Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Toboła, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6513-729X orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 6505884012

PBN: 5e709207878c28a04738ed95

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 101, z ogólnej liczby 102 publikacji Autora


1
2
 • Aktualizacja stanowisk halitu niebieskiego w Kopalni Soli „Kłodawa” w świetle nowych badańActualization of inanimate nature documentary sites in Kłodawa Salt Mine in light of new research / Sylwester Janiów, Grzegorz Misiek, Tomasz TOBOŁA, Lucyna NATKANIEC-NOWAK // W: Quo vadis sal : przemysł solny w gospodarce = salt industry in economy : XII miedzynarodowe sympozjum solne = international salt symposium : Kłodawa, 11–12 października 2007 r. / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2007]. — S. 35–36. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza ramanowska materii organicznej z czapy wysadu Kłodawa jako wskaźnik przemian temperaturowych[The Raman spectroscopy of organic matter in the Kłodawa salt dome cap-rock – an indicator of thermal alteration] / Tomasz TOBOŁA, Dariusz BOTOR // W: Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii : VIII ogólnopolska konferencja : Kraków 1–2 czerwca 2017. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 73–76. — Bibliogr. s. 75–76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ancient salt mine in Bochnia : as the pattern of attractive geotouristic object / Danuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Tomasz TOBOŁA, Michał STEFANIUK // W: GEOTOUR Kraków 2005 : “GEOTOURism – new dimensions in XXI century tourism and chances for future development” : 2\textsuperscript{nd} international conference : 22–24 September 2005, Kraków, Poland / eds. Marek Doktor, Anna Waśkowska-Oliwa ; University of Science and Technology AGH. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection. — [Kraków : UST AGH], [2005]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 51–54. — Bibliogr. s. 54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ancient salt mining in the Bochnia region as a pattern of geoheritage preservation and attractive geotouristic object / Danuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Michał STEFANIUK, Tomasz TOBOŁA // W: OSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33\textsuperscript{rd} International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Oslo : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania koncentracji bromu w solach kamiennych złoża bocheńskiegoStudy of bromine contents in salt deposit of Bochnia (Badenian, southern Poland) / Tomasz TOBOŁA // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2000 t. 48 nr 8, s. 688–693. — Bibliogr. s. 693, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania mezostruktur tektonicznych w Kopalni Soli „Bochnia”Study of tectonic mesostructures in the “Bochnia” Salt Mine, South Poland / Katarzyna CYRAN, Tomasz TOBOŁA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2006 t. 32 z. 2, s. 85–98. — Bibliogr. s. 96–97, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2006-02/Geologia_2006_2_01.pdf

 • słowa kluczowe: miocen, złoże Bochnia, mezostruktury tektoniczne

  keywords: Miocene, Bochnia deposit, tectonic mesostructure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania mikrotermometryczne i ramanowskie inkluzji w minerałach w rejonie Rabego (Karpaty) – praktyka eksperymentalnaMicrothermometric and Raman spectra studies in minerals in the Rabe vicinity (Carpathians) – an experimental practice / Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Tomasz TOBOŁA // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2021 vol. 69 nr 6, s. 361-364. — Bibliogr. s. 364, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: fluid inclusions, Carpathians, solid inclusions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/2021.18

9
10
 • Badania zawartości bromu w badeńskich solach kamiennych złoża Siedlec-MoszczenicaStudy of bromine contents in the Badenian salts of Siedlec-Moszczenica deposit / Tomasz TOBOŁA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2004 t. 30 z. 1, s. 5–22. — Bibliogr. s. 19–20, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badanie koncentracji potasu i magnezu w solach kamiennych złoża BochniStudy of potassium and magnesium contents in salt deposit Bochnia (southern Poland) / Tomasz TOBOŁA // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2000 t. 48 nr 12, s. 1163–1168. — Bibliogr. s. 1168, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Calcite as an indicator of hydrothermal activity in the Pepper Mts. (the Holy Cross Mts.) / Beata NAGLIK, Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Tomasz TOBOŁA, Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Wiesław HEFLIK, Michał Sowa // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2017 vol. 46, s. 39–40. — Bibliogr. s. 39–40. — Petrological and mineralogical studies in geology : VIII Polish conference : Cracow, Poland, 1–2 June 2017

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Carbonaceous material from the Pepper Mts Shale Formation – a Raman microspectroscopic study / Beata NAGLIK, Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Tomasz TOBOŁA, Marta BĄK // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2015 vol. 44, s. 75. — Bibliogr. s. 75. — XXII\textsuperscript{nd} Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : contemporary challenges in the mineralogical sciences : Sandomierz, Poland, 8–11 October 2015 : abstracts and field trip guide. — tekst: http://www.ptmin.agh.edu.pl/mpsp30/Vol44_2015.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Charakterystyka geochemiczna badeńskich soli kamiennych rejonu przykarpackiego[Geochemical characteristics of the Badenian salts in the Carpathian Region] / Hanna Tomassi-Morawiec, Tomasz TOBOŁA, Krszysztof BUKOWSKI // W: „Mioceńskie złoża soli w rejonie przykarpackim” : 11–12. 02. 2004 Kraków = “Miocene salt deposits in the Carpathian region” / Akademia Górniczo-Hutnicza, Polskie Towarzystwo Geologiczne. — Kraków : AGH, 2004. — S. 29–30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Charakterystyka geochemiczno-mineralogiczna zubrów mioceńskich w Polsce : [streszczenie]Geochemistry and mineralogy of Miocene zuber rocks in Poland / Grzegorz Czapowski, Krzysztof BUKOWSKI, Tomasz TOBOŁA, Hanna Tomassi-Morawiec // W: Quo vadis sal : wysadowe złoża soli - ich rola w polityce energetycznej : XXVII międzynarodowe sympozjum solne : Kłodawa-Uniejów, 11.10-13.10.2023 = Quo vadis sal : the importance of salt-dome deposits in the energy policy : XVII international salt symposium : Kłodawa-Uniejów, 11.10-13.10.2023 / red. Natalia Walczak-Torba. — [Poland : s. n.], [2023]. — S. 72. — Tekst pol.-ang.. — K. Bukowski, T. Toboła - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: Polska, mineralogia, miocen, geochemia, zubry

  keywords: Poland, mineralogy, Miocene, geochemistry, zubers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Charakterystyka geochemiczno-mineralogiczna zubrów mioceńskich w zapadlisku przedkarpackim (południowa Polska)Geochemistry and mineralogy of Miocene Zuber rocks in the Carpathian Foredeep (southern Poland) / Grzegorz Czapowski, Krzysztof BUKOWSKI, Tomasz TOBOŁA, Hanna Tomassi-Morawiec // Przegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego = Salt Review : yearbook of Polish Salt Mining Association ; ISSN 2300-9349. — 2023 nr 17, s. 39-50. — Bibliogr. s. 50, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://psgs.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2024/01/PS2023-Czapowski2.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: Polska, mineralogia, miocen, geochemia, zubry

  keywords: Poland, mineralogy, Miocene, geochemistry, Zuber

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Deformacja struktury krystalicznej a spektroskopowe właściwości w zakresie UV-VIS niebieskiego halitu z Kłodawy i kryształów soli cechsztyńskiej z Niemiec naświetlanej promieniowaniem izotopu radioaktywnego $^{60}Co$[Crystal structure deformation and spectroscopic properties in UV-VIS range of blue halite from Klodawa Salt Mine and the crystals of Zechstein Salt from Germany irradiated by $^{60}Co$ radioactive isotope / Sylwia Zelek, Katarzyna Studnicka, Janusz Szklarzewicz, Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Tomasz TOBOŁA // W: 51 Konwersatorium Krystalograficzne : III sesja naukowa i warsztaty PTK : Wrocław, 25–27 VI 2009 : program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac = Polish Crystallographic Meeting / Komitet Krystalografii PAN, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. — [Wrocław : s. n.], [2009]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 80–81. — Bibliogr. s. 81. — Sylwia Zelek – afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Diatomaceous rocks of the Jawornik deposit (the Polish Outer Carpathians): petrophysical and petrographical evaluation / Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Grażyna STAŃCZAK, Marek REMBIŚ, Tomasz TOBOŁA // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2015 vol. 41 no. 4, s. 311–331. — Bibliogr. s. 329–331, Abstr.. — tekst: http://journals.agh.edu.pl/geol/article/view/1828/1428

 • keywords: porosity, scanning electron microscopy, silica, critical raw materials, chemical analysis, diatomite, Vickers microindentation hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2015.41.4.311

21
 • Diversity of inclusions in Topaz from pegmatites of Volodarsk Volynsky Massif (Ukraine) / Magdalena DUMAŃSKA-SŁOWIK, Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Aleksandra Wesełucha-Birczyńska, Tomasz TOBOŁA // W: GIT 2012 [Dokument elektroniczny] : challenging new era of gemological world : the 3\textsuperscript{rd} international gem and jewelry conference : December 12–13, 2012, Bangkok, Thailand, December 14–16, 2012, Thailand & Pailin, Cambodia : proceedings / The Gem and Jewelry Institute of Thailand. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Thailand : GJI, cop. 2012. — Dysk Flash. — S. 171–174. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 173, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Diversity of pyrite-hosted solid inclusions and their metallogenic implications — a case study from the Myszków $Mo–Cu–W$ porphyry deposit (the Kraków-Lubliniec Fault Zone, Poland) / Beata Naglik, Magdalena DUMAŃSKA-SŁOWIK, Tomasz TOBOŁA, Paweł Derkowski, Ryszard Habryn, Marek Markowiak // Minerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-163X. — 2021 vol. 11 iss. 12 art. no. 1426, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-12-16. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/11/12/1426/pdf

  orcid iD
 • keywords: pyrite, inclusion, boiling, microtexture, porphyry ore deposit

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/min11121426

23
 • Evidence of high-temperature rock salt transformations in areas of occurrence of borate minerals (Zechstein, Kłodawa salt dome, Poland) / Tomasz TOBOŁA, Jacek Wachowiak // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2018 vol. 62 iss. 1, s. 134–145. — Bibliogr. s. 144-145, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-11-21. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/25801/pdf

  orcid iD
 • keywords: fluid inclusions, hydrothermal conditions, Zechstein, salt deposit, borates

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/gq.1390

24
 • Ewolucja termiczna dolnokarbońskiej facji kulmu basenu morawsko-śląskiego (Nízký Jeseník, Czechy)[Thermal evolution of the Moravo-Silesian Culm Basin in the Nízký Jeseník Czech Republic] / Dariusz BOTOR, István Dunkl, Aneta Anczkiewicz, Tomasz TOBOŁA, Iwona Jelonek // W: Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii : VIII ogólnopolska konferencja : Kraków 1–2 czerwca 2017. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 5–7. — Bibliogr. s. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Experimental study on mechanically driven migration of fluids in rock salt / Katarzyna CYRAN, Tomasz TOBOŁA, Paweł Kamiński // Engineering Geology ; ISSN 0013-7952. — 2023 vol. 313 art. no. 106975, s. 1–14. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-12-24

  orcid iD
 • keywords: fluid inclusions, stress, mechanical tests, laboratory tests, grain boundaries, rock salt deformation, fluid migration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.enggeo.2022.106975