Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Solecki, dr inż.

specjalista

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 80, z ogólnej liczby 80 publikacji Autora


1
 • An arrangement of devices for underground storage of water and for its recovery / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SOLECKI Marek, SOLECKI Tadeusz, STOPA Jerzy, WIŚNIOWSKI Rafał, CHRUSZCZ-LIPSKA Katarzyna. — Int.Cl.: E03B 3/40\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 4074901 A1 ; Opubl. 2022-10-19. — Zgłosz. nr EP22163933 z dn. 2022-03-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP4074901A1.pdf

 • słowa kluczowe: podziemny zbiornik retencyjny, warstwa wodoprzepuszczalna, magazynowanie wody opadowej, magazynowanie wody roztopowej i drenażowej, odzysk wody opadowej, odzysk wody roztopowej i drenażowej

  keywords: underground retention reservoir, storage of rainwater, storage of snowmelt and drainage water, recovery of rainwater, recovery of snowmelt and drainage water, water permeable layer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • An arrangement of devices for underground storage of water and for its recovery / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SOLECKI Marek, SOLECKI Tadeusz, STOPA Jerzy, WIŚNIOWSKI Rafał, CHRUSZCZ-LIPSKA Katarzyna. — Int.Cl.: E03B 3/40\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis patentowy ; EP 4074901 B1 ; Udziel. 2023-09-13 ; Opubl. 2023-09-13. — Zgłosz. nr EP22163933 z dn. 2022-03-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP4074901B1.pdf

 • słowa kluczowe: podziemny zbiornik retencyjny, warstwa wodoprzepuszczalna, magazynowanie wody opadowej, magazynowanie wody roztopowej i drenażowej, odzysk wody opadowej, odzysk wody roztopowej i drenażowej

  keywords: underground retention reservoir, storage of rainwater, storage of snowmelt and drainage water, recovery of rainwater, recovery of snowmelt and drainage water, water permeable layer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza i ocena możliwości renowacji odwiertu w uzdrowisku PołczynAnalysis and assessment of well renovation possibilities in health resort Połczyn / Tadeusz SOLECKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 3, s. 617–627. — Bibliogr. s. 627, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-03/W_2010_3_11.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza wyników sondowania gazów gruntowych na terenach skażonych produktami naftowymi[Analysis of the soil gas sampling results in the area polluted with hydrocarbons] / Tadeusz SOLECKI, Stanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 24–25 czerwca 1999, T. 2 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 1999. — S. 207–216. — Bibliogr. s. 215–216, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza zagrożeń jakości wód leczniczych ze złoża „Mateczny” w związku z zanieczyszczeniem węglowodorami powierzchni ziemi na terenie zlikwidowanych zakładów chemicznychAnalysis of quality dangers of therapeutic groundwater from deposit “Mateczny” connected with hydrocarbons solid pollution in closed chemical plants / Tadeusz SOLECKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 1–2, s. 381–390. — Bibliogr. s. 389–390, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : górnictwo otworowe : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Oil-Gas AGH 2010 = 21st international conference Oil-Gas AGH 2010 : [„nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie”] : Zakopane, 27–29 maja 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — Opis wg obwoluty. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-1-2/W_2010_1-2_33.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Aspekty prawne i bezpieczeństwo składowania dwutlenku węgla w głębokich strukturach geologicznych[Formal aspects and safety of $CO_{2}$ storage in deep geological formations] / Tadeusz SOLECKI // W: Podziemne składowanie $CO_{2}$ w Polsce w głębokich strukturach geologicznych (ropo-, gazo- i wodonośnych) : praca zbiorowa / pod red. Radosława Tarkowskiego ; aut.: Adam Nodzeński [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2005. — S. 55–68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania porównawcze koncentracji węglowodorów w gruncie na terenie bazy paliw naftowychComparative research of hydrocarbons concentration in soil in the area of petroleum fuel magazine / Zbigniew FĄFARA, Tadeusz SOLECKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2006 R. 23/1, s. 199–206. — Bibliogr. s. 206, Streszcz., Summ.. — Toż. W: Wiertnictwo, Nafta, Gaz [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — 1 dysk optyczny. — 2006 R. 23/1 s. 199–206. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 206, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badanie pionowego rozkładu koncentracji par węglowodorów w modelowym ośrodku porowatym[Vertical migration of gaseous hydrocarbons in a model porous medium] / Tadeusz SOLECKI, Stanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 24–25 czerwca 1999, T. 2 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 1999. — S. 197–206. — Bibliogr. s. 205–206, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badanie pionowego rozkładu koncentracji par węglowodorów w modelowym ośrodku porowatymVertical migration of gaseous hydrocarbons in a model porous medium / Tadeusz SOLECKI, Stanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 1999 [wyd. 2000] t. 16, s. 101–109. — Bibliogr. s. 108–109, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Device arrangement for accumulating excess heat in a natural water-permeable layer and for its recovery / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SOLECKI Marek, SOLECKI Tadeusz, STOPA Jerzy, WIŚNIOWSKI Rafał, HAJTO Marek, SMULSKI Rafał. — Int.Cl.: F28F 27/02\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 4063780 A1 ; Opubl. 2022-09-28. — Zgłosz. nr EP21210998 z dn. 2021-11-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP4063780A1.pdf

 • słowa kluczowe: akumulacja ciepła, wymiennik ciepła, magazynowanie ciepła, warstwa wodoprzepuszczalna, studnia zrzutowa, studnia wydobywcza

  keywords: heat storage, heat accumulation, heat exchanger, water permeable layer, discharge well, extraction well

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Environmental factors influencing the choice of EOR methods / Tadeusz SOLECKI // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2015 : przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 10–12 czerwca 2015 : [księga abstraktów] = Future of oil and gas industry : 26th conference : Krakow, 10–12 June 2015 : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Gruntowe gazy wybuchowe i toksyczne na terenach zdegradowanych ekologicznie[Toxic and explosive soil gases in the polluted sites] / Tadeusz SOLECKI, Stanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA // W: XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków, 29–30 czerwca 2000, T. 2 = 11\textsuperscript{th} International Scientific-Technical Conference „New methods and technologies in petroleum geology, drilling, and reservoir engineering” / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-905880-6-4. — S. 121–130. — Bibliogr. s. 130, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Instalacja do zatłaczania odpadów ciekłych do górotworuInstallation for fluid waste disposal using deep injection / Mariusz ŁACIAK, Stanisław RYCHLICKI, Tadeusz SOLECKI, Jerzy STOPA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 1998 [wyd. 2000] t. 15, s. 95–100. — Bibliogr. s. 100, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Komputerowo wspomagane projektowanie systemów usuwania wybuchowych i toksycznych gazów gruntowychComputer-aided designing of explosive and toxic gases removal / Tadeusz SOLECKI, Jerzy STOPA, Stanisław RYCHLICKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2002 R. 19/1, s. 181–187. — Bibliogr. s. 187, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Laboratory and field investigations of the hydrocarbon gas migration in soil / Stanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA, Tadeusz SOLECKI // W: Nové poznatky v obslati vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhlóvodíkov Podbanské 1999 : X. Medzinárodná vedecko-technická konferencia : October 5\textsuperscript{th}–7\textsuperscript{th}, 1999, Podbanské, Slovakia : zborník prednášok = New knowledge in sphere of drilling, production, transport and gas storage : 10\textsuperscript{th} International Scientific and Technical Conference : conference contributions / Technická Univerzita v Košiciach. Fakulta Baníctva, Ekológie, Riadenia a Geotechnológií. Katedra Ropného Inžinierstva a Využitia Zemských Zdrojov [etc.]. — Košice : Ferrost, [1999]. — S. 163–168. — Bibliogr. s. 168, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Lokalizacja zanieczyszczeń węglowodorowych w gruncie metodami geofizycznymi i atmogeochemicznymi : praca zbiorowaLocalization of hydrocarbon contamination in ground with use of geophysical and atmogeochemical methods / Zbigniew FĄFARA, Tomisław GOŁĘBIOWSKI, Henryk MARCAK, Stanisław NAGY, Stanisław RYCHLICKI, Jakub SIEMEK, Tadeusz SOLECKI, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ ; pod red. Henryka MARCAKA i Tomisława GOŁĘBIOWSKIEGO. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 154, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0239). — Bibliogr. s. 150–[155], Streszcz., Summ.. — ISBN10: 83-7464-103-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Metody usuwania zanieczyszczeń węglowodorowych ze środowiska gruntowo-wodnego : praca zbiorowa[Elaboration of method of detecting contamination of ground with hydrocarbons in the conditions of ecological hazards] / pod red. Stanisława RYCHLICKIEGO ; [aut.] Zbigniew FĄFARA, Jan JEWULSKI, Paweł Kaszycki, Henryk Kołoczek, Stanisław RYCHLICKI, Tadeusz SOLECKI, Jerzy STOPA, Kazimierz TWARDOWSKI, Paweł WOJNAROWSKI, Danuta ZAGRAJCZUK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 149, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0205). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Metody wykrywania i identyfikacji substancji ropopochodnych w środowisku gruntowo-wodnymMethods for detection and identification of oil products in soil-water environment / Tadeusz SOLECKI, Jan MACUDA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2004 R. 21/1, s. 325–332. — Bibliogr. s. 331–332, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Metody wykrywania zanieczyszczeń ropopochodnych w środowisku gruntowo-wodnym : praca zbiorowa[Detecting of hydrocarbon pollution in aquifers] / pod red. Stanisława RYCHLICKIEGO ; [aut.]: Zbigniew FĄFARA, Henryk MARCAK, Stanisław RYCHLICKI, Tadeusz SOLECKI, Jerzy STOPA, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ ; Polska Akademia Nauk – Kraków. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2000. — 174 s., [15 k.]. — (Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 1895-6823 ; 75). — Bibliogr. przy rozdz.. — Przy tytule serii wydawniczej błędny ISSN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Monitoring of petroleum substances in the neighborhood of drinking water intake / Tadeusz SOLECKI // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2016 vol. 33 no. 1, s. 39–48. — Bibliogr. s. 47–48, Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROMie. — tekst: http://goo.gl/i97dQV

 • keywords: drinking water intake, monitoring of water quality, petroleum substances

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2016.33.1.39

22
 • Monitoring substancji ropopochodnych w otoczeniu ujęcia wody pitnejMonitoring of petroleum substances in the neighborhood of drinking water intake / Tadeusz SOLECKI // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2016 : kierunki rozwoju przemysłu naftowego w Polsce i na świecie : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 08–10 czerwca 2016 = Directions of development of oil and gas industry in Poland and in the world : 27\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 28–29. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: substancje ropopochodne, ujęcie wody pitnej, monitoring jakości wód

  keywords: drinking water intake, monitoring of water quality, petroleum substances

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Monitoring zawartości węglowodorów w wodzie podziemnej w otoczeniu stacji paliw płynnych zlokalizowanych w strefie ochronnej ujęcia wód podziemnychMonitoring of the hydrocarbons in groundwater in the area of well protection zone located close to the fuel station / Tadeusz SOLECKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 1–2, s. 319–326. — Bibliogr. s. 325–326, Streszcz., Summ.. — Toż na CD-ROMie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2009-1-2/W_2009_1-2_30.pdf

 • słowa kluczowe: monitoring wód podziemnych, węglowodory

  keywords: hydrocarbons, ground water monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Monitoring zawartości węglowodorów w wodzie podziemnej w otoczeniu stacji paliw płynnych zlokalizowanych w strefie ochronnej ujęcia wód podziemnychMonitoring of the hydrocarbons in groundwater in the area of well protection zone located close to the fuel station / Tadeusz SOLECKI // W: Oil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów = 20\textsuperscript{th} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — ISBN: 978-83-917286-5-9. — S. 39. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Możliwości wykorzystania górotworu w rejonie otworu NS6 do bezzbiornikowego magazynowania substancjiThe possibility of using rock mass in the region of the well NS6 to the underground injection of substances / Stanisław RYCHLICKI, Tadeusz SOLECKI, Jerzy STOPA, Zbigniew Tatys // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 1999 t. 16, s. 95–99. — Bibliogr. s. 99, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: