Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Dziubiński, mgr inż.

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Bezpośrednie i pośrednie czynniki kształtujące wielkość kapitału[Direct and indirect elements formative capital size] / Tomasz DZIUBIŃSKI, Stanisław MYSZA // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka : materiały konferencyjne : 26–28 czerwca Kraków–Zakopane 2000 / pod red. Wiktora Krawczyka ; Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : KZF AGH, 2000. — ISBN10: 83-902384-4-6. — S. 34–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Budżet zadaniowy - narzędzie poprawy efektywności i tworzenia fasady legitymizacyjnejPerformance budget as a tool of effectiveness improvement and creation of legitimacy facade / Monika ŁADA, Tomasz DZIUBIŃSKI // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 2450-7741. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN: 1733-2842. — 2017 nr 1 (85) Zarządzanie finansami, s. 93–103. — Bibliogr. s. 102–103, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: legitymizacja, budżet zadaniowy, rozwarstwienie symboliczne, fasada legitymizacyjna

  keywords: legitimacy, performance budget, symbolic decoupling, facade legitimacy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/frfu.2017.1.85-08

3
 • Coal-mine and metallurgy industry restructuring in Poland towards the European Union access / Tomasz DZIUBIŃSKI, Joanna WOJANOWSKA // W: 2\textsuperscript{nd} international conference of PHD students : Miskolc 8–14 August 1999 : section proceedings : economics / eds. László Lehoczky, László Kalmár. — [Miskolc : University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre], 1999. — ISBN10: 963-661-378-8. — S. 73–78. — Bibliogr. s. 78, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Identyfikacja i analiza czynników kształtujących korzyści z dokonywania zakupów w ramach grup zakupowychIdentification and analysis of factors forming the benefits from purchases within purchasing groups / Tomasz DZIUBIŃSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 24–25. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: współpraca międzyorganizacyjna, grupa zakupowa, korzyści grupy zakupowej, kierunki rozwoju grup zakupowych

  keywords: purchasing group, enterprise cooperation, benefits of purchasing groups, development directions of purchasing groups

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Identyfikacja, pomiar, alokowanie i rozliczanie korzyści osiąganych przez współdziałanie podmiotów w formie grup zakupowych[Identification, measurement, allocation and settlement of benefits achieved by cooperation of entities in the form of purchasing groups] / Tomasz DZIUBIŃSKI // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : IV edycja konferencji : 5–6 czerwca 2018 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-90-1. — S. 39–40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kryteria wyboru kosztu kapitałuSelection criteria of cost capital / DZIUBIŃSKI Tomasz // W: 21. międzynarodowe sympozjum naukowe studentów i młodych pracowników nauki : Zielona Góra 8–9 maja 2000. T. [5], Zarządzanie i marketing = 21\textsuperscript{th} international scientific symposium of students and young research workers / Politechnika Zielonogórska. — [Zielona Góra : PZ], [2000]. — ISBN10: 83-85911-46-4. — S. 15–20. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ogólna koncepcja sporządzania planu amortyzacji w analizie efektywności ekonomicznej inwestycjiGeneral outline of laying out a plan of amortisation in analysis of economic effectiveness of investment / Stanisław MYSZA, Tomasz DZIUBIŃSKI // W: Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Anna Jankowska-Kłapkowska, Marianna Księżyk, Adam Peszko ; Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarządzania. — Kraków : [s. n.], 1999. — ISBN10: 83-907990-6-5. — S. 515–524. — Bibliogr. s. 524, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Reforms of Polish insurance system / Tomasz DZIUBIŃSKI // W: International conference of PhD students : Miskolc, Hungary 11–17 August 1997 : section proceedings : economics / eds. Aladár Nagy, Zoltán Hoffman ; University of Miskolc. — Hungary : University of Miskolc, 1997. — S. 55–62. — Bibliogr. s. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zarządzanie kosztem kapitału[Management of cost capital] / Tomasz DZIUBIŃSKI // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka : II [druga] konferencja naukowa : 25–27 czerwca 2001 r. Kraków–Zakopane : materiały konferencyjne. [1] / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka ; Katedra Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : KZF WZ AGH, 2001. — Opis częśc. wg. okł. — S. 63–68. — Bibliogr. s. 68, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zastosowanie podejścia opartego na działaniach do projekcji i oceny przedsięwzięć innowacyjnych[The use of an approach based on the activities of the projection and evaluation of innovative projects] / Tomasz DZIUBIŃSKI // W: ”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : 30–31 maja 2016, Kraków : konferencja / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2016. — ISBN: 978-83-62922-63-5. — S. 125–126. — Błędnie podana afiliacja Autora - jest: Wydział Energetyki i Paliw AGH ; powinno być: Wydział Zarządzania AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zbiorowe ubezpieczenia na życie na rzecz pracowników jako koszty uzyskania przychodów[Collective life insurance for employees as cost of revenues] / Tomasz DZIUBIŃSKI // W: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie : konferencja naukowa Forum młodych pracowników nauki : Kraków, 25–26 wrzesień 1997 / Katedra Ekonomiki i Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH. — Kraków : Wydział Zarządzania AGH, 1997. — ISBN10: 83-902384-3-8. — S. 42–49. — Bibliogr. s. 49, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: