Wykaz publikacji wybranego autora

Teresa Gumuła, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kb, *Katedra Biomateriałów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7601-3447 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 55924073100

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 94, z ogólnej liczby 95 publikacji Autora


1
2
3
 • An in vitro study of silicon contained-carbon composites / T. GUMUŁA, M. BŁAŻEWICZ, E. PAMUŁA, W. Krol, J. CHŁOPEK // W: Carbon'02 [Dokument elektroniczny] : an international conference on Carbon : September 15–20, 2002 Beijing, China / Chinese Academy of Sciences. Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences. Institute of Coal Chemistry, Tsinghua University. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — China : Shanxi Chunqiu Audio-Visual Press, [2002]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–2. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania kompozytów węglowo-krzemowych w warunkach in vitroIn vitro study of carbon-silicon composites / Teresa GUMUŁA, Stanisław BŁAŻEWICZ // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2004 R. 7 nr 34, s. 34–37. — Bibliogr. s. 37, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/34F.pdf

 • słowa kluczowe: polisiloksany, badania in vitro, Si-O-C, kompozyty węglowo-ceramiczne, prekursory ceramiczne

  keywords: polysiloxanes, ceramic precursors, carbon-ceramic composites, Si-O-C, in vitro studies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania nad przydatnością kompozytów wytworzonych z żywic polisiloksanowych dla chirurgii kostnejStudy on polysiloxane resin-based composites for bone surgery application / Teresa GUMUŁA, Stanisław BŁAŻEWICZ // Polimery w Medycynie = Polymers in Medicine ; ISSN 0370-0747. — 2004 t. 34 nr 3, s. 49–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania nad żywicami polisiloksanowymi jako osnowami kompozytów ceramicznychStudy on polysiloxane resins as matrix precursors for ceramic composites / Teresa GUMUŁA, Stanisław BŁAŻEWICZ, Kei Enomoto // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2002 R. 2 nr 4, s. 259–262. — Bibliogr. s. 262, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/semVI_50.pdf

 • słowa kluczowe: kompozyty, żywice siloksanowe, kompozyty ceramiczne

  keywords: composites, ceramic composites, polysiloxane resins

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Badania odporności na nagłe zmiany temperatury kompozytów węglowych modyfikowanych krzememStudy of the thermal shock resistance of carbon composites modified with silicon / Stanisław BŁAŻEWICZ, Radosław Holik, Janusz FIDELUS, Teresa GUMUŁA, Jerzy Michałowski // Ceramika Materiały Ogniotrwałe ; ISSN 1505-1269. — 2001 R. 53 nr 2, s. 49–52. — Bibliogr. s. 52, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badanie odporności na utlenianie kompozytów węglowych modyfikowanych związkami ceramicznymi metodą elektroforezyStudy of oxidation resistance of carbon composites modified by electrophoretically deposited ceramic compounds / Stanisław BŁAŻEWICZ, Anna STOCH, Elżbieta DŁUGOŃ, Teresa GUMUŁA, Katarzyna Zych, Jerzy Michałowski // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2003 R. 48 nr 3, s. 153–156. — Bibliogr. s. 156, Streszcz., Summ., Rez.

 • słowa kluczowe: elektroforeza, odporność na utlenianie, kompozyty węgiel-węgiel, powłoka ceramiczna

  keywords: ceramic coatings, oxidation resistance, carbon-carbon composites, electrophoretic method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Bioactive pseudowollastonite/carbon fibres composites / T. GUMUŁA, C. PALUSZKIEWICZ, M. BŁAŻEWICZ, J. PODPORSKA // W: CESEP'07 : Carbon for Energy Storage and Environment Protection : the 2\textsuperscript{nd} international conference : September 2–6, 2007, Krakow, Poland / PCS. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2007. — ISBN: 978-83-89541-95-6. — S. 222. — Bibliogr. s. 222

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Bioaktywne kompozyty włókno węglowe/pseudowolastonit dla zastosowań w chirurgii kostnejBioactive carbon fibres/pseudowollastonite composites for bone surgery application / Teresa GUMUŁA, Marta BŁAŻEWICZ, Czesława PALUSZKIEWICZ // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2008 vol. 8 nr 1, s. 41–46. — Bibliogr. s. 46. — tekst: https://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/2008_1_8.pdf

 • słowa kluczowe: bioaktywność, polisiloksany, włókno węglowe, kompozyt węglowo-ceramiczny, prekursor polimerowy, pseudowolastonit

  keywords: bioactivity, polysiloxanes, pseudowollastonite, carbon fibre, carbon-ceramic composite, polymeric precursor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Bioceramika z prekursorów polimerowych jako substytut tkanki kostnejBioceramics obtained from polymer precursors as a bone tissue substitute / Teresa GUMUŁA, Joanna PODPORSKA, Marta BŁAŻEWICZ // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2005 R. 8 vol. 47–53, s. 85–87. — Bibliogr. s. 87, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/47-53F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Carbon fiber-based composite with silicon-containing polymer matrixKompozyt z włókien węglowych i osnowy polimerowej zawierającej krzem / Marta BŁAŻEWICZ, Stanisław BŁAŻEWICZ, Teresa GUMUŁA, Jerzy Michałowski // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2002 R. 47 nr 5, s. 148–151. — Bibliogr. s. 151, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: kompozyty, właściwości mechaniczne, osnowa polisiloksanowa, włókno węglowe

  keywords: mechanical properties, composite, carbon fibres, polysiloxane matrices

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Carbon2012 : the annual world conference on Carbon : June 17–22, 2012, Krakow, Poland : program and abstracts / eds. Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Teresa GUMUŁA ; Polish Carbon Society. — Kraków : Scientific Publishing House „Akapit”, cop. 2012. — 126 s.. — ISBN: 978-83-60958-99-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • C/C composites with SiC nanofilaments : [abstract] / T. GUMUŁA, M. BŁAŻEWICZ // W: Testing of composite materials : Czech-Polish workshop : 11–12 September 2003, Praha. — [Czech Republic : s. n.], [2003]. — S. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Ceramic matrix composites obtained from polysiloxane precursors / T. GUMUŁA, S. BŁAŻEWICZ // W: Czech-Polish workshop on Advanced composites : 11/11/2005, Prague / Institute of Rock Structure and Mechanics AS CR Prague. — [Prague : s. n.], [2005]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • $C_{f}$/ceramic composites obtained by PIP method : [poster] / Teresa GUMUŁA, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Knowledge based materials [Dokument elektroniczny] : Marie Curie Summer Schools : polyphase and composite materials : the second Summer School : 14th–23rd August, 2006, Älvdalen, Sweden. — [Sweden : s. n.], 2006. — (A series of Marie Curie Summer Schools on multi-disciplinary materials science). — S. [1]. — Tryb dostępu: https://goo.gl/sduj6y [2007-03-07]. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Durability of carbon/ceramic composites subjected to electrical load / T. GUMUŁA, Felix L. Martinez // W: ICCM19 [Dokument elektroniczny] : 19\textsuperscript{th} International Conference on Composite Materials : composite materials: the great advance : July 28 to August 2, 2013, Montreal : proceedings / eds. Suong van Hoa, Pascal Hubert. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Canada] : Electronic Publishing BytePress.com, cop. 2013. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-0-9696797-1-4. — S. 4317–4325. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 4321

 • keywords: electrical properties, polysiloxane preceram, carbon-ceramic composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Durability of polymeric glaucoma membrane implants / E. STODOLAK, T. GUMUŁA, S. BŁAŻEWICZ, R. Leszczyński, B. Czajkowska // W: Second international conference on Mechanics of biomaterials & tissues : delegate manual : December 9–13, 2007 Lihue, Kaua'i, Hawai'i, USA : program & abstract book. — [USA : Elsevier], [2007]. — S. [1–2], poster P14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Effect of impregnation of pitch-derived carbon composites with polysiloxane-based preceram on their microstructure, mechanical properties and oxidation resistance / T. GUMUŁA, J. Michalowski, S. BŁAŻEWICZ, D. Mikociak // W: ICCM 17 [Dokument elektroniczny] : 17th international conference on Composite materials : 27 Jul 2009 – 31 Jul 2009, Edinburgh, UK / The British Composites Society. A Division of the Institute of Materials, Minerals and Mining. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — London : IOM Communications Ltd., [2009]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Effect of impregnation of pitch-derived carbon composites with polysiloxane-based preceram on their wear resistance / Teresa GUMUŁA, Ana Eva Jimenez, Jerzy Michalowski, Danuta MIKOCIAK, Stanisław BŁAŻEWICZ, Maria Dolores Bermudez // W: Carbon 2009 : the annual world conference on Carbon : June 14–19 Biarritz, France : program and short abstracts / eds. Pierre Delhaes, Marc Monthioux ; GFEC Groupe Français d'Etude des Carbones. — [France : s. n.], [2009]. — S. 278, P3-105. — Pełny tekst W: Carbon 2009 [Dokument elektroniczny] : the annual world conference on Carbon : June 14–19 Biarritz, France : presentation extended abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ed. Christian Godet ; GFEC Groupe Français d'Etude des Carbones. — [S. l. : s.  n., 2009]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–5], ID 339. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [5], Abstr. — Opis częśc. wg CD-ROM-u

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Effect of impregnation on the tribological properties of polysiloxane-derived ceramic-matrix composites / T. GUMUŁA, A. E. Jimenez, S. BŁAŻEWICZ, M. D. Bermudez // W: WTC IV : World Tribology Congress 2009 : 6th-11th September, 2009 Kyoto, Japan : proceedings / Japanese Society of Tribologists. — Tokyo : Japanese Society of Tribologists, cop. 2009 + CD-ROM. — ISBN: 978-4-9900139-9-8. — S. 137. — Bibliogr. s. 137

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Effect of interface of polysiloxane – based composites reinforced with carbon fibres on their mechanical and thermal properties : [abstract] / T. GUMUŁA, S. BŁAŻEWICZ // W: Testing of composite materials : Czech-Polish workshop : 11–12 September 2003, Praha. — [Czech Republic : s. n.], [2003]. — S. 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Effect of repeated impregnation of polysiloxane-derived ceramic/carbon composites on their mechanical properties and oxidation resistanceWpływ cyklicznej impregnacji kompozytu otrzymanego z prekursora polisiloksanowego wzmacnianego włóknami węglowymi na jego właściwości mechaniczne i odporność na utlenianie / Teresa GUMUŁA, Stanisław BŁAŻEWICZ // Archiwum Nauki o Materiałach ; ISSN 0138-032X. — 2004 t. 25, nr 2, s. 161–172. — Bibliogr. s. 171–172, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: właściwości mechaniczne i fizyczne, impregnacja, cykliczna impregnacja kompozytu, odporność na utlenianie, prekursor polisiloksanowy wzmacniany włóknami węglowymi

  keywords: mechanical properties, oxidation resistance, impregnation, repeated impregnation of composites, polysiloxane-derived ceramic/carbon composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu: