczny] : 2006 IEEE International Conference on Image Processing : [Atlanta, GA, USA, October 8–11, 2006]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Los Alamitos, Calif. : IEEE Computer Society Press], [2006]. — e-ISBN10: 1-4244-0481-9. — S. 1189–1192. — Tryb dostępu: https://goo.gl/XpK2Cw [2007-12-07]. — Bibliogr. s. 1192, Abstr.

 • keywords: transbronchial biopsy, broncbo-fiberoscope, endoscopic images, egornotion estimation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/ICIP.2006.312696

7
8
 • Image and video processing tasks in computer aided medical interventions on the example of transbronchial biopsyWybrane zagadnienia przetwarzania obrazów i sekwencji wideo w zastosowaniu do komputerowego wspomagania zabiegów medycznych na przykładzie biopsji przezoskrzelowej / Jarosław BUŁAT, Krzysztof DUDA, Andrzej SKALSKI, Mirosław SOCHA, Paweł TURCZA, Tomasz TWARDOWSKI, Tomasz ZIELIŃSKI, Mariusz Duplaga // W: „New trends in audio and video” : XI symposium AES : September 20–22, 2006 Białystok, Poland : conference program : abstracts and proceedings / ed. Jarosław Baszun ; Audio AES [etc.]. — [Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej], [2006]. — S. 34–42. — Bibliogr. s. 34–42. — Tekst ang.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Maximum bitrate TEQ design and windows optimization for sine/cosine TMUX / Jarosław BUŁAT, Paweł TURCZA, Tomasz TWARDOWSKI, Tomasz ZIELIŃSKI // W: Workshop on Multimedia Communications and Services MCS'04 : the international conference : proceedings : Kraków, 5–6 May 2004 / ed. Jacek Dańda ; [IEEE Communications Society ; Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach ; Akademia Świętokrzyska]. — [Kraków : Komitet Organizacyjny Krajowych Konferencji Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie. Katedra Elektroniki AGH], 2004. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8390389371. — S. 9–14. — Bibliogr. s. 14, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Model przepustowości bitowej modemu MCMModel of MCM modem bitrate / Tomasz TWARDOWSKI // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XIII sympozjum : Krynica, 8–11 września 2003 = Measuring systems-modelling and simulation / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2003. — S. 145–154. — Bibliogr. s. 154, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Navigation in bronchial tree based on motion estimation and mutual information / K. DUDA, T. ZIELIŃSKI, M. SOCHA, T. TWARDOWSKI, M. Duplaga // W: ICSES'06 : International Conference on Signals and Electronic Systems : September 17–20, 2006, Łódź, Poland : conference proceedings, Vol. 2 / eds.: Michał Tadeusiewicz [et al.] ; PŁ [etc.]. — Łódź : Technical University of Łódź. Institute of Circuit Theory, Metrology and Materials Science, 2006. — S. 683–686. — Bibliogr. s. 686, Abstr.. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ocena niepewności wyników identyfikacji parametrycznej[Evaluation of parametric identification results uncertainties] / Janusz GAJDA, Tomasz TWARDOWSKI // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2002 nr 5/6, s. 20–24. — Bibliogr. s. 24, Streszcz., Abstr.. — VI [Szósta] konferencja automatyków : Rytro 2002 : jubileusz 50-lecia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektrotechniki / Zakład Metrologii Akademii Górniczo-Hutniczej. — Warszawa : Agencja Wydawnicza SIMP, 2002. — Zeszyt poświęcony działalności naukowej Zakładu Metrologii AGH – Kraków. — tekst: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0001-0030/c/Gajda.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • On design of maximum bitrate copper wire DMT modems / Jarosław BUŁAT, Tomasz TWARDOWSKI, Tomasz ZIELIŃSKI // W: Signal processing'2004 : workshop proceedings : Poznań, 24\textsuperscript{th} September 2004 / The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Region 8 – Europe, Middle East and Africa. Chapter Ciruits and Systems. Poland Section. — Poznań : University of Technology. Faculty of Computing Science and Management. Institute of Control and System Engineering. Division of Signal Processing and Electronic Systems, 2004. — Org. konf.: IEEE. — S. 37–41. — Bibliogr. s. 41, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Optimum spectral shaping for discrete multitone demodulation / Tomasz TWARDOWSKI // W: EuSiPCo 2005 [Dokument elektroniczny] : 13th European Signal Processing Conference : September 4–8, 2005, Antalya, Turkey : proceedings : conference CD / eds.: Helin Duta\v{g}aci, Bülent Sankur, Tayfun Akgül ; EurASiP European Association for Signal Processing. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Tampere, Finland : SuviSoft Oy Ltd.], [2005]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 4, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • O sygnałach referencyjnych dla ślepej eliminacji przeników obcych w blokowej transmisji wielonośnej DMTOn reference signals for blind alien crosstalk cancellation in discrete multitone transmission / Tomasz TWARDOWSKI // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XV sympozjum : Krynica, 18–22 września 2005 = Measuring systems-modelling and simulation / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2005. — S. 279–286. — Bibliogr. s. 286, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Problemy projektowania efektywnych korektorów transmisji wielonośnej DMT o małej złożoności obliczeniowejIssues in low complexity efficient equalizer design for discrete multitone transmission / Tomasz TWARDOWSKI // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XV sympozjum : Krynica, 18–22 września 2005 = Measuring systems-modelling and simulation / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2005. — S. 271–278. — Bibliogr. s. 278, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • RLS based MIMO channel identification for FEXT compensation in vectored xDSL system / Paweł TURCZA, Tomasz TWARDOWSKI // W: ECCTD'05 [Dokument elektroniczny] : 2005 European Conference on Circuit Theory and Design : Ireland, 29 August–2 September 2005 : proceedings / University College Cork, Ireland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Ireland] : IEEE, 2005. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwol.. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 4, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Some new results from TEQ design for maximum bit rate ADSL modem / Jarosław BUŁAT, Tomasz ZIELIŃSKI, Tomasz TWARDOWSKI // W: ICC 2004 [Dokument elektroniczny] : 2004 IEEE International Conference on Communications : gate to the global information society : 20–24 June 2004, Paris / IEEE Communications Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [New York : Institute of Electrical Engineers], [2004]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5]. — Dostęp również online: {https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047sz0007.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp==1312445}. — S.21–25. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s.25

 • keywords: DMT, TEQ optimization, bit rate

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/ICC.2004.1312445

19
 • Ślepa częściowa eliminacja interferencji międzysymbolowych blokowej transmisji wielonośnej[Blind partial elimination of intersymbol interferences in discrete mutitone transmission] / Tomasz TWARDOWSKI, Jarosław BUŁAT // W: KKRRiT 2005 : Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji : Kraków, 15–17 czerwca 2005 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Telekomunikacji. — Kraków : Wydawnictwo WEAIiE, 2005. — ISBN10: 83-88309-26-9. — S. 173–176. — Bibliogr. s. 176, Streszcz.. — Toż. W: KKRRiT 2005 [Dokument elektroniczny] : Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2005 : Kraków, 15–17 czerwca 2005 r. : materiały konferencyjne. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Telekomunikacji. - [Kraków : AGH, 2005]. - 1 dysk optyczny. - S. [1–4], Sesja T 9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. [4], Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Will USB be a standard of PC-instrumentation communication? / Tomasz TWARDOWSKI // W: XVII IMEKO world congress : metrology in the 3\textsuperscript{rd} Millennium : June 22–27, 2003 Dubrovnik, Croatia : book of summaries / eds. Damir Ilić, Mladen Boršić, Josip Butorac ; IMEKO International Measurement Confederation, HMD Croatian Metrology Society. — [Budapest] : IMEKO ; [Zagreb] : HMD, 2003. — S. 104. — Pełny tekst W: XVII IMEKO world congress [Dokument elektroniczny] : metrology in the 3\textsuperscript{rd} Millennium : proceedings : June 22–27, 2003 Dubrovnik, Croatia. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe. - [Budapest] : IMEKO ; [Zagreb] : HMD, 2003. - 1 dysk optyczny. - S. 929–932. Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. 932, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: