Wykaz publikacji wybranego autora

Tatiana Majcherkiewicz, dr

asystent

Wydział Humanistyczny
WH-ksgks, *Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • Challenges to Upper Silesia's reintegration with Poland, 1922–1939: regional administration and its elite in the inter-war period : [abstract] / Tatiana MAJCHERKIEWICZ // Slovo (Moskva) ; ISSN 0868-4855. — 2002 vol. 14, s. 1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Democratic, decentralisation and efficient regional governance: politico-administrative relations in the Polish regions from 1989 to 2003 / Tatiana MAJCHERKIEWICZ // W: Enhancing the capacities to govern: challenges facing the Central and Eastern European Countries : selected papers from the 11\textsuperscript{th} NISPAcee annual conference : Bucharest 2003 / eds. Bryane Michael, Rainer Kattel, Wolfgang Drechsler ; NISPAcee – The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe. — Bratislava : NISPAcee, 2004. — S. 111–128. — Bibliogr. s. 127–128

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Die Region Oberschlesien: Zwischen dem Erhalt regionaler Besonderheit und ReintegrationUpper Silesia: between preserving its own regional distinctiveness and reintegration / Tatiana MAJCHERKIEWICZ // W: Region und Regionalität : European Summerschool for sustainable regional development : June 22–28 2003 = Region and regionality / University of Kassel. Department of Architecture, Urban Planning, Landscape Planning. — [Kassel : University of Kassel], [2003]. — S. [1–2]. — Tekst niem.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • eEuropa, ePolska, a e-region, czyli wykorzystanie elektronicznych środków przekazu w dobie rozszerzenia Unii EuropejskiejeEurope, ePoland and e-region, in other words making use of electronic media in the era of the European Union enlargement / Tatiana MAJCHERKIEWICZ, Maria STOJKOW // W: „Elektroniczne środki przekazu w Polsce wobec rozszerzenia Unii Europejskiej” = “Electronic media in Poland in relation to enlargement of the European Union” / red. nauk. Janusz Adamowski, Elżbieta Kossewska ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2003. — (Studia Medioznawcze = Media Studies ; ISSN 1641-0920 ; nr 5 spec.). — S. 88–107. — Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Elity regionalne wobec wyzwań elektronicznej demokracji – analiza stron internetowych urzędów wojewódzkichRegional elites facing the challenges of electronic democracy – analysis of Internet sites of regional governor offices / Tatiana MAJCHERKIEWICZ // W: Społeczeństwo informacyjne : wizja czy rzeczywistość? : II ogólnopolska konferencja naukowa, T. 2 = Information society : vision or reality? : second national conference. Vol. 2 / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 195–206. — Bibliogr. s. 204–206

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • E-Poland and E-Poles / Tatiana MAJCHERKIEWICZ // Local Government Brief : the quarterly policy journal of the Local Government and Public Service Reform Initiative ; ISSN 1785-6078. — 2003 [no. 4], s. 42–43. — Bibliogr. s. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • E-student czyli formy wykorzystania Internetu przez studentów krakowskich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej[E-student that is a form of Internet utilization by Cracow universities students: AGH, UJ and AE] / Tatiana MAJCHERKIEWICZ, Maria STOJKOW // W: Równi i równiejsi, zwycięzcy i przegrani : dynamika zróżnicowań społecznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Ewy Jurczyńskiej-McCluskey, Marka S. Szczepańskiego, Zbigniewa Zagały ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. — Tychy ; Bielsko-Biała : Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS ; Wydawnictwo ATH, 2006. — Dod. ISBN: 8389086433. — ISBN10: 838905535X. — S. 407–419. — Bibliogr. s. 419

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Formy aktywności studentów \emph {on-line} i w „realu”Students' activities on-line and in the “real” / Tatiana MAJCHERKIEWICZ // W: Społeczeństwo informacyjne : aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne : materiały III ogólnopolskiej konferencji naukowej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH prof. zw. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza : Kraków 23–24 czerwca 2005 = Information society : functional and dysfunctional aspects : third national conference honorary president professor Ryszard Tadeusiewicz Rector of the University of Science and Technology / red. księgi konferencyjnej: Lesław H. Haber, Marian Niezgoda ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo UJ, 2006. — ISBN: 9788323322375. — S. 344–354. — Bibliogr. s. 353–354

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Gospodarze czy ludzie w teczkach? ... : nowi prezydenci miast i kampania samorządowa 2002 r. w powiatach grodzkich województwa śląskiego[The host or the people imposed by governing bodies?... : new mayers and 2002 local authority campaign in administrative districts of Silesian region] / Tatiana MAJCHERKIEWICZ // W: Wokół socjologii przestrzeni / pod red. Andrzeja Majera, Pawła Starosty. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004. — S. 207–225. — Bibliogr. s. 225

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Górny Śląsk, region pogranicza – pomiędzy Polską a Europą?[Upper Silesia, the borderland – between Poland and Europe?] / Tatiana MAJCHERKIEWICZ // W: Pogranicza i multikulturalizm w warunkach Unii Europejskiej : implikacje dla wschodniego pogranicza Polski, T. 2 / pod red. Kazimierza Krzysztofka, Andrzeja Sadowskiego ; Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Socjologii. — Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2004. — ISBN10: 8389031876. — S. 171–194. — Bibliogr. s. 193–194

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Internet i nowe technologie komunikowania : ich rola w procesie kształcenia środowiska młodzieży akademickiejThe Internet and new communication technologies, and their role in the process of educating university students / Tatiana MAJCHERKIEWICZ, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej = Academic Information Society : on the example of academic community of AGH University of Science and Technology, Jagiellonian University, Cracow University of Economics / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0164). — ISBN: 8374640154. — S. 109–128

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kto rządzi w polskich regionach? : stosunki polityczno-administracyjne w województwach w latach 1989–2004[Who governs in Polish regions? : political and administrative relations in voivodships (administrative regions) in the years 1989–2004] / Tatiana MAJCHERKIEWICZ // Służba Cywilna [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1640-6354. — 2004/2005 nr 9, s. 121–138. — Tryb dostępu: http://www.vsc.gov.pl/gallery/84/843.pdf [2018-06-25]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • „Miasta w Internecie”, czyli jak samorządy komunikują się ze swoimi mieszkańcami“Cities on the Internet”: how do Polish cities communicate with their citizens / Tatiana MAJCHERKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej = Gdansk University of Technology Faculty of ETI Annals. Seria: Technologie Informacyjne ; ISSN 1732-1166. — 2003 nr 2, s. 527–534. — Bibliogr. s. 533–534, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Polityczne igrzyska czyli obraz partii politycznych w interneciePolitical competitions: presentation of political parties in Internet / Tatiana MAJCHERKIEWICZ, Maria STOJKOW // W: Informacja – dobra lub zła nowina : problemy społeczeństwa globalnej informacji : monografia / praca pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk ; Uniwersytet Szczeciński. — Szczecin : Wydawnictwo Hogben, 2004 + CD-ROM. — Praca zawiera materiały z VII konferencji z cyklu: Problemy społeczeństwa globalnej informacji : Międzyzdroje, 27–28 maja 2004 r.. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391925579. — S. 499-506. — Bibliogr. s. 505–506, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Rola Internetu i technologii informatycznych we współczesnych metodach kształceniaRole of the Internet and new technologies in communication in contemporary educational systems / Tatiana MAJCHERKIEWICZ, Maria STOJKOW // W: Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej = Academic Information Society : on the example of academic community of AGH University of Science and Technology, Jagiellonian University, Cracow University of Economics / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0164). — ISBN: 8374640154. — S. 99–108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Społeczeństwo lokalne a społeczeństwo sieciowe : rola administracji w tworzeniu lokalnego społeczeństwa informacyjnegoLocal communities and challenges of internet : the role of local government in development of information society / Tatiana MAJCHERKIEWICZ // W: Informacja – dobra lub zła nowina : problemy społeczeństwa globalnej informacji : monografia / praca pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk ; Uniwersytet Szczeciński. — Szczecin : Wydawnictwo Hogben, 2004 + CD-ROM. — Praca zawiera materiały z VII konferencji z cyklu: Problemy społeczeństwa globalnej informacji : Międzyzdroje, 27–28 maja 2004 r.. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391925579. — S. 339–345. — Bibliogr. s. 344–345, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Śląsk a inne regiony Europy Środkowej wobec wyzwań integracji z Unią EuropejskąSilesia and other regions of Central Europe towards the challenges of the integration with the European Union / Tatiana MAJCHERKIEWICZ // Regiony Polski = Regions of Poland ; ISSN 1508-4647. — 2004 nr 1, s. 38–54. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wizja reformy regionalnej w opiniach przedstawicieli elity administracyjnej województwa katowickiego[The vision of regional reform in the opinion of administration elité in Katowice Voivodship] / Tatiana MAJCHERKIEWICZ // W: Razem i osobno : społeczności regionalne wobec skutków reformy administracyjnej z 1999 roku : przypadek Bielska-Białej, Częstochowy, Katowic, Opola / red. nauk. Robert Geisler, Beata Pawlica, Marek S. Szczepański ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. — Tychy : Śląskie Wydawnictwo Naukowe ; Częstochowa : Wydawnictwo WSP, 2004. — (Prace Naukowe i Konferencyjne / Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach). — Dod. ISBN: 8370988253 (Wydaw. WSP). — ISBN10: 838905521X. — S. 231–251. — Bibliogr. s. 250–251

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: