Wykaz publikacji wybranego autora

Beata Tarczydło, dr hab.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1249-9972

ResearcherID: B-8404-2018

Scopus: brak

PBN: 913622

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 75, z ogólnej liczby 75 publikacji Autora


1
 • Aromamarketing w kształtowaniu wizerunku marki – wybrane przykładyAromamarketing in creating brand image – selected examples / Beata TARCZYDŁO // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1509-0507 ; nr 716. Marketing i Zarządzanie ; ISSN 2450-775X. — 2012 nr 26 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : komunikacja marketingowa podmiotów rynkowych, s. 109–121. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Aspekty komunikacyjne ważnych wydarzeń firmowych : studium przypadkuCommunication aspects of important company events : a case study / Beata TARCZYDŁO // W: Konsumpcja jako forma komunikacji społecznej : nowe paradygmaty i konteksty badawcze / red. Wanda Patrzałek. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 414). — ISBN: 978-83-7695-570-4. — S. 101–111. — Bibliogr. s. 111, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: komunikacja, studium przypadku, ważne wydarzenia firmowe

  keywords: communication, case study, important company events

3
 • A value-based marketing – implementation factors and conceptual assumptions / Beata TARCZYDŁO // W: Value-based marketing – selected problems / sci. eds. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2013. — ISBN: 978-83-63713-39-3. — s. 9–17. — Bibliogr. s. 17, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Badanie satysfakcji klientów – studium przypadkuResearch on customer satisfaction – a case study / Beata TARCZYDŁO // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 660. Ekonomiczne Problemy Usług ; ISSN 1896-382X. — 2011 nr 72: Marketing przyszłości : trendy ; strategie ; instrumenty : zachowania konsumentów – trendy i kierunki zmian, s. 117–126. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Bankowość elektroniczna w działaniach organizacji usługowejElectronic banking in operations of a service organization / Beata TARCZYDŁO // W: Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami : praca zbiorowa = Methods and tools of modern organization management / pod red. Jana Pyki ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. — Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 2008. — (Nowoczesność Przemysłu i Usług). — ISBN: 978-83-85587-22-4. — S. 587–598. — Bibliogr. s. 597–598, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Branding doświadczeń : wybrane przykładyExperience branding : selected examples / Beata TARCZYDŁO // Handel Wewnętrzny : rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing : pismo środowiska badaczy problemów rynku ; ISSN 0438-5403. — 2012 nr 2 Konsumpcja i konsument – nowe trendy, s. 118–125. — Streszcz., Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Budowanie marki jako wybór strategiczny przedsiębiorstwaBuilding a brand as a strategic choice of a company / Beata TARCZYDŁO // W: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : strategie funkcjonalne / red. nauk. Elżbieta Urbanowska-Sojkin ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. — Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ; ISSN 1689-7374 ; 172). — ISBN: 978-83-7417-576-0. — S. 272–281. — Bibliogr. s. 280, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Budowanie społeczności wokół marki : wybrane przykładyBuilding a community around the brand : selected examples / Beata TARCZYDŁO // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Studia Informatica ; ISSN 0867-1753. — 2011 nr 28: Społeczeństwo informacyjne w świecie rzeczywistym i wirtualnym, s. 89–100. — Bibliogr. s. 99–100, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Budowanie wizerunku marki na rynku B2BCreating brand image for the B2B market / Beata TARCZYDŁO // W: Trendy i koncepcje w marketingu i sprzedaży business-to-business / red. nauk. Zygmunt Waśkowski, Marek Zieliński. — Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. — (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ; ISSN 1689-7374 ; 226). — ISBN: 978-83-7417-713-9. — S. 175–184. — Bibliogr. s. 183–184, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Budowanie wizerunku marki organizacji przy wykorzystaniu Facebooka[Creating brand image for companies using the Facebook] / Beata TARCZYDŁO // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 733. Studia Informatica ; ISSN 0867-1753. — 2012 nr 30, s. 121–134. — Bibliogr. s. [133–134]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Budowanie wizerunku marki organizacji usługowejCreating brand image for service companies / Beata TARCZYDŁO // W: Zarządzanie organizacjami usługowymi / red. nauk. Kazimierz Rogoziński, Aleksander Panasiuk. — Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. — (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ; ISSN 1689-7374 ; 229). — ISBN: 978-83-7417-717-7. — S. 349–364. — Bibliogr. s. 363–364, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Budowanie wizerunku marki z wykorzystaniem mediów społecznościowych : studium przypadkuBuilding the brand image using social media : case study / Beata TARCZYDŁO // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2015 R. 22 nr 8 dod.: CD, s. 748–756. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 756, Streszcz., Abstr.. — Toż pod adresem: {http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/22marketing_i_rynek_nr_8_2015_cdnowy.pdf}

 • słowa kluczowe: interesariusze, media społecznościowe, wizerunek marki

  keywords: stakeholders, social media, brand image

13
 • Budowanie wizerunku organizacji : wybrane przykładyCreating the company's image : some examples / Beata TARCZYDŁO // W: Marketing, logistyka i ludzie w zarządzaniu organizacjami : monografia = Marketing, logistics and people in the management of organizations / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — ISBN: 978-83-60714-80-5. — S. 66–80. — Bibliogr. s. 79–80, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Building a brand image in services sector : results of the hostel network analysis / Beata TARCZYDŁO // W: Marketing management – selected issues / eds. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012. — ISBN: 978-83-62292-27-1. — S. 61–79. — Bibliogr. s. 77–79, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • \emph {Content marketing} w budowaniu wizerunku marki w sieci : studium przypadkuContent marketing in building brand image in the Internet : case study / Beata TARCZYDŁO // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1509-0507 ; nr 825. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu ; ISSN 1509-0507. — 2014 nr 36 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : zachowania konsumentów i komunikacja marketingowa w zmieniającym się otoczeniu, s. 343–354. — Bibliogr. s. 352–353, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: Internet, wizerunek marki, studium przypadku, content marketing

  keywords: case study, brand image, marketing treści, content marketing, content marketing on the internet

16
 • Elementy Web 2.0 w strategii Customer Relationship Management organizacjiWeb 2.0 elements in the strategy of Customer Relationship Management of the organization / Beata TARCZYDŁO // W: Kreatywność i innowacyjność w unowocześnianiu przemysłu i usług : praca zbiorowa = Creativeness and innovation in industry and services moderization / pod red. Jana Pyki. — Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 2009. — Na okł. tyt.: Nowoczesność przemysłu i usług. — ISBN: 978-83-85587-24-8. — S. 569–577. — Bibliogr. s. 576–577, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Generowanie wartości poprzez bloga firmowego : studium przypadkuGenerating values via corporate blog : case study / Beata TARCZYDŁO, Anna KONDAK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ; ISSN 1899-8658. — 2017 t. 18 nr 3, s. 119–130. — Bibliogr. s. 128–129, Streszcz., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-29. — tekst: https://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=156595&language=en

 • słowa kluczowe: studium przypadku, blog firmowy, rodzaje generowanych wartości, korzyści i zagrożenia związane z prowadzeniem bloga firmowego

  keywords: case study, corporate blog, types of generated values, benefits and threats related to running corporate blogs

18
 • Holistyczne zarządzanie marketingowe – wybrane aspekty[Holistic marketing management – selected aspects] / Beata TARCZYDŁO // W: Granice zarządzania / red. nauk. Maria Romanowska, Joanna Cygler. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2014. — ISBN: 978-83-7378-902-9. — S. 247–257. — Bibliogr. s. 256–257. — Dostęp online: {http://administracja.sgh.waw.pl/pl/OW/publikacje/Documents/Granice_zarzadzania_cygler_romanowska.pdf} [2015-02-24]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Inbound marketing w budowaniu wizerunku marki w sieci : studium przypadkuInbound Marketing in building brand image in the Internet : case study / Beata TARCZYDŁO // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 849. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ; ISSN 2080-4881. — Tytuł poprz.: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN: 1899-2382. — 2015 nr 39 Zarządzanie t. 2, s. 339–352. — Bibliogr. s. 351-352, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wizerunek marki, studium przypadku, inbound marketing, marketing przychodzący w Internecie

  keywords: case study, brand image, inbound marketing, inbound marketing in the Internet

20
 • Kampania społeczna w teorii i praktyceSocial campaign in theory and in practice / Beata TARCZYDŁO // W: Wykorzystanie nowych mediów w public relations / red. nauk. Jerzy Gołuchowski, Aldona Frączkiewicz-Wronka. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2013. — (Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611 ; 157). — S. 225–234. — Bibliogr. s. 233, Summ.

 • słowa kluczowe: kampania społeczna, metodyka tworzenia i zastosowania efektywnej kampanii społecznej

  keywords: social campaign, methodology of designing and to the implementation an effective social campaign

21
 • Kampanie \emph {storytellingowe} na rzecz marek w teorii i praktyce – wybrane aspektyBrand storytelling campaigns in theory and practice – selected aspects / Beata TARCZYDŁO, Honorata Howaniec // Marketing i Zarządzanie ; ISSN 2450-775X. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu ; ISSN: 1509-0507. — 2017 nr 1, s. 301–310. — Bibliogr. s. 309, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: marka, kampanie storytellingowe, storytelling marki, zachowanie interesariuszy

  keywords: brand, storytelling campaigns, brand storytelling, stakeholders behaviours

22
 • Kierunki rozwoju działań merchandisingowych w drugiej dekadzie XXI wiekuDevelopment trends in merchandise activities in the second decade of 21st century / Beata TARCZYDŁO // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1509-0507 ; nr 866. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu ; ISSN 1509-0507. — 2015 nr 39 Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty : komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa z otoczeniem, s. 97–105. — Bibliogr. s. 104–105, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: handel, merchandising, merchandising digitalny, internetowy, mobilny, sensoryczny, holistyczny, neuromerchandising

  keywords: retail trade, merchandising, digital, internet, mobile, sensory, holistic merchandising and neuromerchandising

23
 • Komunikacja poprzez bloga osobistego i jej wartość dla interesariuszy : wyniki badań[Communication through personal blog and its value to stakeholders : findings] / Beata TARCZYDŁO, Anna Kondak // W: "Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem" [Dokument elektroniczny] : X międzynarodowa konferencja naukowa : Szczyrk, 8–10.VI.2017 : materiały konferencyjne : sesja posterowa = "Contemporary problems of management of enterprise" : 10th international conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Komunikacja poprzez bloga osobistego i jej wartość dla interesariuszy : wyniki badańCommunication via personal blog and its value for stakeholders : results of research / Beata TARCZYDŁO, Anna KONDAK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ; ISSN 1899-8658. — 2017 t. 18 nr 4, s. 95–106. — Bibliogr. s. 104–105, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: studium przypadku, wartość dla interesariuszy, blog osobisty, komunikacja społeczna i marketingowa przez bloga

  keywords: case study, value for stakeholders, personal blog, social and marketing communication via blogging

25
 • Komunikacja w warunkach kryzysu a wizerunek organizacji – wyniki badań[Communication in context of crisis versus corporate image – results of research] / Beata TARCZYDŁO // W: Zarządzanie w kryzysie / pod red. Adama Stabryły. — Kraków : Mfiles.pl, 2010. — ISBN: 978-83-931128-2-1. — S. 209–218

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych