Wykaz publikacji wybranego autora

Jolanta Talar, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Artificial intelligence based modelling of the direct copper flash smelting process / Jolanta TALAR, Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK, Janusz Staszak // W: Research in Polish metallurgy at the beginning of XXI century / ed. K. Świątkowski, co-eds. M. Blicharski, K. Fitzner, W. Kapturkiewicz, M. Pietrzyk, J. Kazior ; Committee of Metallurgy of the Polish Academy of Sciences. — Kraków : Publishing House „Akapit”, cop. 2006. — XIV Reporting Conference “Metallurgy 2006”. — S. 81–101. — Bibliogr. s. 100–101, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Association rules as an example of data mining in the analysis of copper flash smelting process – the metalurgist's point of viewReguły asocjacyjne jako przykład eksploracji danych w analizie zawiesinowego procesu wytopu miedzi – spojrzenie metalurga / Piotr JAROSZ, Jolanta TALAR, Jan KUSIAK // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2009 vol. 9 no. 3, s. 392–399. — Bibliogr. s. 398–399, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Data mining methods – application in metallurgyMetody eksploracji danych – zastosowanie w metalurgii / J. TALAR // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2007 vol. 52 iss. 2, s. 239–250. — Bibliogr. s. 248–250. — Scientific seminar on Integrated study on the foundations of plastic deformation of metals (PLASTMET 2006) : Łancut, Poland, November 28–December 01, 2006

 • keywords: artificial neural networks, clustering, data mining, Bayesian networks, decision trees, data filtering, modelling and optimisation of metallurgical processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Expert system application in modelling and controlling the copper flash smelting processZastosowanie systemu ekspertowego w modelowaniu i sterowaniu zawiesinowym procesem wytwarzania miedzi / Jolanta TALAR, Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2009 vol. 9 no. 3, s. 379–391. — Bibliogr. s. 390–391, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Filtering of industrial data using the artificial neural networksFiltrowanie przemysłowych danych przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych / Andrzej STANISŁAWCZYK, Jolanta TALAR, Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2007 vol. 7 no. 2, s. 311–316. — Bibliogr. s. 315, Abstr., Streszcz.. — 14th KomPlasTech conference : Zakopane, Poland, January 14–17, 2007. — tekst: http://www-1cmms-1agh-1edu-1pl-1000032ex11d3.wbg2.bg.agh.edu.pl/repo_file.php?f_id=161

 • keywords: artificial neural networks, adaptive filters, modelling of the metallurgical processes, Fourier transforms, filtering of the data

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Metody eksploracji danych (data mining) – zastosowanie w metalurgii : [abstrakt][Data mining methods – application in metallurgy] / Jolanta TALAR // W: PLASTMET'2006 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : V seminarium naukowe : 28 listopada–1 grudnia 2006, Łańcut – Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN], [2006]. — S. 101–102. — Bibliogr. s. 102

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Modelowanie emisji $NO_{x}$ w zawiesinowym procesie wytwarzania miedzi przy wykorzystaniu metody drzew regresyjnychModelling of $NO_{x}$ emission in the copper flash smelting process using regression trees method / Jolanta TALAR, Piotr JAROSZ, Andrzej STANISŁAWCZYK, Jan KUSIAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 3, s. 129–135. — Bibliogr. s. 134–135

 • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, drzewa regresyjne, redukcja odpadów, zawiesinowy proces wytwarzania miedzi

  keywords: artificial neural networks, regression trees, waste reduction, copper flash smelting process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Modelowanie składu fazy gazowej procesu zawiesinowego wytopu miedzi z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowychNeural network modelling of exhausts composition of a copper flash smelting process / P. JAROSZ, J. TALAR, T. KONDEK, J. KUSIAK, J. Dobrzański, J. Staszak // W: KomPlasTech 2006 : informatyka w technologii metali : materiały XIII konferencji : Szczawnica 15–18 stycznia 2006 / eds.: Danuta Szeliga, Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006. — S. 201–208. — Bibliogr. s. 208, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Możliwości zastosowania systemów ekspertowych do analizy generowania odpadów w metalurgii miedziPossibilities of the expert systems application to the analysis of the generation of wastes in the copper metallurgy / Piotr JAROSZ, Jolanta TALAR, Andrzej STANISŁAWCZYK, Jan KUSIAK // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 16–18 maja 2007 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój, [etc.]. — [Kraków : FMN], [2007]. — ISBN: 978-83-920877-6-2. — S. 27–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Odkrywanie wiedzy z danych na przykładzie zawiesinowego procesu otrzymywania miedzi blister. Cz. 1, Analiza korelacjiAnalysis of the copper flash smelting process using the data mining. Pt. 1, Correlation analysis / Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK, Jolanta TALAR // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2009 R. 54 nr 6, s. 333–337. — Bibliogr. s. 337

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Pozyskiwanie nowej wiedzy z danych na przykładzie zawiesinowego procesu otrzymywania miedzi blister. Cz. 2, Reguły asocjacyjneAnalysis of the copper flash smelting process using the data mining. Pt. 2, Association rules / Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK, Jolanta TALAR // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2009 R. 54 nr 7, s. 396–403. — Bibliogr. s. 403

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wykorzystanie technik sztucznej inteligencji do optymalizacji zawiesinowego procesu otrzymywania miedziApplication of the artificial intelligence techniques to optimisation of the copper flash smelting process / Jolanta TALAR, Andrzej STANISŁAWCZYK, Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK, Zbigniew Gostyński, Dariusz Haze, Paweł Wroński // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 12, s. 736–741. — Bibliogr. s. 740–741

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do analizy zawiesinowego procesu otrzymywania miedzi w aspekcie generowania odpadówApplication of the artificial neural networks to the analysis of the copper flash smelting process in aspect of waste generation / Piotr JAROSZ, Krzysztof GARGUL, Jan KUSIAK, Jolanta TALAR, Janusz Staszak, Leszek Byszyński // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : VIII międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 17–19 maja 2006 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN ; Wydział Metali Nieżelaznych AGH], [2006]. — S. 61–71. — Bibliogr. s. 71, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: