Wykaz publikacji wybranego autora

Teresa Eckes, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • Akumulacja węgla organicznego w utworach bezglebowych, zrekultywowanych dla leśnego kierunku zagospodarowania [Dokument elektroniczny]Accumulation of organic carbon in the soilless formations reclamed for forestry / Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Teresa ECKES, Tadeusz GOŁDA, Katarzyna SROKA, Maria TRAFAS, Piotr WOJTANOWICZ. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — 100 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0564). — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 91–96, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-712-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza i modelowanie relacji przestrzennych w prawie ochrony środowiskaAn analysis and modelling of spatial relations in the environment protection law / Teresa ECKES // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2000 t. 5 z. 1, s. 21–32. — Bibliogr. s. 31–32, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: system informacji przestrzennej, relacje przestrzenne, ochrona środowiska - przepisy prawne, obiekty punktowe, obiekty liniowe, obiekty powierzchniowe spójne, strefy powierzchniowe

  keywords: spatial information system, SIP, spatial relations, environment protection law, point objects, line objects, area objects, zone objects

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analizy przestrzenne w systemach informacji o terenie dla celów segmentacji oddziaływania na środowisko przyrodniczeSpatial analyses in the land information system with the purpose of segementation of the natural environment impact / Teresa ECKES // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 1999 t. 4 z. 2, s. 247–255. — Bibliogr. s. 255, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania pionowego rozkładu zawartości metali ciężkich w profilach glebowychThe studies on a vertical distribution of the contents of heavy metals in soil profiles / Maria TRAFAS, Teresa ECKES // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2003 t. 8 z. 2, s. 207–216. — Bibliogr. s. 216, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ćwiczenia z geomorfologii dla geodetów[Geomorphology tests for geodesists] / Teresa ECKES. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — 43, [1] s., [7] k. tabl. złoż.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 1352). — Bibliogr. s. [24], [44]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Działalność Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska[The activity of the Department of Management and Protection of Environment] / Jerzy CHWASTEK, Teresa ECKES, Maria TRAFAS // W: „Nauka i technika w rozwoju geodezji oraz inżynierii środowiska” : sesja naukowa z okazji jubileuszu 80-lecia AGH : Kraków, 24–25 czerwiec 1999 = Science and technology in development of geodesy and environmental engineering” : scientific meeting celebrating the 80\textsuperscript{th} anniversary of the University fundation / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — [Kraków : AGH], [1999]. — ISBN10: 83-906804-6-7. — S. 79–88. — Bibliogr. s. 87–88, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Formalny zapis wiedzy dotyczącej stanu i przekształceń gleb do budowy systemu ekspertowegoA formal notation of knowledge concerning the state and the transformation of soils for building an expert system / Teresa ECKES // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2004 t. 9 z. 2, s. 159–168. — Bibliogr. s. 167–168, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: system ekspertowy, gleby, przekształcenia środowiska

  keywords: soils, environmental changes, expert system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Glebotwórcze aspekty oceny utworów sztucznych na przykładzie odpadów po flotacji rud cynku i ołowiuSoil-making aspects in the evaluation of artificial formations; focus on the wastes formed after the flotation of zinc and lead ores / Maria TRAFAS, Teresa ECKES // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 2, s. 97–110. — Bibliogr. s. 110, Streszcz. Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2007-02/Geomatics_2007_2_09.pdf

 • słowa kluczowe: rekultywacja, odpady poflotacyjne, właściwości fizyczne, właściwości chemiczne

  keywords: reclamation, physical properties, chemical properties, post flotation wastes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Komputerowe wspomaganie oceny oddziaływania na środowisko glebowe – analiza stanów granicznych i przekroczeńComputer aided soil environment impact assessment – limit states and exceedings analysis / Teresa ECKES // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 1999 t. 4 z. 1, s. 37–44. — Bibliogr. s. 44,Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Lokalna zmienność zawartości metali ciężkich w glebach okolicy OlkuszaLocal variability in the content of heavy metals in soils in the region of Olkusz / Maria TRAFAS, Teresa ECKES, Tadeusz GOŁDA // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2006 t. 11 z. 2, s. 127–144, [2] k. tabl.. — Bibliogr. s. 143–144, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Podstawowe różnice pomiędzy treścią istniejących dokumentacji glebowych a stanem faktycznymBasic differences between the content of the existing soil documentation and actual situation / Teresa ECKES, Tadeusz GOŁDA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 3, s. 115–128. — Bibliogr. s. 128, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2007-03/Geomatics_2007_3_09.pdf

 • słowa kluczowe: bonitacja gleby, mapy glebowe, budowa profilu

  keywords: soil valuation, soil map, soil profile

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Projektowanie sieci badań terenowych w systemie informacji przestrzennejDesigning the network for the field work in the spatial information system / Teresa ECKES // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2001 t. 6 z. 1, s. 31–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: system informacji przestrzennej, sieci badań terenowych, projektowanie sieci badań terenowych

  keywords: spatial information system, SIP, network for field work, designing network for field work

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Quality assessment of reclaimed disposal areas of strip mines, by example of Piaseczno mine dumpOcena jakości rekultywowanych gruntów zwałowisk kopalń odkrywkowych, na przykładzie zwałowiska kopalni Piaseczno / Roman Bykov, Teresa ECKES, Maria TRAFAS // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 2, s. 33–53. — Bibliogr. s. 51–53, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-02/Geomatics_2010_2_03.pdf

 • słowa kluczowe: rekultywacja, zwałowiska, jakość gleby, właściwości fizyczne gleby

  keywords: soil quality, recultivation, dumps, physical soil quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Rozpoznawanie przekształceń gleb oparte na regułach decyzyjnychRecognition of soil transformation based on decision rules / Teresa ECKES // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2003 t. 8 z. 1, s. 99–110. — Bibliogr. s. 110, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: przekształcenia gleb

  keywords: soil transformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Total nitrogen content as the abundance indicator for autogenous soils discussion articleZawartość azotu ogólnego jako wskaźnik zasobności gleb autogenicznych / Teresa ECKES, Tomasz GOŁDA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2008 vol. 2 no. 3, s. 47–57. — Bibliogr. s. 56–57, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2008-03/Geomatics_2008_3_04.pdf

 • słowa kluczowe: zawartość azotu, zasobność gleb, bonitacja gleb

  keywords: nitrogen content, soil valuation, soil abundance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Weryfikacja zależności pomiędzy zawartością metali ciężkich w korzeniach marchwi, a stopniem skażenia glebThe verification of the relationship between the content of heavy metals in carrot roots and the level of soil contamination / Teresa ECKES, Natalia FLORENCKA, Tadeusz GOŁDA, Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Maria TRAFAS // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2000 t. 5 z. 1, s. 101–126. — Bibliogr. s. 123–126, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zapis norm prawnych ochrony środowiska w języku analizy systemowejRecord of law rules using language of system analysis / Teresa ECKES // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2000 T. 5 z. 2, s. 271–278. — Bibliogr. s. 278, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zasady bonitacji gleb industrioziemnych na terenach rekultywowanych[Basis for classification of industrial soils in reclaimed areas] / Teresa ECKES, Tadeusz GOŁDA, Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Maria TRAFAS. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 104, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0325). — Bibliogr. s. 102–[105]. — ISBN: 978-83-7464-207-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: