Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Rybka, dr inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-zfp, * Zakład Fizykochemicznych Podstaw Metalurgii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak





Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 3, z ogólnej liczby 3 publikacji Autora


1
  • Analiza procesu odsiarczania w oparciu o dane przemysłoweAnalysis of steel desulphurisation process by use of the plant data / Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Tadeusz RYBKA // W: Iron and steelmaking : XII. [twelfth] international scientific conference : konaná k životnímu jubileu Prof. Ing. L'udovíta Dobrovského, CSc. : 18.–20.9.2002 Podolánky : sborník přednášek. Sekce 2, Technologie výroby oceli / Vysoká Škola Báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra metalurgie ; Politechnika Śląska Katowice. Katedra Metalurgii ; Technická univerzita Košice. Katedra metalurgie železa a zlievárenstva. — Ostrava : VŠB – TU, 2002. — Opis częśc. wg okł.. — S. 209–213. — Bibliogr. s. 213, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
  • Zasady gromadzenia danych technologicznych dla adaptacji modeli symulacyjnychThe rules of technological data collection for the adaptation of simulation models / IWANCIW J., RYBKA T., KUSIAK A. A., PODORSKA D. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2001 R. 7 vol. 5 no. 2/3 spec. iss., s. 301–304. — Abstr.. — Iron and steelmaking : XI. [jedenásta] medzinárodná vedecká konferencia : 17.–19.10.2001, Malá Lučivná. — Kosice : Technická univerzita. Hutnícka fakulta, 2001. — Na karcie tyt. dodatkowo: 50. výročie zalozenia Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Kosicach

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

3