Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Kozik, mgr inż.

doktorant

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfms, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Challenge and adventure or twenty years of searching for the model structure of the PANI/CSA conducting polymer system / Wojciech ŁUŻNY, Maciej ŚNIECHOWSKI, Tomasz KOZIK // W: XIPS 2016 : 10\textsuperscript{th} International conference on X-ray investigations of polymers structure : book of abstracts : December 6–9 2016 Ustroń, Poland / ed. by Monika Basiura-Cembala, University of Bielsko-Biała, Catholic University of Leuven, Committee on Material Science of the Polish Academy of Sciences. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH, [2016]. — ISBN: 978-83-65182-58-6. — S. 25–26. — Bibliogr. s. 26

 • keywords: simulations, conducting polymers, neutron diffraction, genetic algorithms, molecular dynamics, polyaniline, wide-angle X-ray scattering (WAXS), surface diffraction of synchrotron radiation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Challenge and adventure: twenty years of searching for the model structure of the polyaniline/camphorsulfonic acid conducting polymer system leading to an artificial intelligence approachWyzwanie i przygoda: dwadzieścia lat poszukiwań modelu struktury polimerowego systemu przewodzącego polianilina/kwas kamforosulfonowy prowadzących do wykorzystania metod sztucznej inteligencji / Tomasz KOZIK, Maciej ŚNIECHOWSKI, Wojciech ŁUŻNY // Polimery ; ISSN 0032-2725. — 2017 t. 62 nr 11–12, s. 800–805. — Bibliogr. s. 805, Abstr., Streszcz.. — X International Conference ”X-Ray investigations of polymer structure” : Ustroń, Poland 6-9 December 2016. — tekst: https://ichp.vot.pl/index.php/p/article/view/344/348

 • słowa kluczowe: modelowanie, symulacje, dyfrakcja rentgenowska, polianilina

  keywords: simulations, modelling, X-ray diffraction, polyaniline

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14314/polimery.2017.800

3
 • Dopant ions size impact on structural properties of ordered poly(3,4-ethylenedioxythiophene) systemsWpływ wielkości jonów domieszkujących na właściwości strukturalne uporządkowanych układów poli(3,4-etylenodioksytiofenu) / Maciej ŚNIECHOWSKI, Tomasz A. KOZIK, Wojciech ŁUŻNY // Polimery ; ISSN 0032-2725. — 2020 t. 65 nr 9, s. 639–645. — Bibliogr. s. 645, Abstr., Streszcz.. — XI International conference on "X-ray investigations of polymer structure", 3–6 December 2019, Ustroń, Poland. — tekst: https://ichp.vot.pl/index.php/p/article/view/74/72

 • słowa kluczowe: struktura krystaliczna, dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego, polimery przewodzące, samoorganizacja, symulacje dynamiki molekularnej

  keywords: crystal structure, X-ray diffraction, self organization, conductive polymers, molecular dynamics simulations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14314/polimery.2020.9.6

4
 • Effect of solvents on structural anisotropy of polyaniline thin filmsWpływ rozpuszczalnika na anizotropię cienkich warstw polianiliny / Maciej ŚNIECHOWSKI, Tomasz KOZIK, Wojciech ŁUŻNY // Polimery ; ISSN 0032-2725. — 2017 T. 62 nr 11–12, s. 855-860. — Bibliogr. s. 860, Abstr., Streszcz.. — X International Conference ”X-Ray investigations of polymer structure” : Ustroń, Poland 6-9 December 2016

 • słowa kluczowe: symulacje, polianilina, dyfrakcja powierzchniowa, anizotropia cienkich warstw, rozpuszczalnik

  keywords: simulations, polyaniline, surface diffraction, film anisotropy, solvent

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14314/polimery.2017.855

5
6
7
 • Modeling the structure of PANI/CSA from presumptions to an artificial intelligence approach / T. KOZIK, M. ŚNIECHOWSKI, W. ŁUŻNY // W: XIPS 2016 : 10\textsuperscript{th} International conference on X-ray investigations of polymers structure : book of abstracts : December 6–9 2016 Ustroń, Poland / ed. by Monika Basiura-Cembala, University of Bielsko-Biała, Catholic University of Leuven, Committee on Material Science of the Polish Academy of Sciences. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH, [2016]. — ISBN: 978-83-65182-58-6. — S. 46–48. — Bibliogr. s. 48

 • keywords: X-ray diffraction, polyaniline, structure determination, swarm intelligence

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Modelowanie struktury krystalograficznej złożonego układu domieszkowanej polianiliny za pomocą algorytmów genetycznych[Modeling of the crystalline structure of the complex system containing doped polyaniline by use of genetic algorithms] / T. KOZIK, W. ŁUŻNY // W: Kryształki molekularne 2015 : materiały ogólnopolskiej konferencji : Kraków 2–4 września 2015 / Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, Kraków. — Kraków : Wydawca Mariusz Majka, 2015. — ISBN: 978-83-937270-3-2. — S. 19. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Molecular dynamics investigation of the phenolic oxidative coupling protein Hyp-1 / J. ŚMIETAŃSKA, T. KOZIK, R. STRZAŁKA, I. BUGAŃSKI, J. WOLNY, M. Jaskólski // W: Joint Polish-German Crystallographic meeting : February 24–27, 2020, Wrocław, Poland : abstracts / Polish Crystallographic Association, German Crystallographic Society. — Berlin : de Gruyter, 2020. — (Supplement issues of Zeitschrift für Kristallographie ; ISSN 0930-486X ; no. 40). — Dod. e-ISBN (EPUB) 978-3-11-069288-4. — ISBN: 978-3-11-069287-7 ; e-ISBN: 978-3-11-069291-4. — S. 117. — Bibliogr. s. 117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Molecular dynamics study of the SAM/PMMA interface / Tomasz A. KOZIK, Maciej ŚNIECHOWSKI, Wojciech ŁUŻNY // W: XIPS 2019 : 11\textsuperscript{th} international conference on X-ray investigations of polymers structure : book of abstracts : December 3-6 2019, Ustroń, Poland / ed. by Monika Basiura-Cembala. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademia Techniczno-Humanistyczna, [2019]. — ISBN: 978-83-66249-28-8. — S. 33–35. — Bibliogr. s. 35

 • keywords: molecular dynamics, interface, self assembled monolayer, polymethyl methacrylate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • New structural model of PANI/CSA conducting polymer system / M. ŚNIECHOWSKI, T. KOZIK, W. ŁUŻNY // W: XIPS 2016 : 10\textsuperscript{th} International conference on X-ray investigations of polymers structure : book of abstracts : December 6–9 2016 Ustroń, Poland / ed. by Monika Basiura-Cembala, University of Bielsko-Biała, Catholic University of Leuven, Committee on Material Science of the Polish Academy of Sciences. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH, [2016]. — ISBN: 978-83-65182-58-6. — S. 78. — Bibliogr. s. 78

 • keywords: simulations, polyaniline

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • $R$-factors in structure determination by use of genetic algorithms from powder diffraction data consisting of a small number of very broad peaks / T. KOZIK, W. ŁUŻNY // W: CITCEP 2015 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the Congress on Information Technology, Computational and Experimental Physics : 18–20 December 2015, Kraków, Poland / eds. Piotr Kulczycki, Piotr A. Kowalski, Szymon Łukasik. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2016. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-7464-383-7. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [4], Abstr.. — Toż na płycie CD-ROM: Information Technology, Computational and Experimental Physics : proceedings of the Congress on Information Technology, Computational and Experimental Physics (CITCEP 2015) : 18–20 December 2015, Krakow, Poland / ed. by Piotr Kulczycki, Piotr A. Kowalski, Szymon Łukasik. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH University of Science and Technology, 2016. — S. 251–254. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 254. — ISBN 978-83-7464-838-7

 • keywords: computer modelling, genetic algorithms, crystalline structure determination, fit factors, Rietveld factors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Structure and dynamics of highly conducting PEDOT systems / Maciej ŚNIECHOWSKI, Tomasz A. KOZIK, Wojciech ŁUŻNY // W: XIPS 2019 : 11\textsuperscript{th} international conference on X-ray investigations of polymers structure : book of abstracts : December 3-6 2019, Ustroń, Poland / ed. by Monika Basiura-Cembala. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademia Techniczno-Humanistyczna, [2019]. — ISBN: 978-83-66249-28-8. — S. 62–63. — Bibliogr. s. 63

 • keywords: conducting polymers, X-ray diffraction, molecular dynamics, self assembled structures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Structure of the conducting PANI/CSA polymer system as seen by XRD, neutron diffraction and advanced computer modeling / Wojciech ŁUŻNY, Maciej ŚNIECHOWSKI, Tomasz KOZIK // W: ECM31 [Dokument elektroniczny] : 31\textsuperscript{st} European Crystallographic Meeting : Oviedo, 22–27 August : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Oviedo : s. n.], [2018]. — S. e320–e321. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://ecm31.ecanews.org/archivos/pdf/Book_of_abstracts.pdf [2018-09-06]. — Bibliogr. s. e321. — Tomasz Kozik – dod. afiliacja: National Chiao Tung University

 • keywords: simulations, polyaniline, crystalline structure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Structure of the conducting PANI/CSA polymer system as seen by XRD, neutron diffraction and advanced computer modeling / Wojciech ŁUŻNY, Maciej ŚNIECHOWSKI, Tomasz KOZIK // Acta Crystallographica. Section A, Foundations and Advances [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2053-2733. — 2018 vol. 47 pt. a2, s. e320–e321. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. e321. — W WoS numery stron: e319–e320. — T. Kozik - dod. afiliacja: National Chiao Tung University, Taiwan. — ECM31 : 31st European Crystallographic Meeting : Oviedo, Spain, 22–27 August 2018. — tekst: http://journals.iucr.org/a/issues/2018/a2/00/a57589/a57589.pdf

 • keywords: simulations, polyaniline, crystalline structure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1107/S2053273318090381

19
 • Study of alkanethiol-based self-assembled monolayers coated with poly(methyl methacrylate) of various tacticityBadanie samoorganizujących się monowarstw na bazie alkanotioli pokrytych poli(metakrylanem metylu) o różnej taktyczności / Tomasz KOZIK, Maciej ŚNIECHOWSKI, Wojciech ŁUŻNY // Polimery ; ISSN 0032-2725. — 2020 t. 65 nr 9, s. 597–604. — Bibliogr. s. 603–604, Abstr., Streszcz.. — XI International Conference on X-ray Investigations of Polymer Structure : 3–6 December 2019, Ustroń, Poland. — tekst: https://ichp.vot.pl/index.php/p/article/view/76/74

 • słowa kluczowe: poli(metakrylan metylu), dynamika molekularna, samoorganizujące się monowarstwy

  keywords: poly(methyl methacrylate), molecular dynamics, self assembled monolayers

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14314/polimery.2020.9.1

20
 • Study of \emph{R}-factors used in structure determination by use of genetic algorithms from powder diffraction data consisting of a small number of very broad peaks / T. KOZIK, W. ŁUŻNY // W: Information Technology and Computational Physics : [CITCEP 2015 : Congress on Information Technology, Computational and Experimental Physics : 18–20 December 2015, Kraków, Poland] / eds. Piotr Kulczycki, [et al.]. — Cham : Springer International Publishing, cop. 2017. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 462). — [Materiały z konferencji organizowanej przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH]. — ISBN: 978-3-319-44259-4 ; e-ISBN: 978-3-319-44260-0. — S. 199–215. — Bibliogr. s. 215, Abstr.

 • keywords: computer modelling, genetic algorithms, fit factors, Rietveld factors, crystaline structure determination

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-44260-0_12

21
 • Zastosowanie algorytmów stadnych do poszukiwania struktuty krystalograficznej systemów polimerowych[Implementation of swarm algorithms to explore the crystalline structure of polymer systems] / Tomasz KOZIK, Wojciech ŁUŻNY // W: 58 Konwersatorium krystalograficzne [Dokument elektroniczny] : Polish Crystallographic Meeting : Warsztaty Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego : Wrocław, 22–24 VI 2016 r. : streszczenia komunikatów / Komitet Krystalografii PAN, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wrocław] : Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN ; Komitet Krystalografii PAN, [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — e-ISBN: 978-83-939559-8-5. — S. 28–29. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://intibs.pl/kk2016/archiwum/58KK2016book.pdf [2016-08-23]. — Bibliogr. s. 29. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: