Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Sokołowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6237-7116 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 11840427400

PBN: 5e709207878c28a04738ed84

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 46, z ogólnej liczby 50 publikacji Autora


1
 • 1005 – Błażowa (M-34-81-A) : 1 : 50 000 / oprac. M. Rauch, T. SOKOŁOWSKI, J. OLSZAK // W: Szczegółowa mapa geologiczna Polski / Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy. — Warszawa : Ministerstwo Środowiska, cop. 2016. — ISBN: 978-83-7863-549-9. — 1 mapa kolor.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • 186 – Sztabin (N-34-83-C) : 1 : 50 000 / oprac. Joanna ŚWIĄDER, Janusz OLSZAK, Tadeusz SOKOŁOWSKI, Katarzyna KRÓL // W: Mapa geośrodowiskowa Polski : plansza A / Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy. — Warszawa : PIG, MŚ, cop. 2012. — 1 mapa kolor.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • 1997 summer flood in the Vistula River valley: course and sedimentological effects / P. Gębica, T. SOKOŁOWSKI // W: Beiträge zum Hochwasser/Hochwasserschutz in Vergangenheit und Gegenwart / Hrsg. Mathias Deutsch, Karl-Heinz Pörtge, Helmut Teltscher. — Erfurt : Institut für Geographie, Pädagogische Hochschule, 2000. — (Erfurter Geographische Studien ; ISSN 1438-0382 ; Hft. 9). — ISBN10: 3-9803607-8-4. — S. 83–89. — Bibliogr. s. 88–89, Summ., Zsfassung.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • 373 – Goworowo (N-34-116-A) : 1 : 50 000 / oprac. Tadeusz SOKOŁOWSKI, Joanna ŚWIĄDER // W: Mapa geośrodowiskowa Polski : plansza A / Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy. — Warszawa : PIG, MŚ, cop. 2010. — 1 mapa kolor.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • 895 – Komarów (M-34-59-B) : 1 : 50 000 / oprac. Tadeusz SOKOŁOWSKI, Joanna ŚWIĄDER // W: Mapa geośrodowiskowa Polski : plansza A / Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy. — Warszawa : PIG, MŚ, cop. 2011. — 1 mapa kolor.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza geochemiczna elementów podłoża placu SzczepańskiegoGeochemical analysis of soil elements in Szczepański Square / Marta WARDAS-LASOŃ, Elżbieta Dubis, Łukasz Majchrzak, Błażej Dąbrowski, Wojciech Tabaszewski, Tadeusz SOKOŁOWSKI, Urszula Sowina // Krzysztofory : Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa ; ISSN 0137-3129. — 2015 [z.] 33, s. 27–34. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Catastrophic geomorphic processes and sedimentation in the Vistula valley between the Dunajec and Wisłoka mouths during the 1997 flood, Southern Poland / Piotr Gębica, Tadeusz SOKOŁOWSKI // W: The conference on Late Glacial, Holocene and Present-day evolution of coastal geosystems of the Southern Baltic / ed. Ryszard K. Borówka ; Polish Academy of Sciences ; Branch Office in Poznań ; Committee of Quaternary Research. — Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 1999. — (Quaternary Studies in Poland ; ISSN 0137-9798 ; spec. iss.). — S. 253–261. — Bibliogr. s. 260–261, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Changes of natural environment in Kraków downtown – its chronology and directions : case geoarchaeological studies of Krupnicza Street site / Tadeusz SOKOŁOWSKI, Agnieszka Wacnik, Marta WARDAS, Maciej PAWLIKOWSKI, Anna Pazdur, Jacek Madeja, Barbara Woronko, Paweł Madej // Geochronometria : Journal on Methods and Applications of Absolute Chronology ; ISSN 1733-8387. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Matematyka-Fizyka. Geochronometria. — 2008 vol. 31, s. 7–19. — Bibliogr. s. 18–19, Abstr.. — tekst: http://www.geochronometria.pl/pdf/geo_31/Geo31_02.pdf

 • keywords: radiocarbon dating, environmental changes, pollen analysis, river deposits, Wisla River valley, made ground, chemical and mineralogical analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10003-008-0013-x

9
 • Chronostratigraphy and changes of environment of Late Pleistocene and Holocene at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) / Tadeusz SOKOŁOWSKI, Renata Stachowicz-Rybka // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2009 vol. 79 no. 3, s. 315–331. — Biblioger. s. 329–331, Abstr.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/79_3_315_331.pdf

 • keywords: environment, Holocene, Ukraine, Carpathian region, Starunia, Late Pleistocene, fluvial deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Crevassing of an inland dune during the 1998 flood in the Upper Vistula River valley (South Poland)Krewasowanie śródlądowej wydmy w  dolinie górnej Wisły podczas powodzi w 1998 roku / Piotr Gębica, Tadeusz SOKOŁOWSKI // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2002 vol. 72 no. 2, s. 191–197. — Bibliogr. s. 196–197, Abstr., Streszcz.

 • keywords: Poland, flood, inland dune, crevasse splay, Vistula River valley

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Eemian-Weichselian Pleniglacial fluvial deposits in southern Poland (an example of the Vistula River valley in Kraków) / Tadeusz SOKOŁOWSKI, Agnieszka Wacnik, Barbara Woronko, Jacek Madeja // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2014 vol. 58 no. 1, s. 71–84. — Bibliogr. s. 81–84. — Publikacja dostępna online od: 2013-12-11. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/9273/pdf_1122

 • keywords: southern Poland, pollen analysis, climate change, Eemian-Weichselian, river deposits, sedimentology

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/gq.1138

13
 • Electric resistivity and compactness of sediments in the vincinity of boreholes drilled in the year 2007–2008 in the area of Starunia palaeontological site (Carpathian region, Ukraine) / Włodzimierz J. MOŚCICKI, Tadeusz SOKOŁOWSKI // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2009 vol. 79 no. 3, s. 343–355. — Bibliogr. s. 355, Abstr.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/79_3_343_355.pdf

 • keywords: Ukraine, Starunia, geoelectric survey, geological boreholes, DC azimuthal pole-dipole resistivity soundings, penetro-meter-based resistivity profiling, penetration velocity measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Flora i środowisko osadów czwartorzędowych w Staruni na Ukrainie (Karpaty wschodnie) – miejsce odkrycia plejstoceńskich dużych ssaków : [abstrakt referatu][Flora and the environment of Quaternary deposits in Starunia (Ukraine – Eastern Carpathians) – area of the discovery of Pleistocene large mammals] / Renata Stachowicz-Rybka, Tadeusz SOKOŁOWSKI // W: Plejstocen Tatr i Podhala – zlodowacenia tatrzańskie : XV konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski : Zakopane 1–5 września 2008 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Rączkowski, Magda Derkacz, Joanna Przasnyska. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2008. — ISBN: 978-83-7538-447-5. — S. 68–71. — Bibliogr. s. 71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Geologia i zjawiska krasowe zrębu Zakrzówka w świetle metody georadarowej[Geology and karst effects of Zakrzówek Horst application georadar method] / Joanna Jędrys, Marcin KRAJEWSKI, Tadeusz SOKOŁOWSKI, Jerzy ZIĘTEK // W: Materiały 36. [trzydziestego szóstego] sympozjum speleologicznego : Pińczów, 25–27.10.2002 / [oprac. red. Michał Gradziński, Mariusz Szelerewicz, Jan Urban] ; Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. — Kraków : SSPTP, 2002. — S. 41–43. — Bibliogr. s. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Geomorfologiczne i sedymentologiczne skutki przerwania wałów wiślanych w Kotlinie Sandomierskiej[Geomorphological and sedimentological effects of breaking of Vistula River embankments in the Sandomierz Basin] / Piotr Gębica, Tadeusz SOKOŁOWSKI // W: Dorzecze Wisły : monografia powodzi : lipiec 1997 / pod red. Jerzego Greli, Henryka Słoty, Jana Zielińskiego. — Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, cop. 1999. — (Atlasy i Monografie / Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej). — ISBN10: 83-85176-68-3. — S. 157–158

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Geomorphic and sedimentary effects of an extreme floods under the anthropogenic conditions: 1997 and 1998 upper Vistula River valley, Southern Poland / Gebica P., SOKOŁOWSKI T. // W: GLOCOPH 2000 : the fourth international meeting on Global continental palaeohydrology : {\em Hydrological consiquence of global climate changes geological and historic analogs of future conditions} : symposium on Glaciation and reorganization of Asia's network of drainage : August 21–26, 2000, Moscow, Russia : conference papers and abstracts / Institute of Geography of Russian Academy of Science, Moscow and Kursk region. — [Moscow] : Institute of Geography, 2000. — ISBN10: 5-89658-014-2. — S. 55–57. — Bibliogr. s. 56–57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Katastrofalne procesy geomorfologiczne i sedymentacja w dolinie Wisły pomiędzy ujściem Dunajca i Wisłoki podczas powodzi w 1997 roku, Polska Południowa[Catastrophic geomorphic processes and sedimentation in the Vistula valley between the Dunajec and Wisłoka mouths during the 1997 flood, Southern Poland] / Piotr Gębica, Tadeusz SOKOŁOWSKI // W: Późnoglacjalna, holoceńska i współczesna ewolucja geosystemów nadmorskich Południowego Bałtyku : ogólnopolska konferencja naukowa dedykowana Profesorowi Karolowi Rotnickiemu w czterdziestą rocznicę pracy naukowej : streszczenia referatów i opisy posterów / Instytut Nauk o Morzu. Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego ; Komitet Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk ; Zakład Geologii i Paleogeografii Instytutu Badań Czwartorzędu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Komitet Badań Morza Polskiej Akademii Nauk. — Szczecin : [s. n.], 1999. — S. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Metodyczne założenia rejestracji i inwentaryzacji zagrożeń krasowych[Methodical assumption of registration and cataloguing of karst hazards] / Tadeusz SOKOŁOWSKI, Jacek MATYSZKIEWICZ // W: Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju : seminarium : Kraków 23. 11. 2005 / red. nauk. mat. konf. Michał Stefaniuk ; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, [2005]. — Projekt badawczy nr: 415/2002/Wn-12/FG-go-tx/D zrealizowany na zamówienie Ministerstwa Środowiska sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. — S. 11–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Morphology and structure of splays formed during catastrophic flood in July 1997 in the Upper Vistula valley (South Poland) / Piotr Gębica, Tadeusz SOKOŁOWSKI // W: The second international paleoflood conference : September 26–29, 1999, Prescott, USA. — [USA : s. n.], [1999]. — S. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Objaśnienia do mapy geośrodowiskowej Polski : 1 : 50 000 : arkusz Komarów (895)[Explanation to geoenvironmental (land-use) map of Poland : 1 : 50 000 : sheet Komarów (895)] / Tadeusz SOKOŁOWSKI, Joanna ŚWIĄDER, Grażyna Hrybowicz, Paweł Kwecko, Jerzy Miecznik ; Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : PIG ; MŚ, cop. 2011. — 58 s.. — Bibliogr. s. 51–57. — Tadeusz Sokołowski, Joanna Świąder – afiliacja: Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Objaśnienia do mapy geośrodowiskowej Polski : 1 : 50 000 : arkusz Goworowo (373)[Explanation to geoenvironmental (land-use) map of Poland : 1 : 50 000 : sheet Goworowo (373)] / Tadeusz SOKOŁOWSKI, Joanna ŚWIĄDER, Jerzy Król, Izabela Bojakowska, Paweł Kwecko, Hanna Tomassi-Morawiec ; Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : PIG ; MŚ, cop. 2010. — [3], 49 s.. — Bibliogr. s. 46–49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Objaśnienia do mapy geośrodowiskowej Polski : 1 : 50 000 : arkusz Sztabin (186)[Explanation to geoenvironmental (land-use) map of Poland : 1 : 50 000 : sheet Sztabin (186)] / Katarzyna KRÓL, Janusz OLSZAK, Tadeusz SOKOŁOWSKI, Joanna ŚWIĄDER, Izabela Bojanowska, Paweł Kwecko, Hanna Tomassi-Morawiec, Jerzy Król ; Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : PIG ; MŚ, cop. 2012. — 55 s.. — Bibliogr. s. 49–55. — K. Król, J. Olszak, T. Sokołowski, J. Świąder – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski : 1:50 000 : arkusz Błażowa (1005) (z 1 tab. i 3 tabl.)[Explanation to detailed geological map of Poland : 1:50 000 : sheet Błażowa (1005)] / Marta Rauch, Tadeusz SOKOŁOWSKI, Janusz OLSZAK ; Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : Ministerstwo Środowiska, cop. 2016. — 39 s.. — Bibliogr. s. 31–36. — ISBN: 978-83-7863-620-5. — Afiliacja T. Sokołowski, J. Olszak - Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: