Wykaz publikacji wybranego autora

Teresa Grabowska, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Analiza względnych zmian wiekowych pola magnetycznego Ziemi $(1966-2005)$ wzdłuż profilu Zgorzelec-WiżajnyAnalysis of the relative secular variations of the geomagnetic field along Zgorzelec-Wiżajny profile / Grzegorz BOJDYS, Teresa GRABOWSKA, Józef MARCHEWKA, Bogusław SUCHOŃ // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2006 t. 32 z. 4, s. 375–388. — Bibliogr. s. 386–387, Streszcz., Abstr.. — VI konferencja naukowo-techniczna „Geofizyka w geologii, górnictwie i ichronie środowiska” : 27 października 2006. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2006-04/Geologia_2006_4_01.pdf

 • słowa kluczowe: pole magnetyczne Ziemi, metodyka badań, względne zmiany wiekowe, PLZ, EEC, TESZ

  keywords: geomagnetic field, EEC, TESZ, PLZ, methods of investigation, relative secular variations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Dwuwymiarowe modelowania grawimetryczne w polskich Karpatach ZachodnichTwo dimensional gravity modelling in Polish Western Carpathians / Grzegorz BOJDYS, Teresa GRABOWSKA, Zdzisława MEDOŃ // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2008 t. 34 z. 2, s. 147–170. — Bibliogr. s. 167–168, Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-02/Geologia_2008_2_01.pdf

 • słowa kluczowe: Karpaty Zewnętrzne, struktura ekwiwalentna, modelowanie grawimetryczne 2D, interpretacja ilościowa, anomalie grawimetryczne

  keywords: Outer Carpathians, equivalent structure, 2D gravity modelling, quantitative interpretation, gravity anomalies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Geofizyczno-geologiczna interpretacja anomalii grawimetrycznych i magnetycznych w polskich Karpatach ZachodnichGeophysical-and-geological interpretation of gravity and magnetic anomalies in Polish Western Carpathians / Teresa GRABOWSKA, Grzegorz BOJDYS, Merek LEMBERGER, Zdzisława MEDOŃ // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2007 t. 33 z. 4/1, s. 103–125. — Bibliogr. s. 121–123, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2007-04-1/Geologia_2007_4-1_06.pdf

 • słowa kluczowe: Karpaty fliszowe, anomalie grawimetryczne, podłoże Karpat, anomalie magnetyczne, transformacje pola anomalnego, interpretacja jakościowa

  keywords: Flysch Carpathians, gravity anomalies, Carpathian substratum, magnetic anomalies, anomaly field transformation, qualitative interpretation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Geological implications of magnetic and gravity anomalies of the South-Eastern segment of the Tornquist-Teisseyre Zone (TTZ) in the area of Poland / G. BOJDYS, T. GRABOWSKA // W: 24th General assembly society symposium, solid earth geophysics & geodesy / European Geophysical Society. — [s. l : s. n.], [1999]. — (Geophysical Research Abstracts ; ISSN 1607-7962 ; vol. 1 no. 1). — S. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Lokalne zmiany czasowe pola magnetycznego Ziemi wzdłuż profilu Parczew-Chełm (wschodnia Lubelszczyzna)Local temporal changes of geomagnetic field along the Parczew-Chełm profile (eastern Lublin region, E Poland) / Grzegorz BOJDYS, Teresa GRABOWSKA, Aleksander WÓJCIK // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2003 t. 51 nr 4, s. 337–343. — Bibliogr. s. 343, Summ.. — tekst: https://geojournals.pgi.gov.pl/pg/article/download/14209/12465

 • słowa kluczowe: pole magnetyczne Ziemi, magnetometr protonowy, względne zmiany czasowe, zrąb Łukowa, zapadlisko Włodawy

  keywords: geomagnetic field, temporal changes, proton mangnetometer, Włodawa depression

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Magnetometria stosowana w badaniach środowiska. T. 1, Podstawy fizyczne, magnetyzm ziemski, magnetyzm środowiska[Magnetometry used in environmental studies. Vol. 1, The physical science basis, terrestrial magnetism, environmental magnetism] / Teresa GRABOWSKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 264, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0402). — Bibliogr. s. 247–256, Indeks. — ISBN: 978-83-7464-392-4. — Do publikacji dołączony CD-ROM: Program dydaktyczny dyd2.exe / aut. Marek Lemberger

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Magnetometria stosowana w badaniach środowiska. T. 2, Środowiskowe parametry magnetyczne, magnetomeria w archeologii, magnetoklimatologia[Magnetometry used in environmental studies. Vol. 2, Environmental parameters of the magnetic, magnetometry in archeology, magnetoclimatology] / Teresa GRABOWSKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 171, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0499). — Bibliogr. s. 141–155. — ISBN: 978-83-7464-576-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Preliminary 2D density and magnetic models of the lithosphere for the Polish part of the CELEBRATION 2000 seismic experiment / T. GRABOWSKA, G. BOJDYS // Geophysical Research Abstracts [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1607-7962. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — 2005 vol. [7], s. [1–2]. — Bibliogr. s. [2]. — CD-ROM z czasopismem w wersji elektronicznej dołączony do programu naukowego konferencji wydanej w wersji drukowanej. — Oznaczenie abstraktu EGU05-A-04605. — European Geosciences Union : general assembly : Vienna, 24–29 April 2005. — tekst: https://www.cosis.net/abstracts/EGU05/04605/EGU05-J-04605.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Preliminary density and magnetic models of the lithosphere along seismic profile P4 of the International Project Polonaise'97 in Poland / T. GRABOWSKA, G. BOJDYS // W: European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2004 : Nice, France, 25–30 April 2004 : [abstracts] / EGU. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vienna] : EGU, 2004. — 1 dysk optyczny. — (Geophysical Research Abstracts ; ISSN 1607-7962 ; vol. 6). — Opis częśc. wg obwoluty. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Rekonesansowe badania podatności magnetycznej utworów przypowierzchniowych na wybranych obszarach południowej PolskiReconnaissance investigations of magnetic susceptibility of subsoil formation in the selected areas in southern Poland / Anna WOJAS, Anna Rolirat, Teresa GRABOWSKA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2010 t. 36 z. 2, s. 241–262, 1 k. złoż.. — Bibliogr. s. 259–260, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2010-02/Geologia_2010_2_06.pdf

 • słowa kluczowe: zanieczyszczenie gleby, podatność magnetyczna, ochra karpacka, łąki nowohuckie, Trzebinia

  keywords: soil pollution, magnetic susceptibility, Carpathian ochre, Łąki Nowohuckie, Trzebinia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Relative secular variations of the Earth's magnetic field in the years 1966–2016 along the profile across the main tectonic units of Poland (Zgorzelec–Wiżajny profile) / Anna WOJAS, Teresa GRABOWSKA // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2019 vol. 45 no. 3, s. 183–194. — Bibliogr. s. 193–194, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-09-09. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geol/article/download/3229/2334

 • keywords: Poland, geomagnetic field, East European Craton, relative local secular variations, total magnetic intensity, Palaeozoic platform, Trans-European Suture Zone

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2019.45.3.183

13
 • Relative secular variations of the geomagnetic field along the Zgorzelec-Wiżajny profile, Poland / Anna WOJAS, Teresa GRABOWSKA, Mateusz Mikołajczak // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Relative secular variations of the geomagnetic field along the Zgorzelec-Wiżajny profile, Poland / Anna WOJAS, Teresa GRABOWSKA, Mateusz Mikołajczak // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 35 art. no. 03001, s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/10/e3sconf_polviet2018_03001.pdf [2018-04-04]. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-03-23. — POL-VIET 2017 : scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : Krakow, Poland, November 20–22, 2017

 • keywords: geomagnetic field, Teisseyre-Tornquist Zone, relative secular variations, Palaeozoic Platform, East European Craton

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20183503001

15
 • Rola badań magnetycznych w ochronie środowiskaThe role of the magnetic surveys in the environmental protection / Grzegorz BOJDYS, Teresa GRABOWSKA // W: „Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — ISBN10: 839095849X. — S. 299–303. — Bibliogr. s. 302–303, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Rola pokrywy osadowej w kształtowaniu obrazu anomalii siły ciężkości obszaru lubelskiegoA role of the sedimentary cover in creating gravity anomaly pattern in the Lublin region / Grzegorz BOJDYS, Teresa GRABOWSKA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 1999 t. 25 z. 1, s. 25–43. — Bibliogr. s. 40–41, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Space-time analysis of the relative local secular variations of the geomagnetic field (1966–2005) along the Zgorzelec-Wiżajny profile / Grzegorz BOJDYS, Teresa GRABOWSKA // Acta Geophysica ; ISSN 1895-6572. — Tytuł poprz.: Acta Geophysica Polonica. — 2007 vol. 55 no. 2, s. 169–181. — Bibliogr. s. 180–181, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/SbM59p

 • keywords: geomagnetic field, Zgorzelec-Wizajny profile, trans-European suture zone, East European craton, palaeozoic European platform, geomagnetic secular variations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/s11600-007-0001-y

18
 • The border of East European Craton (EEC) in Southeastern Poland on the basis of gravity and magnetic data interpretation / T. GRABOWSKA, G. BOJDYS // W: EUG 10 : 28th March – 1st April 1999 Strasbourg (France) : abstracts / European Union of Geosciences. — [France : s. n.], [1999]. — S. 306. — Bibliogr. s. 306

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • The relative secular variations of the geomagnetic field along the Zgorzelec-Wiżajny profile in the period of 50 years : abstract / Teresa GRABOWSKA, Anna WOJAS // W: Applied geophysics 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Applied geophysics : 28–29 June 2018, Cracow / The Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : PAN], [2018]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://applied-geophysics.eu/wp-content/uploads/Grabowska_Wojas.pdf [2018-05-08]. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wyniki badań nad lokalnymi zmianami pola magnetycznego ziemi na lubelskim skłonie wschodnioeuropejskiego kratonu (profil Parczew–Chełm)Study on the relative local temporal changes of the geomagnetic field on the Lublin slope of the East European Craton (the Parczew–Chełm profile) / Grzegorz BOJDYS, Teresa GRABOWSKA, Aleksander WÓJCIK, Zdzisława MEDOŃ // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2010 t. 36 z. 2, s. 155–171, [2] k. złoż.. — Bibliogr. s. 168, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2010-02/Geologia_2010_2_01.pdf

 • słowa kluczowe: okalne względne zmiany pola magnetycznego, lubelski skłon wschodnioeuropejskiego kratonu, magnetometr protonowy, pole IGRF, 2D modelowanie magnetyczne

  keywords: geomagnetic field, proton magnetometer, EEC, magnetic modelling, temporal changes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Względne zmiany wiekowe pola magnetycznego Ziemi (1966–2005) wzdłuż profilu Zgorzelec–WiżajnyRelative secular variations of the geomagnetic field (1966–2005) along the Zgorzelec–Wiżajny profile / Grzegorz BOJDYS, Teresa GRABOWSKA, Anna WOJAS, Bogusław SUCHOŃ, Józef MARCHEWKA, Zdzisława MEDOŃ // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 4). — Na okł. tyt.: IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-1-5. — S. 291–298. — Bibliogr. s. 298, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Założenia strukturalne górnojurajskich budowli węglanowych na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej w świetle danych magnetycznychStructural pattern of Upper Jurassic carbonate buildups in the Kraków-Wieluń Upland in relation to the magnetic data / Joanna JĘDRYS, Teresa GRABOWSKA, Marcin KRAJEWSKI, Jacek MATYSZKIEWICZ, Jerzy Żaba // W: Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. T. 1, Przyroda = The diversification and transformation of natural and cultural environment of the Kraków–Częstochowa Upland. Vol. 1, Nature / pod red. Józefa Partyki ; Ojcowski Park Narodowy [etc.]. — Ojców : OPN, 2004. — ISBN10: 8391974618. — S. 19–26. — Bibliogr. s. 24–26, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Zmiany wiekowe pola magnetycznego Ziemi wzdłuż profilu Zgorzelec-WiżajnySecular variations of the geomagnetic field along Zgorzelec-–Wiżajny profile / Grzegorz BOJDYS, Teresa GRABOWSKA, Marek SZYBIŃSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2001 t. 27 z. 2–4, s. 527–541. — Bibliogr. s. 539, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: