Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Bergier, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6780-077X orcid iD

ResearcherID: S-1890-2017

Scopus: 54410287300

PBN: 5e709207878c28a04738edb1

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 135, z ogólnej liczby 137 publikacji Autora


1
2
 • Aliphatic hydrocarbons C7–C30 removal from motorway runoff on constructed wetlands / Tomasz BERGIER, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER // W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka : Częstochowa 28–30 kwietnia 2009 r. : streszczenia referatów i posterów / Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 64). — ISBN: 978-83-7193-416-2. — S. 38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Aliphatic hydrocarbons C7–C30 removal from motorway runoff on constructed wetlands / T. BERGIER, A. WŁODYKA-BERGIER // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2009 vol. 18 no. 2B, s. 74–79. — Bibliogr. s. 78–79, Abstr.. — IX Conference on micropollutants in human environment : Poland, Częstochowa 28–30 April 2009 /Częstochowa University of Technology. Departament of Chemistry, Water and Wastewater Technology. — Olsztyn : HARD Publishing Company, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza dobrych przykładów wprowadzania zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach łącznie z edukacją studentów[Implementing sustainable development in companies combined with education of students – a study of good examples] / Tomasz BERGIER, Jakub Kronenberg, Karolina Maliszewska // W: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju : [VII konferencja : październik 2009, Wrocław]. T. 2, Edukacja dla ładu ekonomicznego / red. nauk. serii Tadeusz Borys, red. nauk. tomu Bazyli Poskrobko. — Białystok ; Wrocław : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2010. — ISBN: 978-83-61643-68-5. — S. 393–405. — Bibliogr. s. 404–405

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Badania wpływu promieniowania nadfioletowego na stabilność mikrobiologiczną wodyStudies of the influence of UV irradiation on drinking water microbial stability / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER // Ochrona Środowiska / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski ; ISSN 1230-6169. — 2015 vol. 37 nr 4, s. 47–50. — Bibliogr. s. 50, Abstr.

 • keywords: water treatment, organic matter, tap water, disinfection, water stability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • BETX removal from motorway runoff on constructed weltlands / Tomasz BERGIER, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 1–2, s. 91–98. — Bibliogr. s. 97–98, Streszcz., Summ.. — Toż. na CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Bilans wodny dla zamkniętego składowiska odpadówWater balance of closed landfill / Tomasz BERGIER, Włodzimierz WÓJCIK // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2001 t. 6 z. 2, s. 229–241. — Bibliogr. s. 241, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Carbonaceous and nitrogenous halogenated disinfection by-products formation potential in drinking water / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Małgorzata KOT // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9914–9921. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9919–9921, Abstr.

 • keywords: haloacetic acids, trihalomethanes, haloacetonitriles, haloketones, chloropicrin, chloral hydrate, disinfection by-products

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Carbonaceous and nitrogenous halogenated disinfection by-products formation potential in drinking water / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Małgorzata KOT // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts = X Krakowska konferencja młodych uczonych / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 110 [CD-ROM]. — Publikacja na dołączonym CD-ROMie

 • keywords: haloacetic acids, trihalomethanes, haloacetonitriles, haloketones, chloropicrin, chloral hydrate, disinfection by-products

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Challenges of sustainable development in Poland / eds. Jakub Kronenberg, Tomasz BERGIER ; authors: Tomasz Bergier, Piotr Bielski, [et al.]. — Krakow : Sendzimir Foundation, 2010. — 398 s.. — Bibliogr. s. 376–393, Indeks. — ISBN: 978-83-62168-01-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Challenges of sustainable development in Poland / eds. Jakub Kronenberg, Tomasz Bergier ; authors: Tomasz BERGIER, [et al.]. — Krakow : Sendzimir Foundation, 2010. — 398 s.. — Bibliogr. s. 376–393, Indeks. — ISBN: 978-83-62168-01-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Charakterystyka prekursorów lotnych ubocznych produktów chlorowania wody w sieci wodociągowej KrakowaCharacterization of precursors to volatile water chlorination by-products in the Krakow water distribution system / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER // Ochrona Środowiska / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski ; ISSN 1230-6169. — 2011 vol. 33 nr 3, s. 29–33. — Bibliogr. s. 33, Abstr.

 • keywords: natural organic matter, fractionation, chlorination by-product

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Comparison of the effectiveness of disinfectants in swimming pool footbaths / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Emilia STAŃKOWSKA // Desalination and Water Treatment ; ISSN 1944-3994. — 2020 vol. 199, s. 395–405. — Bibliogr. s. 404-405, Abstr.. — 14th Conference on Microcontaminants in Human Environment : 4–6 September 2019, Czestochowa, Poland

  orcid iD
 • keywords: swimming pool water, disinfection, microbiological cleanliness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5004/dwt.2020.25972

17
 • Czas kontaktu a zawartość produktów ubocznych w sieci wodociągowej „Bielany”Contact time and by-products occurrence in ”Bielany” water distribution system / Małgorzata KOT, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER // W: AQUA 2014 : problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny : future belongs to us : 29 i 30 maja 2014, Płock : XXXIV międzynarodowe sympozjum im. Bolesława Krzysztofika / red. pod kierunkiem Bożeny Piątkowskiej ; Politechnika Warszawska. Filia w Płocku. Instytut Budownictwa, Koło Naukowe Inżynierii Środowiska, Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska. — Płock : Politechnika Warszawska. Filia w Płocku, 2014 + CD: Film promocyjny „Wodociągi Płockie” Sp. z o. o.. — ISBN: 978-83-925264-6-9. — S. 25–30. — Bibliogr. s. 30, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: sieć wodociągowa, czas kontaktu, produkty uboczne chlorowania

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie[Water disinfection : threats, challenges, new technologies] / red. nauk. Tomasz BERGIER, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 258, [1] s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-946-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Dezynfekcja wody pitnej podchlorynem sodu i elektrochlorem[Drinking water disinfection with sodium hypochlorite and elektro-chlorine] / Małgorzata KOT, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER // W: Dokonania naukowe doktorantów 3 [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 18.04.2015 r. / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, [2015]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-49-4. — S. 165. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 165

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Dobre praktyki zintegrowanej gospodarki komunalnej w Szwecji[Good practices of the integrated municipal management in Sweden] / Tomasz BERGIER // Zrównoważony Rozwój – Zastosowania ; ISSN 2081-5727. — 2011 nr 2, s. 21–37. — Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Edukacja dla zrównoważonej gospodarki wodnej przez angażowanie studentów w rozwiązywanie rzeczywistych problemów[Education for sustainable water management by involving students in real issues] / Tomasz BERGIER, Jakub Damurski, Karolina Maliszewska // W: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. T. 4, Edukacja dla ładu środowiskowego / red. nauk. serii Tadeusz Borys, red. nauk. tomu: Bartosz Bartniczak, Sabina Zaremba-Warnke. — Białystok ; Wrocław : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2010. — ISBN: 978-83-61643-76-0. — S. 187–199. — Bibliogr. s. 198–199

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Efektywność oczyszczania ścieków w przydomowej hybrydowej oczyszczalni hydrofitowo-biologicznejThe efficiency of wastewater treatment with the household hybrid (biological-constructed wetland) wastewater treatment plant / Tomasz BERGIER, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER // Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie = Water. Environment. Rural Areas ; ISSN 1642-8145. — 2012 t. 12 z. 1, s. 25–36. — Bibliogr. s. 35–36, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Efektywność usuwania związków ropopochodnych ze ścieków deszczowych przez eksperymentalne złoża hydrofitowe w skali półtechnicznej[Effectiveness of oil derivatives removal from stormwater treated by the experimental constructed wetland beds in semi-technical scale] / Tomasz BERGIER, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER // W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka : streszczenia referatów i posterów : Częstochowa, 26–28 września 2011 r. / Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2011. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 67). — ISBN: 978-83-7193-511-4. — S. 59. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Effectiveness of oil derivatives removal from stormwater treated by the experimental constructed wetland beds in semi-technical scaleEfektywność usuwania związków ropopochodnych ze ścieków deszczowych przez eksperymentalne złoża hydrofitowe w skali półtechnicznej / Tomasz BERGIER // Archives of Environmental Protection ; ISSN 2083-4772. — Tytuł poprz.: Archiwum Ochrony Środowiska ; ISSN: 0324-8461. — 2011 vol. 37 no. 4, s. 75–84. — Bibliogr. s. 82–83, Abstr.. — tekst: http://www.ipis.zabrze.pl/dokumenty/archives/roczniki/AOEP/2011/37/4/75.pdf

 • keywords: constructed wetlands, parking run-off treatment, aliphatic hydrocarbons, petroleum oil-derivatives removal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: