Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Śliwa, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
2
 • Alabaster from the Ukrainian Carpathian Foredeep in the architecture of Cracow / RAJCHEL J., ŚLIWA T., Wardzyński M. // Buletini i Shkencave Gjeologjike ; ISSN 0254-5276. — 2014 vol. 1 spec. iss., s. 65. — XX congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : September 24–26, 2014, Tirana, Albania : proceedings

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Alabaster – przykłady zastosowań w rzeźbie i architekturzeAlabaster – examples of applications in sculpture and architekture / Tomasz ŚLIWA // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : IX konferencja naukowa doktorantów : Szklarska Poręba, 25–27 maja 2009 r. = Interdisciplinary topics in mining and geology : IX PhD students' scientific conference / red. Wojciech Milczarek ; IG PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 126. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 53). — S. 284–293. — Bibliogr. s. 292

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Alabastry z Żurawna (zapadlisko przedkarpackie, Ukraina) – dzieje eksploatacji i wybrane przykłady zastosowaniaAlabaster from Zhuravno (Carpathian Foredeep, Ukraine) – the history of its exploitation and selected examples of its use / Tomasz ŚLIWA // W: Jubileusz Katedry Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej 1920–2010 : praca zbiorowa / pod red. Jacka Rajchela. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-378-8. — S. 39–48. — Bibliogr. s. 47–48, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Instrumental neutron activation analysis as a source of information concering the origin of "ruthenian alabaster" / T. ŚLIWA, E. Pańczyk // W: NUTECH 2011 : international conference on Development and applications of nuclear technologies : 11–14 September 2011 AGH Kraków : book of abstracts. — Kraków : AGH. Faculty of Physics and Applied Computer Science, cop. 2011. — ISBN: 978-83-925779-1-1. — S. 179. — Bibliogr. s. 179

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Mioceńskie alabastry z zapadliska przedkarpackiego – występowanie i zastosowanieThe Miocene alabaster gypsum of the Carpathian Foredeep – occurrence and application / Tomasz ŚLIWA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 87–94. — Bibliogr. s. 93–94, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_09.pdf

 • słowa kluczowe: zapadlisko przedkarpackie, Małopolska, miocen, alabaster

  keywords: Carpathian Foredeep, Malopolska, Miocene, alabaster

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Nuclear techniques for the protection of alabaster sculpture from the chapel of the purification of the Holy Virgin Mary and chapel of SS Mathias and Matthew (Wawel Cathedral) / T. ŚLIWA, E. Pańczyk // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2011 Roč. 43 č. 2 dod.: Geovestník, s. 186. — Herlandia 2011 : 12th international conference of Young geologists : Kamienica, Poland, 28.–30. April 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: