Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Dębiński, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7764-9372 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 55927316200

PBN: 5e70920b878c28a04738f0a5

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
2
 • Algorytm obliczeń równoległych dla przestrzennego modelu walcowania stali ze strefą półciekłąParallel computing algorithm for modelling of mushy steel rolling / Tomasz DĘBIŃSKI, Mirosław GŁOWACKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK, Adrian GUMUŁA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 4 Dzień Hutnika 2010, s. 181–185. — Bibliogr. s. 185

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Algorytm obliczeń równoległych dla przestrzennego modelu zmian temperatury w procesie walcowaniaParallel computing algorithm for three-dimensional thermal model of rolling process / Tomasz DĘBIŃSKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK, Mirosław GŁOWACKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 4, s. 179–186. — Bibliogr. s. 186

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza ilościowa pustek w próbkach stalowych z zastosowaniem technik przetwarzania obrazuQuantitative analysis of voids in steel samples using image processing techniques / Adrian GUMUŁA, Tomasz DĘBIŃSKI, Mirosław GŁOWACKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2014 t. 81 nr 4, s. 186–191. — Bibliogr. s. 191

 • słowa kluczowe: strefa półciekła, cyfrowa analiza obrazu, pustki, defekty, metalografia ilościowa, stereologia

  keywords: defects, stereology, digital image analysis, voids, semisolid zone, quantitative metallography

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Automatic approach to microstructural image recognition and analysis / Adrian GUMUŁA, Tomasz DĘBIŃSKI, Mirosław GŁOWACKI // W: Metal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — (Steel Research International ; spec. ed.). — ISBN: 978-3-514-00797-0. — S. 1331–1334. — Bibliogr. s. 1334, Abstr.. — M. Głowacki – dod. afiliacja: UJK, Kielce

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Development advanced tools supporting simulations of steel deformation in the semi-solid state - methodology of a stereoscopic visualization / HOJNY Marcin, DĘBIŃSKI Tomasz // W: Metal 2016 : 25\textsuperscript{th} anniversary international conference on Metallurgy and materials : May 25\textsuperscript{th}–27\textsuperscript{th} 2016, Brno, Czech Republic, Eu : list of abstracts. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2016. — ISBN: 978-80-87294-66-6. — S. 90. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 392–397. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 397, Abstr. — ISBN 978-80-87294-67-3

 • keywords: graphical user interface, stereoscopic visualization, computer simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Doświadczalna weryfikacja modelu matematycznego odkształcania stali w stanie półciekłymExperimental verification of a mathematical model of deformation of steels with mushy zone / M. HOJNY, M. GŁOWACKI, D. JĘDRZEJCZYK, T. DĘBIŃSKI // W: KomPlasTech 2005 : informatyka w technologii metali : materiały XII konferencji : Ustroń 16–19 stycznia 2005 / eds. A. Piela, J. Lisok, F. Grosman. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2005. — S. 57–64. — Bibliogr. s. 64, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Estimation of the localisation and geometric parameters of the semi-solid zone of steel samplesOszacowanie lokalizacji i parametrów geometrycznych strefy półciekłej próbek stalowych / Tomasz DĘBIŃSKI // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2018 vol. 6, s. 145–154. — Bibliogr. s. 154, Abstr., Streszcz.. — Art. w części: Mechanics. — tekst: https://www.ejournals.eu/pliki/art/11699/pl

  orcid iD
 • słowa kluczowe: symulacja komputerowa, geometria obliczeniowa, otoczka wypukła, wizualizacja wyników obliczeń

  keywords: computational geometry, convex hull, visualization of calculation results, computer simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/2353737XCT.18.094.8699

10
 • Fast parallel computation algorithm in application to simulation of semi-solid steel rolling and inverse analysis of its properties / Mirosław GŁOWACKI, Tomasz DĘBIŃSKI, Izabela OLEJARCZYK-WOŻEŃSKA // W: 11th International conference of numerical analysis and applied mathematics 2013 : Rhodes, Greece, 21–27 September 2013 [Dokument elektroniczny] / ed. Theodore Simos. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Greece : AIP Publishing], 2013. — 1 dysk optyczny. — (AIP Conference Proceedings ; ISSN 0094-243X ; 1558). — ISBN: 978-0-7354-1184-5. — S. 2179–2182. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2182, Abstr.. — W bazie Web of Science wersja drukowana. — ISBN 978-0-7354-1185-2

 • keywords: numerical modelling, inverse analysis, hybrid models, semisolid state of steel, CAE systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1063/1.4825970

11
12
 • Increasing efficiency computing of simulation rolling process with semi-solid zone, tests of parallel computingZwiększenie efektywności obliczeń programu symulacji komputerowej procesu walcowania ze strefą półciekłą - zrównoleglenie obliczeń / Tomasz DĘBIŃSKI, Mirosław GŁOWACKI // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 110 z. 5. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2013 1-M: Computer aided mechanical engineering : praca zbiorowa / pod red. Renaty Dwornickiej, [et al.], s. 43–49. — Bibliogr. s. 49, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: obliczenia równoległe, symulacja komputerowa, walcowanie, strefa półciekła, efektywność obliczeń

  keywords: rolling process, parallel computation, numerical models, computer simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Komputerowe wspomaganie projektowania przedkuwek do walcowania pierścieniComputer aided design of the ring rolling preforms / M. GŁOWACKI, Z. MALINOWSKI, T. DĘBIŃSKI // W: KomPlasTech 2003 : informatyka w technologii metali : materiały X [dziesiątej] konferencji : Wisła–Jawornik 12–15 stycznia 2003 / eds. F. Grosman [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2003. — S. 119–124. — Bibliogr. s. 124, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Komputerowo wspomagane projektowanie przedkuwek do walcowania pierścieniComputer aided ring rolling preform design / D. JĘDRZEJCZYK, T. DĘBIŃSKI, M. GŁOWACKI, Z. MALINOWSKI // W: KomPlasTech 2006 : informatyka w technologii metali : materiały XIII konferencji : Szczawnica 15–18 stycznia 2006 / eds.: Danuta Szeliga, Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006. — S. 209–214. — Bibliogr. s. 214, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Methodology of quantitative analysis of macrostructures in steel samples deformed in semi-solid state : [abstract] / T. DĘBIŃSKI, M. HOJNY, M. GŁOWACKI // W: PCM-CMM [Dokument elektroniczny] : 4\textsuperscript{th} Polish Congress of Mechanics, 23\textsuperscript{rd} international conference on Computer Methods in Mechanics : 8–12.09.2019, Kraków, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : Cracow University of Technology], [2019]. — Dysk Flash. — S. [1] ID 547. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • keywords: finite element method, physical simulation, mushy-zone, image computing, computer simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Metody sztucznej inteligencji, teoria rozpoznawania obrazów i obliczenia równoległe w inżynieriiArtificial intelligence methods, image recognition theory and parallel computation in engineering / Adrian GUMUŁA, Tomasz DĘBIŃSKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK, Mirosław GŁOWACKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 4, s. 297–302. — Bibliogr. s. 302. — Na okł. dod.: 90 lat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Dzień Hutnika 2009

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, obliczenia równoległe, systemy ekspertowe, rozpoznawanie obrazu, cyfrowe przetwarzania obrazu, deskryptory tekstury, walcowanie w stanie półciekłym

  keywords: parallel computing, digital image processing, expert systems, artificial neural network, texture descriptor, pattern and image recognition, rolling of mushy steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Metodyka analizy zmian parametrów geometrycznych strefy mieszanej w próbkach nagrzewanych oporowoThe methodology of analysis on geometrical changes of a mixed zone in resistance-heated samples / Tomasz DĘBIŃSKI, Mirosław GŁOWACKI, Marcin HOJNY // W: PLASTMET'2018 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : XI konferencja naukowa : 27–30 listopada 2018, Łańcut : streszczenia = Integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop. 2018. — Na s. tyt. dod.: Katedra Przeróbki Plastycznej Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. — ISBN: 978-83-7934-258-7. — S. 16–17. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Możliwości zastosowania techniki wizualizacji stereoskopowej w edukacjiPossibility of application of stereoscopic visualization techniques in education / Tomasz DĘBIŃSKI, Mirosław GŁOWACKI // W: Edukacja bez barier. — [Polska : s. n.], 2011. — ISBN: 987-83-929835-0-1. — S. 322–328. — Bibliogr. s. 328, Streszcz.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Niekonwencjonalne symulacje oraz analizy przemieszczania odpadów po procesie okrawaniaNon-conventional simulations and analysis of the scrap movement after the trimming process / Marcin HOJNY, Dariusz JĘDRZEJCZYK, Tomasz DĘBIŃSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2015 t. 82 nr 12, s. 762–765. — Bibliogr. s. 765

 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, metoda elementów skończonych, tłoczenie, okrawanie

  keywords: numerical modelling, finite element method, deep drawing, trimming process

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2015.12.3

20
 • Parallel computation model of semi-solid steel deformation process / Tomasz DĘBIŃSKI, Mirosław GŁOWACKI, Marcin HOJNY // W: Metal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — (Steel Research International ; spec. ed.). — ISBN: 978-3-514-00797-0. — S. 763–766. — Bibliogr. s. 766, Abstr.. — M. Głowacki – dod. afiliacja: UJK, Kielce

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Parallel computing algorithm for rolling of slabs with semi-solid zoneAlgorytm obliczeń równoległy dla procesu walcowania slabów ze strefą półciekłą / Tomasz DĘBIŃSKI, Mirosław GŁOWACKI // W: Computer aided mechanical engineering : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. Edwarda Lisowskiego [et al.] ; Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny. Instytut Informatyki Stosowanej. — Kraków : PK, 2011. — (Czasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; z. 7. Mechanika ; ISSN 1897-6328 ; 4M/2011/A). — S. 37–42. — Bibliogr. s. 42, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Physical and computer modeling of extra-high temperature processes: problems and challenges / NGUYEN Thi Thu Trang, Marcin HOJNY, Tomasz DĘBIŃSKI // W: ADVCOMP 2021 [Dokument elektroniczny] : the fifteenth international conference on Advanced Engineering Computing and Applications in Sciences : October 3 - 7, 2021, Barcelona, Spain / eds. Cosmin Dini, Evgeny Pyshkin, Marcin Hojny. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France] : IARIA, cop. 2021. — (ADVCOMP : the international conference on Advanced Engineering Computing and Applications in Sciences ; ISSN 2308-4499). — e-ISBN: 978-1-61208-887-7. — S. 18–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.thinkmind.org/download_full.php?instance=ADVCOMP+2021 [2022-02-17]. — Bibliogr. s. 19, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: finite element method, Monte Carlo method, physical simulation, smoothed particle hydrodynamics, computer simulation, mushyzone

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Platforma wymiany wiedzy dla sieci zakładów przetwórstwa stałych odpadów hutniczych[Knowledge platform for the network of plants processing solid metallurgical waste] / Mirosław GŁOWACKI, Krzysztof REGULSKI, Tomasz DĘBIŃSKI // W: Iron and steelmaking : XVIII. international scientific conference : 24.–26.9.2008 Malenovice–Frýdlant nad Ostravicí : sborník přednášek. 2, Technologie výroby oceli / ed. Dana Horáková ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Fakulta Metalurgie a Materiálového Inženýrství, Katedra Metalurgie, [et al.]. — Ostrava : VŠB. TU, 2008. — ISBN: 978-80-248-1831-3. — S. 185–189. — Bibliogr. s. 189

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Projektowanie i rozwój modułu obliczeniowego hydrodynamiki cząstek rozmytych pakietu DEFFEM 3DDesigning and development of smoothed particle hydrodynamics solution module of the DEFFEM 3D package / Marcin HOJNY, Tomasz DĘBIŃSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2019 t. 86 nr 4, s. 101–107. — Bibliogr. s. 107, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: symulacja komputerowa, krzepnięcie, pakiet DEFFEM 3D, metoda hydrodynamiki cząstek rozmytych, przepływ płynu

  keywords: solidification, fluid flow, smoothed particle hydrodynamics, DEFFEM 3D package, computer simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2019.4.3

25
 • Spatial thermal-mechanical model with variable density in application to semi-solid rolling of slabs / Dariusz JĘDRZEJCZYK, Mirosław GŁOWACKI, Adrian GUMUŁA, Tomasz DĘBIŃSKI // W: Metal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — (Steel Research International ; spec. ed.). — ISBN: 978-3-514-00797-0. — S. 771–774. — Bibliogr. s. 774, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: