Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Snopkiewicz, mgr inż.

specjalista

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3682-5074 połącz konto z ORCID

ResearcherID: A-6611-2018

Scopus: 56415040600

PBN: 5e7094cb878c28a0473c3e9b

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
2
 • Analiza porównawcza przyrządów do pomiaru twardości powierzchniowej form odlewniczych : [streszczenie][Comparative analysis of the instruments for the hardness measurement of foundry moulds] / Krzysztof SMYKSY, Tomasz SNOPKIEWICZ // W: XXXIV konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2010 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 19 listopada 2010 r. / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2010]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Badania właściwości mieszanek woskowych stosowanych w technologii wytapianych modeli – nowe metody badańInvestigations of properties of wax mixtures used in the investment casting technology – new investigation methods / J. ZYCH, J. KOLCZYK, T. SNOPKIEWICZ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2012 vol. 12 spec. iss. 1, s. 199–204. — Bibliogr. s. 203–204, Streszcz., Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Charakterystyka mikroprocesorowego przyrządu do pomiaru twardości powierzchniowej form odlewniczych[The characteristics of the microprocessor meter for the foundry mould hardness measurement] / Tomasz SNOPKIEWICZ, Krzysztof SMYKSY // W: XXXIII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2009 [Dokument elektroniczny] : Kraków, dnia 11.12.2009 / Wydział Odlewnictwa AGH. Oddział Krakowski STOP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2009]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Drying and hardening of ceramic moulds applied in the investment casting technology – investigations of the process kineticsWysychanie i utwardzanie ceramicznych form stosowanych w nowoczesnej technologii wytapianych modeli – badania kinetyki procesu / Jerzy ZYCH, Tomasz SNOPKIEWICZ // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2011 vol. 37 no. 1, s. 41–51. — Bibliogr. s. 51, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2011-01/metalur04.pdf

 • słowa kluczowe: ultradźwięki, forma ceramiczna, kinetyka utwardzania, technologia wytapianych modeli

  keywords: ceramic mould, investment technology, ultrasonic technique, hardening kinetics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Drying protective coatings applied to the elements of sand moulds of different shapes / Ł. JAMROZOWICZ, J. ZYCH, N. MATONIS, T. SNOPKIEWICZ // W: ICCME 2019 [Dokument elektroniczny] : II International Conference of Casting and Materials Engineering : materials and technologies for automotive industry : 8th November 2019, Krakow : book of abstracts / Wydział Odlewnictwa [AGH]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krakow : Wydział Odlewnictwa AGH], [2019]. — Dysk Flash. — S. 35. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: sand mould, protective coating, drying process, different shape of mould

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Investigations of properties of wax mixtures used in the investment casting technology – new investigation methods / J. ZYCH, J. KOLCZYK, T. SNOPKIEWICZ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2012 vol. 12 iss. 3, s. 131–136. — Bibliogr. s. 135–136, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Kinetyki wysychania i umacniania wierzchnich warstw form piaskowych po naniesieniu powłoki ochronnej – nowe metody badań : streszczenie[Drying and strengthening kinetics of protective coating after deposition on casting moulds and cores – new investigation methods] / J. ZYCH, T. SNOPKIEWICZ // W: Wydział Odlewnictwa AGH [Dokument elektroniczny] : obchody Jubileuszu 60-lecia Wydziału Odlewnictwa : Kraków 10, 11 czerwca 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH. WO], [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Koncepcja mobilnego, mikroprocesorowego systemu do podstawowych pomiarów maszyn formierskich[The conception of the mobile, microprocessor system for basic measurements of moulding machines] / Tomasz SNOPKIEWICZ, Krzysztof SMYKSY // W: IX Konferencja odlewnicza TECHNICAL 2006 : [odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze : Nowa Sól 08–09. 06 2006 r.] / AGH. Wydział Odlewnictwa ; P. P. P. TECHNICAL Sp. z o. o. Nowa Sól. — [Kraków : s. n.], [2006]. — (Biuletyn Konferencyjny). — Opis wg okł.. — S. 105–114. — Bibliogr. s. 113–114

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Mikroprocesorowy system do pomiarów wstrząsowo-prasujących maszyn formierskichMicroprocessor system for measurements of jolt-squeezing moulding machines / Tomasz SNOPKIEWICZ // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2006 nr 9, s. 85–93. — Bibliogr. s. 93, Streszcz., Summ.. — Publikacje laureatów VII edycji konkursu „Diamenty AGH” na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2004/2005 / pod red. Leszka Kurcza, Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Mobilne, przemysłowe stanowisko do badań kinetyki utwardzania mas formierskich ze spoiwami chemicznymiMobile industrial position to research the curing kinetics of the molding sand with chemical binders / J. ZYCH, T. SNOPKIEWICZ, M. MYSZKA // W: XI międzynarodowa konferencja Nowoczesne technologie odlewnicze i metalurgiczne : ochrona środowiska : DIAGMAS : Kocierz, 1–3 września 2016 r. : materiały konferencyjne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-82-7. — S. 109–113. — Bibliogr. s. 112, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • New investigation method of the permeability of ceramic moulds applied in the investment casting technologyNowa metoda oceny przepuszczalności form ceramicznych stosowanych w technologii wytapianych modeli / J. ZYCH, J. KOLCZYK, T. SNOPKIEWICZ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 iss. 2, s. 107–112. — Bibliogr. s. 111, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Odporność odlewniczych tworzyw modelarskich na abrazyjno-mechaniczne ścieranie – nowa metoda badań[Resistance of foundry modeling materials for mechanical abrasion - a new test method] / Tomasz SNOPKIEWICZ, Jerzy ZYCH, Marcin MYSZKA // W: III konferencja naukowa z okazji Dnia Odlewnika 2018 Koła Zakładowego STOP IOd : 7 grudnia 2018, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Opis wg okł.. — S. 10. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Odporność odlewniczych tworzyw modelarskich na abrazyjno-mechaniczne ścieranie – nowa metoda badańResistance of materials for patterns and core boxes to the mechanical abrasion – a new test method / Tomasz SNOPKIEWICZ, Jerzy ZYCH, Marcin MYSZKA // Prace Instytutu Odlewnictwa = Transactions of the Foundry Research Institute ; ISSN 1899–2439. — 2018 vol. 58 iss. 4, s. 261–276. — Bibliogr. s. 276, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www.prace.iod.krakow.pl/praceio/15555733456aa7d7.pdf

 • słowa kluczowe: odporność na ścieranie, tarcie masa-model, usuwanie modeli z masy, materiały modelarskie

  keywords: abrasion resistance, friction moulding sand-pattern, removal of patterns from moulding sands, materials for patterns and core boxes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7356/iod.2018.21

17
 • Optymalny czas usuwania modelu z formy w technologii mas ze spoiwami chemicznymi - innowacyjne metody jego wyznaczaniaOptimal moment of the pattern removal from the mould in the technology of moulding sands with chemical binders - innovative methods of its determination / Jerzy ZYCH, Tomasz SNOPKIEWICZ // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2017 t. 67 nr 11–12, s. 438–442. — Bibliogr. s. 442

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Rola ciśnienia metalostatycznego w kształtowaniu jakości odlewów ze stopów Al-Si wykonywanych w formach piaskowych[The role of metallostatic pressure in shaping quality of Al-Si alloy castings performed in the sand molds] / J. ZYCH, M. WÓJCIK, J. KOLCZYK, T. SNOPKIEWICZ // W: Nauka i technologia : XVII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Starachowice, 5–7 czerwca 2014 : monografia / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH, Fundacja „Odlewnictwo”. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2014]. — ISBN: 978-83-63663-45-2. — S. 133–142. — Bibliogr. s. 142

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Skłonność do pęknięć na gorąco stopów metali nieżelaznych - nowa metoda badań[Hot cracking susceptibility of alloys of non-ferrous metals - a new test method] / Jerzy ZYCH, Marcin MYSZKA, Tomasz SNOPKIEWICZ // W: Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : XX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : [1–3 czerwca 2017, Wieleń Zaobrzański k/Zielonej Góry] : monografia / red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Fundacja "Odlewnictwo". — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. — ISBN: 978-83-63663-92-6. — S. 199–212. — Bibliogr. s. 212, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Skłonność do pęknięć na gorąco stopów odlewniczych – innowacyjna metoda badań[Hot cracking tendency of foundry alloys - an innovative testing method] / Marcin MYSZKA, Jerzy ZYCH, Tomasz SNOPKIEWICZ // W: III konferencja naukowa z okazji Dnia Odlewnika 2018 Koła Zakładowego STOP IOd : 7 grudnia 2018, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Opis wg okł.. — S. 9. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Skłonność do pęknięć na gorąco stopów odlewniczych – innowacyjna metoda badańHot cracking tendency of foundry alloys – an innovative testing method / Marcin MYSZKA, Jerzy ZYCH, Tomasz SNOPKIEWICZ // Prace Instytutu Odlewnictwa = Transactions of the Foundry Research Institute ; ISSN 1899–2439. — 2018 vol. 58 iss. 4, s. 235–249. — Bibliogr. s. 248–249, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www.prace.iod.krakow.pl/praceio/15555717940ee16bab9e.pdf

 • słowa kluczowe: stanowisko badawcze, skurcz, pęknięcia na gorąco, przerwa ciągłości

  keywords: shrinkage, hot cracking, discontinuity, research set-up

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7356/iod.2018.19

22
23
 • Sposób badania procesu wysychania samoutwardzalnych mas formierskich lub rdzeniowych[Method for study the drying process self-hardening molding sand or core compound] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZYCH Jerzy Stanisław, SNOPKIEWICZ Tomasz. — Int.Cl.: G01N 27/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 399867 A1 ; Opubl. 2013-06-10. — Zgłosz. nr P.399867 z dn. 2012-07-09 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 12, s. 46. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL399867A1.pdf

 • słowa kluczowe: masy formierskie, masy rdzeniowe, pomiar rezystancji

  keywords: moulding sands, investigating resistance, core compounds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Sposób badania procesu wysychania samoutwardzalnych mas formierskich lub rdzeniowych[Method for study the drying process self-hardening molding sand or core compound] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy Stanisław ZYCH, Tomasz SNOPKIEWICZ. — Int.Cl.: G01N 27/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 228373 B1 ; Udziel. 2017-10-23 ; Opubl. 2018-03-30. — Zgłosz. nr P.399867 z dn. 2012-07-09. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL228373B1.pdf

 • słowa kluczowe: masy formierskie, masy rdzeniowe, pomiar rezystancji

  keywords: moulding sands, investigating resistance, core compounds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Tests of materials for elements of structures, working under one-sided, cyclic bending conditions on a new prototype research set / J. ZYCH, T. SNOPKIEWICZ, M. MYSZKA // W: ICCME 2019 [Dokument elektroniczny] : II International Conference of Casting and Materials Engineering : materials and technologies for automotive industry : 8th November 2019, Krakow : book of abstracts / Wydział Odlewnictwa [AGH]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krakow : Wydział Odlewnictwa AGH], [2019]. — Dysk Flash. — S. 36. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: mechanical fatique, research set, automotive materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu: