Wykaz publikacji wybranego autora

Teresa Sak, mgr inż.

doktorant

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-knmimn, Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-3174-0875 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Co to znaczy być innowacyjnym naukowcem? : (mini-eseje)[What does it mean to be an innovative scientist?] / Leszek Chybowski, [et al.], Teresa SAK, [et al.], Paweł WAJSS // W: Innowatyka – nowy horyzont : innowacyjność naukowców, przedsiębiorców, menedżerów i urzędników / pod red. Michała Jasieńskiego. — Nowy Sącz : Centrum Innowatyki WSC-NLU, 2014. — ISBN: 978-83-62550-94-4. — S. 51–66. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza. — Publikacja T. Sak s. 62-63 ; publikacja P. Wajssa s. 64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Gęstość stopów ${Cu-Pb}$Density of the ${Cu-Pb}$ alloys / Tomasz SAK, Teresa SAK, Marian KUCHARSKI // W: „Recykling metali nieżelaznych” : konferencja międzynarodowa : Kraków, Poland 6–8. 02. 2013 : streszczenia referatów = “Recycling of non-ferrous metals” international conference abstracts. — Kraków : [s. n.], 2013. — Opis częśc. wg okł.. — S. 41. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Pomiar gęstości miedzi, ołowiu oraz stopu miedź-ołów w stanie ciekłym metodą dylatometrycznąDensity of liquid copper, lead and copper-lead alloy using dilatometer / Tomasz SAK, Teresa SAK, Marian KUCHARSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2013 R. 58 nr 1, s. 4–10. — Bibliogr. s. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Rekrystalizacja stopu aluminium AA7010 – struktura a własności mechaniczneRecrystallization of AA7010 aluminum alloy – structure and mechanical properties / Teresa SAK, Krzysztof PIEŁA, Ludwik BŁAŻ // W: PLASTMET' 2014 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : IX seminarium naukowe : 25–28 listopada 2014, Łańcut : streszczenia = integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2014]. — Na okł. dodatkowo: materiały konferencyjne. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Rola wanadu w stopach aluminium z serii 1XXXRole of vanadium addition in 1XXX aluminium alloy / Teresa SAK, Krzysztof PIEŁA, Małgorzata Kamińska, Marcin JASKOWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 7, s. 338–343. — Bibliogr. s. 343

 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, rekrystalizacja, aluminium, struktura, dodatek wanadu, mikrosegregacja, zdrowienie

  keywords: aluminium, mechanical properties, recrystallization, recovery, electrical properties, structure, vanadium additions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Struktura i własności mechaniczne prętów ze stopu AA7010 w stanach O i T6The structure and mechanical properties of AA7010 alloy rods in the O and T6 tempers / Krzysztof PIEŁA, Teresa SAK, Ludwik BŁAŻ, Antoni WOŹNICKI, Paweł OSTACHOWSKI, Marek ŁAGODA // Obróbka Plastyczna Metali ; ISSN 0867-2628. — 2018 vol. 29 nr 2, s. 169–192. — Bibliogr. s. 191–192, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, rekrystalizacja, struktura, stop AA7010

  keywords: mechanical properties, recrystallization, structure, AA7010 alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Struktura i własności mechaniczne stopu AA7010 w stanie OMicrostructure and mechanical properties of AA7010 alloy in O temper / Teresa SAK, Krzysztof PIEŁA // W: PLASTMET'2012 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VIII seminarium naukowe : 20–23 listopada 2012, Łańcut : streszczenia = PLASTMET'2012 : integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. [1]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Struktura i własności mechaniczne wysokowytrzymałych stopów aluminium – przesłanki dla zmian technologii obróbki cieplnej[Microstructures and mechanical properties of high-strength aluminium alloys – reasons for changes in heat treatment technology] / Teresa SAK // W: Dokonania naukowe doktorantów : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 20.04.2013 r. : materiały konferencyjne – streszczenia. — Kraków : CreativeTime, 2013. — ISBN: 978-83-63058-36-4. — S. 184. — Bibliogr. s. 184. — Pełny tekst W: Dokonania naukowe doktorantów [Dokument elektroniczny] : Kraków, 20.04.2013 : materiały konferencyjne – streszczenia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : CreativeTime], cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — S. 358–359. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. — Bibliogr. s. 358. — ISBN 978-83-63058-37-1. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Struktura i własności mechaniczne wysokowytrzymałych stopów aluminium – przesłanki dla zmian technologii obróbki cieplnej[Microstructures and mechanical properties of high-strength aluminium alloys – reasons for changes in heat treatment technology] / Teresa SAK, Krzysztof PIEŁA // W: Dokonania naukowe doktorantów : nauki inżynieryjne, T. 1 / pod red. Marcina Kuczery. — Kraków : CREATIVETIME, 2013. — Na s. tyt.: Creative Science – monografia 2013. — Zawiera prace naukowe Młodych Naukowców, współpracujących z CreativeTime. — ISBN: 978-83-63058-33-3. — S. 195–202. — Bibliogr. s. 202

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: