Wykaz publikacji wybranego autora

Teresa Gumuła, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kb, *Katedra Biomateriałów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901060

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 48, z ogólnej liczby 48 publikacji Autora


1
2
 • A microstructural study of carbon-carbon composites impregnated with SiC filaments / Teresa GUMUŁA, Jerzy Michalowski, Marta BŁAŻEWICZ, Stanisław BŁAŻEWICZ // Ceramics International ; ISSN 0272-8842. — Tytuł poprz.: Ceramurgia International ; ISSN: 0390-5519. — 2010 vol. 36, s. 749–753. — Bibliogr. s. 753, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Bioaktywne kompozyty włókno węglowe/pseudowolastonit dla zastosowań w chirurgii kostnejBioactive carbon fibres/pseudowollastonite composites for bone surgery application / Teresa GUMUŁA, Marta BŁAŻEWICZ, Czesława PALUSZKIEWICZ // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2008 vol. 8 nr 1, s. 41–46. — Bibliogr. s. 46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Carbon2012 : the annual world conference on Carbon : June 17–22, 2012, Krakow, Poland : program and abstracts / eds. Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Teresa GUMUŁA ; Polish Carbon Society. — Kraków : Scientific Publishing House „Akapit”, cop. 2012. — 126 s.. — ISBN: 978-83-60958-99-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Durability of carbon/ceramic composites subjected to electrical load / T. GUMUŁA, Felix L. Martinez // W: ICCM19 [Dokument elektroniczny] : 19\textsuperscript{th} International Conference on Composite Materials : composite materials: the great advance : July 28 to August 2, 2013, Montreal : proceedings / eds. Suong van Hoa, Pascal Hubert. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Canada] : Electronic Publishing BytePress.com, cop. 2013. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-0-9696797-1-4. — S. 4317–4325. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 4321

 • keywords: electrical properties, carbon/ceramic composites, polysiloxane preceram

6
7
 • Effect of impregnation of pitch-derived carbon composites with polysiloxane-based preceram on their microstructure, mechanical properties and oxidation resistance / T. GUMUŁA, J. Michalowski, S. BŁAŻEWICZ, D. Mikociak // W: ICCM 17 [Dokument elektroniczny] : 17th international conference on Composite materials : 27 Jul 2009 – 31 Jul 2009, Edinburgh, UK / The British Composites Society. A Division of the Institute of Materials, Minerals and Mining. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — London : IOM Communications Ltd., [2009]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Effect of impregnation of pitch-derived carbon composites with polysiloxane-based preceram on their wear resistance / Teresa GUMUŁA, Ana Eva Jimenez, Jerzy Michalowski, Danuta MIKOCIAK, Stanisław BŁAŻEWICZ, Maria Dolores Bermudez // W: Carbon 2009 : the annual world conference on Carbon : June 14–19 Biarritz, France : program and short abstracts / eds. Pierre Delhaes, Marc Monthioux ; GFEC Groupe Français d'Etude des Carbones. — [France : s. n.], [2009]. — S. 278, P3-105. — Pełny tekst W: Carbon 2009 [Dokument elektroniczny] : the annual world conference on Carbon : June 14–19 Biarritz, France : presentation extended abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ed. Christian Godet ; GFEC Groupe Français d'Etude des Carbones. — [S. l. : s.  n., 2009]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–5], ID 339. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [5], Abstr. — Opis częśc. wg CD-ROM-u

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Effect of impregnation on the tribological properties of polysiloxane-derived ceramic-matrix composites / T. GUMUŁA, A. E. Jimenez, S. BŁAŻEWICZ, M. D. Bermudez // W: WTC IV : World Tribology Congress 2009 : 6th-11th September, 2009 Kyoto, Japan : proceedings / Japanese Society of Tribologists. — Tokyo : Japanese Society of Tribologists, cop. 2009 + CD-ROM. — ISBN: 978-4-9900139-9-8. — S. 137. — Bibliogr. s. 137

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Electrical properties of carbon/ceramic composites / T. GUMUŁA // W: Carbon2012 : the annual world conference on Carbon : June 17–22, 2012, Krakow, Poland : program and abstracts / eds. Aneta Frączek-Szczypta, Teresa Gumuła ; Polish Carbon Society. — Kraków : PCS, cop. 2012. — ISBN: 978-83-60958-99-5. — S. 88 ID 951. — Pełny tekst abstraktu W: Carbon2012 [Dokument elektroniczny] : the annual world conference on Carbon : June 17–22, 2012, Krakow, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Polish Carbon Society. — [Krakow : s. n., 2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Fatigue and oxidation resistance of C/C composites modified with polysiloxane-derived ceramics / T. GUMUŁA // W: ECCM 14 [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} European Conference on Composite Materials : Budapest, 2010, 7–10 June. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Budapest : University of Technology and Economic. Department of Polymer Engineering, 2010. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-963-313-008-7. — S. 1–5, Paper ID: 826-ECCM14 [numeracja całości nieciągła]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
13
 • Fatigue of C/C/ceramic composites / T. GUMUŁA // W: Carbon2012 : the annual world conference on Carbon : June 17–22, 2012, Krakow, Poland : program and abstracts / eds. Aneta Frączek-Szczypta, Teresa Gumuła ; Polish Carbon Society. — Kraków : PCS, cop. 2012. — ISBN: 978-83-60958-99-5. — S. 88 ID 953. — Pełny tekst abstraktu na dołączonym CD-ROM-ie. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • FTIR studies of carbon matrices modified with nanosized hydroxyapatite / Danuta MIKOCIAK, Czesława PALUSZKIEWICZ, Teresa GUMUŁA, Jerzy Michałowski, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: EUCMOS 2008 : XXIXth European congress on Molecular spectroscopy : August 31\textsuperscript{st}–September 5\textsuperscript{th}, 2008 Opatija, Croatia : book of abstracts / eds. Svetozar Musić, Mira Ristić, Stjepko Krehula. — [Croatia : s. n.], [2008]. — S. 169

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
16
17
 • Influence of palladium on physicochemical properties of regular polysiloxane networks / M. WÓJCIK-BANIA, J. OLEJARKA, M. HASIK, A. ŁĄCZ, T. GUMUŁA // W: XII\textsuperscript{th} International conference on Molecular spectroscopy : from molecules to nano- and biomaterials : Kraków–Białka Tatrzańska, 8–12 September 2013 : programme – abstracts – list of authors / eds. M. Handke, A. Koleżyński. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2013. — ISBN: 978-83-63663-33-9. — S. 136

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
19
 • Kompozytowe retraktory tęczówki : badania wstępnePreliminary study on composite iris retractors / Ewa STODOLAK, Rafał Leszczyński, Teresa GUMUŁA, Stanisław BŁAŻEWICZ // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2008 vol. 8 nr 2, s. 164–167. — Bibliogr. s. 167

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Kompozyty C/C modyfikowane bioaktywną ceramiką[C/C composites modified with bioactive ceramics] / D. MIKOCIAK, T. GUMUŁA, J. Michałowski, S. BŁAŻEWICZ // W: Materiały węglowe i kompozyty : IV konferencja naukowa : Ustroń–Jaszowiec, 10–12 grudzień 2008 / IMPB, Polish Carbon Society, SITP Chem. — [Polska : s. n.], [2008]. — S. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Kompozyty węglowe i węglowo-ceramiczne wytwarzane z paków węglowych[Carbon and carbon-ceramic composites derived from pitch] / Teresa GUMUŁA, Jerzy Michałowski, Danuta MIKOCIAK, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Zaawansowane materiały węglowe : studium koncepcyjne wybranych technologii, perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla – osiągnięcia i kierunki badawczo-rozwojowe, T. 3 / pod red. Jacka Machnikowskiego, Marka Ściążko. — Zabrze : Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, 2010. — Dod. ISN 973-83-930194-8-9. — Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007–2010, jako projekt badawczy zamawiany PBZ-MEiN-2/2/2006. — ISBN: 978-83-930194-0-3. — S. 223–247. — Bibliogr. s. 246–247

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
23
 • Lifetime of fibrous carbon/ceramic composites subjected to a cyclic load / GUMUŁA Teresa, Martinez-Viviente Felix L. // W: ICCS18 – 18th International Conference on Composite Structures [Dokument elektroniczny] : Lisbon, Portugal, June 15–18, 2015 : [book of abstracts] / ed. António Joaquim Mendes Ferreira. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Portugal : s. n.], [2015]. — S. 203–204 (abstr. no. 8115). — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://events.mercatura.pt/iccs18/iccs18proceedingsbook.pdf [2015-06-18]. — Bibliogr. s. 204

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Mechanical and electrical properties of polysiloxane-modified carbon-ceramic composites / T. GUMUŁA, D. Mis // W: ECCM 15 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 15th European Conference on Composite Materials : Venice, 24–28 June, 2012 / University of Padova. Department of Management and Engineering. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy] : ECCM 15, cop. [2012]. — 1 dysk Flash. — e-ISBN: 978-88-88785-33-2. — S. 1–5. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 5, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Mechanical properties and oxidation resistance of C/C/ceramic composites obtained from preceram / Teresa GUMUŁA, Felix L. Martinez // W: RIO CARBON 2013 : the annual world conference on Carbon : July 14–19, 2013, Rio de Janeiro, Brazil : program and abstracts / ed. Alexandre Taschetto de Castro. — Copacabana : Brazilian Carbon Association, cop. 2013. — S. 39, [no.] 109. — Pełny tekst W: RIO CARBON 2013 [Dokument elektroniczny] : 14–19 July, 2013, Copacabana, Rio de Janeiro, Brazil. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Copacabana : Brazilian Carbon Association, cop. 2013]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych