Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Ratajczak, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 144, z ogólnej liczby 152 publikacji Autora


1
 • A geochemical provenance study of lower carboniferous black shales from Western Pomerania (Poland) / Krzysztof BAHRANOWSKI, Adam GAWEŁ, Katarzyna GÓRNIAK, Tadeusz RATAJCZAK, Tadeusz SZYDŁAK // W: EUROCLAY 2011 : clay science at the crossroad of civilizations : European clay conference : 26 June – 01 July 2011, Antalya – Turkey : book of abstracts, oral and poster sessions / eds. Zehra Karakaş, Selahattin Kadir, Asuman Günal Türkmeno\v{g}lu ; Turkish National Committee on Clay Science, European Clay Groups Association. — Ankara : [s. n.], 2011. — Opis częśc. wg okł.. — S. 249

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Antropogeniczne złoża wtórne a wartość rynkowa kopalin towarzyszących na przykładzie górnictwa węgla brunatnegoAntropogenic secondary deposit and the market value of concurrent minerals presented in the example of lignite mining industry / Rafał PAJDA, Tadeusz RATAJCZAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2002 t. 18 z. spec., s. 231–239. — Bibliogr s. 238–239, Streszcz., Abstr.. — W słowie wstępnym dodatkowo: VIII konferencja z cyklu „Wykorzystanie zasobów złóż kopalin użytecznych”

 • słowa kluczowe: kopaliny towarzyszące, antropogeniczne złoża wtórne, wykorzystanie kopalin

  keywords: concurrent minerals, utilisation of minerals, anthropogenic secondary deposit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania jakości węgla brunatnego w świetle wymagań Unii Europejskiej na przykładzie KWB BełchatówThe lignite quality research in the light of the European Union requirements for example KWB Bełchatów / Elżbieta HYCNAR, Tadeusz RATAJCZAK, Waldemar M. Jończyk // W: Węgiel brunatny – szanse i zagrożenia : monografia / red. Mariusz Sierpień ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2014. — Na obwolucie dod.: Górnictwo węgla brunatnego : VIII międzynarodowy kongres : Bełchatów, 7–9 kwietnia 2014 r. — Publikacja stanowi monografię pokonferencyjną. — ISBN: 978-83-7783-088-8. — S. 111–121. — Bibliogr. s. 119–120, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, badania jakości węgla, pierwiastki toksyczne w węglu, złoże Bełchatów

  keywords: lignite, lignite quality research, toxic elements in coal, Bełchatów deposit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania jakości węgla według wymagań Unii Europejskiej na przykładzie złoża węgla brunatnego „Bełchatów”The coal quality testing as required by the European Union for example the ”Bełchatów” lignite deposit / Elżbieta HYCNAR, Tadeusz RATAJCZAK, Waldemar Jończyk // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Zielonogórski ; nr 151. Inżynieria Środowiska ; ISSN 1895-7323. — 2013 nr 31, s. 152–160. — Bibliogr. s. 158–159, Streszcz., Summ.. — E. Hycnar, T. Ratajczak – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, badania jakości węgla, pierwiastki toksyczne w węglu, złoże Bełchatów

  keywords: lignite, coal quality testing, Bełchatów deposit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania mineralogiczne w problematyce kopalin towarzyszących i mineralnych surowców odpadowychThe mineralogical research in associate raw materials and waste mineral materials / Tadeusz RATAJCZAK, Elżbieta HYCNAR, Waldemar Jończyk // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 197–203. — Bibliogr. s. 202–203, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_22.pdf

 • słowa kluczowe: badania mineralogiczne, kopaliny towarzyszące, mineralne surowce odpadowe, złoża antropogeniczne

  keywords: associated raw materials, waste mineral materials, anthropogenic deposit, mineralogical investigations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Bentonite bed in the Dinantian limestones of the southern Poland / BAHRANOWSKI K., GAWEŁ A., GÓRNIAK K., RATAJCZAK T., SZYDŁAK T. // W: MECC'12 : 6\textsuperscript{th} Mid-European Clay Conference : September 4–9, 2012, Průhonice : book of abstracts / eds. Martin Št'astný and Anna Žigová ; Czech National Clay Group. — [Czech Republic : s. n.], [2012]. — (Informátor ; no. 49). — S. 104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Bibliografia dotycząca problematyki kopalin towarzyszących w polskich złożach węgla brunatnego : wstępne zestawienie publikacji z lat 1949–1998Literature concerning accompanying minerals in Polish deposits of lignite : preliminary list of publications from 1949–1998 / Tadeusz RATAJCZAK, Wojciech Wiśniewski // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 1999 R. 41 nr 1, s. 39–82. — Summ.. — Zagospodarowanie kopalin towarzyszących w górnictwie odkrywkowym : materiały IV konferencji : Ślesin 5–7 maja 1999 r. / KWB Adamów ; Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR-INSTYTUT Wrocław. — Wrocław : IGO POLTEGOR-INSTYTUT, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Budowlane zastosowanie kawałkowych odmian rud darniowych w niektórych rejonach Polski[Utilization of lump bog-iron ores as building stones in Poland] / Tadeusz RATAJCZAK, Grzegorz RZEPA // Wszechświat (Kraków) ; ISSN 0043-9592. — 2003 t. 104 z. 10–12, s. 256–260

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Charakter surowcowy kopalin towarzyszących w złożach węgli brunatnych jako podstawa tworzenia ich antropogenicznych złóż wtórnychRaw material character of accompanying minerals in brown coal deposits as the basis for their antropogenic secondary deposits creation / Rafał PAJDA, Tadeusz RATAJCZAK // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1480. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2000 z. 246, s. 383–393. — Bibliogr. s. 391–392, Streszcz., Summ.. — Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 1: Rozpoznawanie złóż

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Charakterystyka mineralogiczno-chemiczna i surowcowa materiałów z hałd po kopalnictwie rud żelaza w rejonie częstochowskimMineralogical-chemical and technological characteristics of mineral matter from dumps after mining of iron ores the Częstochowa region (Central Poland) / Tadeusz RATAJCZAK, Włodzimierz Korona // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2000 t. 48 nr 7, s. 607–616. — Bibliogr. s. 615–616, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Charakterystyka popiołów lotnych ze spalania niektórych węgli kamiennych i brunatnych[Characteristics of flyash from combustion of some hard and brown coals] / Tadeusz RATAJCZAK, Adam GAWEŁ, Katarzyna GÓRNIAK, Marek MUSZYŃSKI, Tadeusz SZYDŁAK, Piotr WYSZOMIRSKI // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 1999 z. 13, s. 9–34. — Bibliogr. s. 34. — Masy popiołowo-mineralne i ich wykorzystanie w górnictwie węglowym : sesja naukowa : Kraków – 1.06.1999. — Kraków : Polskie Towarzystwo Mineralogiczne, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Clay minerals as evidence of volcanic activity during the Miocene sedimentation in the NE part of the Carpathian Foredeep (Poland) / T. RATAJCZAK, K. GÓRNIAK, K. BAHRANOWSKI, T. SZYDŁAK // Geologica Carpathica Clays ; ISSN 1210-2695. — 1993 vol. 44 no. 2, s. 81–92. — Bibliogr. s. 91–92, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Clay minerals as indicators of diagenetic and anchimetamorphic grade in dinantian black shales (Koszalin–Chojnice zone, Pomerania, Northern Poland) / A. GAWEŁ, K. GÓRNIAK, M. MUSZYŃSKI, A. Protas, T. RATAJCZAK, T. SZYDŁAK // W: Mid-European Clay Conference'01 MECC'01 : September 9–14, 2001 Stará Lesná, Slovakia : book of abstracts. — [Slovakia : Slovak Academy of Science], [2001]. — Na okł. także tyt.: Conference of the Mid-European Clay Groups. — S. 46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Deposits in carbonated waters from selected springs of the Polish Carpathians / Lucyna RAJCHEL, Jacek RAJCHEL, Tadeusz RATAJCZAK, Grzegorz RZEPA // RMZ – Materials and Geoenvironment : periodical for mining, metallurgy and geology = RMZ – Materiali in Geookolje : revija za rudarstvo, metalurgijo in geologijo ; ISSN 1408-7073. — Tytuł poprz.: Rudarsko-Metalurški Zbornik = Mining and Metallurgy Quaterly. — 2005 vol. 52 no. 1, s. 107–110. — Bibliogr. s. 110, Abstr.. — [IASWS2005 : 10th international symposium on The interactions between sediments and water : Bled, Slovenia, 28 August – 2 September 2005] / eds. Jadran Faganeli, Nives Ogrinc, Milena Horvat ; Faculty of Natural Science and Engineering. Ljubljana, Institute for Mining, Geotechnology and Environment. Ljubljana. — Ljubljana, R. Slovenija : RMZ M&G, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Ekologia a kopaliny towarzyszące na przykładzie złoża węgla brunatnego „Bełchatów”Ecology vs associated mineral raw materials – a case story of the “Bełchatów” lignite deposit / Tadeusz RATAJCZAK, Waldemar Jończyk, Anna Skórzak // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2005 R. 47 nr 2, s. 34–38. — Bibliogr. s. 38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania kopalin towarzyszących na przykładzie KWB BełchatówEconomic conditions of utilisation of secondary deposits KWB Belchatow case study / Rafał PAJDA, Tadeusz RATAJCZAK // W: IX Międzynarodowa konferencja z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Rytro, 17–19 listopada 1999 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Zakład Polityki Surowcowej i Energetycznej. — Kraków : IGSMiE PAN, 1999. — S. 289–301. — Bibliogr. s. 300–301. Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Evaluation of the possibilities of storage of the mixture of fly ash and flotation tailings in underground mines / Krzysztof BAHRANOWSKI, Stanisław OLKIEWICZ, Roman Popielak, Tadeusz RATAJCZAK // Recent Advances in Coal Processing ; ISSN 1023-6201. — 1996 vol. 1, s. 951–955. — Bibliogr. s. 955, Abstr.. — New trends in coal preparation technologies and equipment : proceedings of the 12th international coal preparation congress : Cracow, Poland, May 23–27, 1994 / ed. Wieslaw S. Blaschke. — Amsterdam : Gordon and Breach Publishers, cop. 1996

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Granulowanie popiołów lotnych i badanie ich właściwości katalitycznych[Pelletization of fly ash and its catalytic activity] / Tadeusz RATAJCZAK, Krzysztof BAHRANOWSKI, Marian Gąsior, Rafał MIĘSO, Ewa Serwicka, Wanda SIKORA, Levon Vartikyan, Ewa WISŁA-WALSH // W: Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami : Rytro, 18–22 września 2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Katedra Ekologii Terenów Górniczych. Katedra Górnictwa Podziemnego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Pracownia Zagospodarowania Wysypisk i Utylizacji Biogazu. Zakład Pozyskiwania Surowców Mineralnych ; UTEX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe. — Kraków : IGSMiE PAN, 2000. — (Sympozja i Konferencje ; nr 44). — Tyt. okł.: Szkoła Gospodarki Odpadami 2000. — ISBN10: 83-87854-52-2. — S. 257–267. — Bibliogr. s. 266–267, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Heavy mineral assemblages in selected profiles of the Lower Carboniferous of Western Pomerania / Marek MUSZYŃSKI, Katarzyna AKSAMIT, Katarzyna GÓRNIAK, Aleksander Protas, Tadeusz RATAJCZAK, Adam GAWEŁ, Tadeusz SZYDŁAK // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2001 [wyd. 2002] z. 18, s. 138–143. — Bibliogr. s. 142–143. — Materiały zjazdu Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego oraz IV konferencji „Diageneza” 2001 = Papers of the meeting of the Mineralogical Society of Poland and the 4th conference “Diagenesis” 2001 : Poznań, 20–21.09.2001 / eds. Julita Biernacka, [et al.] ; PTM. — Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Hg, Pb, Cd w węglu brunatnym ze złoża „Bełchatów” (obszard górniczy „Szczerców”) : badania wstępneHg, Pb, Cd in the lignite from ”Bełchatów” deposit (“Szczerców” minining area) : preliminary research / Elżbieta HYCNAR, Tadeusz RATAJCZAK, Marian WAGNER // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1780. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2008 z. 285, s. 95–103. — Bibliogr. s. 103, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Identification of hypergenic oxides and hydroxides of iron : results of selected phase analyses / Tadeusz RATAJCZAK, Grzegorz RZEPA // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2001 [wyd. 2002] z. 18, s. 150–156. — Bibliogr. s. 154–156. — Materiały zjazdu Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego oraz IV konferencji „Diageneza” 2001 = Papers of the meeting of the Mineralogical Society of Poland and the 4th conference “Diagenesis” 2001 : Poznań, 20–21.09.2001 / eds. Julita Biernacka [et al.] ; PTM. — Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Identyfikacja cech morfologicznych minerałów ciężkich metodami komputerowej analizy obrazu na przykładzie dolnokarbońskich skał wulkanoklastycznych Pomorza ZachodniegoIdentification of morphological features of heavy minerals by computer image analysis at the example of Lower Carboniferous volcanoclastic rocks from Western Pomerania / Tadeusz RATAJCZAK, Katarzyna Godyń, Mariusz Młynarczuk // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2009 t. 57 nr 4, s. 313–314. — Bibliogr. s. 314. — IV Ogólnopolska konferencja naukowa {\it Badania petrograficzne i mineralogiczne w geologii} : Warszawa, 18–19.05.2009 / pod red. Katarzyny Jarmołowicz-Szulc. — tekst: https://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/pg_2009_04_34.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Identyfikacja składu mineralno-chemicznego ochry z grobów podkurhanowych we wsi Haji Nyżni koło DrohobyczaIdentification of the mineral-chemical composition of ochre from burials under barrows in the village of Haji Nyżni near Drohobycz / Tadeusz RATAJCZAK, Dariusz SALA // W: Prahistoryczne kurhany (III tys. przed Chr.) we wsi Haji Nyżni koło Drohobycza w prawym dorzeczu górnego Dniestru = Starodavnì kurgani (III tis. do P. H.) u selì Gaï Nižni bilâ Drogobiča na pravoberežžì verhn'ogo Dnìstra / Jan Machnik, Dmytro Pawliw, Wołodymyr Petehyrycz ; z aneksami Marii Łanczot [et al.] ; Polska Akademia Umiejętności. Komisja Prehistorii Karpat, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy. Instytut Ukrainoznawstwa im. I. Krypjakewycza. — Kraków : "Secesja", 2011. — ISBN: 978-83-7676-083-4. — S. 177–191. — Bibliogr. s. 178., Abstr.. — Tekst pol.-ukr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Illityzacja smektytu jako wskaźnik zdiagenezowania skał paleozoicznych Pomorza Zachodniego[Illitization of smectite as indicator of Lower Paleozoic rocks diagenesis in Western Pomerania] / Katarzyna GÓRNIAK, Adam GAWEŁ, Marek MUSZYŃSKI, Aleksander Protas, Tadeusz RATAJCZAK, Tadeusz SZYDŁAK // W: Pozycja geologiczna i petrologia utworów podłoża permu w strefie Koszalin–Chojnice / red. Aleksander Protas, Zbigniew Mikołajewski, Arkadiusz Buniak ; Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Geologii. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2004. — ISBN10: 8389290685. — S. 67–95. — Bibliogr. s. 92–95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: