Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Gawenda, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6101-0099 orcid iD

ResearcherID: V-8926-2018

Scopus: 9039638500

PBN: 5e70922b878c28a04739105f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 245, z ogólnej liczby 245 publikacji Autora


1
 • Adjustment of limestone grinding in an electromagnetic mill for use in production of sorbents for flue gas desulphurization / Marta Wołosiewicz-Głąb, Paulina PIĘTA, Dariusz FOSZCZ, Tomasz NIEDOBA, Tomasz GAWENDA // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2019 vol. 55 iss. 3, s. 779–791. — Bibliogr. s. 790–791, Abstr.. — M. Wołosiewicz-Głąb - afiliacja: The Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Krakow. — tekst: http://www.journalssystem.com/ppmp/pdf-102838-39475?filename=Adjustment%20of%20limestone.pdf

  orcid iD
 • keywords: process modelling, electromagnetic mill, grinding kinetics, limestone grinding, sorbent for flue gas desulphurization, mineral processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/ppmp19011

2
3
 • Analiza dokładności wyników pomiarów granulometrycznych różnych surowców mineralnych uzyskanych przy pomocy analizatora wielkości cząstek (Infrared Particle Sizer)Analysis of precision of various mineral raw materials granulometric measurements results given by Infrared Particle Sizer / Tomasz GAWENDA, Tomasz NIEDOBA, Jacek KORDEK, Damian KRAWCZYKOWSKI // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1689. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2005 z. 266, s. 19–32. — Bibliogr. s. 31, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza efektów rozdrabniania w granulatorze stożkowym w zależności od wielkości uziarnienia nadawy i jego obciążeniaThe analysis of comminution effects in cone granulator depending on its load and the feed size composition / Tomasz GAWENDA // W: Górnictwo i geologia XVII = Mining and geology XVII / red. nauk. Walter Bartelmus, Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 134. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; 41). — S. 71–83. — Bibliogr. s. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza efektów rozdrabniania w kruszarkach wirnikowych węgli przeznaczonych do zgazowaniaAnalysis of the effects of comminution in rotary crushers of coals for gasification / Tomasz GAWENDA, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 2, s. 232–238. — Bibliogr. s. 236, 238, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, rozdrabnianie, kruszarki wirnikowe udarowe listwowe, kruszarki wirnikowe nożowe

  keywords: coal gasification, comminution, shelf impact rotary crushers, blade rotary crushers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza efektywności mielenia rudy miedzi w młynie elektromagnetycznymAnalysis of copper ore grinding effectiveness in electromagnetic mill / Dariusz FOSZCZ, Daniel SARAMAK, Tomasz GAWENDA, Damian KRAWCZYKOWSKI, Marta WOŁOSIEWICZ-GLĄB // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : IV międzynarodowa konferencja : Wisła, 21–23 czerwca 2017 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 71–72. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: rudy miedzi, rozdrabnianie, młyn elektromagnetyczny

  keywords: comminution, copper ore, electromagnetic mill

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza efektywności mielenia rudy miedzi w młynie elektromagnetycznymAnalysis of copper ore grinding effectiveness in electromagnetic mill / Dariusz FOSZCZ, Daniel SARAMAK, Tomasz GAWENDA, Damian KRAWCZYKOWSKI, Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 1, Nowoczesne technologie i bezpieczeństwo w górnictwie / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2017. — Artykuły opublikowane w monografii zostały wygłoszone na IV. Międzynarodowej Konferencji „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie”, która odbyła się 21-23 czerwca 2017 r. w Wiśle. — ISBN: 978-83-944406-8-8 ; e-ISBN: 978-83-944406-9-5. — S. 127–132. — Bibliogr. s. 132, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza efektywności mielenia surowca w młynie bębnowym w zależności od warunków prowadzenia procesu – na sucho lub mokroAnalysis of the grinding effectiveness in a tumble mill depending on the process course conditions - wet or dry / Dariusz FOSZCZ, Damian KRAWCZYKOWSKI, Tomasz GAWENDA, Daniel SARAMAK // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie 2020 : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Krzysztof Krauze ; Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2020. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Publikacja zawiera materiały z VI międzynarodowej konferencji Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : [12-14 czerwca 2019 r., Wisła]. — ISBN: 978-83-66364-62-2. — S. [137]–148. — Bibliogr. s. 147–148, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: mielenie surowców, optymalizacja procesu mielenia, efektywności mielenia

  keywords: raw materials grinding, grinding process optimization, grinding effectiveness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza efektywności mielenia surowca w młynie bębnowym w zależności od warunków prowadzenia procesu tj. na sucho czy też mokroPerformance analysis of milling efficiency in a drum-and-ball mill with consideration to the dry or wet process conditions / Dariusz FOSZCZ, Damian KRAWCZYKOWSKI, Tomasz GAWENDA, Daniel SARAMAK // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : VI międzynarodowa konferencja : Wisła, 12–14 czerwca 2019 r. : streszczenia referatów = Mechanization, automation and robotics in mining. — [S. l. : s. n.], [2019]. — S. 34–35. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza metod płukania kruszyw mineralnych[Analysis of washing methods] / Aleksandra Chłoń, Tomasz GAWENDA // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2017 nr 2–3, s. 48–54. — Bibliogr. s. 54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza poboru energii przez młyny - kulowy i elektromagnetyczny na proces mielenia surowców mineralnych : [abstrakt]Analysis of energy consumption of raw materials grinding process in a ball and electromagnetic mills : [abstract] / Damian KRAWCZYKOWSKI, Tomasz GAWENDA, Dariusz FOSZCZ, Daniel SARAMAK, Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : V międzynarodowa konferencja : Wisła, 13–15 czerwca 2018r. : streszczenia referatów = Mechanization, automation and robotics in mining. — [S. l. : s. n.], [2018]. — S. 53–54. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analiza porównawcza kruszarek w wielostadialnych układach rozdrabniania skał bazaltowychThe comparative analysis of crushers in basalt rocks comminution multiple stage systems / Alicja NOWAK, Tomasz GAWENDA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 3/1, s. 267–278. — Bibliogr. s. 278, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2006-03-1/GG_2006_3-1_21.pdf

 • słowa kluczowe: rozdrabnianie, kruszarki stożkowe, kruszarki szczękowe, kruszarki udarowe, stopnie rozdrobnienia, stadium kruszenia, ziarna nieforemne

  keywords: comminution, cone crushers, comminution levels, irregular grains, crushing stage, impact crushers, jaw crushers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Analiza porównawcza mobilnych i stacjonarnych układów technologicznych przesiewania i kruszeniaComparative analysis of mobile and stationary technological sets for screening and grinding / Tomasz GAWENDA // Rocznik Ochrona Środowiska ; ISSN 1506-218X. — 2013 t. 15 cz. 2, s. 1318–1335. — Bibliogr. s. 1332–1334, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Analiza procesu produkcji kruszyw foremnych w innowacyjnym układzie rozdrabniania i przesiewaniaAnalysis of the production process of regular aggregates in an innovative grinding and screening system / Tomasz GAWENDA // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2017 nr 4, s. 46–50. — Bibliogr. s. 50

 • keywords: mineral aggregates, screening, regular particles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Analiza produkcji kruszyw foremnych w innowacyjnym układzie technologicznym kopalni dolomitu ImielinAnalysis of the production of regular aggregates in an innovative technological system of the Imielin dolomite mine / Tomasz GAWENDA, Agata STEMPKOWSKA, Daniel SARAMAK, Dariusz FOSZCZ // W: Kruszywa mineralne, T. 5 / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2022. — ISBN: 978-83-7493-195-3. — S. 27–38. — Bibliogr. s. 38. — Dostęp również online: {https://wggg.pwr.edu.pl/fcp/PGBUKOQtTKlQhbx08SlkTUA1QX2o8DAoHNiwFE1xVSH9RFVZpCFghUHcKVigEQUw/_users/code_gB1YUPhBYYUQvSQciAwIUVwQCBDpiCAkXRzUN/monografie/kruszywa_2022_ds.pdf} [2023-05-18]

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Analiza wpływu wielkości uziarnienia nadawy na efekty rozdrabniania w kruszarkach walcowychAnalysis of the grain's size of the feed influence on comminution effects in cylindrical crushers / Tomasz GAWENDA, Andrzej Skotnicki // W: Kruszywa mineralne : surowce – rynek – technologie – jakość : Szklarska Poręba, 16–18 kwietnia 2008 r. = Mineral aggregates : natural resources – market – technology – quality / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008 + CD-ROM. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 121. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 50). — S. 59–68. — Bibliogr. s. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Analiza zawartości ziaren nieforemnych w kruszywach pochodzących z odpadów przywęglowych uzyskiwanych w kruszarkach szczękowych[Analysis of irregular particles contents in aggregates originated from coal was given by jaw crushers] / Tomasz GAWENDA // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2009 [nr] 1, s. 22–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Analysis of a grinding efficiency in the electromagnetic mill for variable process and feed parameters / Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Dariusz FOSZCZ, Daniel SARAMAK, Tomasz GAWENDA, Damian KRAWCZYKOWSKI // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 18 art. no. 01012, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/3saNfk [2017-12-20]. — Bibliogr. s. 5–6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-04. — MEC2017 : Mineral Engineering Conference : Wisła, Poland, September 20-23, 2017

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20171801012

22
 • Analysis of efficiency of grinding in ball and rod mills dependably on contents of fine particles in feedAnaliza efektywności procesu mielenia w młynach kulowych i prętowych w zależności od zawartości ziarn drobnych w nadawie / Dariusz FOSZCZ, Tomasz GAWENDA // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 4, s. 17–30. — Bibliogr. s. 30, Summ., Streszcz.. — tekst: https://bibliotekanauki.pl/articles/348793.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Analysis of possibilities of obtaining the fine particle size in mills of various designsAnaliza możliwości w zakresie uzyskania drobnego uziarnienia w młynach o różnych konstrukcjach / M. WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, D. FOSZCZ, T. GAWENDA // W: MEC2015 [Dokument elektroniczny] : Mineral Engineering Conference : 14–17 September, Szczawnica / eds. Magdalena Staszewska, Monika Orlof-Naturalna. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 212–227. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 225–227, Abstr., Streszcz.. — Referat opublikowany w Session ME

 • słowa kluczowe: młyn wibracyjny, rozdrabnianie surowców, młyn elektromagnetyczny, młyny, młyn kulowy, mielniki, IsaMill

  keywords: vibratory mill, grinding process, electromagnetic mill, mills, ball mill, grinding media, IsaMill

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Analysis of possibilities of obtaining the fine particle size in mills of various designsAnaliza możliwości uzyskania drobnego uziarnienia w młynach o różnych konstrukcjach / Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Dariusz FOSZCZ, Tomasz GAWENDA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 1, s. 223–231. — Bibliogr. s. 230–231, Abstr.

 • słowa kluczowe: młyn wibracyjny, rozdrabnianie surowców, młyn elektromagnetyczny, młyny, młyn kulowy, mielniki, IsaMill

  keywords: vibratory mill, grinding process, electromagnetic mill, mills, ball mill, grinding media, IsaMill

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25