Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Józef Góral, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0957-7626 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57065338200

PBN: 5e709209878c28a04738eef4

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)





Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Badania skłonności do pęknięć gorących wybranych stali austenitycznychResearch on the assessment of selected austenitic stainless steels hot crack susceptibility / Lechosław TUZ, Krzysztof PAŃCIKIEWICZ, Edmund TASAK, Janusz Adamiec, Tomasz GÓRAL // Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach ; ISSN 0867-583X. — 2014 R. 58 nr 6, s. 17–22. — Bibliogr. s. 22. — Na stronie czasopisma artykuł pt. Evaluation of Selected Austenitic Stainless Steels Hot Crack Susceptibility. — L. Tuz, K. Pańcikiewicz, E. Tasak, T. Góral – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — tekst: http://bulletin.is.gliwice.pl/download/file/fid/1505

 • keywords: austenitic steel, Blanchet method, Transvarestraint tests, hot crack susceptibility

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania tribologicznych właściwości mono- i dwuwarstwowych napoin z brązu $CuSn6$Tribological tests of properties of mono- and two- layer weld pads of bronze $CuSn6$ / Stanisław KRAWCZYK, Tomasz GÓRAL // W: INSYCONT'06 : 7th international symposium : energy and environmental aspects of tribology : Cracow, Poland September 14th–16th 2006 : [proceedings] / Polish Tribology Society – Warsaw [etc.]. — Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2006. — S. 225–232. — Bibliogr. s. 232, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania własności tribologicznych napoin wielowarstwowych z brązu $CuSn6$ nakładanych na podłoże stalowe metodą MIGTribological tests of multilayer $CuSn6$ bronze welds padded on the steel base by the MIG method / Andrzej SKORUPA, Stanisław KRAWCZYK, Tomasz GÓRAL // Przegląd Spawalnictwa ; ISSN 0033-2364. — 2007 [R.] 79 nr 8, s. 28–33. — Bibliogr. s. 33, Streszcz., Summ.. — Nowe materiały i technologie w spajaniu : 49. krajowa konferencja spawalnicza : Szczecin, 4–7 września 2007 / pod red. Jerzego Nowackiego ; Politechnika Szczecińska. Instytut Inżynierii Materiałowej. Zakład Spawalnictwa. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Composites of polyester + glass fiber residues vs. composites with mineral fillers / Sandro Campos Amico, Witold Brostow, Madhuri Dutta, Tomasz GÓRAL, João Telésforo N. de Medeiros, Lais Vasconcelos Silva, Juliana Ricardo de Souza // Composite Interfaces ; ISSN 0927-6440. — 2012 vol. 19 no. 8, s. 511–522. — Bibliogr. s. 520–522

 • keywords: recycling, wear, calcium carbonate, polyester resin, glass fibers, dynamic friction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/15685543.2012.762197

5
 • Cracking of precipitation hardened alloys induced by Nd-YAG laser beam / Łukasz RAKOCZY, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC, Lechosław TUZ, Krzysztof PAŃCIKIEWICZ, Tomasz GÓRAL // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — ISBN: 978-83-936575-4-4. — S. 158–163. — Bibliogr. s. 163, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: cracking, Nd-YAG, laser beam, high strength materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ćwiczenie nr 4 : obróbka elektroerozyjna[Exercise no. 4 : Electrodischarge machining] / Tomasz GÓRAL // W: Obróbka ubytkowa : laboratorium / pod red. Edwarda Wantucha. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1743). — ISBN: 978-83-7464-950-6. — S. 151–171. — Bibliogr. s. 170–171

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Metody poprawy jakości napoin z brązu $CuSn6$ nanoszonych na podłoże staloweMethods of quality improvement of the $CuSn6$ bronze surfacing welds built-up on steel elements / Andrzej SKORUPA, Jerzy HADUCH, Tomasz GÓRAL // Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach ; ISSN 0867-583X. — 2001 R. 45 nr 5, s. 24–28. — Bibliogr. s. 28, Streszcz., Summ., Rez.. — „Spawalnictwo siłą polskiego przemysłu w XXI wieku” : 43. konferencja spawalnicza : 24–26.10.2001 Katowice

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Możliwości numerycznego napawania twardych powłok na ulegające zużyciu elementy maszyn górniczychThe possibilities of numerically controlled hardfacing coatings applied on wearing mining machinery parts / Jan PAWLIK, Jacek CIEŚLIK, Krzysztof KRAUZE, Tomasz GÓRAL // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie 2021 : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Krzysztof Krauze ; Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2022. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Publikacja zawiera materiały z VII międzynarodowej konferencji Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : 17-19 listopada 2021 r., Wisła. — ISBN: 978-83-66727-80-9. — S. 75–86. — Bibliogr. s. 85–86, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: twarde powłoki, zużycie ścierne, napawanie CNC

  keywords: abrasive wear, CNC hardfacing, mining consumables

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Możliwości technologiczne napawania brązu $CuSn6$ na stal 15G2ANb[Technological possibilities of the pad welding $CuSn6$ bronze on 15G2ANb steel] / Jerzy HADUCH, Tomasz GÓRAL // Przegląd Spawalnictwa ; ISSN 0033-2364. — 2001 R. 73 nr 2–3, s. 7–10. — Bibliogr. s. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
 • Pękanie likwacyjne powstałe w wyniku oddziaływania wiązki lasera Nd-YAG w wybranych nadstopach na osnowie niklu[Liquation cracking of selected nickel based superalloys induced by Nd-YAG laser beam] / Łukasz RAKOCZY, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC, Lechosław TUZ, Tomasz GÓRAL // Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach ; ISSN 0867-583X. — 2017 nr 1, s. 42–46. — Bibliogr. s. 46

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Rola mikrostruktury w ocenie wrażliwości do pęknięć likwidacyjnych nadstopu na osnowie niklu Inconel 738 przeznaczonego na elementy silników lotniczychThe role of the microstructural consituents in the evaluation of the susceptibility of Ni-based superalloy Inconel 738 to liquation cracking / Mateusz Młyński, Tomasz GÓRAL, Grzegorz CIOS, Łukasz RAKOCZY // W: Potencjał innowacyjny w inżynierii produkcji i technologii materiałów : 42. studencka konferencja naukowa : Częstochowa, 7 czerwiec 2018 : praca zbiorowa / pod red. Ewy Staniewskiej ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inzynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, [2018]. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów ; ISSN 2391-6311 ; nr 11). — ISBN: 978-83-63989-60-6. — S. 628–631. — Bibliogr. s. 631, Abstr.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Scratch resistance, sliding wear and brittleness / W. Brostow, T. GÓRAL, H. H. Lobland, P. RUSEK // W: BALTTRIB'2009 : international conference : Kaunas, Lithuania, 19–21 November 2009 : extended abstracts / comp. by Juozas Padgurskas [et al.] ; Lithuanian University of Agriculture. — [Lithuania : LUA], [2009]. — Do publikacji dołączono CD-ROM zawierający rozszerzone abstrakty i pełne teksty. — ISBN: 978-9955-896-72-2. — S. 37–41. — Bibliogr. s. 41, Abstr.. — Toż. W: BALTTRIB'2009 [Dokument elektroniczny] : V international scientific conference : conference materials : Kaunas, Lithuania, 19–21 November 2009 : [extended abstracts : proceedings]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lithuanian University of Agriculture. — [Lithuania : LUA, 2009]. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROM-ie ISSN 1822-881X. — Opis częśc. wg CD-ROM. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [5], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Selected aspects of the bronze pad welding on the steel background using MIG method / Andrzej SKORUPA, Jerzy HADUCH, Tomasz GÓRAL // W: Advanced Metallic Materials and Their Joining [Dokument elektroniczny] : international conference : Bratislava, 25–27 October 2004 / Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút = Welding Research Institute – Industrial institute of Slovak Republic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Slovak Republic : s. n.], [2004]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The influence of the pad welding technology with the MIG method on the chosen properties of the tin bronze CuSn6 layers on steel base / Andrzej SKORUPA, Tomasz GÓRAL // Vìsnik Hmel'nic'kogo nacìonal'nogo unìversitetu : naukovij žurnal ; ISSN 2226-9150. Tehnìčnì nauki. — 2007 t. 2 no. 4, s. 147–255. — Bibliogr. s. 155

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wpływ liczby warstw i sposobu obróbki ubytkowej na twardość napoin z brązuThe influence of the number of layers and method of machining on the hardness of bronze padding welds / Tomasz GÓRAL, Andrzej SKORUPA // Przegląd Spawalnictwa = Welding Technology Review / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2015 vol. 87 nr 3, s. 25–29. — Bibliogr. s. 29, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: napawanie, brąz aluminiowy, MIG

  keywords: tin bronze, MIG, hardfacing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wpływ nacisku na właściwości tribologiczne napoin wielowarstwowych z brązu CuSn6 nakładanych na podłoże stalowe metodą MIGInfluence of the pressure on tribological properties of multilayer CuSn6 bronze welds padded on the steel based by the MIG method / Andrzej SKORUPA, Stanisław KRAWCZYK, Tomasz GÓRAL // Przegląd Spawalnictwa = Welding Technology Review / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2011 R. 83 nr 2, s. 41–45. — Bibliogr. s. 45, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wpływ technologicznych parametrów napawania na geometrię napoin z brązu układanych na podłożu stalowym metodą MIGInfluenece of technological parameters of MIG surfacing on bronze padding weld geometry on the steel substrate / Andrzej SKORUPA, Tomasz GÓRAL // Przegląd Spawalnictwa = Welding Technology Review / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2012 R. 84 nr 3, s. 41–47. — Bibliogr. s. 47, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.pspaw.pl/index.php/pspaw/article/view/390/394

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: