Wykaz publikacji wybranego autora

Regina Tokarczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: R-8766-2017

Scopus: 53876578300

PBN: 900631

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • Analiza topografii ciała ludzkiego w zastosowaniu do badania wad postawyHuman body topography analysis in posture investigation / Regina TOKARCZYK, Monika Szczygieł // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18b, s. 601–612. — Bibliogr. s. 610–611, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Automation of measurements of selected targets of photopoints in application to photogrammetric reconstruction of road accidentsAutomatyzacja pomiaru wybranych sygnałów fotopunktów na potrzeby fotogrametrycznej rekonstrukcji wypadków drogowych / Katarzyna BERNAT, Regina TOKARCZYK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 1, s. 15–23. — Bibliogr. s. 23, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2013.7.1/geom.2013.7.1.15.pdf

 • słowa kluczowe: obraz cyfrowy, rekonstrukcja wypadków drogowych, automatyzacja pomiaru, sygnały kodowane

  keywords: digital images, automation of measurements, reconstruction of road accidents, coded tergets

3
 • A comparison of accuracy between point clouds from convergent images and spherical panoramasAnaliza porównawcza chmur punktów wygenerowanych na podstawie zdjęć zbieżnych i panorama / Sylwia SZLAPIŃSKA, Regina TOKARCZYK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2017 vol. 11 no. 2, s. 63–72. — Bibliogr. s. 70–72, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/dLbLnS

 • słowa kluczowe: Agisoft, zdjęcia zbieżne, modelowanie na podstawie zdjęć, chmury punktów, panoramy sferyczne

  keywords: Agisoft, convergent photos, image-based modeling, spherical panoramas, point clouds

4
 • Błędy rektyfikacji zdjęć z miejsca wypadku drogowego i metody ich eliminacjiErrors in rectification of photos which were taken at the place of a road accident and methods for eliminating them / Dariusz Bułka, Regina TOKARCZYK // Paragraf na Drodze ; ISSN 1505-3520. — 2011 nr spec. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego, s. 57–70. — Bibliogr. s. 69, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Reginy Tokarczyk: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków. — XII konferencja Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych : [26–28 października 2011 r., Zakopane]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Fotogrametria immersyjna w modelowaniu 3D[Immersive photogrammetry in 3D modelling] / Karol Kwiatek, Regina TOKARCZYK // W: „Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D” : XIX ogólnopolskie sympozjum naukowe : Poznań – Wąsowo, 18–19 września 2014 r. : streszczenia referatów : program sympozjum / red. zeszytu: Ireneusz Wyczałek, Artur Plichta ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji [etc.]. — [Poznań : s. n.], [2014]. — ISBN: 978-8361576-28-0. — S. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Fotogrametryczne pomiary geometrii ciała ludzkiego w zastosowaniu do badania wad postawyPhotogrammetrical measurements of human body geometry with application to examination of the posture defects / Regina TOKARCZYK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 114, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 198). — Bibliogr. s. 109–[115], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Fotogrametryczny pomiar elementów walcowanychPhotogrammetric measurement of rolled elements / Regina TOKARCZYK, Katarzyna Skoczek // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18b, s. 589–600. — Bibliogr. s. 598–599, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Immersive photogrammetry in 3D modellingFotogrametria immersyjna w modelowaniu 3D / Karol Kwiatek, Regina TOKARCZYK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2015 vol. 9 no. 2, s. 51–62. — Bibliogr. s. 60–62, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2015.9.2/geom.2015.9.2.51.pdf

 • słowa kluczowe: modelowanie 3D, fotogrametria bliskiego zasięgu, sferyczne video, fotogrametria sferyczna, panorama

  keywords: 3D modelling, close-range photogrammetry, panorama, spherical video, spherical photogrammetry

9
 • Kalibracja kamer z zastosowanym warunkiem ScheimpflugaCamera calibration with Scheimpflug condition / Regina TOKARCZYK, Marzena Jędrzejek // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2010 vol. 21, s. 385–394. — Bibliogr. s. 393, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-13-6

 • słowa kluczowe: fotogrametria bliskiego zasięgu, kalibracja kamery, warunek Scheimpfluga, dystorsja obiektywu

  keywords: close-range photogrammetry, camera calibration, Scheimpflug condition, lens distortion

10
 • Kolej do kontroli : opracowanie innowacyjnej metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej, Cz. 1[Railway carrier to be inspected : development of an innovative methodology and IT management system for the codification of railway line, Part I] / Sławomir MIKRUT, Krystian PYKA, Regina TOKARCZYK, Zbigniew Leszczewicz, Agnieszka Warda // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2015 nr 8, s. 42–45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Kolej na wdrożenie : opracowanie innowacyjnej metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej, Cz. 3[Time for implementation : development of an innovative methodology and IT management system for the codification of railway line, Part III] / Sławomir MIKRUT, Krystian PYKA, Regina TOKARCZYK, Zbigniew Leszczewicz, Agnieszka Warda // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2015 nr 10, s. 34–37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Kolej w bazie danych : opracowanie innowacyjnej metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej, Cz. 2[Railway carrier in the database : development of an innovative methodology and IT management system for the codification of railway line, Part II] / Sławomir MIKRUT, Krystian PYKA, Regina TOKARCZYK, Tomasz BARSZCZ, Zbigniew Leszczewicz, Agnieszka Warda // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2015 nr 9, s. 42–46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Lokalizacja punktów pomiarowych w systemie do trójwymiarowego pozycjonowania ciała wybranymi metodami sztucznej inteligencjiDetection of measurement points in a 3D body positioning system by means of artificial intelligence / Anna CZECHOWICZ, Regina TOKARCZYK // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 20, s. 67–79. — Bibliogr. s. 78, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61-576-10-5

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, fotogrametria, wsteczna propagacja błędów, pozycjonowanie ciała, perceptron wielowarstwowy, sieci z radialnymi funkcjami bazowymi

  keywords: neural networks, photogrammetry, body positioning, multi layer perceptron, error back-propagation, radial basis function networks

14
15
 • Photogrammetric applications of immersive video cameras / K. Kwiatek, R. TOKARCZYK // W: ISPRS technical commission V symposium [Dokument elektroniczny] : 23–25 June 2014, Riva del Garda, Italy / eds. F. Remondino, F. Menna. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : SDPRS], [2014]. — (ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences ; vol. II-5). — S. 211–218. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/II-5/211/2014/isprsannals-II-5-211-2014.pdf [2015-04-29]. — Bibliogr. s. 217–218, Abstr.

 • keywords: calibration, 3D modelling, cultural heritage, panoramic photogrammetry, immersive video, mobile mapping system, panorama

16
 • Pomiary fotogrametryczne 3D z panoram imersyjnych3D photogrammetric measurements from immersive panoramas / Karol Kwiatek, Regina TOKARCZYK // W: 8\textsuperscript{th} International scientific conference In series: Innovative technologies for surveying – using in various sectors of the economy : 7–9 June 2017, Kamionka, Poland : book of abstracts / red. Monika Balawejder, Katarzyna Matkowska, Artur Warchoł ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie etc.. — Rzeszów : WSIE, [2017]. — ISBN10: 83-60507-32-5. — S. 66–67. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: fotogrametria, pomiary, panorama, środek rzutów, kamera imersyjna, kamera panoramiczna, Ladybug, SfM, Photoscan

  keywords: photogrammetry, measurements, panorama, perspective centre, immersive kamera, panoramic camera, Ladybug, SfM, Photoscan

17
 • Problemy automatycznego modelowania i teksturowania obiektów opisujących skrajnię linii kolejowychProblems of automatic modelling and texturing of objects that describe railway line clearance gauge / Krystian PYKA, Sławomir MIKRUT, Agnieszka MOSKAL, Elżbieta PASTUCHA, Regina TOKARCZYK // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2013 vol. 25, s. 177–188. — Bibliogr. s. 185–187, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-24-2

 • słowa kluczowe: modelowanie 3D, naziemny skaning laserowy, teksturowanie, obraz cyfrowy, skrajnia kolejowa

  keywords: 3D modeling, terrestrial laser scanning, texturing, digital image

18
 • Program {\em PHOTORECT} – nowe narzędzie do stosowania fotogrametrii w analizie wypadków drogowych{\it PHOTORECT} software – a new tool for applying photogrammetry in analysis of road accidents / Regina TOKARCZYK, Dariusz Bułka // Paragraf na Drodze ; ISSN 1505-3520. — 2010 nr 12, s. 44–53. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Przegląd i charakterystyka wybranego darmowego oprogramowania fotogrametrycznego do celów dydaktycznychReview and specifications of chosen free photogrammetrical software for teaching purposes / Regina TOKARCZYK, Bogusława Kwoczyńska, Monika Ujma // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2010 vol. 21, s. 395–404. — Bibliogr. s. 403, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-13-6. — ISBN 978-83-61576-13-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Przegląd metod teksturowania modeli 3D obiektów uzyskanych na drodze laserowego skanowania naziemnego i technik fotogrametrycznychReview of methods of texturing 3D object models obtained through terrestrial laser scanning and photogrammetric techniques / Regina TOKARCZYK, Piotr KOHUT, Sławomir MIKRUT, Jakub KOLECKI // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2012 vol. 24, s. 367–381. — Bibliogr. s. 380, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-22-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Research on the prototype of rail clearance measurement system / P. KOHUT, S. MIKRUT, K. PYKA, R. TOKARCZYK, T. UHL // The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences ; ISSN 1682-1750. — 2012 vol. 39–B4, s. 385–389. — Bibliogr. s. 389, Abstr.. — XXII ISPRS congress : 25 August – 01 September 2012, Melbourne, Australia. — [London] : ISPRS Council, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Sensory wizyjne stosowane w systemach do pomiaru skrajni kolejowej i analiza metod ich doboruVision sensors in railway clearance measurement systems and analysis of their selection methods / Regina TOKARCZYK, Piotr KOHUT, Jukub KOLECKI // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2012 vol. 23, s. 429–441. — Bibliogr. s. 440, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-19-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Systemy do pomiaru skrajni kolejowej – przegląd i tendencje rozwojoweRailway clearance measurement systems – review and development trends / Sławomir MIKRUT, Krystian PYKA, Regina TOKARCZYK // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2012 vol. 23, s. 291–301. — Bibliogr. s. 300, Streszcz., Summ. — ISBN 978-83-61576-19-8. — ISBN: 978-83-61576-19-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Uchwyt zestawu fotogrametrycznego do masztu anteny systemu nawigacji satelitarnej GNSS[The photogrammetric system mounting for GNSS antenna pole] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KOLECKI Jakub, TOKARCZYK Regina, KURAS Przemysław. — Int.Cl.: G01C 11/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 120118 U1 ; Opubl. 2012-12-17. — Zgłosz. nr W.120118 z dn. 2011-06-13 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 26, s. 66-67. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL120118U1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Uchwyt zestawu fotogrametrycznego do masztu anteny systemu nawigacji satelitarnej GNSS[The photogrammetric system mounting for GNSS antenna pole] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jakub KOLECKI, Regina TOKARCZYK, Przemysław KURAS. — Int.Cl.: G01C 11/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 66945 Y1 ; Udziel. 2013-06-06 ; Opubl. 2014-01-31. — Zgłosz. nr W.120118 z dn. 2011-06-13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL66945Y1.pdf

 • słowa kluczowe: fotogrametria, GPS, kamera, AHRS, geo-referencja wprost

  keywords: photogrammetry, GPS, camera, AHRS, direct geo-referencing