Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Pirowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0095-0316 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 56955540900

PBN: 5e709208878c28a04738edf8

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
 • Alexander the Great in Mesopotamia in 331 BCE / Michał Marciak, Marcin Sobiech, Tomasz PIROWSKI // Antichthon ; ISSN 0066-4774. — 2022 vol. 56, s. 77–104. — Bibliogr. s. 101–104, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-02-10

 • keywords: Alexander the Great, Gaugamela, Mesopotamia, least cost path, Tigris

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1017/ann.2022.11

2
 • Alexander the Great’s route to Gaugamela and Arbela / Michał Marciak, Marcin Sobiech, Tomasz PIROWSKI // Klio ; ISSN 0075-6334. — 2020 vol. 102 iss. 2, s. 536–559. — Bibliogr. s. 553–555, Summ.. — Publikacja dostępna online od: 2020-11-04. — Afiliacje autorów podane w erracie: {https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/klio-2020-2024/html} [2021-04-26]

 • keywords: GIS, Alexander the Great, Gaugamela, Tigris crossings

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/klio-2020-1005

3
 • An attempt at the automation of the routing of mountain forest roads with the use of GIS spatial analysesPróba automatyzacji trasowania leśnych dróg górskich z wykorzystaniem analiz przestrzennych GIS / Janusz Gołąb, Tomasz PIROWSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2019 vol. 13 no. 4, s. 17–32. — Bibliogr. s. 29–31, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: GIS, górskie drogi leśne, analizy rastrowe, automatyzacja trasowania

  keywords: GIS, mountain forest roads, raster analyses, automation of forest road routing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2019.13.4.17

4
 • Analizy przestrzenne jako wsparcie projektowania przebiegu infrastrukturalnych obiektów liniowychSpatial analyses environment as a supporting tool for infrastructural linear object routing / Wojciech DRZEWIECKI, Emilia Orzińska, Tomasz PIROWSKI // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2012 t. 10 z. 4, s. 65–76, [1] k.. — Bibliogr. s. 75–76, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analysis of land use and land cover maps suitability for estimating population density in urban areas – exclusion of the equifinality phenomenon on population maps developed from CLC, UA and OBIA dataAnaliza przydatności map pokrycia i użytkowania terenu do szacowania liczby ludności obszarów miejskich – wykluczenie zjawiska ekwifinalności na mapach zaludnienia opracowanych z danych CLC, UA i OBIA / Tomasz PIROWSKI, Katarzyna Berka // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2019 vol. 18, s. 45–55. — Bibliogr. s. 54–55, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2019-12-19. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/15221/pl

 • słowa kluczowe: fotointerpretacja, dane demograficzne, modelowanie dazymetryczne, ekwifinalność

  keywords: photointerpretation, population data, dasymetric modeling, LULC, equifinality phenomenon

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/21995923GP.19.003.10887

6
 • Analysis of land use and land cover maps suitability for modeling population density of urban areas – redistribution to new spatial units based on CLC and UA databasesAnaliza przydatności map pokrycia i użytkowania terenu do modelowania gęstości zaludnienia obszarów miejskich – przeliczanie map do nowych jednostek przestrzennych, opartych o bazy danych CLC i UA / Tomasz PIROWSKI, Małgorzata Timek // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2018 vol. 17, s. 53–64. — Bibliogr. s. 63–64, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2018-10-29. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/12591/pl

 • słowa kluczowe: Corine Land Cover, Urban Atlas, dane demograficzne, modelowanie dazymetryczne

  keywords: Corine Land Cover, Urban Atlas, population data, dasymetric modeling, LULC

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/21995923GP.18.005.9162

7
 • Analysis of land use and land cover maps suitability for modeling population density of urban areas – redistribution to new spatial units based on the object classification of RapidEye dataAnaliza przydatności map pokrycia i użytkowania terenu do modelowania gęstości zaludnienia i obszarów miejskich – przeliczanie map do nowych jednostek przestrzennych, opartych o klasyfikację obiektową danych RapidEye / Tomasz PIROWSKI, Katarzyna Wietrzykowska, Małgorzata Timek // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2018 vol. 17, s. 65–75. — Bibliogr. s. 75, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2018-10-29. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/12592/pl

 • słowa kluczowe: RapidEye, dane demograficzne, modelowanie dazymetryczne, klasyfikacja obiektowa

  keywords: RapidEye, OBIA, population data, dasymetric modeling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/21995923GP.18.006.9163

8
 • Analysis of the usefulness land use and land cover maps for estimating the population of urban areas – valorisation of multi-variant population maps based on the GUS kilometre networkAnaliza przydatności map pokrycia i użytkowania terenu do szacowania liczby ludności obszarów miejskich – waloryzacja wielowariantowych map ludności w oparciu o siatkę kilometrową GUS / Tomasz PIROWSKI, Małgorzata Timek // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2019 vol. 18, s. 57–69. — Bibliogr. s. 69, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2019-12-19. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/15220/pl

 • słowa kluczowe: modelowanie dazymetryczne, dane spisowe GUS, mapy pokrycia i użytkowania terenu, korelacja poziomu błędów

  keywords: dasymetric modeling, LULC, census data of the Central Statistical Office, error rate correlation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/21995923GP.19.004.10888

9
 • Aspekty metodyczne integracji danych teledetekcyjnych w oparciu o metodę IHS i jej modyfikacjeMethodical aspects of remote sensing data integration based on IHS method and its modifications / Stanisław MULARZ, Tomasz PIROWSKI // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 317–332. — Bibliogr. s. 330–332, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2006-02-1/Geodezja_2006_2_1_25.pdf

 • słowa kluczowe: integracja danych teledetekcyjnych, obrazy satelitarne, wzmacnianie przestrzenne, metody IHS, Landsat ETM+, IRS IC

  keywords: image enhancement, satellite image, image merging, IHS methods, Landsat ETM+, IRS IC

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badanie przestrzeni barwnej cyfrowego aparatu fotograficznego na przykładzie Minolty Dynax 5DThe investigation of color space of digital camera Minolta Dynax 5D / Tomasz PIROWSKI, Regina TOKARCZYK // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 363–373. — Bibliogr. s. 372–373, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2006-02-1/Geodezja_2006_2_1_29.pdf

 • słowa kluczowe: cyfrowy aparat fotograficzny, przestrzeń barw, automatyzacja pomiaru obrazów barwnych, test IT8

  keywords: digital camera, colour space, automatic measurement of colour images, IT8 test

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Budowa bazy danych przestrzennych[Development of spatial databases] / Wojciech DRZEWIECKI, Tomasz PIROWSKI, Piotr Tokarczyk // W: Modelowanie ładunków zawiesiny ogólnej w zlewni Zbiornika Dobczyckiego [Dokument elektroniczny] / pod red. Wojciecha Drzewieckiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0574). — ISBN: 978-83-7464-659-8. — S. 78–102. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 102

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Contributions to the methodology of the use of satellite remote sensing methods in studies on geothermal anomalies / Tomasz PIROWSKI, Wojciech DRZEWIECKI // W: SGEM 2014 : GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing: 14\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 17–26 June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 3, Photogrammetry and remote sensing cartography and GIS. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2014. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-12-4. — S. 109–120. — Bibliogr. s. 120, Abstr.

 • keywords: thermal remote sensing, geothermal anomalies, ASTER, Landsat

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Determination of geological linear structures of Low Beskids – assessment of suitability of Landsat 8 satellite images and products of the image processingWyznaczanie liniowych struktur geologicznych Beskidu Niskiego – ocena przydatności obrazów satelitarnych Landsat 8 i produktów ich przetwarzania obrazowego / Krzysztof Kopciowski, Tomasz PIROWSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2015 vol. 9 no. 4, s. 57–71. — Bibliogr. s. 70–71, Summ, Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2015.9.4/geom.2015.9.4.57.pdf

 • słowa kluczowe: fotointerpretacja, lineamenty, Landsat 8

  keywords: lineaments, photointerpretation, validity method, Landsat 8

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2015.9.4.57

15
 • Distribution of Krakow’s population by dasymetric modeling method using Urban Atlas and publicly available statistical dataModelowanie rozmieszczenia ludności Krakowa metodą dazymetryczną z wykorzystaniem Urban Atlas i ogólnodostępnych danych statystycznych / Tomasz PIROWSKI, Jadwiga Pomietłowska // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2017 vol. 11 no. 4, s. 83–95. — Bibliogr. s. 93–94, Summ., Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2017.11.4/geom.2017.11.4.83.pdf

 • słowa kluczowe: Urban Atlas, gęstość zaludnienia, spis ludności, mapa dazymetryczna

  keywords: dasymetric map, census data, population density, Urban Atlas

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2017.11.4.83

16
 • Fotoplan rozwinięcia trudnodostępnych polichromii bizantyńskich w absydzie katedry w SandomierzuDevelopment of hard to reach byzantine polychromy located in apse of cathedral church in Sandomierz / Adam BOROŃ, Marta BOROWIEC, Tomasz PIROWSKI // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2010 vol. 21, s. 33–42. — Bibliogr. s. 41–42, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-13-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Gaugamela in the plains of Nineveh? : the southern location of the Battle of Gaugamela reconsidered / Michał Marciak, Piotr Głogowski, Bartłomiej Szypuła, Tomasz PIROWSKI, Giovanni Gomiero // Anabasis : Studia Classica et Orientalia ; ISSN 2082-8993. — 2020 [wyd. 2023] vol. 11, s. 60–110. — Bibliogr. s. 104–110, Abstr.

 • keywords: Alexander the Great, Gaugamela, Karamleis, Mosul, Tell Gomel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Generowanie map spadków i ekspozycji pod nadzorem różnych systemów GISGenerating slope and aspect maps using different GIS packages / Wojciech DRZEWIECKI, Stanisław MULARZ, Tomasz PIROWSKI // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1999 t. 5 z. 1, s. 101–122. — Bibliogr. s. 122, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • GIS i teledetekcja w monitoringu środowiska [Dokument elektroniczny][GIS and remote sensing in environmental monitoring] / aut.: Andrzej Borkowski, Ewa Głowienka, Beata HEJMANOWSKA, Jolanta Kwaitkowska-Malina, Mateusz Kwolek, Krystyna Michałowska, Sławomir MIKRUT, Agnieszka Pękala, Tomasz PIROWSKI, Barbara Zabrzeska-Gąsiorek ; pod red. Ewy Głowienki. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, 2015. — 160 s.. — Tryb dostępu: http://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2014/06/GIS-srodek.pdf [2015-11-23]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 139–155. — ISBN: 978-83-60507-27-8. — B. Hejmanowska - dod. afiliacja: Politechnika Świętokrzyska, Kielce

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Initial evaluation of fused satellite images aplicability to vectorisation and classificationWstępna ocena przydatności obrazów scalonych z różnych sensorów na potrzeby wektoryzacji i klasyfikacji ich treści / Tomasz PIROWSKI, Joanna Baran, Michał Dzień // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2009 vol. 3 no. 4, s. 65–77. — Bibliogr. s. 75–77, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2009-04/Geomatics_2009_4_06.pdf

 • słowa kluczowe: integracja danych teledetekcyjnych, IRS, klasyfikacja, Landsat, wektoryzacja, interpretacja wizualna, ocena przydatności

  keywords: IRS, classification, Landsat, satellite data fusion, visual assessment, vectorisation, applicability evaluation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Initial evaluation of PlanetScope nanosatellite images applicability for identification of grazed plant communities / Radkowski A., Radkowska I., DRZEWIECKI W., PIROWSKI T., Szewczyk W. // W: EGF 2021 [Dokument elektroniczny] : Sensing – new insights into grassland science and practice : proceedings of the 21\textsuperscript{th} symposium of the European Grassland Federation : Kassel, Germany, 17-19 May 2021, online / eds. T. Astor, I. Dzene. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Witzenhausen : The Organising Committee of the 21\textsuperscript{th} Symposium of the European Grassland Federation, Universität Kassel, Grassland Science and Renewable Plant Resources, cop. 2021. — (Grassland Science in Europe ; vol. 26). — e-ISBN: 978-3-00-068789-1. — S. 144–146. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.europeangrassland.org/fileadmin/documents/Infos/Printed_Matter/Proceedings/EGF2021.pdf [2022-01-19]. — Bibliogr. s. 146, Abstr.

 • keywords: vegetation indices, grazing, high resolution satellite images, multi-species sward

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Integracja danych teledetekcyjnych pochodzących z różnych sensorów – propozycja kompleksowej oceny scalonych obrazówThe integration of remote sensing data acquired with various sensors – a proposal of merged image assessment / Tomasz PIROWSKI // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2006 [wyd. 2007] nr 8, s. 59–75. — Bibliogr. s. 73–74, Abstr.. — tekst: http://www.geoinformatica.agh.edu.pl/pdfy/GEOINFORMATICA_POLONICA_8-2006.pdf

 • słowa kluczowe: teledetekcja, przetwarzanie obrazowe, ocena formalna, integracja obrazów, ocena wizualna

  keywords: image processing, remote sensing, satellite data fusion, visual assessment, merging, formal assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Integracja obrazów satelitarnych o różnej rozdzielczościData fusion of multiresolution satellite images / Tomasz PIROWSKI // W: Katalog wystawców X międzynarodowych targów GEA : materiały szkoleniowe : 16–18. 09. 2004 Kraków. — Kraków : [s. n.], 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 78–87. — Bibliogr. s. 87

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Interpretation of multispectral satellite data as a tool for detecting archaeological artifacts (Navkur Plain and Karamleis Plain, Iraq) / Tomasz PIROWSKI, Bartłomiej Szypuła, Michał Marciak // Archaeological and Anthropological Sciences ; ISSN 1866-9557. — 2022 vol. 14 iss. 9 art. no. 166, s. 1–21. — Bibliogr. s. 19–21, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-08-05. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12520-022-01637-9.pdf

 • keywords: image processing, Gaugamela, multi-spectral satellite data, Navkur Plain, Karamleis Plain

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s12520-022-01637-9

25
 • Mapa gęstości zaludnienia Krakowa – propozycja metodyki opracowania oraz przykładowe zastosowaniaPopulation density map for the city of Cracow – suggested methodology and application / Tomasz PIROWSKI, Wojciech DRZEWIECKI // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2012 t. 10 z. 3, s. 95–106. — Bibliogr. s. 105–106, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: