Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Siostrzonek, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-keaspe, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6987-8047

ResearcherID: brak

Scopus: 24081345800

PBN: 909830

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 45, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
 • Analiza infrastruktury elektroenergetycznej kopalni jako istotny element przygotowania przedsięwzięć modernizacyjnychAnalysis of electric power infrastructure at mining operations as an essential component of preparations to upgrade projects / Tomasz SIOSTRZONEK, Arkadiusz Włosik // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : międzynarodowa konferencja : 11–13 czerwca 2014 r., Ustroń : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. AGH w Krakowie. — [Polska : s. n.], [2014]. — Opis na podst. okł.. — S. 64. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza zaburzeń w sieci elektroenergetycznej kopalni jako jeden z etapów przygotowań do budowy górniczego wyciągu szybowegoAnalysis of disturbances in electric power grid of a mine as a step of preparations to installation of mining hoist machinery / Andrzej Dziadowiec, Tomasz SIOSTRZONEK // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : III międzynarodowa konferencja : Wisła, 15–17 czerwca 2016 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 132. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Current control of sensorless brushless DC motor on the basis of a common DC signal – computer simulation results / S. PIRÓG, T. SIOSTRZONEK // W: EPE – PEMC 2004 [Dokument elektroniczny] : 11\textsuperscript{th} international Power Electronics and Motion Control conference : 2–4 September 2004, Riga, Latvia / The EPE European Power Electronics and Drives Association. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Latvia : s. n.], [2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–5, A75569. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader 6.0 ; Microsoft Windows 2000 ; Windows ME ; Windows NT 4.0 ; Windodows XP ; Microsoft. NET Framework Version 1.1 ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5, Abstr.. — Dod.wymagania systemowe: Microsoft Data Access Components 2.6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Cyfrowy pomiar prędkości obrotowej – problemy realizacji praktycznej[The digital measure of rotational speed – the practical realization problems] / Marcin BASZYŃSKI, Tomasz SIOSTRZONEK // W: SENE 2007 : VIII krajowa konferencja naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym : Łódź, 21–23 listopada 2007 r. : materiały konferencyjne, T. 1 = SENE 2007 : 8th national conference on Control in Power Electronics & Electrical Drives / Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji SENE, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej, Sekcja Energoelektroniki i Napędu Elektrycznego Komitetu Elektrotechniki PAN. — Łódź : KNiO SENE ; PTETiS. Oddział, 2007 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-912711-4-8. — S. 71–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Energy storage system / Tomasz SIOSTRZONEK, Stanisław PIRÓG // W: MSM 2008 : Mechatronic Systems and Materials : 4th international conference : Białystok, Poland, July, 14–17, 2008 : abstract book / eds. Zdzisław Gosiewski, Zbigniew Kulesza ; Białystok Technical University. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automatics and Robotics Białystok, Poland. — Białystok : Białystok Technical University, 2008. — Opis częśc. wg. okł. — S. 133. — Bibliogr. s. 133

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Energy storage system / Tomasz SIOSTRZONEK, Stanisław PIRÓG // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2009 vols. 147–149, s. 416–420. — Bibliogr. s. 420, Abstr.. — Mechatronic Systems and Materials III / eds. Zdzisław Gosiewski, Zbigniew Kulesza. — Switzerland : Trans Tech Publications, cop. 2009. — tekst: http://www.scientific.net/SSP.147-149.416.pdf

 • keywords: supercapacitor, battery energy storage, flywheel energy storage (FES), hypercapacitor, power electronics, superconducting magnetic energy storage (SMES)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Energy storage systems the flywheel energy storage / Tomasz SIOSTRZONEK, Stanisław PIRÓG, Marcin BASZYŃSKI // W: EPE–PEMC 2008 : 13th International Power Electronics and Motion Control Conference : September 1 – 3, 2008 Poznań–Polska : abstracts / Poznań University of Technology. Faculty of Electrical Engineering, Polish Society for Theoretical and Applied Electrical Engineering Poznań Section, EPE – PEMC Council and European Power electronics and Drives Association. — Poznań : PTETiS Publishers, 2008. — ISBN: 978-83-921340-6-0. — S. 69. — Index. — Pełny tekst W: EPE–PEMC 2008 [Dokument elektroniczny] : 13th International Power Electronics and Motion Control Conference : 1–3 September 2008 Poznań–Polska : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l.] : [Poznań], 2008. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — ISBN 978-1-4244-1742-1. — S. 1802–1806 D11. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1806, Abstr.. — W bazie Web of Science ISBN: 978-1-4244-1741-4 oraz zakres stron: 1779-1783

 • keywords: energy storage, supercapacitor, battery management system (BMS), brushless drive, flywheel system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/EPEPEMC.2008.4635523

8
 • Flywheel energy storage control system with the system operating status control \emph {via} the Internet / Marcin BASZYŃSKI, Tomasz SIOSTRZONEK // Archives of Electrical Engineering ; ISSN 1427-4221. — Tytuł poprz.: Archiwum Elektrotechniki ; ISSN: 0004-0746. — 2014 vol. 63 iss. 3, s. 457–467. — Bibliogr. s. 467, Abstr.

 • keywords: FPGA, flywheel energy storage system, BLDCPM, high speed drive

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/aee-2014-0033

9
10
11
 • Konfiguracja obwodu mocy maszyny wyciągowej w kontekście oddziaływania na sieć zasilającąConfiguration of the power circuit for a shaft winder in the context of interactions with the supplying lines / Tomasz SIOSTRZONEK, Marcin Grzywa // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : międzynarodowa konferencja : 11–13 czerwca 2014 r., Ustroń : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. AGH w Krakowie. — [Polska : s. n.], [2014]. — Opis na podst. okł.. — S. 134. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Modernizacja górniczego wyciągu szybowego szybu 2 w PG SILESIA – wnioski z przeprowadzonych pracUpgrade of the shaft hoist no. 2 at PG SILESIA coal mine – outcome from the jobs completed / Wiesław Wójtowicz, Tomasz SIOSTRZONEK // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : międzynarodowa konferencja : 11–13 czerwca 2014 r., Ustroń : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. AGH w Krakowie. — [Polska : s. n.], [2014]. — Opis na podst. okł.. — S. 137. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Modernizacja górniczego wyciągu szybowego w PG ”SILESIA” – w szybie nr 2Modernization mine shaft hoisting machine in PG ”SILESIA” shaft no. 2 / Tomasz SIOSTRZONEK, Wiesław Wójtowicz // W: Transport szybowy [Dokument elektroniczny] : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN10: 978-83-60708-89-7. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Modernizacja szybu „Nr 2” w Przedsiębiorstwie Górniczym „Silesia”Modernization of shaft no 2 in „Silesia” Mining Enterprise / Michal Heřman, Bronisław Gaj, Wiesław Wójtowicz, Tomasz SIOSTRZONEK // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2014 R. 65 nr 12, s. 639–645. — Bibliogr. s. 645

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Monitorowanie parametrów jakości energii elektrycznej w elektroenergetycznej sieci kopalnianej ze względu na zainstalowane w niej przekształtniki statyczne w układach napędowych maszyn wyciągowych : [abstrakt]Monitoring of quality parameters for electricity supplied electric power networks of mines with consideration to interferences caused by static inverters incorporated into driving units of hoisting machinery : [abstract] / Tomasz SIOSTRZONEK // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : V międzynarodowa konferencja : Wisła, 13–15 czerwca 2018r. : streszczenia referatów = Mechanization, automation and robotics in mining. — [S. l. : s. n.], [2018]. — S. 157. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Nowe rozwiązania techniczne w napędzie elektrycznym maszyn wyciągowychThe new technical solutions of electrical drive system of hosting machines / Tomasz SIOSTRZONEK, Karol Nyga // W: II Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi : perspektywy i kierunki rozwoju : Lubin, 16–18 lipca 2012 : materiały konferencyjne = II International Copper Ore Mining Congress : perspectives and development directions : conference papers / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Lubin, KGHM Polska Miedź S. A., Związek Pracodawców Polska Miedź. — [Lubin : SITG. Oddział], [2012]. — Publikacja zawiera: książkę abstraktów oraz CD-ROM. — ISBN: 978-83-929275-5-6. — S. 20–21. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 197–204. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 203, Streszcz., Abstr.. — T. Siostrzonek – dod. afiliacja: SIEMAG TECBERG Polska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Określanie położenia wirnika w bezszczotkowym silniku prądu stałego (BDCM)[The position detection technique for brushless DC motor (BDCM)] / Tomasz SIOSTRZONEK // W: SENE 2003 : Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym : VI krajowa konferencja naukowa : Łódź, 19–21 listopada 2003 r. : materiały konferencyjne, T. 2 = SENE 2003 : Control in Power Electronics & Electrical Drives : 6th national conference / Politechnika Łódzka. Instytut Automatyki. — [Łódź : PŁ IA], [2003]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 525–532. — Bibliogr. s. 532, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Rozwiązania układowe maszyn wyciągowych dużej mocy z silnikami prądu zmiennegoHardware solutions for high power hoisting machines with AC motors / Tomasz SIOSTRZONEK, Mirosław Pieniążek // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : III międzynarodowa konferencja : Wisła, 15–17 czerwca 2016 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 135. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Sterowanie bezszczotkowym silnikiem prądu stałego o magnesach trwałych (BLDC)The control system of the brushless permanent magnets motor (BLDC) / Marcin BASZYŃSKI, Tomasz SIOSTRZONEK, Tomasz Karpiel // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 2, Problemy bezpieczeństwa, transportu i przeróbki w górnictwie / red. nauk. Krzysztof Krauze ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 2016. — Artykuły opublikowane w monografii zostały wygłoszone na III Międzynarodowej Konferencji „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie”, która odbyła się 15-17 czerwca 2016 r. w Wiśle. — ISBN: 978-83-944406-3-3. — S. 47–66. — Bibliogr. s. 65–66, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Sterowanie silników BLDC i PMSMControl techniques for BLDC and PMSM motor / Marcin BASZYŃSKI, Tomasz SIOSTRZONEK, Tomasz Karpiel // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : III międzynarodowa konferencja : Wisła, 15–17 czerwca 2016 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 138. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Sterowanie wysokoobrotowymi silnikami do urządzeń AGDThe high speed drive control system for the household appliances / Stanisław PIRÓG, Marcin BASZYŃSKI, Tomasz SIOSTRZONEK // W: SENE 2009 [Dokument elektroniczny] : IX krajowa konferencja naukowa : Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym : Łódź, 18–20 listopada 2009 / Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Łódź : IA PŁ], [2009]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — e-ISBN: 978-83-7283-319-8. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • The control and structure of the power electronic system supplying the Flywheel Energy Storage (FES) / Tomasz SIOSTRZONEK, Adam PENCZEK, Stanisław PIRÓG // W: EPE 2007 [Dokument elektroniczny] : 12th European conference on Power Electronics and applications : 2–5 September 2007, Aalborg, Denmark / EPE – European Power Electronics and Drives Association. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Brussels, Belgium : EPE Association, 2007. — 1 dysk optyczny. — W bazie Web of Science ISBN: 978-90-75815-11-5. — ISBN: 9789075815108. — S. 1–8, DS 3.8 topic 14: [poz.] 749. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8, Abstr. — Na stronie internetowej: Abstract ekran 1. — Tryb dostępu: http://www.epe-association.org/epe/index.php [2008-02-07]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Topics”). — W bazie Web of Science zakres stron: 4818-4825

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/EPE.2007.4417671

23
 • The control and structure of the power electronic system supplying the Flywheel Energy Storage (FES)Struktura i sterowanie układu napędowego dla wirującego zasobnika energii / Stanisław PIRÓG, Andrzej MONDZIK, Adam PENCZEK, Tomasz SIOSTRZONEK, Marcin BASZYŃSKI, Jarosław CZEKOŃSKI, Stanisław GĄSIOREK, Robert STALA // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD. — ISBN: 978-83-88309-87. — S. 63–64. — Bibliogr. s. 64, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • The flywheel energy storage with brushless DC motor / Stanisław PIRÓG, Tomasz SIOSTRZONEK, Adam PENCZEK // W: PELINCEC 2005 [Dokument elektroniczny] : international conference on Power ELectronics and INtelligent Control for Energy Conservation : Warsaw, Poland, October 16–19, 2005 : proceedingse / Warsaw University of Technology. Institute of Control and Industrial Electronics [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : Advanced Power Systems APS energia], [2005]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — S. 1–4, Dialog II - Hybrid energy systems. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 4, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • The flywheel energy storage with brushless DC motor – the practical results / Tomasz SIOSTRZONEK, Stanisław PIRÓG // W: EPE–PEMC 2006 [Dokument elektroniczny] : 12\textsuperscript{th} international Power Electronics and Motion Control conference : Portorož, Slovenia August 30 – September 1, 2006 : conference proceedings / PEMC East-West Technology Bridge [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, 2006. — 1 dysk optyczny. — S. 1541–1545. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1545, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: