Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Masłyk, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-kssit, Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk społecznych / socjologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9901-5859 orcid iD

ResearcherID: B-3242-2019

Scopus: 56149002100

PBN: 5e70920b878c28a04738f06d

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 57, z ogólnej liczby 59 publikacji Autora


1
 • Aktywni niepełnosprawni? : obywatelski i społeczny potencjał środowiska osób niepełnosprawnychActive person with disabilities? : civic and social potential of the environment peoples with disabilities / Tomasz MASŁYK, Ewa MIGACZEWSKA, Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — 145, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0670). — Bibliogr. przy rozdz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-879-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aktywni obywatele – analiza porównawcza osób działających w organizacjach trzeciego sektora w PolsceActive citizens – a comparative analysis of people working in the organizations of the third sector in Poland / Tomasz MASŁYK // Polityka i Społeczeństwo ; ISSN 1732-9639. — 2017 vol. 15 no. 2, s. 121–138. — Bibliogr. s. 136–138, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: civil society, Social Diagnosis, third sector, active citizenship

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15584/polispol.2017.2.8

3
 • Analiza porównawcza ocen pracy zawodowej w krajach europejskich z wykorzystaniem metody taksonomicznejComparative analysis of work evaluation in European countries using the taxonomic method / Tomasz MASŁYK // Studia Socjologiczne ; ISSN 0039-3371. — 2014 nr 1, s. 109–132. — Bibliogr. s. 130–132, Summ.

 • słowa kluczowe: praca, satysfakcja z pracy, metoda taksonomiczna, Europejski Sondaż Społeczny

  keywords: job, taxonomic method, European Social Survey, job satisfaction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analysis of the dynamics of the Internet use by persons with disabilities in Poland over the decade 2003-2013 in the context of their socio-demographic characteristics / Tomasz MASŁYK, Ewa MIGACZEWSKA // Polish Sociological Review ; ISSN 1231-1413. — 2016 [no.] 3, s. 341–360. — Bibliogr. s. 359–360, Abstr.

 • keywords: Internet, disability, digital divide, Social Diagnosis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Bariery i korzyści: osoby z niepełnosprawnościami w organizacjach trzeciego sektora : jakościowa ilustracja empirycznaBarriers and benefits: disabled people in third sector organizations : qualitative empirical illustration / Tomasz MASŁYK // Trzeci Sektor : kwartalnik o problematyce społeczeństwa obywatelskiego ; ISSN 1733-2265. — 2020 nr 50, s. 82-96. — Bibliogr. s. 96, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: niepełnosprawność, trzeci sektor, jakościowe badania społeczne

  keywords: disability, third sector, qualitative social research

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.26368/17332265-050-2-2020-4

7
 • Beneficjenci i donatorzy państwa opiekuńczego : o braku spójności opinii Polaków na temat opiekuńczych funkcji państwaBeneficiaries and donors in the welfare state : the contradictory opinions of Poles on the wealthfare functions of the state / Tomasz MASŁYK // Roczniki Nauk Społecznych = Annales des Sciences Sociales ; ISSN 0137-4176. — Tytuł poprz.: Roczniki Nauk Społecznych : Socjologia-Katolicka Nauka Społeczna-Politologia. — 2013 t. 5 nr 2, s. 23–41. — Bibliogr. s. 40, Summ.

 • słowa kluczowe: państwo opiekuńcze, podatki, postawa roszczeniowa

  keywords: welfare state, taxes, demanding attitude

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Charakter użytkowania Internetu przez osoby niepełnosprawne i sprawne w perspektywie cyfrowego wykluczenia – analiza porównawczaThe manner of using the Internet by persons with and without disability in the perspective of digital exclusion: a comparative analysis / Tomasz MASŁYK, Ewa MIGACZEWSKA // Studia Socjologiczne ; ISSN 0039-3371. — 2014 nr 2, s. 175–201. — Bibliogr. s. 198–200, Summ.

 • słowa kluczowe: Internet, niepełnosprawność, cyfrowe wykluczenie, funkcjonalność Internetu

  keywords: Internet, disability, digital exclusion, functionality of the Internet

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Cyberprzestrzeń a obywatelska deliberacjaCyberspace and a civic deliberation / Tomasz MASŁYK // W: Fenomen Internetu : monografia, T. 1 / pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk, Ewy Krok ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Instytut Informatyki w Zarządzaniu. — Szczecin : Wydawnictwo Hogben, 2008. — Na okł.: Problemy społeczeństwa informacyjnego. — ISBN: 978-83-60637-23-4 ; ISBN10: 83-60637-23-7. — S. 146–156. — Bibliogr. s. 155–156, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Cyfrowy podział w świetle obywatelskiego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnymDigital divide in the perspective of civil participation in the information society / Tomasz MASŁYK // W: Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej = From the industrial society to the information society : anniversary book to commemorate 40 years of Professor Lesław H. Haber's scholary research and educational activities / pod red. Anny Siwik. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0275). — ISBN: 978-83-7464-133-3. — S. 235–247. — Biblliogr. s. 245–247

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Deficyt wsparcia społecznego – osoby niepełnosprawne w nieformalnych sieciach społecznych[Social support deficit – people with disabilities in informal social networks] / Tomasz MASŁYK // W: Jak badać zjawisko niepełnosprawności [Dokument elektroniczny] : szanse i zagrożenia założeń teoretycznych i metodologicznych studiów nad niepełnosprawnością / pod red. Grzegorza Całka, Jakuba Niedbalskiego, Doroty Żuchowskiej-Skiby. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. — (Monografie Sekcji Socjologii Niepełnosprawności PTS). — e-ISBN: 978-83-8142-757-9. — S. 177–194. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2021/01/Calek-i-in._Jak-badac_.pdf [2021-02-01]. — Bibliogr. s. 192–194, Streszcz.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: niepełnosprawność, diagnoza społeczna, wsparcie społeczne, nieformalne sieci społeczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Demokracja deliberatywna a Internet[Deliberative democracy and Internet] / Tomasz MASŁYK // W: Media a polityka / pod red. Magdaleny Szpunar. — Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2007. — ISBN: 978-83-60583-06-7. — S. 253–265

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Demokracja w Europie: analiza porównawcza społecznej akceptacji jej zasad i rozwiązań oraz ocen i wskaźników ich realizacjiDemocracy in Europe: a comparative analysis of social acceptance of its principles and solutions, as well as assessments and indicators for their implementation / Tomasz MASŁYK // Społeczeństwo i Polityka : pismo edukacyjne ; ISSN 1733-8050. — 2015 nr 4, s. 97–113. — Bibliogr. w formie przypisów. — tekst: http://www.pismosip.ah.edu.pl/downloads.php?cat_id=12&file_id=41

 • słowa kluczowe: demokracja, wskaźniki demokracji, postawy wobec demokracji, postawy wobec funkcjonowania demokracji

  keywords: democracy, democracy indicators, attitudes towards democracy, attitudes towards functioning of democracy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Disabled citizens – defining their own role in the political process : an empirical analysis of the attitudes of disabled people in Poland in 2002–2014Niepełnosprawny obywatel – definiowanie własnej roli w procesie politycznym : analiza empiryczna postaw polskich niepełnosprawnych w latach 2002–2014 / Tomasz MASŁYK, Ewa MIGACZEWSKA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica ; ISSN 0208-600X. — 2016 nr 59, s. 43–58. — Bibliogr. s. 56–57, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: niepełnosprawność, Europejski Sondaż Społeczny, podmiotowość polityczna, obywatelstwo

  keywords: disability, European Social Survey, political subjectivity, citizenship

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18778/0208-600X.59.03

15
 • Działania o charakterze ekspresyjnym w perspektywie kapitału społecznego i ich znaczenie dla osób niepełnosprawnychExpressive actions in the perspective of social capital and their importance for people with disabilities / Tomasz MASŁYK // Fabrica Societatis ; ISSN 2657-3679. — 2019 no. 2, s. 190–205. — Bibliogr. s. 202–205, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/104729/edition/97385/content

  orcid iD
 • słowa kluczowe: kapitał społeczny, niepełnosprawność, działania ekspresyjne, działania instrumentalne

  keywords: social capital, expressive actions, instrumental actions, disabilities

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Employee satisfaction with rewards systemsSatysfakcja pracowników z systemu wynagrodzeń / Ewa BECK-KRALA, Tomasz MASŁYK, Elżbieta Tarczoń // W: Behawioralizm w teorii i praktyce zarządzania współczesnymi organizacjami : Częstochowa, 16–17 listopada 2016 r. : streszczenia artykułów. — [Częstochowa : s. n.], [2016]. — S. 5. — Tekst ang.-pol.. — E. Beck-Krala, T. Masłyk - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: satysfakcja z pracy, system nagród, satysfakcja z wynagrodzenia, system motywacyjny

  keywords: job satisfaction, motivation system, reward system, satisfaction with pay

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Employee satisfaction with tangible and intangible rewards in health care sectorSatysfakcja pracowników z wymiernymi i niewymiernymi nagrodami w sektorze opieki zdrowotnej / BECK-KRALA E., Tarczoń E., MASŁYK T. // Polish Journal of Management Studies ; ISSN 2081-7452. — 2017 vol. 16 no. 2, s. 17–27. — Bibliogr. s. 25–26, Abstr., Streszcz.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: sektor opieki zdrowotnej, podejście do całkowitej nagrody, satysfakcja z nagród, system nagradzania

  keywords: reward system, Health-Care Sector, total rewards approach, satisfaction with rewards

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17512/pjms.2017.16.2.02

18
 • Etyczne postulaty \emph {versus} polska praktyka : konfrontacja dokumentów deontologii zawodowej z realizacją zawodu dziennikarzaEthical demands {\it versus} the Polish practice : confrontation of documents of the professional deontology with the realization of the journalist's profession / Ewa MIGACZEWSKA, Tomasz MASŁYK // W: Etyka a moralność : aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i wybranych zawodów / pod red. Danuty Walczak-Duraj. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. — ISBN: 978-83-7525-488-4. — S. 160–179. — Bibliogr. s. 177–178, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Europejskie uniwersalia w perspektywie cyfrowych nierówności[European universalities in the inequalities perspective] / Tomasz MASŁYK // Media, Kultura, Społeczeństwo ; ISSN 1896-7132. — 2012–2013 nr 7–8, s. 85–108. — Bibliogr. s. 106–108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Funkcjonalność witryn internetowych urzędów administracji publicznej na szczeblu lokalnym w perspektywie potrzeb osób niepełnosprawnychThe functionality of websites of public local administration in view of the needs of people with disabilities / Ewa MIGACZEWSKA, Tomasz MASŁYK // W: Samorządność w warunkach kryzysu / pod red. Sławomira Partyckiego. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013. — ISBN: 978-83-7702-662-5. — S. 140–148. — Bibliogr. s. 147, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Internet – elektroniczny asystent? : nauczyciele akademiccy wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnegoThe Web as e-assistant educator? : academic teachers and the challenges of information society / Tomasz MASŁYK // W: Społeczeństwo informacyjne : aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne : materiały III ogólnopolskiej konferencji naukowej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH prof. zw. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza : Kraków 23–24 czerwca 2005 = Information society : functional and dysfunctional aspects : third national conference honorary president professor Ryszard Tadeusiewicz Rector of the University of Science and Technology / red. księgi konferencyjnej: Lesław H. Haber, Marian Niezgoda ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo UJ, 2006. — ISBN: 9788323322375. — S. 496–504. — Bibliogr. s. 504

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Jacher Władysław : zagadnienia pracy u św. Tomasza z Akwinu. Katowice, 2003[Jacher Władysław : problems of work from St. Thomas Aquinas point of view / Rec. Tomasz MASŁYK // Humanizacja Pracy ; ISSN 1643-7446. — 2004 nr 2–3, s. 84–88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Kapitał społeczny osób niepełnosprawnych jako podstawa działań ekspresyjnych i jego wpływ na zdrowie fizyczne, psychiczne oraz zadowolenie z życiaSocial capital of people with disabilities as a base for the expressive action and its effects on physical health mental health and life satisfaction / Tomasz MASŁYK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica ; ISSN 0208-600X. — 2017 nr 60, s. 161–181. — Bibliogr. s. 179–181 Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: kapitał społeczny, niepełnosprawność, zdrowie, diagnoza społeczna

  keywords: social capital, disability, health, social diagnosis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18778/0208-600X.60.11

24
25
 • Kreda czy laptop? : rola Internetu w nauczaniu akademickim[Chalk or laptop? : the part of the Internet in academical teaching] / Tomasz MASŁYK // W: Komputer w edukacji : 15. ogólnopolskie sympozjum naukowe : Kraków 23–24 września 2005 / red. nauk. Janusz Morbitzer ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pracownia Technologii Nauczania. — [Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP], [2005]. — S. 162–168. — Bibliogr. s. 167–168

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: