Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Romanowski, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-kaśk


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7270-3368 połącz konto z ORCID

ResearcherID: H-6379-2016

Scopus: 57196472517

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
2
 • Distribution of methane and carbon dioxide concentrations in the near-surface zone over regional fault zones and their genetic characterization in the Pszczyna-Oświęcim area (SE part of the Upper Silesian Coal Basin, Poland) / H. SECHMAN, M. J. KOTARBA, S. Kędzior, M. DZIENIEWICZ, T. ROMANOWSKI, A. GÓRA // Journal of Petroleum Science & Engineering : an International Journal Devoted to Integrated Reservoir Studies ; ISSN 0920-4105. — 2020 vol. 187 art. no. 106804, s. 1–15. — Bibliogr. s. 14–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-12-16

 • keywords: soil gas, methane origin, carbon dioxide origin, stable isotopes, coalbed gases, Polish upper silesian coal basin

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.petrol.2019.106804

3
 • Evidence of methane and carbon dioxide migration to the near surface zone in the area of the abandoned coal mines in Wałbrzych District (Lowe Silesian Coal Basin, SW Poland) based on periodical changes of molecular and isotopic compositions / SECHMAN H., KOTARBA M. J., DZIENIEWICZ M., ROMANOWSKI T., Fiszer J. // International Journal of Coal Geology ; ISSN 0166-5162. — 2017 vol. 183, s. 138–160. — Bibliogr. s. 159–160, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-16

 • keywords: soil gas, Polish Lower Silesian Coal Basin, stable isotopes, abandoned coal mines, methane origin and migration, carbon dioxide origin and migration, coalbed gases, water piston effect, Wałbrzych district

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.coal.2017.10.011

4
 • Influence of water and coal power plant ash addition to decomposition of organic matter in coal wastes : a case study of Janina coal mine waste deposit / Robert Kruczek, Dariusz WIĘCŁAW, Tomasz ROMANOWSKI // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 100. — Bibliogr. s. 100. — Toż w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf} [2018-09-20]

 • keywords: hydrocarbons, coal waste, self heating, Rock-Eval

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Oil and gas potential of Silurian and Ordovician shale formations in Poland: hydrous pyrolysis approach / T. ROMANOWSKI, D. WIĘCŁAW, M. J. KOTARBA // W: IMOG 2017 [Dokument elektroniczny] : 28th International Meeting on Organic Geochemistry : Florence, Italy, 17–22 September, 2017. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : s. n.], [2017]. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://imog2017.org/wp-content/uploads/2017/04/368.pdf [2018-02-05]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Origin and migration of oil and natural gas in the western part of the Ukrainian Outer Carpathians: geochemical and geological approach / Maciej J. KOTARBA, Dariusz WIĘCŁAW, Elżbieta BILKIEWICZ, Natalia Y. Radkovets, Yuryi V. Koltun, Natalia KMIECIK, Tomasz ROMANOWSKI, Adam KOWALSKI // Marine and Petroleum Geology ; ISSN 0264-8172. — 2019 vol. 103, s. 596–619. — Bibliogr. s. 618–619, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-02-25

 • keywords: biomarkers, stable carbon and hydrogen isotopes, organic geochemistry, origin of natural gas, origin of oil, Ukrainian Outer Carpathians

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.marpetgeo.2019.02.018

9
10
 • Origin of hydrocarbon gases and carbon dioxide in Devonian-Carboniferous strata of the Upper Silesian and Lublin regions: isotopic, hydrous pyrolysis and geological approach / Maciej J. KOTARBA, Krzysztof JUREK, Tomasz ROMANOWSKI // W: ESIR 2019 : European Society for Isotope Research isotope workshop XV : Lublin, Poland, June 23–27, 2019 : book of abstracts / eds. Aleksander Anuar-Wójtowicz, Karolina Marciszuk. — Warsaw : Polish Geological Institute – National Research Institute, 2019. — ISBN: 978-83-66305-68-7. — S. 63–64. — Bibliogr. s. 64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Origin, secondary processes and migration of oil and natural gas in the central part of the Polish Outer Carpathians / Maciej J. KOTARBA, Dariusz WIĘCŁAW, Elżbieta BILKIEWICZ, Paul G. Lillis, Piotr Dziadzio, Natalia KMIECIK, Tomasz ROMANOWSKI, Adam KOWALSKI // Marine and Petroleum Geology ; ISSN 0264-8172. — 2020 vol. 121 art. no. 104617, s. 1–26. — Bibliogr. s. 24–26, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-08-05

 • keywords: Polish Outer Carpathians, biomarkers, stable carbon and hydrogen isotopes, secondary processes, petroleum mixing and migration, origin of oil and natural gas

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.marpetgeo.2020.104617

12
 • Potencjał generowania ropy i gazu dolnopaleozoicznych formacji łupkowych w świetle badań pirolizy wodnejOil and gas generation potential of Lower Palaeozoic shale formations based on hydrous pyrolysis data / Dariusz WIĘCŁAW, Maciej J. KOTARBA, Tomasz ROMANOWSKI // W: Geopetrol 2016 : współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 19–22.09.2016 = Cooperation of science and industry in hydrocarbon exploration and production / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG–PIB, 2016 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego ; ISSN 2353-2718 ; nr 209 wyd. konferencyjne). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-65649-14-0. — S. 455–458. — Bibliogr. s. 458, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Potencjał generowania węgli i łupków węglowych z Górnośląskiego i Lubelskiego Zagłębia Węglowego w oparciu o badania pirolizy wodnejPetroleum generation potential of bituminous coals and carbonaceous shales from Upper Silesian and Lublin coal basins based on hydrous pyrolysis experiments / Maciej KOTARBA, Tomasz ROMANOWSKI, Dariusz WIĘCŁAW, Marta WALICZEK // W: Geopetrol 2018 : rozwój technik poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów : [Zakopane–Kościelisko, 17–20.09.2018] : materiały konferencyjne = Development of hydrocarbon exploration and production technologies. — Kraków : Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, 2018. — ISBN: 978-83-65649-27-0. — S. 683–686. — Bibliogr. s. 686, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Preliminary study of organic nitrogen isotopic signature of Menilite shales from the Polish Outer Carpathians / Tomasz ROMANOWSKI // W: ICYG 2019 : XX\textsuperscript{th} International Conference of Young Geologists : April 3-5 2019, Herl'any, Slovakia : abstract book / eds. Tomáš Bakalár, [et al.]. — Bratislava : The Publishing House of the Comenius University, 2019. — Na stronie red. podano błędny ISBN: 978-80-223-4703-7. — ISBN: 978-80-223-4705-1 ; e-ISBN: 978-80-223-4704-4. — S. 89–91. — Bibliogr. s. 90–91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Seismogeological image of petroleum traps in autochthonous miocene strata of the Polish part of Carpathian Foredeep / Tomasz ROMANOWSKI // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : XV konferencja doktorantów i młodych uczonych : Szklarska Poręba, 20–22 maja 2015 : materiały konferencyjne. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015. — ISBN: 978-83-937788-8-1. — S. 59–60. — Bibliogr. s. 60. — Publikacja dostępna online: {http://kdimu.pwr.wroc.pl/download/mat_konf_2015.pdf}

 • keywords: Carpathian Foredeep, seismic, autochthonous Miocene

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Studies on nitrogen compounds, V and Ni concentrations and nitrogen isotopic composition of the crude oils of central and eastern parts of the Polish Outer Carpathians / Krzysztof JUREK, Tomasz ROMANOWSKI, Dariusz WIĘCŁAW // W: CAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100\textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — e-ISBN: 978-83-66364-18-9. — S. [1-2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.cagg2019.agh.edu.pl/Book%20of%20Abstract%20pdf%20only/7%20Geochemistry/Jurek%20et%20al.pdf [2019-09-16]. — Bibliogr. s. [2]. — Toż. na dysku Flash. - S. 109-110. - Bibliogr. s. 110

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18