Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Szczutko, dr inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgzik, Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8099-9405 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 12780623200

PBN: 5e709208878c28a04738ee0b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
 • Application of precise distancers and GPS receivers for lenght determination and Krakow-located „Wisła” calibration baseline stability control / Tadeusz SZCZUTKO, Mariusz FRUKACZ, Małgorzata BUŚKO // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2011 no. 1 Research contributions in the field of engineering surveying within the period 2009–2011, s. 477–484. — Bibliogr. s. 484, Summ.. — ISBN: 978-83-85287-89-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania eksploatacyjne układów dalmierczych tachimetru Topcon GPT-3005LN w zakresie krótkich odległości[Operational research of EDM matches of Topcon GPT-3005LN tacheometer in range of short distance] / Tadeusz SZCZUTKO // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis ; ISSN 1506-2864. Prace Wydziału Geodezji i Kartografii. — 2007 z. 27, s. 85–92. — Bibliogr. s. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania laboratoryjne niwelatorów i precyzyjnych łat niwelacyjnychLaboratory testing of levels and precise levelling staffs / Józef BELUCH, Mariusz FRUKACZ, Józef MRÓZ, Andrzej POKRZYWA, Tadeusz SZCZUTKO. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 110, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0287). — Bibliogr. s. 109–[111]., Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-7464-165-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania laboratoryjne sprzętu pomiarowego w aspekcie prac geodezyjnych[Laboratory investigation of implements measuring in aspect of works geodetical] / Józef MRÓZ, Andrzej POKRZYWA, Tadeusz SZCZUTKO // W: Aktualne problemy naukowe i techniczne prac geodezyjnych : X [Dziesiąta] sesja naukowo-techniczna : Piwniczna 10–12.05.2001 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Olsztyn ; Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPGK” Sp z o. o. w Gdańsku. — [Kraków : AGH], [2001]. — ISBN10: 8390680491. — S. 35-1-–35-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Badania związane z występowaniem błędów cyklicznych w precyzyjnych dalmierzach elektrooptycznychThe study of the occurrence of cyclic errors in precise electromagnetic distance measuring instruments / Tadeusz SZCZUTKO // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 1/1, s. 203–211. — Bibliogr. s. 211, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2007-01-1/Geomatics_2007_1_1_17.pdf

 • słowa kluczowe: interferometer laserowy, błąd cykliczny, dalmierz elektroniczny

  keywords: laser interferometer, EDM, cyclic error, electronic distance meter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badanie stałości osi celowej lunet teodolitów i  tachimetrów z wykorzystaniem interferometru laserowegoThe measurement of the stability of the sight axis of both theodolite and tacheometer telescopes by means of the laser inferometer / Andrzej POKRZYWA, Józef BELUCH, Józef MRÓZ, Tadeusz SZCZUTKO // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2005 t. 11 z. 1/1, s. 75–87. — Bibliogr. s. 87, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2005-02/Geodezja_2005_2_02.pdf

 • słowa kluczowe: teodolity, stałość osi celowej

  keywords: theodolites, stability of visual axis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badanie stałości osi celowej niwelatorów z wykorzystaniem interferometru laserowegoThe examination of stability of the sight axis of the levelling instrument with the use of the laser interferometer / Andrzj POKRZYWA, Jósef BELUCH, Józef MRÓZ, Tadeusz SZCZUTKO // Technical Sciences ; ISSN 1505-4675. Supplement ; ISSN 1732-8314. — 2005 nr 2, s. 273–282. — Bibliogr. s. 282, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Classification of precise levelling instruments referring to the measurements of historic city centres / Małgorzata BUŚKO, Mariusz FRUKACZ, Tadeusz SZCZUTKO // W: 9th ICEE [Dokument elektroniczny] : the 9th International Conference Environmental Engineering : May 22–23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers / ed. by Donatas Cygas, Tomaz Tollazzi. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Press Technika, cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — (International Conference on Environmental Engineering : selected papers). — ISBN: 978-609-457-640-9 ; e-ISBN: 978-609-457-690-4. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 6, Abstr.

 • keywords: classification, checking, levelling instruments, levelling rods, periodic monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3846/enviro.2014.197

10
 • Interpretation of the results of calibration of high precision levelling staffs and remarks arising out from levelling staffs testing / Józef BELUCH, Mariusz FRUKACZ, Józef MRÓZ, Andrzej POKRZYWA, Tadeusz SZCZUTKO // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2005 no. 3, s. 103–114. — Bibliogr. s. 114. — Proceedings of the 7th scientific-technical conference “Current problems in engineering surveying” : Warsaw, Poland, 31 March 1 April 2005 / Politechnika Warszawska. Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej. — Warszawa : IGWiAG PW, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Invar rod calibration on vertical comparator executed in the geodesy metrology laboratory of the AGH University of Science and Technology in Krakow–Poland with use of computer-aided image analysis / Tadeusz SZCZUTKO, Mariusz FRUKACZ // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2011 no. 1 Research contributions in the field of engineering surveying within the period 2009–2011, s. 469–476. — Bibliogr. s. 476, Summ.. — ISBN: 978-83-85287-89-6. — ISBN 978-83-85287-89-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Investigation of environmental impact of UHV transmission lines 400 kV Tucznawa Tarnów/Rzeszów in Poland / Wojciech BATKO, Jan DOBROWOLSKI, Zbigniew ENGEL, Marek Szuba, Tadeusz WSZOŁEK, Daniela Natorska, Marian SOŁTYS, Tadeusz SZCZUTKO, Tadeusz Zyss // W: EUROECO 2002 : promotion of sustainable development on global scale in the context of the forthcoming earth summit : Kraków (Cracow), Poland 11–13 March 2002 / ed. by Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — [Kraków : s. n.], [2002]. — S. 6

 • keywords: environmental impact, transmission lines, electromagnetic field, corona phenomena, audible noise

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kalibracja łat inwarowych na komparatorze pionowym w geodezyjnym laboratorium metrologicznym AGH z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu[Invar rod calibration on vertical comparator executed in the geodesy metrology laboratory of AGH University of Science and Technology in Krakow-Poland with use of computer-aided image analysis] / Tadeusz SZCZUTKO, Mariusz FRUKACZ // W: Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : X konferencja naukowo-techniczna dedykowana pamięci prof. dr hab. Stanisława Pachuty : 24–25.03.2011, Warszawa–Białobrzegi : zeszyt streszczeń / red. z. streszcz. Janina Zaczek-Peplinska ; Komitet Geodezji PAN, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — Warszawa : PW WGiK, 2011. — 90 lat Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. — ISBN: 978-83-61576-14-3. — S. 86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kalibracja łat kodowych inżynierskich oraz analiza możliwości ich wykorzystania do pomiaru wysokościowej osnowy szczegółowejAnalysis of using calibration engineering barcode levelling rods for measuring a detailed levelling network / Tadeusz SZCZUTKO, Mariusz FRUKACZ // Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum = Geodezja i Kartografia ; ISSN 1644-0668. — 2013 vol. 12 no. 4, s. 55–66. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: kalibracja, niwelacja, łaty kodowe, łaty inżynierskie, osnowa wysokościowa

  keywords: calibration, levelling, barcode rods, engineering rods, levelling network

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kalibracja łat kodowych inżynierskich oraz analiza możliwości ich wykorzystania do pomiaru wysokościowej osnowy szczegółowejCalibration engineering barcode levelling rods and analysis of their use for the measurement of detailed leveling network / Tadeusz SZCZUTKO, Mariusz FRUKACZ // W: EUROmatyka2012.PL : geodezyjna konferencja naukowo-dydaktyczna : Poznań-Puszczykowo, 31 maja – 2 czerwca 2012 : streszczenia referatów = EUROmatyka2012.PL : geodetic science and education conference : Poznań-Puszczykowo, May 31 – June 2, 2012 : abstracts / ed. Ireneusz Wyczałek ; Politechnika Poznańska. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Zakład Geodezji, [et al.]. — [Poznań : Politechnika Poznańska], [2012]. — S. 75–76. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kalibracja wzorców liniowych do systemu fotogrametrycznego DPA Pro firmy AICON 3D SystemsCalibration of measurement standards for a DPA Pro photogrammetric system produced by AICON 3D Systems / Mariusz FRUKACZ, Tadeusz SZCZUTKO // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2013 vol. 59 nr 6, s. 511–513. — Bibliogr. s. 513, Streszcz., Abstr.. — VI Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia królową badań stosowanych : Kielce, Sandomierz, 19–22 czerwca 2013 r.

 • słowa kluczowe: kalibracja, współczynnik rozszerzalności termicznej, interferometr laserowy, wzorzec pomiarowy

  keywords: calibration, coefficient of thermal expansion, laser interferometer, measure standard

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Kalibracja wzorców liniowych do systemu fotogrametrycznego DPA Pro firmy AICON 3D SystemsCalibration of measure standards of DPA Pro photogrammetric system produced by AICON 3D Systems / Mariusz FRUKACZ, Tadeusz SZCZUTKO // W: VI Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia królową badań stosowanych : Kielce–Sandomierz, 19–22 czerwca 2013 r. : materiały konferencyjne / red. Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła. — Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013. — ISBN: 978-83-63792-40-4. — S. 355–356. — Bibliogr. s. 356, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kalibracja, współczynnik rozszerzalności termicznej, interferometr laserowy, wzorzec pomiarowy

  keywords: calibration, coefficient of thermal expansion, laser interferometer, measure standard

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Kartograficzne opracowanie wyników pomiarów geodezyjnych[Cartographic elaboration of result of geodetic measurement] / Tadeusz SZCZUTKO // W: Ćwiczenia z geodezji I : praca zbiorowa / pod red. Józefa Belucha. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0194). — ISBN: 978-83-7464-043-5. — S. 394–432

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Laboratoryjne i terenowe testy dalmierza tachymetru precyzyjnego na przykładzie Leica Nova Multistation MS50Laboratory and field tests of the distance measuring system of the precision tachymeter on the example of Leica Nova Multistation MS50 / Michał STRACH, Tadeusz SZCZUTKO // W: Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : trendy rozwojowe w monitorowaniu obiektów inżynierskich i terenu : XIV konferencja naukowo-techniczna : 4–6.04.2019 r., Chęciny : zeszyt streszczeń / Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — Warszawa : [Politechnika Warszawska], 2019. — S. 48. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Modernizacja stanowisk badawczych sprzętu pomiarowego w Geodezyjnym Laboratorium Metrologicznym AGH[Modernization of research positions of measuring equipment in Geodetic Metrological Laboratory AGH] / Józef BELUCH, Mariusz FRUKACZ, Józef MRÓZ, Andrzej POKRZYWA, Tadeusz SZCZUTKO // W: Problemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi : VIII dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Ustroń, 15–17 czerwca 2005 r. : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kwiatka ; Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2005. — Dodatkowo na okł. tytuł: 60 lat Głównego Instytutu Górnictwa ; 80 Lat Kopalni Doświadczalnej „Barbara” ; praca wydana z okazji konferencji naukowo-technicznej.. — ISBN10: 83-87610-75-5. — S. 22–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Modyfikacja algorytmu obliczeń wyników kalibracji łat kodowych wykonywanych za pomocą interferometru laserowego HP 5529AModification of a rod calibration results calculation algorithm realized with laser interferometer HP5529A / Józef BELUCH, Mariusz FRUKACZ, Józef MRÓZ, Andrzej POKRZYWA, Tadeusz SZCZUTKO // W: Geoinformacja dla wszystkich : XIX Jesienna Szkoła Geodezji : Polanica-Zdrój, 22–24 września 2005 r. = Geoinformation for everybody : XIX Autumn School of Geodesy / red. nauk. Jarosława Szwed-Lorenz. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2005. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 114. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 45). — S. 13–20. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Monitoring geodezyjny skarp i obszarów zagrożonych osuwiskami wzdłuż drogi ekspresowej S-7 na odcinku: obwodnica LubniaGeodesical monitoring of slopes and areas threatend with landslides along the expressway S-7, section: Lubien by-pass / Tadeusz SZCZUTKO, Tomasz Wojciechowski, Marcin Wilk // W: Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym : [Zakopane, 2–29 maja 2009 r.] = Problems of landslides at civil engineering / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo PiT, 2009. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow ; ISSN 1231-9155 ; z.  144. Seria: Materiały Konferencyjne ; ISSN 1231-9171 ; nr 88). — S. 345–356. — Bibliogr. s. 355, Streszcz., Summ., Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Możliwości wykonywania kalibracji sprzętu geodezyjnego w Geodezyjnym Laboratorium Metrologicznym AGH w KrakowieCalibration of surveying instruments in the Geodesy Metrology Laboratory of the AGH University of Science and Technology in Krakow / Mariusz FRUKACZ, Tadeusz SZCZUTKO // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2012 nr 1/III, s. 207–218. — Bibliogr. s. 217, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Pomiary i obliczanie odległości w osnowach szczegółowych[Measurement and calculation in the geodetic networks] / Józef BELUCH, Tadeusz SZCZUTKO // W: Ćwiczenia z geodezji II : praca zbiorowa / pod red. Józefa Belucha. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0249). — Do publ. dołączono pięć map. — ISBN: 978-83-7464-115-9. — S. 201–252. — Bibliogr. dla całości s. 587–590

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Prace badawcze w wydziałowym geodezyjnym laboratorium metrologicznym AGHResearch works at the Metrological Laboratory at the Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering at the Academy of Mine and Metallurgy in Cracow / Józef BELUCH, Józef MRÓZ, Andzrzej POKRZYWA, Tadeusz SZCZUTKO // W: Nowoczesne technologie w geodezji i inżynierii środowiska : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska : Kraków 21–22 września 2001 roku / red. Zdzisław Sobczyk przy udziale Krzysztofa Grzywacza i Janusza Malickiego ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — Kraków : [AGH. WGGiIŚ], 2001. — ISBN10: 8391179982. — S. 31–42. — Bibliogr. s. 42, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: