Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Słomka, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0064-6827 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 15830681200

PBN: 5e709207878c28a04738ed81

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 172, z ogólnej liczby 178 publikacji Autora


1
 • 100 LAT AGH : znak towarowy słowno-graficzny / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; SŁOMKA Tadeusz. — Klasyfikacja nicejska: 6, 9, 16, 18, 21, 25, 35, 41. — Polska. — Zgłoszenie o prawo ochronne na znak towarowy ; Z. 478185 ; Opubl. 2018-01-29. — Zgłosz. nr Z.478185 z dn. 2017-10-24. — s. 20-21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/Z.478185.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • 100 LAT AGH : znak towarowy słowno-graficzny / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Tadeusz SŁOMKA. — Klasyfikacja nicejska: 6, 9, 16, 18, 21, 25, 35, 41. — Polska. — Prawo ochronne na znak towarowy ; R. 312648 ; Udziel. 2017-10-30 ; Opubl. 2018-12-31. — Zgłosz. nr Z.478185 z dn. 2017-10-24. — s. 4426. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/R.312648.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • 50 lat Katedry Górnictwa Odkrywkowego[50 years of Department of Surface Mining] / Tadeusz SŁOMKA // W: Jubileusz 50-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego : Wydział Górnictwa i Geoinżynierii – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica : 1964–2014 / red. Mariusz Sierpień ; Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2014. — ISBN: 978-83-7783-100-7. — S. 7–8. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Achievements of scientific-research cooperations between AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, and Vietnam Academy of Sciences and Technology, Hanoi, Vietnam, in the field of geosciences in the period 1990–2014 / Nguyen van Giang, Tadeusz SŁOMKA, Jadwiga JARZYNA, Jacek MATYSZKIEWICZ, Jan GOLONKA, Jerzy ZIĘTEK // W: Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — ISBN: 978-83-7464-699-4. — S. 11–15. — Tekst ang.-wietn.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • An application of Markov chain analysis to preliminary studies on lithofacies sequences in the “Bełchatów” lignite deposit, “Szczerców” field (Poland) / W. MASTEJ, T. SŁOMKA, M. WAGNER, T. LEŚNIAK, E. SŁOMKA // W: IAMG 2003 [Dokument elektroniczny] : International Association for Mathematical Geology : annual conference : Portsmouth, UK, September 7–12, 2003 : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [England : s. n.], [2003]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — S. 1–6, S16(P). — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza subsydencji tektonicznej oraz tempa depozycji materiału detrytycznego w basenach sedymentacyjnychAnalysis of tectonic subsidence and sediment deposition rate for the sedimentary basins of the Western Outer Carpathians / Paweł Poprawa, Tomasz Malata, Nestor Oszczypko, Tadeusz SŁOMKA, Jan GOLONKA // W: Rozwój paleotektoniczny basenów Karpat zewnętrznych i pienińskiego pasa skałkowego = Paleotectonic evolution of the Outer Carpathian and Pieniny Klippen Belt Basin / red. Nestor Oszczypko, Alfred Uchman, Ewa Malata. — Kraków : Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. — ISBN10: 83-912870-2-5. — S. 179–199. — Bibliogr. s. 194–199, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza tempa depozycji materiału detrytycznego w basenach sedymentacyjnych zachodnich Karpat zewnętrznych jako wskaźnik aktywności tektonicznej ich obszarów źródłowychTectonic activity of sediment source areas for the Western Outer Carpathians basins – constraints from analysis of sediment deposition rate / Paweł Poprawa, Tomasz Malata, Nestor Oszczypko, Tadeusz SŁOMKA, Jan GOLONKA, Michał KROBICKI // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2006 t. 54 nr 10, s. 878–887. — Bibliogr. s. 886–887, Summ.. — tekst: https://goo.gl/8ewocW

 • keywords: Mesozoic, Western Outer Carpathians, deposition rate, sediment source area, Cainozoic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Atrakcje geoturystyczne i turystyczne ŻywcaGeotouristic and touristic attractions of Żywiec / Tadeusz SŁOMKA, Elżbieta SŁOMKA // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2007 nr 4, s. 13–22. — Bibliogr. s. 22, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Attractions of inanimate nature of the northern Vietnam as a basis for tourism development / Jakub PAJĄK, Michał KROBICKI, Jan GOLONKA, Tadeusz SŁOMKA, Nguyen Van Giang, Witold Zuchiewicz // W: GEOTOUR 2006 : 5th international conference on Perspectives of rural tourism in the New Europe : 5–7 October 2006 Košice, Slovakia : proceedings / Technical University of Košice. BERG Faculty. Institute of Business and Tourism. Dept. of Geotourism, SACR Bratislava. — [Košice : Editorial Dept., BERG Faculty TU], [2006]. — ISBN10: 80-8073-717-7. — S. 167–172. — Bibliogr. s. 172, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Berriasian submarine mass movements as results of tectonic activity in the Carpathian basins / M. KROBICKI, T. SŁOMKA // Geologica Carpathica ; ISSN 1335-0552. — 1999 vol. 50 spec. iss., s. 42–44. — Bibliogr. s. 43–44. — Numer ISSN w bazie Web of Science: 0016-7738. — Carpathian Geology 2000 : international geological conference : October 11–14, 1999, Smolenice, Slovak Republic. — Bratislava : Slovak Academic Press, [1999]

 • keywords: Outer Carpathians, Pieniny Klippen Belt, Cieszyn Beds, Neo-Cimmerian tectonic uplift, Tithonian-Berriasian

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Bonarka – the Abiotic Nature ReserveBonarka – Rezerwat Przyrody Nieożywionej / Tadeusz SŁOMKA // W: Geotourism : a variety of aspects / ed. Tadeusz SŁOMKA. — Kraków : AGH University of Science and Technology ; International Association for Geotourism, 2011. — ISBN: 978-83-88927-20-1. — S. 201–211. — Bibliogr. s. 210–211, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Catalogue of geotouristic objects in Poland / Tadeusz SŁOMKA, Alicja KICIŃSKA-ŚWIDERSKA, Marek DOKTOR, Andrzej JONIEC, Wojciech MAYER, Elżbieta SŁOMKA // W: GEOTOUR 2006 : 5th international conference on Perspectives of rural tourism in the New Europe : 5–7 October 2006 Košice, Slovakia : proceedings / Technical University of Košice. BERG Faculty. Institute of Business and Tourism. Dept. of Geotourism, SACR Bratislava. — [Košice : Editorial Dept., BERG Faculty TU], [2006]. — ISBN10: 80-8073-717-7. — S. 173–179. — Bibliogr. s. 179, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Cataloguing of natural geological hazards over Poland's territory / Danuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Marek LEMBERGER, Janusz MAGIERA, Stanisław RYBICKI, Tadeusz SŁOMKA, Michał STEFANIUK // W: Risks caused by the geodynamic phenomena in Europe : 20–22 May 2004, Wysowa, Poland : abstracts and field trip guide-book / eds. Teresa Mrozek, Piotr Nescieruk ; Polish Geological Institute, Centre of Excellence, Research on Abiotic Environment REA. — Warsaw : PGI, 2004. — Project number EVK 1-CT-2002-80006 (REA). — ISBN10: 8373727302. — S. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Debryt podstawowy olistrostromy warstw popielskich (płaszczowina skolska, Karpaty zewnętrzne)[Basal debrite of the olistrostrome of the Popieli Formation (Skole Nappe, Outer Carpathians)] / Anna WAŚKOWSKA, Svitlana Hnylko, Jan GOLONKA, Justyna KOWAL-KASPRZYK, Tadeusz SŁOMKA, Sławomir BĘBENEK // W: LXXXVIII zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego [Dokument elektroniczny] : perspektywy badań geologicznych, hydrogeologicznych i poszukiwań złóż w Małopolsce w 120-lecie teorii płaszczowinowej w Karpatach : 18-20.05.2023, Dobczyce : materiały zjazdowe / pod red. nauk. Agaty Jarzynki, Tadeusza Peryta. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, [2023]. — e-ISBN: 978-83-67672-97-9. — S. 43–44. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ptgeol.pl/wp-content/uploads/88.Zjazd_PTGeol_Abstrakty.pdf [2023-06-06]. — A. Waśkowska, J. Golonka, J. Kowal-Kasprzyk, T. Słomka, S. Bębenek – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Deep-sea fans and aprons system of the Godula Beds siliciclastic sedimentation (Carpathians, Turonian-Santonian) / Tadeusz SŁOMKA, Elżebieta SŁOMKA // W: ISC 2006 Fukuoka : 17\textsuperscript{th} International Sedimentological Congress : Fukuoka, Japan, 27\textsuperscript{th} August to 1\textsuperscript{st} September 2006 : abstracts, Vol. B / compiled and eds. K. Hoyanagi, O. Takano, K. Kano. — [Japan : s. n.], [2006]. — Na okł. dod.: From the highest to the deepest. — S. 244. — Bibliogr. s. 244

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Early Cretaceous debris flow deposits in the Cieszyn Beds of the Polish Flysch Carpathians / Tadeusz SŁOMKA, Antoni TAJDUŚ, Michał KROBICKI // W: ISC 2006 Fukuoka : 17\textsuperscript{th} International Sedimentological Congress : Fukuoka, Japan, 27\textsuperscript{th} August to 1\textsuperscript{st} September 2006 : abstracts, Vol. B / compiled and eds. K. Hoyanagi, O. Takano, K. Kano. — [Japan : s. n.], [2006]. — Na okł. dod.: From the highest to the deepest. — s. 243. — Bibliogr. s. 243

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Early stages of the Carpathian basins development / J. Golonka, M. KROBICKI, N. Oszczypko, T. SŁOMKA // Geologica Carpathica ; ISSN 1335-0552. — 2002 vol. 53 spec. iss., s. [1–5]. — Bibliogr. s. [4], Abstr.. — Proceedings of the XVII. congress of Carpathian-Balkan Geological Association : Bratislava, September 1st–4th 2002 : guide to geological excursions / eds. Michalík J., Simon L., Vozár J. [Dokument elektroniczny]. — Wersja dla Acrobat Reader. — Dane tekstowe. — Slovakia : VEDA – Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2002. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader ; napęd CD

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Early stages of the Carpathian basins development / Jan Golonka, Michał KROBICKI, Nestor Oszczypko, Tadeusz SŁOMKA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2003 vol. 35 no. 1, s. 4–6. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — XVIIth [Seventeenth] congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : Bratislava, September 1–4, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Education of engineers in mining and geology areas at the University of Mining and Metallurgy / Tadeusz SŁOMKA, Józef BELUCH, Jerzy KICKI, Wojciech MAYER, Jakub SIEMEK // W: Third European Mining and Metallurgy Academies Rectors' conference : Cracow, Poland 30. 11. 2000–02. 12. 2000 on “Problems of education and scientific research in the mining and metallurgy areas, in the light of challenges of the 21\textsuperscript{st} century”. — [Cracow : University of Mining and Metallurgy], [2000]. — K. [1–9]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ewolucja basenu śląskiego i podśląskiegoEvolution of the Silesian and Subsilesian basins / Tadeusz SŁOMKA, Tomasz Malata, Tadeusz LEŚNIAK, Nestor Oszczypko // W: Rozwój paleotektoniczny basenów Karpat zewnętrznych i pienińskiego pasa skałkowego = Paleotectonic evolution of the Outer Carpathian and Pieniny Klippen Belt Basin / red. Nestor Oszczypko, Alfred Uchman, Ewa Malata. — Kraków : Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. — ISBN10: 83-912870-2-5. — S. 111–126. — Bibliogr. s. 121–126, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Field trip A – from Tethyan to platform facies : Stop A9 - Żywiec – Cieszyn Limestones (Tithonian-Berriasian) and teschenites (Lower Cretaceous) / Jan GOLONKA, Michał KROBICKI, Tadeusz SŁOMKA // W: Jurassic of Poland and adjacent Slovakian Carpathians : field trip guidebook of 7th international congress on the Jurassic System : Poland, Kraków, September 6–18 2006 / eds. A. Wierzbowski, [et al.]. — Warszawa : Polish Geological Institute, 2006. — ISBN10: 83-7372-909-7. — S. 53–56. — Bibliogr. [dla całego rozdziału] s. 72–78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Field trip A – from Tethyan to platform facies : Stop A10 – Jasieniowa Hill (abandoned quarry) – Cieszyn Limestones (Tithonian-Berriasian/Valanginian) / Jan GOLONKA, Michał KROBICKI, Tadeusz SŁOMKA // W: Jurassic of Poland and adjacent Slovakian Carpathians : field trip guidebook of 7th international congress on the Jurassic System : Poland, Kraków, September 6–18 2006 / eds. A. Wierzbowski, [et al.]. — Warszawa : Polish Geological Institute, 2006. — ISBN10: 83-7372-909-7. — S. 57–58. — Bibliogr. [dla całego rozdziału] s. 72–78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: