Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Tajduś, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 1438590

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Aktualne problemy budownictwa tunelowegoCurrent problems for tunnel construction / Antoni TAJDUŚ, Krzysztof TAJDUŚ // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2015 nr 3, s. 3–9. — Bibliogr. s. 9, Streszcz., Summ.. — K. Tajduś – dod. afiliacja: Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Kraków

 • słowa kluczowe: geotechnika, masyw skalny, tunele, nowa austriacka metoda budowy tuneli (NATM), metoda norweska (NMT), maszyny wiercące (TBM)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Eksploatacja częściowa pokładów węgla ze szczególnym uwzględnieniem stabilności filarów i ochrony powierzchniPartial exploitation of coal seams with particular emphasis on the stability of coal pillars and surface protection / Krzysztof TAJDUŚ, Rafał MISA, Anton Sroka // Górnictwo i Geologia : kwartalnik ; ISSN 1896-3145. — 2012 t. 7 z. 1, s. 211–226. — Bibliogr. s. 224–226, Streszcz., Summ., Abstr.. — Krzysztof Tajduś, Rafał Misa – dod. afiliacja: Instytut Mechaniki Górotworu PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Geomechanika w budownictwie podziemnym : projektowanie i budowa tuneli[Geomechanics in underground construction : design and construction of tunnels] / Antoni TAJDUŚ, Marek CAŁA, Krzysztof TAJDUŚ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 762 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-511-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Geotechnical protection of surface development under tunnel construction / Rafał MISA, Krzysztof TAJDUŚ, Anton Sroka // W: 13. Geokinematischer Tag [Dokument elektroniczny] : 10. und 11. Mai 2012, Freiberg. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — Slajdy [1–16]. — Wymagania systemowe: Microsoft Power Point ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt.. — Rafał Misa, Krzysztof Tajduś – dod. afiliacja: The Strata Mechanics Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Numerical modeling and geometric numerical integration in calculation of mining-induced surface displacement vectors / TAJDUŚ Krzysztof // W: Theory and technique of coal mining and disaster prevention in deep mines : proceedings of international mining conference 2014 / Anhui University of Science and Technology (China), AGH University of Science and Technology (Poland), National Natural Science Foundation of China. — [China : China University of Mining and Technology Press], [2014]. — ISBN: 978-7-5646-2474-3. — S. 248–254. — Bibliogr. s. 253–254, Abstr.. — Dod. afiliacja autora: Polish Academy of Sciences

 • keywords: FDM, FEM, numerical modeling, mining-induced deformation, mining influence, Gauss function

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Rockburst hazard assessment in bedded rock mass: laboratory tests of rock samples and numerical calculationsAnaliza skłonności górotworu uwarstwionego do tąpań na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek skalnych oraz obliczeń numerycznych / Antoni TAJDUŚ, Jerzy CIEŚLIK, Krzysztof TAJDUŚ // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 no. 3, s. 591–608. — Bibliogr. s. 607–608

 • słowa kluczowe: obliczenia numeryczne, tąpania, wskaźniki skłonności do tąpań

  keywords: numerical methods, rockburst, rockburst hazard indices

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2014-0042

7
 • Wpływ podziemnej eksploatacji górniczej na drogi szybkiego ruchu – doświadczenia krajowe oraz zagraniczneInfluence of underground mining operation on highways – domestic and foreign experience / Krzysztof TAJDUŚ, Rafał MISA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 5, s. 39–47. — Bibliogr. s. 46–47, Streszcz., Abstr.. — K. Tajduś, R. Misa – dod. afiliacja: Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

 • słowa kluczowe: przemieszczenia poziome, szkody górnicze, deformacje powierzchni, drogi szybkiego ruchu w rejonie eksploatacji górniczej

  keywords: horizontal displacements, mining damages, surface deformations, highways in the area of mining exploitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: