Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Pająk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3244-1631 orcid iD

ResearcherID: AAB-3111-2021

Scopus: 16029461800

PBN: 5e709209878c28a04738ef4e

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 200, z ogólnej liczby 205 publikacji Autora


1
 • Abfallwirtschaftsplanung in Polen : eine wichtige Antragsfirst entscheidet in Kürze über die Erfolgsaussichten der landesweit geplanten Müllverbrennungsanlagen[Waste management plans in Poland] / Tadeusz PAJĄK // ReSource : Abfall, Rohstoff, Energie : Fachzeitschrift für nachhaltiges Wirtschaften ; ISSN 1868-9531. — Tytuł poprz.: Müllmagazin ; ISSN: 0924-3482. — 2010 Jh 23 [Bd.] 1, s. 14–17. — Bibliogr. s. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Adsorpcja dioksyn na węglu aktywnym – zagadnienia bilansoweDioxin adsorption on activated carbon – balance problem / Tadeusz PAJĄK // Instal : teoria i praktyka w instalacjach ; ISSN 1640-8160. — 2004 [nr] 11, s. 68–71. — Bibliogr. s. 71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Aktueller Stand der Abfallwirtschaftsplanung in Polen[Waste management plans in Poland — current situation] / Tadeusz PAJĄK // W: Waste management. Vol. 1, Eastern European countries / Karl J. Thomé-Kozmiensky, Luciano Pelloni. — Neuruppin : TK Verlag Karl Thomé-Kozmiensky, 2010. — ISBN: 978-3-935317-48-1. — S. 23–32. — Bibliogr. s. 31–32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • An offer in the field of environmental protection and particularly preparing projects of municipal solid waste and sewage sludge incineration plants / Tadeusz PAJĄK // W: The selected problems of the UMM activity on the area of environmental protection and engineering : the Polish-Romanian conference : February, 2003 / ed. Włodzimierz P. Kowalski ; The Stanislaw Staszic University of Mining and Metallurgy. The Walery Goetel School of Environmental Protection and Engineering. — Cracow : AGH-UMM. The Walery Goetel SEPE, 2003. — S. 34–36. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Aspekty ekologiczne, społeczne, techniczne i ekonomiczne budowy zakładów termicznej utylizacji odpadów komunalnych na przykładzie ZUSOK[Environmental, social, technical and economic aspects of incinerations plant of municipal solid waste based on ZUSOK] / Tadeusz PAJĄK // W: „Programowanie gospodarki odpadami w miastach w aspekcie integracji z Unią Europejską” : ogólnopolska konferencja : Nadarzyn 6–7 grudnia 2000 : materiały konferencyjne / Biuro Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Ochrony Środowiska. — [Warszawa : BZMSW], [2000]. — S. 97–105. — Bibliogr. s. 104–105

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Aspekty techniczne, ekologiczne, społeczne i ekonomiczne budowy zakładów termicznej utylizacji odpadów komunalnych[Environmental, social, technical and economic aspects of incinerations plant of municipal solid waste] / Tadeusz PAJĄK // W: Kompleksowa gospodarka odpadami na terenach miejskich : III międzynarodowa konferencja : Pułtusk 18–20 września 2000 : materiały konferencyjne / ABRYS Spółka z o.o. Grupa Konsultingowo-Projektowa. — [Poznań : ABRYS], [2000]. — ISBN10: 83-87382-63-9. — S. 125–132. — Bibliogr. s. 132

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania nad katalitycznym rozkładem dioksyn w spalinach ze spalarni odpadów[Investigation on catalytic decomposition of PCDD/Fs in flue gases from waste incineration plant] / Grzegorz Wielgosiński, Adam Grochowalski, Tadeusz Machej, Tadeusz PAJĄK, Włodzisław Ćwiąkalski // W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych / red. Jan Konieczyński, Roman Zarzycki ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Śodowiska i Gospodarki Komunalnej. — Łódź ; Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, 2003. — ISBN10: 83-86492-16-3. — S. 305–310. — Bibliogr. s. 309–310, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badanie suchej sorpcji ditlenku siarki i chlorowodoru wodorowęglanem sodu ze spalin elektrociepłowni węglowejStudy on dry sorption of sulfur dioxide and hydrogen chloride with sodium bicarbonate from flue gas of a coal-fired power plant / Grzegorz Święszek, Tadeusz PAJĄK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 8, s. 1730–1732. — Bibliogr. s. 1732

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2017.8.24

9
 • Balance and energy use of biogas in Poland: prospects and directions of development for the circular economy / Józef Ciuła, Iwona Wiewiórska, Marian BANAŚ, Tadeusz PAJĄK, Piotr Szewczyk // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2023 vol. 16 iss. 9 art. no. 3910, s. 1-12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 11-12, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-05-05. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/16/9/3910/pdf?version=1683343833

  orcid iD
 • keywords: biomethane, cogeneration, biowaste, biogas balance, biohydrogen

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en16093910

10
 • Brakuje poparcia społecznego[Lack of community mandate] / Tadeusz PAJĄK // Recykling ; ISSN 1731-9927. — 2007 nr 12, s. 26. — Dot. konferencji „Termiczne przekształcanie odpadów – od planów do realizacji”, która odbyła się w dniach 23–25.10.2007 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Catalytic destruction of 1,2-dichlorobenzene on $V_{2}O_{5}-WO_{3}/Al_{2}O_{3}-TiO_{2}$ catalyst / Grzegorz Wielgosiński, Adam Grochowalski, Tadeusz Machej, Tadeusz PAJĄK, Włodzisław Ćwiąkalski // Chemosphere ; ISSN 0045-6535. — 2007 vol. 67 iss. 9 spec. iss., s. S150–S154. — Bibliogr. s. S154, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2007-01-19. — 24th international symposium on Halogenated environmental organic pollutants and POPs : Berlin, Germany, September, 2004. — tekst: https://goo.gl/zHYdsE

 • keywords: kinetics, 1,2-dichlorobenzene, vanadium/tungsten, catalytic oxidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.chemosphere.2006.05.097

12
 • Catalytic destruction of PCDD/Fs : effect of temperature and catalyst loading on efficiency of 1,2-dichlorobenzene destruction on V2O5-WO3/Al2O3-TiO2 catalyst / Grzegorz Wielgosiński, Adam Grochowalski, Tadeusz Machej, Tadeusz PAJĄK, Włodzisław Ćwiąkalski // Organohalogen Compounds ; ISSN 1026-4892. — 2004 vol. 66, s. 1082–1086. — Bibliogr. s. 1086

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Das Finanzierungsmodell der Abfallwirtschaft in Krakau und in anderen polnischen StädtenWaste management financing in Krakow and other Polish cities / Tadeusz PAJĄK, Witold Warzecha // Waste Magazin. — 1999 no. 3, s. 40–43. — Tekst niem.-ang.. — Finanzierungsmodelle der stadtischen Abfallwirtschaft durch Steuern, Gebühren, mengenbezogene Abgaben = Financing models for municipal waste management based on taxes charges, volume-based rates : Wien 15–16 Oktober 1999. — [Kidlington : Elsevier Science, 1999]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Dioksyny i metale ciężkie w procesie spalania odpadów komunalnych – adsorpcja na węglu aktywnym, zagadnienia bilansowe[Dioxins and heavy metals in the process of municipal waste incineration – adsorption on active carbon, problem of balance] / Tadeusz PAJĄK, Zbigniew Dacy // W: „Dioksyny w przemyśle i środowisku” : międzynarodowa konferencja : Kraków 21, 22 czerwca 2001 / Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej ; EMIPRO Sp. z o. o. — Kraków : Wydawnictwa Naukowe Politechniki Krakowskiej, 2001. — S. 73–79. — Bibliogr. s. 79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Dioksyny w procesie spalania odpadów komunalnych : zagrożenia, normy, aktualna sytuacja, przeciwdziałanieDioxins in the municipal waste incineration process : threats, norms, contemporary research and counteractions / Tadeusz PAJĄK // Roczniki Państwowego Zakładu Higieny = Annals of the National Institute of Hygiene ; ISSN 0035-7715. — 1996 t. 47 nr 1, s. 105–119. — Bibliogr. s. 119, Summ.. — tekst: http://wydawnictwa.pzh.gov.pl/roczniki_pzh/pobierz-artykul?id=64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Droga do gospodarki zgodnej z wytycznymi Unii Europejskiej – pokazana na przykładzie projektów spalarni odpadów w Polsce[The path to EU-compliant waste management – demonstrated by the waste-to-energy plant project in Poland] / Tadeusz PAJĄK // W: Waste management. Vol. 1, Eastern European countries / Karl J. Thomé-Kozmiensky, Luciano Pelloni. — Neuruppin : TK Verlag Karl Thomé-Kozmiensky, 2010. — ISBN: 978-3-935317-48-1. — S. 33–42. — Bibliogr. s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Dyskusje o spalaniu odpadówDiscussion on waste incineration / Tadeusz PAJĄK // Przegląd Komunalny : Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska ; ISSN 1232-9126. — 2006 nr 1, s. 25. — II Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów - za i przeciw : 24-26 października 2005,Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Efektywność energetyczna spalarni odpadów[Energy efficiency of waste incineration plants] / Tadeusz PAJĄK, Maciej CYRANKA // W: Problemy energetyki i ochrony środowiska / red. tomu Marian Banaś. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2013. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 62). — Na okł. tyt.: Wybrane problemy energetyki i ochrony środowiska. — ISBN10: 83-89772-77-9. — S. 61–71. — Bibliogr. s. 70–71, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Efektywność suchej metody oczyszczania spalin na przykładzie wybranych krajowych spalarni osadów ściekowychEffectiveness of dry method of flue gas treatment as exemplified by some domestic sewage sludge incineration plants / Tadeusz PAJĄK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2015 t. 94 nr 9, s. 1540–1543. — Bibliogr. s. 1543

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2015.9.21

21
 • Effect of selected parameters on catalytic decomposition of dioxins on $V_{2}O_{5}-WO_{3}/Al_{2}O_{3}-TiO_{2}$ catalystWpływ wybranych parametrów na przebieg reakcji katalitycznego rozkładu dioksyn na katalizatorze $V_{2}O_{5}-WO_{3}/Al_{2}O_{3}-TiO_{2}$ / Grzegorz Wielgosiński, Adam Grochowalski, Tadeusz Machej, Tadeusz PAJĄK, Włodzimierz Ćwiąkalski // W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce / red. Jan Konieczyński, Roman Zarzycki ; Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. — Zabrze : IPIŚ PAN, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 357–366. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ekologiczne bezpieczeństwo współczesnych technologii termicznej utylizacji odpadów komunalnychEnvironmental safety of contemporary technologies of thermal utilisation of municipal solid waste / Tadeusz PAJĄK // Inżynieria Chemiczna i Procesowa = Chemical and Process Engineering / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej ; ISSN 0208-6425. — Tytuł poprz.: Inżynieria Chemiczna. — 1998 nr 23, s. 142–151. — Bibliogr. s. 150–151

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Energetyczne wykorzystanie osadów ściekowych[Sewage sludge to energy] / Tadeusz PAJĄK // W: Sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków na terenach miejskich : I [pierwsza] międzynarodowa konferencja : Poznań 25–27 września 2001 : materiały konferencyjne / kier. nauk. Marek Sozański ; [dobór materiałów Marek Sozański, Katarzyna Ruszczak]. — Poznań : ABRYS Spółka z o. o., [2001]. — ISBN10:  8387382876. — S. 167–174. — Bibliogr. s. 174

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Energetyczny recykling odpadów[Energy recycling of waste] / Tadeusz PAJĄK // Przegląd Komunalny ; ISSN 1232-9126. — 2000 dod. nr 2, s. 67–73

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Energy costs reduction for dispersion using a jet-slot type milk homogenizer / Kyrylo Samoichuk, Alexandr Kovalyov, Natalia Fuchadzhy, Taras Hutsol, Michał JURCZYK, Tadeusz PAJĄK, Marian BANAŚ, Olena Bezaltychna, Alona Shevtsova // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2023 vol. 16 iss. 5 art. no. 2211, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-02-24. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/16/5/2211/pdf?version=1677723817

  orcid iD
 • keywords: dispersion, power, milk dispersing, specific energy consumption, fat globule, jet homogenizer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en16052211