Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Magiera, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kimit, Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1226-9368 orcid iD

ResearcherID: J-6166-2015

Scopus: brak

PBN: 5e709209878c28a04738ef31

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 37, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
 • Akwizycja danych pomiarowych podczas diagnostyki urządzeń transportu linowegoSignal acquisition in the magnetic defectoscopy of steel wire ropes / Paweł KUŁAGA, Tomasz KRAKOWSKI, Tomasz MAGIERA, Szymon MOLSKI, Hubert RUTA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9359–9365. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9365, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: liny stalowe, badania nieniszczące, badania magnetyczne lin stalowych, MTR

  keywords: non destructive testing, wire ropes, NDT, permanent magnet method, MTR

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza i ocena procesów hamowania jednolinowych kolei krzesełkowych[Analysis and evaluation of the braking process of chairlift] / Tomasz MAGIERA ; promotor/opiekun: Marian Wójcik // W: Doctus : Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów 2009–2012 : człowiek – najlepsza inwestycja / Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. — Kraków : MCP, [2012]. — S. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza porównawcza miejskich kolei linowych ze środkami transportu publicznegoComparative analysis of urban cableways with means of public transport / Tomasz MAGIERA // Transport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej ; ISSN 1732-5153. — 2019 R. 38 nr 7, s. 21–25. — Bibliogr. s. 25, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: transport publiczny, miejskie koleje linowe, kolej gondolowa

  keywords: public transport, urban cableways, gondola lift

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Criteria of choosing the type of ropeway for operation in citiesKryteria wyboru rodzaju kolei linowej przeznaczonej do eksploatacji w miastach / Tomasz MAGIERA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 2995–3004. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3004, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Czy koleje linowo-terenowe mogą stać się częścią transportu miejskiego?Can cable railways become an element of urban transport? / Tomasz MAGIERA, Kinga RZĄSA // Transport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej ; ISSN 1732-5153. — 2011 nr 3, s. 29–32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Koleje linowe jako element promocji miastRopeways in cities promotion / Tomasz MAGIERA // Transport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej ; ISSN 1732-5153. — 2010 nr 12, s. 25–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Kompleksowa ocena stanu technicznego lin wantowych koparek wielonaczyniowych[Comprehensive technical assessment of suspension ropes of bucket-wheel excavators] / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Tomasz KRAKOWSKI, Szymon MOLSKI, Tomasz MAGIERA, Hubert RUTA // W: Maszyny i pojazdy dla budownictwa i górnictwa skalnego : konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, 29–30 września 2014 : streszczenia referatów / SIMP. — Wrocław : SIMP Ośrodek Doskonalenia Kadr, 2014. — ISBN: 978-83-87982-64-5. — S. 4–5. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s.[7], Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kryteria wyboru rodzaju kolei linowej przeznaczonej do eksploatacji w miastachCriteria of choosing the type of ropeway for operation in cities / Tomasz MAGIERA // W: Systemy transportowe : teoria i praktyka : XI konferencja naukowo-techniczna : 22–23 września 2014, Katowice : materiały konferencyjne. — Katowice : Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2014. — ISBN: 978-83-935232-4-5. — S. 39. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Krzesło kolei linowej[Ropeway chair] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAGIERA Tomasz, KUŁAGA Paweł, Tomaszewski Krzysztof. — Int.Cl.: B61B 11/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 415687 A1 ; Opubl. 2017-07-03. — Zgłosz. nr P.415687 z dn. 2015-12-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 14, s. 18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL415687A1.pdf

 • słowa kluczowe: krzesło kolei linowej, krzesło kolei jednolinowej, pojazd kolei linowej

  keywords: cable car chair, chairlift chair, aerial ropeway chair

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Krzesło kolei linowej[Ropeway chair] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Tomasz MAGIERA, Paweł KUŁAGA, Krzysztof Tomaszewski. — Int.Cl.: B61B 11/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 231941 B1 ; Udziel. 2018-12-21 ; Opubl. 2019-04-30. — Zgłosz. nr P.415687 z dn. 2015-12-31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL231941B1.pdf

 • słowa kluczowe: krzesło kolei linowej, krzesło kolei jednolinowej, pojazd kolei linowej

  keywords: cable car chair, chairlift chair, aerial ropeway chair

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Krzesło napowietrznej kolei linowej[Chair of the aerial ropeway] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAGIERA Tomasz, KUŁAGA Paweł, Tomaszewski Krzysztof, Papacz Władysław. — Int.Cl.: B61B 11/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 415686 A1 ; Opubl. 2017-07-03. — Zgłosz. nr P.415686 z dn. 2015-12-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 14, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL415686A1.pdf

 • słowa kluczowe: krzesło kolei linowej, krzesło kolei jednolinowej, pojazd kolei linowej

  keywords: cable car chair, chairlift chair, aerial ropeway chair

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Krzesło napowietrznej kolei linowej[Chair of the aerial ropeway] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Tomasz MAGIERA, Paweł KUŁAGA, Krzysztof Tomaszewski, Władysław Papacz. — Int.Cl.: B61B 11/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 232121 B1 ; Udziel. 2018-12-21 ; Opubl. 2019-05-31. — Zgłosz. nr P.415686 z dn. 2015-12-31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL232121B1.pdf

 • słowa kluczowe: krzesło kolei linowej, krzesło kolei jednolinowej, pojazd kolei linowej

  keywords: cable car chair, chairlift chair, aerial ropeway chair

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Metoda doświadczalnego wyznaczania oporów ruchu układu mechanicznego kolei linowychExperimental verification of motion resistance of ropeways, based on dynamic tests / Tomasz MAGIERA // Prace Naukowe / Politechnika Warszawska. Transport ; ISSN 1230-9265. — 2013 z. 98: Środki i infrastruktura transportu, s. 369–377. — Bibliogr. s. 376–377, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: dynamika, koleje linowe, opory ruchu

  keywords: dynamic, ropeways, motion resistance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Metoda doświadczalnego wyznaczania oporów ruchu układu mechanicznego kolei linowych : streszczenieExperimental verification of motion resistance of ropeways, based on dynamic tests : summary / Tomasz MAGIERA // W: Transport XXI wieku = The transport of the 21\textsuperscript{st} century : międzynarodowa konferencja naukowa : Ryn 16–19 września 2013 : materiały konferencyjne = conference proceedings / red. nauk. Mirosław Siergiejczyk ; Politechnika Warszawska. Wydział Transportu, Warsaw University of Technology. Faculty of Transport. — Warszawa : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, cop. 2013. — Na okładce dodatkowo: Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. — ISBN: 978-83-7814-139-6. — S. 163. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: dynamika, koleje linowe, opory ruchu

  keywords: dynamic, ropeways, motion resistance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Model matematyczny symulujący zderzenia narciarzy z przeszkodami na stoku[Mathematical model simulating collisions of skiers with obstacles on the slope] / Kaja Wójcik, Tomasz MAGIERA // W: TYGIEL 2017 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : IX interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 18–19 marca 2017 r. : abstrakty / red. Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2017. — ISBN: 978-83-65272-51-5. — S. 216

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Model matematyczny symulujący zderzenia narciarzy z przeszkodami na stokuA mathematical model simulating crashes of skiers with obstacles located on a ski slope / Kaja WÓJCIK, Tomasz MAGIERA // W: Aplikacyjne metody obliczeniowe oraz zarządzanie danymi / red. Jakub Pizoń, Beata A. Nowak. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., 2017. — ISBN: 978-83-65598-94-3. — S. 33–42. — Bibliogr. s. 42, Streszcz., Abstr.. — Dostęp również online: {https://goo.gl/AieWge} [2018-01-16]

  orcid iD
 • słowa kluczowe: siatki zabezpieczające, bezpieczeństwo na stokach, narciarstwo, manekin

  keywords: safety nets, safety on ski slopes, skiing, Hybrid III dummy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Napowietrzne koleje linowe jako część systemu komunikacji miejskiejAerial ropeways as a part of urban transport system / Tomasz MAGIERA // Transport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej ; ISSN 1732-5153. — 2010 nr 12, s. 21–24. — Bibliogr. s. 24, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Naziemne systemy transportu linowego wspomagające miejskie środki transportu - rozwiązania historyczneRope transport ground systems supporting urban public transport - historical solutions / Tomasz MAGIERA, Kaja Wójcik, Paweł KUŁAGA // Transport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej ; ISSN 1732-5153. — 2017 R. 36 nr 1, s. 19–21. — Bibliogr. s. 21, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: tramwaje linowe, koleje linowo-terenowe, tramwaje konne, transport linowy

  keywords: cable cars, funiculars, horse trams, rope transport

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Nowoczesne systemy transportu linowego w KrakowieHigh-tech systems of rope transport in Kraków / Tomasz MAGIERA // W: Systemy transportowe : teoria i  praktyka : VI konferencja naukowo-techniczna : 22 września 2009, Katowice : materiały konferencyjne. — Katowice : Katedra Inżynierii Ruchu, Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2009. — ISBN: 978-83-926923-1-7. — S. 265–274. — Bibliogr. s. 274, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Oszacowanie kosztów budowy kolei linowej w Krakowie na terenie Błonia – Kopiec Kościuszki – ZOOCost estimation for ropeway conctruction in Kraków (Błonia – Kopiec Kościuszki – ZOO) / Tomasz MAGIERA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2010 nr 2 dod.: Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 1169–1178.. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1177–1178. — LogiTrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Oszacowanie kosztów budowy kolei linowej w Krakowie na terenie Błonia – Kopiec Kościuszki – ZOOCost estimation for ropeway conctruction in Kraków (Błonia – Kopiec Kościuszki – ZOO) / Tomasz MAGIERA // W: Logitrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : VII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 14–16 kwietnia 2010 : streszczenia referatów / ed. nauk. Elżbieta Szychta ; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Wydział Transportu i Elektrotechniki, PAN. Komitet Transportu PAN. — Radom : Politechnika Radomska, Wydawnictwo, 2010. — ISBN: 78-83-7351-362-4. — S. 156

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Projekt koncepcyjny tramwaju liniowego na odcinku Kapelanka-Kampus UJ-Czerwone Maki w KrakowieThe concept project of cable car system at the section of Kapelanka-UJ Campus-Czerwone Maki in Krakow / Marian WÓJCIK, Tomasz MAGIERA // Transport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej ; ISSN 1732-5153. — 2009 nr 11, s. 34–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Projekt systemu tramwajów liniowych w Alejach Trzech Wieszczy w KrakowieProject of cable car system in the Trzech Wieszczów Avenue in Krakow / Marian WÓJCIK, Tomasz MAGIERA // Transport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej ; ISSN 1732-5153. — 2009 nr 10, s. 2–6. — Bibliogr. s. 6, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Reduction of number of braking tests under load during inspections of ropewaysZmniejszenie liczby prób hamowania z obciążeniem kolei linowych podczas odbiorów technicznych / Tomasz MAGIERA, Tomasz KRAKOWSKI, Hubert RUTA, Szymon MOLSKI, Paweł KUŁAGA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9426–9431. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9431, Abstr., Streszcz.

 • keywords: ropeways, emergency braking processes, chairlift

  cyfrowy identyfikator dokumentu: