Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Xenia Takuska-Węgrzyn, dr inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
 • Analiza aktywności sejsmicznej w zakresie zjawisk śladowych i słabych w korelacji z wynikami tomografii pasywnej na przykładzie pola eksploatacyjnego G-7/5 O/ZG Rudna KGHM S. A.Analysis of seismic activity in trace and weak seismic phenomena correlated with passive tomography results on the example of the field branch G-7/5 O/ZG Rudna KGHM S. A. branch / Ewa Xenia TAKUSKA-WĘGRZYN // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 2, s. 567–572. — Bibliogr. s. 571–572, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-02/GG_2011_2_59.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application of statistical methods for evaluation of rock-burst risks in copper ore mine conditionsZastosowanie metod statystycznych do oceny stanu zagrożenia tąpaniami w warunkach kopalń rud miedzi / Ewa TAKUSKA-WĘGRZYN // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2008 vol. 53 iss. 1, s. 23–30. — Bibliogr. s. 30

 • keywords: stream of events, tremors, rock cracking, scismoacoustic emission, scismoacoustic effects, non-homogeneity degree, extent of processes, time intervals between effects, rock-burst risk

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A method of evaluating the threat of tremors on the basic of an analysis of the degree of non-homogeneity of the seismoacoustic emission processSposób oceny zagrożenia wystąpieniem wstrząsów na podstawie analizy stopnia niejednorodności procesu emisji sejsmoakustycznej / Aleksander CIANCIARA, Bogdan CIANCIARA, Ewa TAKUSKA-WĘGRZYN // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2004 vol. 49 iss. 3, s. 405–416. — Bibliogr. s. 416, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania stref koncentracji źródeł emisji sejsmoakustycznej w okresach poprzedzających momenty wystąpienia silnych wstrząsówInvestigations of the concentration zones of seismoacoustic emission sources in the periods preceding the moment of occurrence of strong shocks / Ewa Xenia TAKUSKA-WĘGRZYN // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 529–534. — Bibliogr. s. 534, Abstr.

 • słowa kluczowe: wstrząsy, sejsmoakustyka, źródła zjawisk sejsmoakustycznych

  keywords: shocks, seismoacoustics, sources of seismoacoustic phenomena

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Methods of tremor risk monitoring based on analysis of non-homogeneity of stream of registered seismoacoustic emissionSposób monitorowania zagrożenia wystąpieniem wstrząsów oparty na analizie stopnia niejednorodności strumienia rejestrowanej emisji sejsmoakustycznej / Aleksander CIANCIARA, Bogdan CIANCIARA, Ewa TAKUSKA-WĘGRZYN // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2005 [nr] 7, s. 15–23. — Bibliogr. s. 22, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • The use of time intervals between seismic phenomena in the risk assessment of mining shocks in rock massesWykorzystanie odstępów czasu między zjawiskami sejsmicznymi do oceny zagrożenia górotworu wstrząsami górniczymi / Ewa Xenia TAKUSKA-WĘGRZYN // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 2, s. 279–284. — Bibliogr. s. 283–284, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: