Wykaz publikacji wybranego autora

Dawid Taler, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 112, z ogólnej liczby 113 publikacji Autora


1
 • Allowable rate of temperature changes during start-up of the steam boilerDopuszczalne szybkości zmian temperatury podczas rozruchu kotła parowego / Piotr Harchut, Dawid TALER // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2010 nr 5, s. 124–129. — Bibliogr. s. 129, Summ., Streszcz.

 • keywords: thermal stresses, steam boilers, dynamics of boiler, start up automation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analityczny i numeryczny model nieustalonej wymiany ciepła w rurowym krzyżowo-prądowym wymienniku ciepłaAnalytical and numerical model of transient heat transfer in a cross-flow tube heat exchanger / TALER Dawid // W: Materiały XIX Zjazdu Termodynamików : Gdańsk–Sopot, 5–8.09.2005 = Proceedings of the 19th National Congress of Thermodynamicists / kom. nauk. Jerzy Banaszek, [et al.] ; Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Gdańskiej, Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku. — Pruszcz Gdański : AGNI, 2005. — Na okł. tyt.: XIX Zjazd Termodynamików. — ISBN10: 83-60176-10-8. — S. 371–372. — Bibliogr. s. 372, Abstr.. — Pełny tekst w: Materiały XIX Zjazdu Termodynamików [Dokument elektroniczny] : Gdańsk-Sopot, 5–8.09.2005. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / kom. nauk. Jerzy Banaszek, [et al.] ; Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Gdańskiej, Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku. — Pruszcz Gdański : AGNI, 2005. — 1 dysk optyczny. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe : Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tyt. — Bibliogr. s. [9–10], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza pola temperatury i naprężeń cieplnych w czasie nagrzewania i ochładzania rurociągu parowegoTemperature field and thermal stresses analysis in steam pipeline during heating and cooling process / Szczepan Lubecki, Dawid TALER, Tomasz Sobota // Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; ISSN 1429-6055 ; nr 315. Seria Elektryka ; ISSN 1429-1533. — 2006 z. 56, s. 429–436. — Bibliogr. s. 436, Streszcz.. — GRE 2006 : X Forum Energetyków : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Bielsko-Biała, 12–14 czerwca 2006, T. 2. — Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analysis of thermal contact resistance on the heat transfer in plate fin-and-tube heat exchangers / Dawid TALER, Artur Cebula // W: HTRSE 2010 : Heat Transfer and Renewable Sources of Energy : proceedings of the XIII\textsuperscript{th} international symposium / eds. A. A. Stachel, D. Mikielewicz ; Polish Academy of Science. Committee of Thermodynamics and Combustion, West Pomeranian University of Technology, Szczecin. Department of Heat Engineering, Dolna Odra Power Plant Complex, Joint Stock Company. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 2010. — Dod. ISBN 978-83-7663-056-4. — ISBN: 978-83-7663-035-9 (C. — S. 331–340. — Bibliogr. s. 340, Abstr., Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analytical and numerical model of transient heat transfer in a single tube row heat exchanger / Dawid TALER // Archives of Thermodynamics ; ISSN 1231-0956. — 2007 vol. 28 no. 1, s. 51–64. — Bibliogr. s. 63–64, Abstr.

 • keywords: mathematical model, transient response, numerical heat transfer, Laplace transform method, cross-flow tube heat exchangers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Assessment of ash fouling and slagging in coal fired utility boilers / J. Taler, M. Trojan, D. TALER // W: Heat exchanger fouling and cleaning – 2009 : June 14–19, 2009, Schladming, Austria. — [Austria : s. n.], [2009]. — S. [243–252]. — Bibliogr. s. [252], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • A new method for determination of thermal contact resistance of a fin-to-tube attachment in plate fin-and-tube heat exchangersNowa metoda wyznaczania oporu kontaktowego połączenia rury z żebrem w kompaktowym wymienniku ciepła / Dawid TALER, Artur Cebula // Chemical and Process Engineering ; ISSN 0208-6425. — Tytuł poprz.: Inżynieria Chemiczna i Procesowa. — 2010 vol. 31, s. 839–855. — Bibliogr. s. 854

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • A numerical method for determining heat transfer coefficients in cross-flow heat exchangers / Stanisław GUMUŁA, Dawid TALER // W: WCCM V : fifth World Congress on Computational Mechanics : July 7–12, 2002 Vienna, Austria / eds. H. A. Mang, F. G. Rammerstorfer, J. Eberhardsteiner. — [Vienna : University of Technology. Institute for Strength of Materials], [2002]. — S. 1–11. — Bibliogr. s. 10–11, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • A procedure for determining the allowable fluid temperature changes during heating and cooling of thick walled steam boiler components / J. Taler, P. Dzierwa, D. TALER // W: TS2009 : proceedings of the 8th international congress on Thermal Stresses : 1–4 June [2009], Urbana-Champaign, Illinois / University of Illinois. — [Urbana-Champaign : UI], [2009]. — S. 395–398. — Bibliogr. s. 398

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • A simple method for measuring heat flux in boiler furnacesUproszczona metoda wyznaczania strumienia ciepła przejmowanego w komorze paleniskowej kotła / Tomasz Sobota, Dawid TALER // W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów : jubileuszowa konferencja kotłowa 2009 z okazji 60-lecia Fabryki Kotłów RAFAKO SA w Raciborzu : Szczyrk, 13–15 października 2009, T. 3 = International conference on Boiler technology 2009 / red. z. Andrzej W. Walewski (red. nacz.), [et al.] ; Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary, Fabryka Kotłów RAFAKO SA. — Gliwice : „AKAPIT” Danuta Gruszczyńska, 2009. — (Prace Naukowe, Monografie, Konferencje / Politechnika Śląska ; ISSN 1506-9702 ; z. 23). — ISBN: 978-83-927340-1-7. — S. 75–90. — Bibliogr. s. 90, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • A simple method for measuring heat flux in boiler furnacesUproszczona metoda wyznaczania gęstości strumienia ciepła przejmowanego przez komorę paleniskową kotłów / Tomasz Sobota, Dawid TALER // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2010 nr 1, s. 108–114. — Bibliogr. s. 114, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania przepływowo-cieplne krzyżowo-prądowego wymiennika ciepła o powierzchni rozwiniętej[Thermal-hydraulic investigation of the cross-flow heat exchanger with enhanced heat transfer surface] / Stanisław GUMUŁA, Dawid TALER, Tomasz Sobota // W: Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewnictwo, zdrowie : materiały XV ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej : Zakopane–Kościelisko, 2–4 czerwca 2004 r. / [red. wyd. Henryk Żywioł]. — Kraków : Wydawnictwo PZITS, 2004. — ISBN10: 8390675080. — S. 213–222. — Bibliogr. s. 222, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Comparison of two methods for obtaining heat transfer correlations for plate finned heat exchangers / Dawid TALER // W: HTRSE-2004 : proceedings of the ten international symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy = HTRSE-2004 : X Internationalen Tagung Wärmeaustausch und Erneuerbare Energiequellen / eds. W. Nowak [et al.] ; Polish Academy of Sciences. Committee of Thermodynamics and Combustion, Technical University of Szczecin. Department of Heat Engineering, Dolna Odra Power Plant Complex, Joint Stock Company. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2004. — Na okł.: eds. J. Mikielewicz, W. Nowak. — ISBN10: 8388764934. — S. 447–456. — Bibliogr. s. 456, Abstr., Zsfassung. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Computer system for fouling assessment in coal-fired utility boilers / Jan Taler, Marcin Trojan, Dawid TALER // W: HTRSE – 2008 : Heat Transfer and Renewable Sources of Energy : proceedings of the XII\textsuperscript{th} international symposium / eds. J. Mikielewicz, W. Nowak, A. A. Stachel ; Polish Academy of Science. Committee of Thermodynamics and Combustion, Szczecin University of Technology. Department of Heat Engineering, Dolna Odra Power Plant Complex, Joint Stock Company. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, [2008] + CD-ROM. — ISBN: 978-83-7457-055-8. — S. 301–314. — Bibliogr. s. 314, Abstr., Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Computer system for monitoring power boiler operation / J. Taler, B. Węglowski, W. Zima, P. Duda, S. Grądziel, T. Sobota, A. Cebula, D. TALER // Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part A, Journal of Power and Energy ; ISSN 0957-6509. — 2008 vol. 222 iss. 1A, s. 13–24. — Bibliogr. s. 23–24, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/h3PjVx

 • keywords: evaporator, power boiler, heat flux measurement, natural water circulation, performance and thermal stress monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1243/09576509JPE419

17
 • Computer system for on-line monitoring of slagging and fouling and optimization of sootblowing in steam boilers / Jan Taler, Marcin Trojan, Dawid TALER // W: EngOpt 2010 : 2\textsuperscript{nd} international conference on Engineering optimization : Lisbon 6–9 September 2010 : book of abstracts and CD-ROM proceedings / eds. Hélder Rodrigues, [et al.] ; Instituto Superior Técnico. — Lisboa : APMTAC – Associação Portuguesa de Mecânica Teórica, Aplicada e Computacional, cop. 2010. — ISBN: 978-989-96264-3-0. — Tekst na CD-ROMie. — Tekst wyłącznie na dołączonym CD-ROMie W: EngOpt2010 [Dokument elektroniczny] : 2nd international conference on Engineering optimization : Lisbon 6–9 September 2010 : CD-ROM proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lisboa : APMTAC, 2010. — S. [1–12]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [12]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Control of outlet fluid temperature in plate fin-and-tube heat exchangers / Dawid TALER // W: EngOpt 2010 : 2\textsuperscript{nd} international conference on Engineering optimization : Lisbon 6–9 September 2010 : book of abstracts and CD-ROM proceedings / eds. Hélder Rodrigues, [et al.] ; Instituto Superior Técnico. — Lisboa : APMTAC – Associação Portuguesa de Mecânica Teórica, Aplicada e Computacional, cop. 2010. — ISBN: 978-989-96264-3-0. — S. 311–312. — Pełny tekst W: EngOpt2010 [Dokument elektroniczny] : 2nd international conference on Engineering optimization : Lisbon 6–9 September 2010 : CD-ROM proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lisboa : APMTAC, cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — S. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM — Bibliogr. s. 10, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
21
 • Determining optimum temperature changes during heating and cooling of thick-walled components / J. Taler, P. Dzierwa, D. TALER // W: Thermal stresses 2005 : proceedings of the sixth international congress : 26–29 May 2005, Vienna, Austria, Vol. 1 / eds. Franz Ziegler, Rudolf Heuer, Christoph Adam ; Schriftenreihe der Technischen Universität Wien. — Wien : TU, cop. 2005. — ISBN10: 3-901167-12. — S. 441–444. — Bibliogr. s. 444

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Determining thermal contact resistance of the fin-to-tube attachment in plate fin-and-tube tube heat exchangers / Artur Cebula, Dawid TALER // W: EngOpt 2010 : 2\textsuperscript{nd} international conference on Engineering optimization : Lisbon 6–9 September 2010 : book of abstracts and CD-ROM proceedings / eds. Hélder Rodrigues, [et al.] ; Instituto Superior Técnico. — Lisboa : APMTAC – Associação Portuguesa de Mecânica Teórica, Aplicada e Computacional, cop. 2010. — ISBN: 978-989-96264-3-0. — S. 310. — Pełny tekst W: EngOpt2010 [Dokument elektroniczny] : 2nd international conference on Engineering optimization : Lisbon 6–9 September 2010 : CD-ROM proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lisboa : APMTAC, cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — S. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM — Bibliogr. s. 10, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Determining thermal resistance between tube and fins in tube and plate fin heat exchangersWyznaczanie oporu cieplnego między rurą i żebrami w rurowych wymiennikach ciepła z żebrami płytowymi / Dawid TALER // W: WTiUE – 2007 : Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne : I konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 18–19 październik 2007 / ed. Jan Taler ; [Politechnika Krakowska. Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych]. — Kraków : PK, 2007. — Opis częśc. wg przedmowy.. — ISBN: 978-83-7242-439-6. — S. 649–668. — Bibliogr. s. 667–668

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Dynamics of a cross-flow tube heat exchanger / TALER D., SURY A., KORZEŃ A. // W: Power Engineering 2010 : Energy, Ecology, Economy 2010 ; Control of Power Systems 2010 ; Renewable Energy Sources 2010 : international scientific event : Tatranské Matliare, Slovakia : May 18–20, 2010. — [S. n. : s. l.], [2010]. — S. 45–46. — Bibliogr. s. 46, Abstr.. — Tekst zamieszczony w części Control of Power Systems 2010 : 9th International Scientific Conference : volume of abstracts. — Pełny tekst W: Power Engineering 2010 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the conferences : Energy, Ecology, Economy 2010 ; Control of Power Systems 2010 ; Renewable Energy Sources 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — S. l. : s. n., [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–16. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 16, Abstr. — ISBN 978-80-89402-25-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Dynamic response of a cross-flow tube heat exchangerDynamika rurowego wymiennika ciepła o krzyżowym przepływie czynnika / Dawid TALER // Inżynieria Chemiczna i Procesowa = Chemical and Process Engineering / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej ; ISSN 0208-6425. — Tytuł poprz.: Inżynieria Chemiczna. — 2006 t. 27 z. 3/2, s. 1053–1071. — Bibliogr. s. 1070

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: