Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Pindór, dr hab. inż.

emeryt

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1838-8897 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a04739208b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 100, z ogólnej liczby 103 publikacji Autora


1
 • Analiza wielkości i struktury nakładów na ochronę środowiska z ekokonwersji zagranicznego zadłużenia PolskiThe analysis of magnitude and structure of expenditures allocated for environment protection obtained from eco-conversion of international Poland debt / Leszek PREISNER, Tadeusz PINDÓR // W: Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce : monografia / pod red. nauk. Józefy Famielec, Małgorzaty Kożuch. — Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ; Fundacja UE w Krakowie, 2010. — ISBN: 978-83-63511-15-0. — S. 449–462. — Bibliogr. s. 461

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of the EcoFound Foundation support for industrial sectors restructuring / T. PINDÓR, L. PREISNER // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2009 vol. 18 no. 3A, s. 319–322. — Bibliogr. s. 322, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Änderungen im Funktionieren der Steinkohleindustrie in PolenZmiany w funkcjonowaniu przemysłu węgla kamiennego w Polsce = [Changes in functioning of hard coal mining industry in Poland] / Tadeusz PINDÓR // W: Umwelt- und Ökonomischeaspekte der Bergbaurestrukturierung = Środowiskowe i ekonomiczne aspekty restrukturyzacji górnictwa / pod red. nauk. Leszka Preisnera ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody. — Kraków : KEiGZP WZ AGH, 2002. — (Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ; nr 2). — S. 53–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Audyty środowiskowe jako instrumenty wspomagające system zarządzania środowiskowegoEnvironmental audits as instruments supporting environmental management system / Leszek PREISNER, Tadeusz PINDÓR // Logistyka Odzysku ; ISSN 2083-6422. — 2014 nr 2, s. 12–14. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania naukowe i działalność dydaktyczna w zakresie gospodarki zasobami naturalnymi Katedry Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie : rys historyczny ekonomii w Akademii Górniczo-HutniczejResearch and teaching activity of the Department of Economics, Finance and Environmental Management, Faculty of Management, AGH University of Science and Technology, Krakow in the area of natural resources economics / Leszek PREISNER, Tadeusz PINDÓR // W: Badania naukowe i działalność dydaktyczna w zakresie ekonomii i zarządzania środowiskowego : pierwszy Zjazd Katedr Ekonomii i Zarządzania Środowiskowego = Research and teaching in economics and environmental management / pod red. Leszka Preisnera. — Białystok : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2012. — ISBN: 978-83-61643-37-1. — S. 99–121. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Carbon Management jako instrument trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarki zasobami mineralnymi : streszczenieCarbon Procces Management as an instruments of sustainable development of mineral resources economy : abstract / Tadeusz PINDÓR // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2015. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, Carbon Management, zasoby nieodnawialne, gospodarka zasobami mineralnymi, rozwój trwały

  keywords: sustainable development, mineral economics, Carbon Management, non renewable resources

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • \emph {Carbon Management} jako instrument trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarki zasobami mineralnymi\emph {Carbon Management} as an instrument of sustainable development of mineral resources economics / Tadeusz PINDÓR // W: Zarządzanie w procesie rozwoju gospodarczego – kwestie ekonomiczne, finansowe i środowiskowe = Management in the process of economic development – economic, financial and environmental aspects / pod red. Marty Czyż i Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-849-3. — S. 43–51. — Bibliogr. s. 50, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, Carbon Management, zasoby nieodnawialne, gospodarka zasobami mineralnymi, rozwój trwały

  keywords: sustainable development, mineral economics, Carbon Management, non renewable resources

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ceny węgla energetycznego na rynkach międzynarodowychPrice of power coal on international markets / Tadeusz PINDÓR // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie '99 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Ustroń, 15–17 września 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : Wydaw. AGH, 1999. — ISBN10: 83-903969-2-0. — S. 361–370. — Bibliogr. s. 370, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ceny węgla koksowego na rynkach międzynarodowychCoking coal prices on international markets / Tadeusz PINDÓR // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie '2000 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Ustroń 13–15 września 2000 / [oprac. edytorskie: Marek Kęsek, Mariusz Rychter, Bogusław Werblański] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy [et al.]. — Kraków : AGH WG, 2000. — ISBN10: 83-903969-3-9. — S. 309–318. — Bibliogr. s. 317–318, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Długookresowe tendencje zmian zużycia energii pierwotnej w świecieLong-term tendencies in global primary energy consumption / Tadeusz PINDÓR // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 67–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

 • słowa kluczowe: energia pierwotna, geograficzna struktura zużycia energii, ranking głównych użytkowników energii pierwotnej

  keywords: primary energy, geographical structure of energy consumption, ranking largest primary energy consumers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Economic aspects of waste storage safety / T. PINDÓR, L. PREISNER // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2007 vol. 16 no. 3B, s. 418–422. — Bibliogr. s. 422, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Financing environmental projects in Poland in the context of sustainable development criteria of industrial sectors / T. PINDÓR // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 478–483. — Bibliogr. s. 482–483, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Finansowanie ochrony środowiska w Polsce ze źródeł krajowych[Financing of environmental protection in Poland from domestic sources] / Tadeusz PINDÓR // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój / red. nacz. Lucjan Pawłowski ; Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. — Kraków : KIŚ PAN, 2004. — (Monografie / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska ; nr 25). — S. 287–300. — Bibliogr. s. 299–300

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Fundusze ekologiczne jako źródła fiansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska w PolsceEcological funds as sources of environmental investments financing in Poland / Tadeusz PINDÓR // W: Finansowe aspekty transformacji gospodarki w Polsce = Financial aspects of economic transition in Poland / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-154-8. — S. 54–63. — Bibliogr. s. 62–63, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Globalny cykl życia węgla kamiennego stosowanego w Technologii Pulverised Coal Injection[Global hard coal life cycle for the Pulverised Coal Injection technology] / Tadeusz PINDÓR // W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2015 : konferencja naukowa : jubileusz 65-lecia Wydziału Górnictwa i Geologii : Gliwice 25 listopada 2015 : informator / Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Towarzystwo Tradycji Górniczych Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Sekcja Mechanizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa PAN. — [Gliwice : s. n.], [2015] + CD. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [9–10]. — Tekst na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Główne czynniki wzrostu zużycia energii pierwotnej w świecie w latach 2000 - 2013The main factors of growth of the primary energy use in the world in 2000 - 2013 / Tadeusz PINDÓR // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: energia pierwotna, urbanizacja, industralizacja

  keywords: primary energy, urbanization, industralization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Główne czynniki wzrostu zużycia energii pierwotnej w świecie w latach 2000-2013The main factors of growth of the primary energy use in the world in 2000-2013 / Tadeusz PINDÓR // W: Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych = Environmental and financial determinants of functioning of business entities / pod red. Marty Czyż, Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0608). — ISBN: 978-83-7464-766-3. — S. 49–57. — Bibliogr. s. 56–57, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: energia pierwotna, urbanizacja, industrializacja

  keywords: primary energy, urbanization, industrialization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Gospodarka odpadami w Polsce w kontekście ochrony środowiskaWaste management in Poland in context of environmental protection / Tadeusz PINDÓR // W: Środowiskowe bariery i czynniki rozwoju gospodarczego Polski / pod red. Leszka Preisnera. — [Białystok] : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2006. — ISBN: 978-83-88771-83-5. — S. 30–36. — Bibliogr. s. 35–36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Handel międzynarodowy czynnikiem równoważenia rozwoju światowego sektora węgla kamiennego[International trade as a factor of sustainable development of world hard coal sector] / Tadeusz PINDÓR // W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2014 [Dokument elektroniczny] : konferencja naukowa : Gliwice 26 listopada 2014 / Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Towarzystwo Tradycji Górniczych Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Sekcja Mechanizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa PAN. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice] : s. n., [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 7–8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Hard coal resources and reserves in Poland and Ukraine in the global context / PINDÓR T., PREISNER L. // W: Naprâmi rozvitku sučasnogo menedžmentu: problemi ta ríšennâ : monografíâ / za zag. red. L. M. Varavi ; Mínísterstvo osvíti í nauki Ukraïni krivoríz'kij nacíonal'nij uníversitet. — Krivij Rig : Vidavnictvo "Díonat" (FO-P Černâvs'kij D. O.), 2015. — ISBN: 978-617-7250-47-9. — S. 6–17. — Bibliogr. s. 17, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Idea of \emph {Green Lungs of Poland} in context of sustainable development / Leszek PREISNER, Tadeusz PINDÓR // W: EURO-ECO 2006 : 11\textsuperscript{th} international conference : interdisciplinary co-operation for the sustainable development of historical cities and protected areas perspectives of sound tourism : Kraków 18\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th} September 2006 / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski ; Katedra Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii. — [Kraków : s. n.], [2006]. — Opis wg okł.. — S. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Idea of {\em Green Lungs of Poland} in context of sustainable development / L. PREISNER, T. PINDÓR // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2006 vol. 15 no. 5C, s. 49–51. — Bibliogr. s. 50–51, Abstr.. — EURO-ECO 2006 : 11th international conference : interdisciplinary co-operation for the sustainable development of historical cities and protected areas : perspectives of sound tourism : [Kraków 18th–19th September 2006]. — Olsztyn : HARD, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Infrastruktura techniczna międzynarodowego morskiego transportu węgla kamiennegoTechnical infrastructure of international hard coal shipments / Tadeusz PINDÓR // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2002 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Bukowina Tatrzańska 11–13 września 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH, 2002. — S. 357–368. — Bibliogr. s. 367–368, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Infrastruktura transportowa międzynarodowych morskich przewozów węgla kamiennegoTransportation infrastructure of international hard coal shipments / Tadeusz PINDÓR // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9606–9612. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9611–9612, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: infrastruktura transportowa, morskie przewozy węgla kamiennego, międzynarodowy handel węglem

  keywords: transportation infrastructure, hard coal shipments, international coal trade

  cyfrowy identyfikator dokumentu: