Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Solecki, dr inż.

specjalista

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901192

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 55, z ogólnej liczby 55 publikacji Autora


1
 • Analiza i ocena możliwości renowacji odwiertu w uzdrowisku PołczynAnalysis and assessment of well renovation possibilities in health resort Połczyn / Tadeusz SOLECKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 3, s. 617–627. — Bibliogr. s. 627, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-03/W_2010_3_11.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza zagrożeń jakości wód leczniczych ze złoża „Mateczny” w związku z zanieczyszczeniem węglowodorami powierzchni ziemi na terenie zlikwidowanych zakładów chemicznychAnalysis of quality dangers of therapeutic groundwater from deposit “Mateczny” connected with hydrocarbons solid pollution in closed chemical plants / Tadeusz SOLECKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 1–2, s. 381–390. — Bibliogr. s. 389–390, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : górnictwo otworowe : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Oil-Gas AGH 2010 = 21st international conference Oil-Gas AGH 2010 : [„nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie”] : Zakopane, 27–29 maja 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — Opis wg obwoluty. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-1-2/W_2010_1-2_33.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Aspekty prawne i bezpieczeństwo składowania dwutlenku węgla w głębokich strukturach geologicznych[Formal aspects and safety of $CO_{2}$ storage in deep geological formations] / Tadeusz SOLECKI // W: Podziemne składowanie $CO_{2}$ w Polsce w głębokich strukturach geologicznych (ropo-, gazo- i wodonośnych) : praca zbiorowa / pod red. Radosława Tarkowskiego ; aut.: Adam Nodzeński [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2005. — S. 55–68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania porównawcze koncentracji węglowodorów w gruncie na terenie bazy paliw naftowychComparative research of hydrocarbons concentration in soil in the area of petroleum fuel magazine / Zbigniew FĄFARA, Tadeusz SOLECKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2006 R. 23/1, s. 199–206. — Bibliogr. s. 206, Streszcz., Summ.. — Toż. W: Wiertnictwo, Nafta, Gaz [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — 1 dysk optyczny. — 2006 R. 23/1 s. 199–206. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 206, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Environmental factors influencing the choice of EOR methods / Tadeusz SOLECKI // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2015 : przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 10–12 czerwca 2015 : [księga abstraktów] = Future of oil and gas industry : 26th conference : Krakow, 10–12 June 2015 : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Komputerowo wspomagane projektowanie systemów usuwania wybuchowych i toksycznych gazów gruntowychComputer-aided designing of explosive and toxic gases removal / Tadeusz SOLECKI, Jerzy STOPA, Stanisław RYCHLICKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2002 R. 19/1, s. 181–187. — Bibliogr. s. 187, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Lokalizacja zanieczyszczeń węglowodorowych w gruncie metodami geofizycznymi i atmogeochemicznymi : praca zbiorowaLocalization of hydrocarbon contamination in ground with use of geophysical and atmogeochemical methods / Zbigniew FĄFARA, Tomisław GOŁĘBIOWSKI, Henryk MARCAK, Stanisław NAGY, Stanisław RYCHLICKI, Jakub SIEMEK, Tadeusz SOLECKI, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ ; pod red. Henryka MARCAKA i Tomisława GOŁĘBIOWSKIEGO. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 154, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0239). — Bibliogr. s. 150–[155], Streszcz., Summ.. — ISBN10: 83-7464-103-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Metody usuwania zanieczyszczeń węglowodorowych ze środowiska gruntowo-wodnego : praca zbiorowa[Elaboration of method of detecting contamination of ground with hydrocarbons in the conditions of ecological hazards] / pod red. Stanisława RYCHLICKIEGO ; [aut.] Zbigniew FĄFARA, Jan JEWULSKI, Paweł Kaszycki, Henryk Kołoczek, Stanisław RYCHLICKI, Tadeusz SOLECKI, Jerzy STOPA, Kazimierz TWARDOWSKI, Paweł WOJNAROWSKI, Danuta ZAGRAJCZUK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 149, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0205). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Metody wykrywania i identyfikacji substancji ropopochodnych w środowisku gruntowo-wodnymMethods for detection and identification of oil products in soil-water environment / Tadeusz SOLECKI, Jan MACUDA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2004 R. 21/1, s. 325–332. — Bibliogr. s. 331–332, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Monitoring of petroleum substances in the neighborhood of drinking water intake / Tadeusz SOLECKI // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2016 vol. 33 no. 1, s. 39–48. — Bibliogr. s. 47–48, Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROMie. — tekst: http://goo.gl/i97dQV

 • keywords: drinking water intake, monitoring of water quality, petroleum substances

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2016.33.1.39

12
 • Monitoring substancji ropopochodnych w otoczeniu ujęcia wody pitnejMonitoring of petroleum substances in the neighborhood of drinking water intake / Tadeusz SOLECKI // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2016 : kierunki rozwoju przemysłu naftowego w Polsce i na świecie : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 08–10 czerwca 2016 = Directions of development of oil and gas industry in Poland and in the world : 27\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 28–29. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: substancje ropopochodne, ujęcie wody pitnej, monitoring jakości wód

  keywords: drinking water intake, monitoring of water quality, petroleum substances

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Monitoring zawartości węglowodorów w wodzie podziemnej w otoczeniu stacji paliw płynnych zlokalizowanych w strefie ochronnej ujęcia wód podziemnychMonitoring of the hydrocarbons in groundwater in the area of well protection zone located close to the fuel station / Tadeusz SOLECKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 1–2, s. 319–326. — Bibliogr. s. 325–326, Streszcz., Summ.. — Toż na CD-ROMie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2009-1-2/W_2009_1-2_30.pdf

 • słowa kluczowe: monitoring wód podziemnych, węglowodory

  keywords: hydrocarbons, groundwater monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Monitoring zawartości węglowodorów w wodzie podziemnej w otoczeniu stacji paliw płynnych zlokalizowanych w strefie ochronnej ujęcia wód podziemnychMonitoring of the hydrocarbons in groundwater in the area of well protection zone located close to the fuel station / Tadeusz SOLECKI // W: Oil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów = 20\textsuperscript{th} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — ISBN: 978-83-917286-5-9. — S. 39. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ocena zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych czwartorzędowego poziomu wodonośnego, wybranej części Krakowa, w aspekcie możliwości zaopatrzenia w wodę i pozyskania energii cieplnejAn evaluation of admissible volume of groundwater well of an quarternary water-bearing horizon, in chosen part of Krakow, in aspect of water supply possibilities and obtaining of heat energy / Tadeusz SOLECKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 1–2 dod.: CD, s. 391–401. — Bibliogr. s. 400–401, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : górnictwo otworowe : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Oil-Gas AGH 2010 = 21st international conference Oil-Gas AGH 2010 : [„nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie”] : Zakopane, 27–29 maja 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — Opis wg obwoluty. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-1-2/W_2010_1-2_34.pdf

 • słowa kluczowe: ujęcie wód podziemnych, pompowanie pomiarowe, zasoby eksploatacyjne, pozyskanie energii cieplnej

  keywords: groundwater capture, pumping test, admissible volume of groundwater, obtaining of heat energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Optimization of the pump-and treat system for remediation of an aquifer polluted by mineral oil / Jerzy STOPA, Tadeusz SOLECKI // W: FEM_MODFLOW : international conference on Finite Element Models, MODFLOW, and More: solving groundwater problems : 13–16 September 2004, Karlovy Vary, Czech Republic : proceedings / eds. Karel Kovar, Zbyněk Hrkal, Jiři Bruthans. — [Prague : Charles University. Faculty of Science], [2004]. — S. 291–294. — Bibliogr. s. 294, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Petroleum substances in soil and groundwater in the urban areas / Tadeusz SOLECKI, Jerzy STOPA // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2016 vol. 33 no. 1, s. 135–144. — Bibliogr. s. 144, Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROMie. — tekst: http://goo.gl/Zab4Zy

 • keywords: petroleum substances , soil and groundwater pollution, classification of soil and groundwater quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2016.33.1.135

18
 • Podziemne składowanie $CO_{2}$ w Polsce w głębokich strukturach geologicznych (ropo-, gazo- i wodonośnych) : praca zbiorowaPossibilities of underground storage of carbon dioxide in deep geological structures (oil and gas reservoirs, aquifers) in Poland / autorzy: Adam NODZEŃSKI, Tadeusz SOLECKI, Jerzy STOPA, Radosław Tarkowski, Barbara Uliasz-Misiak ; pod red. Radosława Tarkowskiego. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2005. — 171, [1] s.. — Bibliogr. s. 157–164. — ISBN10: 83-89174-38-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Projektowanie odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi w warunkach ograniczonego dysponowania terenem na przykładzie budownictwa mieszkalnegoPlanning dewatering of construction objects with drilling wells in limited access conditions on the example of housing construction / Tadeusz SOLECKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2008 t. 25 z. 2, s. 647–653. — Bibliogr. s. 653, Streszcz., Summ.. — Toż. na CD-ROM-ie. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2008-02/W_2008_2_63.pdf

 • słowa kluczowe: hydrogeologia, drenaż, projektowanie odwodnień

  keywords: hydrogeology, drainage, dewatering plan

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Sposób dostarczania mikroorganizmów, nutrientów, wody i powietrza w procesie usuwania zanieczyszczeń węglowodorowych ze strefy aeracji oraz urządzenie do stosowania tego sposobu[Method of providing micro-organisms, nutrients, water and air in the removal of hydrocarbon contaminants process from the vadose zone, and a device for the application of this method] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SOLECKI Tadeusz. — Int.Cl.: B09C 1/10\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 396619 A1 ; Opubl. 2013-04-15. — Zgłosz. nr P.396619 z dn. 2011-10-13 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 8, s. 9. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL396619A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Sposób monitoringu szczelności geologicznych formacji złożowych z zawartością dwutlenku węgla oraz urządzenie do stosowania sposobu[Method for monitoring tightness of geological deposit formations containing carbon dioxide and the device for the application of this method] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SOLECKI Marek, SOLECKI Tadeusz, STOPA Jerzy. — Int.Cl.: E21B 47/10\textsuperscript{(2012.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 416785 A1 ; Opubl. 2017-10-09. — Zgłosz. nr P.416785 z dn. 2016-04-08 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 21, s. 26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL416785A1.pdf

 • słowa kluczowe: sekwestracja dwutlenku węgla, intensyfikacja wydobycia ropy naftowej, szczelność magazynu CO2

  keywords: EOR, CCS, enhanced oil recovery, carbon capture and storage, tightness of CO2 storage

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Sposób pobierania próbek wody i urządzenie do pobierania próbek wody[Water sampling method and device for water sampling] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SOLECKI Tadeusz. — Int.Cl.: G01N 33/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 393411 A1 ; Opubl. 2012-07-02. — Zgłosz. nr P.393411 z dn. 2010-12-23 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 14, s. 45. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL393411A1.pdf

 • słowa kluczowe: próbnik wody podziemnej, monitoring jakości wody podziemnej

  keywords: underground water sampler, monitoring underground water quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Sposób pobierania próbek wody i urządzenie do pobierania próbek wody[Water sampling method and device for water sampling] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Tadeusz SOLECKI. — Int.Cl.: G01N 33/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 216980 B1 ; Udziel. 2013-08-02 ; Opubl. 2014-06-30. — Zgłosz. nr P.393411 z dn. 2010-12-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL216980B1.pdf

 • słowa kluczowe: próbnik wody podziemnej, monitoring jakości wody podziemnej

  keywords: underground water sampler, monitoring underground water quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Sposób pobierania próbek wody podziemnej i urządzenie do pobierania próbek wody podziemnej[Method for sampling groundwater and the device for sampling groundwater] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SOLECKI Tadeusz, SOLECKI Marek, STOPA Jerzy. — Int.Cl.: E02D 1/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 414710 A1 ; Opubl. 2017-05-08. — Zgłosz. nr P.414710 z dn. 2015-11-06 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 10, s. 33-34. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL414710A1.pdf

 • słowa kluczowe: próbnik wody podziemnej, pobieranie próbek wody podziemnej, monitoring wody podziemnej

  keywords: groundwater monitoring, groundwater sampler, groundwater sampling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Sposób szczelinowania hydraulicznego skał[Method for hydraulic fracturing of rocks] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SOLECKI Marek, SOLECKI Tadeusz, STOPA Jerzy. — Int.Cl.: E21B 43/263\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 415007 A1 ; Opubl. 2017-06-05. — Zgłosz. nr P.415007 z dn. 2015-11-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 12, s. 44. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL415007A1.pdf

 • słowa kluczowe: stymulacja odwiertów metodą wybuchową, szczelinowanie hydrauliczne skał, zwiększenie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego

  keywords: hydraulic fracturing of rocks, explosive method of well stimulation, intensified exploitation of oil and gas

  cyfrowy identyfikator dokumentu: