Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Latos, mgr inż.

doktorant

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • Analiza rozkładu grubości wytłoczki cylindrycznej ze stopu tytanu Ti6Al4V kształtowanej w podwyższonych temperaturachAnalysis of thickness distribution in a cylindrical drawpiece from Ti6Al4V titanium alloy formed in elevated temperatures / Artur RĘKAS, Tomasz LATOS, Krzysztof Rzeźnik, Grzegorz Luty // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 12, s. 616–621. — Bibliogr. s. 621

 • słowa kluczowe: stopy tytanu, metoda elementów skończonych (MES), wytłaczanie, obliczenia numeryczne

  keywords: titanium alloys, stamping, numerical simulations, Finite Elements Method (FEM)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza wpływu grubości taśmy wsadowej na rozkład grubości ścianki wytłoczkiNumerical analysis of the influence of aluminium sheet thickness on distribution of the wall thickness during deep-drawing process / Artur RĘKAS, Tomasz LATOS // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 12, s. 593–599. — Bibliogr. s. 599

 • słowa kluczowe: stopy aluminium, metoda elementów skończonych (MES), wytłaczanie, obliczenia numeryczne

  keywords: drawing process, numerical simulations, finite elements method (FEM), alloys aluminium

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza zagęszczalności proszków aluminium o różnej wielkości cząstekAnalysis of compaction of aluminum powder mixtures of various particle sizes / Arkadiusz KUTA, Tomasz LATOS, Krzysztof ZABOROWSKI, Józef ZASADZIŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 12, s. 785–788. — Bibliogr. s. 788

 • słowa kluczowe: proszek aluminium, prasowanie jednostronne, krzywa zagęszczania

  keywords: aluminum powder, compaction curve, one-sided compression

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.12.23

4
 • Analysis of extrusion welding conditions for AlMg alloys with high Mg content / Alicja WOJTYNA, Dariusz LEŚNIAK, Artur RĘKAS, Tomasz LATOS, Krzysztof ZABOROWSKI, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2016 vol. 682, s. 401–407. — Bibliogr. s. 407, Abstr.. — Engineering and technology on Non-ferrous metals : selected, peer reviewed papers from the 2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals (ICNFM'2015) : June 22–24, 2015, Cracow, Poland / eds. Małgorzta Perek-Nowak, Grzegorz Boczkal. — Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, cop. 2016. — ISBN 978-3-03835-733-9

 • keywords: AlMg alloys, extrusion welding, weldability testing, joint quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.682.401

5
 • Analysis of stress and strain distribution in drawing from Ti6Al4V in elevated temperaturesAnaliza numeryczna rozkładu naprężeń i odkształceń w procesie wytłaczania wyrobów ze stopu tytanu Ti6Al4V w podwyższonych temperaturach / Artur RĘKAS, Tomasz LATOS, Krzysztof ZABOROWSKI, Magdalena KUREK // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 4, s. 168–170. — Bibliogr. s. 170

 • słowa kluczowe: symulacja numeryczna, stopy tytanu, wytłaczanie

  keywords: drawing, titanium alloys, numerical simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2016.4.4

6
7
 • Implementation of FMEA into mass production process to identify and eliminate causes of defects / Artur RĘKAS, Magdalena Kurek, Tomasz LATOS, Katarzyna MILCZANOWSKA // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Influence of forming temperature on formability and wall thinning in drawpieces made of Ti6Al4V alloy / Artur RĘKAS, Tomasz LATOS, Katarzyna Zygmunt, Krzysztof ZABOROWSKI, Magdalena KUREK // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 3, s. 115–120. — Bibliogr. s. 120

 • słowa kluczowe: stopy tytanu, wytłaczanie, kształtowanie w podwyższonych temperaturach, rozkład grubości

  keywords: titanium alloys, stamping, thickness distribution, forming in elevated temperatures

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2016.3.2

10
 • Mikrostruktura i właściwości mechaniczne wyrobów o różnych kształtach wyciskanych ze stopów AlMg o wysokich zawartościach MgMicrostructure and properties characterization of extruded sections with different shapes from AlMg alloys with high Mg contents / Dariusz LEŚNIAK, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Alicja WOJTYNA, Mateusz DZIKI, Tomasz LATOS, Wojciech LIBURA, Józef ZASADZIŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 5, s. 195–200. — Bibliogr. s. 200

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, wysokomagnezowe stopy AlMg, właściwości wytrzymałościowe, wyciskanie

  keywords: extrusion, mechanical properties, microstructure, high-alloyed AlMg alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2016.5.1

11
 • Numerical simulations of drawing and redrawing process of forming thin cylindrical element from aluminium series 3XXX / Artur RĘKAS, Tomasz LATOS, Robert Budzyn, Maciej Kociołek, Tadeusz Styrna // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 70–71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Numerical simulations of drawing and redrawing process of forming thin cylindrical element from aluminium series 3XXX / Artur RĘKAS, Tomasz LATOS, Robert Budzyn, Maciej Kociołek, Tadeusz Styrna // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2015 vol. 641, s. 218–231. — Bibliogr. s. 231, Abstr.. — New materials and processing technologies : selected, peer reviewed papers from the international conference of non-ferrous metals – processing and new technologies : June 4–6, 2014, Wisła, Poland. — tekst: http://www.scientific.net/KEM.641.218.pdf

 • keywords: finite elements method, drawing process, aluminum, numerical simulations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.641.218

13
 • Sposób badania zgrzewalności metali lub stopów i urządzenie do wytwarzania zgrzanych próbek do badania zgrzewalności metali lub stopów[Method for testing weldability of metals or alloys and the device for producing welded samples for testing weldability of metals or alloys] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: LEŚNIAK Dariusz, RĘKAS Artur, LIBURA Wojciech, ZASADZIŃSKI Józef, LATOS Tomasz, Jurczak Henryk. — Int.Cl.: G01N 33/20\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 418639 A1 ; Opubl. 2018-03-12. — Zgłosz. nr P.418639 z dn. 2016-09-09 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 6, s. 47-48. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL418639A1.pdf

 • słowa kluczowe: matryce mostkowo-komorowe, zgrzewalność, metale i stopy, wyciskanie zgrzewające

  keywords: metals and alloys, weldability, extrusion welding, porthole dies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sposób badania zgrzewalności metali lub stopów i urządzenie do wytwarzania zgrzanych próbek do badania zgrzewalności metali lub stopów[Method for testing weldability of metals or alloys and the device for producing welded samples for testing weldability of metals or alloys] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Dariusz LEŚNIAK, Artur RĘKAS, Wojciech LIBURA, Józef ZASADZIŃSKI, Tomasz LATOS, Henryk Jurczak. — Int.Cl.: G01N 33/20\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 230273 B1 ; Udziel. 2018-06-19 ; Opubl. 2018-10-31. — Zgłosz. nr P.418639 z dn. 2016-09-09. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL230273B1.pdf

 • słowa kluczowe: matryce mostkowo-komorowe, zgrzewalność, metale i stopy, wyciskanie zgrzewające

  keywords: metals and alloys, weldability, extrusion welding, porthole dies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The analysis of influence of sheet properties on the ironing process of thin-walled cylindrical shell products from aluminum alloys / Artur RĘKAS, Tomasz LATOS, Robert Budzyn, Marcin Fijałkowski, Łukasz Brodawka // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 72–73

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The analysis of influence of sheet properties on the ironing process of thin-walled cylindrical shell products from aluminum alloys / Artur RĘKAS, Tomasz LATOS, Robert Budzyn, Marcin Fijałkowski, Łukasz Brodawka // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2015 vol. 641, s. 232–245. — Bibliogr. s. 244–245, Abstr.. — New materials and processing technologies : selected, peer reviewed papers from the international conference of non-ferrous metals – processing and new technologies : June 4–6, 2014, Wisła, Poland. — tekst: http://www.scientific.net/KEM.641.232.pdf

 • keywords: aluminum alloy, metal forming, beverage can, tool, ironing, spoilage

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.641.232

17
 • The analysis of mechanical properties of 3XXX series aluminum sheets used for beverage can production / Artur RĘKAS, Tomasz LATOS, Robert Budzyn, Andrzej Furman, Michał Siedlik // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 71–72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The analysis of mechanical properties of 3XXX series aluminum sheets used for beverage can production / Artur RĘKAS, Tomasz LATOS, Robert Budzyn, Andrzej Furman, Michał Siedlik // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2015 vol. 641, s. 246–256. — Bibliogr. s. 256, Abstr.. — New materials and processing technologies : selected, peer reviewed papers from the international conference of non-ferrous metals – processing and new technologies : June 4–6, 2014, Wisła, Poland. — tekst: http://www.scientific.net/KEM.641.246.pdf

 • keywords: stamping, deep drawing, beverage can, 3XXX series aluminum alloy properties, forming limit curve, uniaxial tension test, hardening curve, thickness distribution

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.641.246

19
20
 • Własności mechaniczne rur z mieszanek proszkowych stopu 6061 z twardymi cząstkami SiC lub $Al_{2}O_{3}$ wytworzonych podczas wyciskania na gorąco przez matryce mostkowo-komoroweMechanical properties of tubes from 6061 alloy powder mixtures with hard $Al_{2}O_{3}$ or SiC particles formed during hot extrusion through a porthole die / Józef ZASADZIŃSKI, Arkadiusz KUTA, Tomasz LATOS, Krzysztof ZABOROWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 12, s. 749–753. — Bibliogr. s. 753

 • słowa kluczowe: obróbka cieplna, wyciskanie, stop 6061, matryce mostkowe

  keywords: extrusion, heat treatment, porthole die, 6061 alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.12.17

21