Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Pająk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 16029461800

PBN: 900950

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 141, z ogólnej liczby 146 publikacji Autora


1
 • Abfallwirtschaftsplanung in Polen : eine wichtige Antragsfirst entscheidet in Kürze über die Erfolgsaussichten der landesweit geplanten Müllverbrennungsanlagen[Waste management plans in Poland] / Tadeusz PAJĄK // ReSource : Abfall, Rohstoff, Energie : Fachzeitschrift für nachhaltiges Wirtschaften ; ISSN 1868-9531. — Tytuł poprz.: Müllmagazin ; ISSN: 0924-3482. — 2010 Jh 23 [Bd.] 1, s. 14–17. — Bibliogr. s. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Adsorpcja dioksyn na węglu aktywnym – zagadnienia bilansoweDioxin adsorption on activated carbon – balance problem / Tadeusz PAJĄK // Instal : teoria i praktyka w instalacjach ; ISSN 1640-8160. — 2004 [nr] 11, s. 68–71. — Bibliogr. s. 71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Aktueller Stand der Abfallwirtschaftsplanung in Polen[Waste management plans in Poland — current situation] / Tadeusz PAJĄK // W: Waste management. Vol. 1, Eastern European countries / Karl J. Thomé-Kozmiensky, Luciano Pelloni. — Neuruppin : TK Verlag Karl Thomé-Kozmiensky, 2010. — ISBN: 978-3-935317-48-1. — S. 23–32. — Bibliogr. s. 31–32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • An offer in the field of environmental protection and particularly preparing projects of municipal solid waste and sewage sludge incineration plants / Tadeusz PAJĄK // W: The selected problems of the UMM activity on the area of environmental protection and engineering : the Polish-Romanian conference : February, 2003 / ed. Włodzimierz P. Kowalski ; The Stanislaw Staszic University of Mining and Metallurgy. The Walery Goetel School of Environmental Protection and Engineering. — Cracow : AGH-UMM. The Walery Goetel SEPE, 2003. — S. 34–36. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania nad katalitycznym rozkładem dioksyn w spalinach ze spalarni odpadów[Investigation on catalytic decomposition of PCDD/Fs in flue gases from waste incineration plant] / Grzegorz Wielgosiński, Adam Grochowalski, Tadeusz Machej, Tadeusz PAJĄK, Włodzisław Ćwiąkalski // W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych / red. Jan Konieczyński, Roman Zarzycki ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Śodowiska i Gospodarki Komunalnej. — Łódź ; Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, 2003. — ISBN10: 83-86492-16-3. — S. 305–310. — Bibliogr. s. 309–310, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badanie suchej sorpcji ditlenku siarki i chlorowodoru wodorowęglanem sodu ze spalin elektrociepłowni węglowejStudy on dry sorption of sulfur dioxide and hydrogen chloride with sodium bicarbonate from flue gas of a coal-fired power plant / Grzegorz Święszek, Tadeusz PAJĄK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 8, s. 1730–1732. — Bibliogr. s. 1732

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2017.8.24

7
 • Brakuje poparcia społecznego[Lack of community mandate] / Tadeusz PAJĄK // Recykling ; ISSN 1731-9927. — 2007 nr 12, s. 26. — Dot. konferencji „Termiczne przekształcanie odpadów – od planów do realizacji”, która odbyła się w dniach 23–25.10.2007 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Catalytic destruction of 1,2-dichlorobenzene on $V_{2}O_{5}-WO_{3}/Al_{2}O_{3}-TiO_{2}$ catalyst / Grzegorz Wielgosiński, Adam Grochowalski, Tadeusz Machej, Tadeusz PAJĄK, Włodzisław Ćwiąkalski // Chemosphere ; ISSN 0045-6535. — 2007 vol. 67 iss. 9 spec. iss., s. S150–S154. — Bibliogr. s. S154, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2007-01-19. — 24th international symposium on Halogenated environmental organic pollutants and POPs : Berlin, Germany, September, 2004. — tekst: https://goo.gl/zHYdsE

 • keywords: kinetics, 1,2-dichlorobenzene, vanadium/tungsten, catalytic oxidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.chemosphere.2006.05.097

9
 • Catalytic destruction of PCDD/Fs : effect of temperature and catalyst loading on efficiency of 1,2-dichlorobenzene destruction on V2O5-WO3/Al2O3-TiO2 catalyst / Grzegorz Wielgosiński, Adam Grochowalski, Tadeusz Machej, Tadeusz PAJĄK, Włodzisław Ćwiąkalski // Organohalogen Compounds ; ISSN 1026-4892. — 2004 vol. 66, s. 1082–1086. — Bibliogr. s. 1086

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Droga do gospodarki zgodnej z wytycznymi Unii Europejskiej – pokazana na przykładzie projektów spalarni odpadów w Polsce[The path to EU-compliant waste management – demonstrated by the waste-to-energy plant project in Poland] / Tadeusz PAJĄK // W: Waste management. Vol. 1, Eastern European countries / Karl J. Thomé-Kozmiensky, Luciano Pelloni. — Neuruppin : TK Verlag Karl Thomé-Kozmiensky, 2010. — ISBN: 978-3-935317-48-1. — S. 33–42. — Bibliogr. s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Dyskusje o spalaniu odpadówDiscussion on waste incineration / Tadeusz PAJĄK // Przegląd Komunalny : Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska ; ISSN 1232-9126. — 2006 nr 1, s. 25. — II Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów - za i przeciw : 24-26 października 2005,Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Efektywność energetyczna spalarni odpadów[Energy efficiency of waste incineration plants] / Tadeusz PAJĄK, Maciej CYRANKA // W: Problemy energetyki i ochrony środowiska / red. tomu Marian Banaś. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2013. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 62). — Na okł. tyt.: Wybrane problemy energetyki i ochrony środowiska. — ISBN10: 83-89772-77-9. — S. 61–71. — Bibliogr. s. 70–71, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Efektywność suchej metody oczyszczania spalin na przykładzie wybranych krajowych spalarni osadów ściekowychEffectiveness of dry method of flue gas treatment as exemplified by some domestic sewage sludge incineration plants / Tadeusz PAJĄK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2015 t. 94 nr 9, s. 1540–1543. — Bibliogr. s. 1543

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2015.9.21

14
 • Effect of selected parameters on catalytic decomposition of dioxins on $V_{2}O_{5}-WO_{3}/Al_{2}O_{3}-TiO_{2}$ catalystWpływ wybranych parametrów na przebieg reakcji katalitycznego rozkładu dioksyn na katalizatorze $V_{2}O_{5}-WO_{3}/Al_{2}O_{3}-TiO_{2}$ / Grzegorz Wielgosiński, Adam Grochowalski, Tadeusz Machej, Tadeusz PAJĄK, Włodzimierz Ćwiąkalski // W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce / red. Jan Konieczyński, Roman Zarzycki ; Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. — Zabrze : IPIŚ PAN, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 357–366. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Energy from waste / Tadeusz PAJĄK // W: Energetyka i ochrona środowiska / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 2013. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 61) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — ISBN10: 83-89772-72-8. — S. 187–199. — Bibliogr. s. 198–199, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Erfahrung bei Planung, Bau und Betrieb der MVA Krakau und Pläne für neue Anlagen in Polen angesichts der Voraussetzungen der Circular Economy[Experience from design, construction and operation of the Krakow Waste-to-Energy plant and plans for new Polish plants including circular economy assumptions] / Jakub Bator, Tadeusz PAJĄK, Andreas Salamon // W: Energie aus Abfall, Bd. 15 / [Hrsg.] Stephanie Thiel, [et al.]. — Neuruppin : Thomé-Kozmiensky Verlag GmbH, 2018. — ISBN: 978-3-944310-39-8. — S. 157–180. — Bibliogr. s. 180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • FGD in Waste-to-Energy plants / PAJĄK Tadeusz, CYRANKA Maciej, JURCZYK Michał // W: 2'nd international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations - scientific conference : May 26-29, 2015, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica : s. n.], [2015]. — ISBN: 978-83-65180-01-8. — S. 57

 • keywords: desulphurization, flue gas treatment, dry process, semi-wet process, wet process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Initial operating experience with the new Polish waste-to-energy plants / Tadeusz PAJĄK, Michał JURCZYK // W: Waste management. Vol. 6, Waste-to-energy / Karl J. Thomé-Kozmiensky, Stephanie Thiel. — Neuruppin : TK Verlag Karl Thomé-Kozmiensky, 2016. — ISBN: 978-3-944310-29-9. — S. 189–199. — Bibliogr. s. 199

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla polskich miast[Waste thermal treatment installations for Polish cities] / Tadeusz PAJĄK // W: Inżynieria mechaniczna w 90-leciu Akademii Górniczo-Hutniczej / red. Marian Banaś, Bolesław Karwat ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : WIMiR AGH, 2009. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics. Monografie = [Monographs] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 40). — Na s. tyt. dod.: 57 lat 1952–2009 WIMiR. — ISBN10: 83-89772-50-7. — S. 267–278. — Bibliogr. s. 278, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych jako podstawowe wyzwanie dla krajowej gospodarki odpadami[Waste thermal treatment installations as the basic challenge for national waste management] / Tadeusz PAJĄK // W: Termiczne przekształcanie odpadów – za i przeciw : III międzynarodowa konferencja : Poznań, 18 – 20 października 2006 r. : 300 konferencja / ABRYS Sp. z o. o.. — Poznań : ABRYS Sp. z o. o., 2006. — (ABRYS. Szkolenia i Konferencje). — S. 5–14. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych w krajowym planie gospodarki odpadami i w planach niższych szczebli[Municipal solid waste incineration installations in national waste management plan and at lower administrative levels] / Lidia Sieja, Tadeusz PAJĄK // W: Termiczne przekształcanie odpadów – za i przeciw : międzynarodowa konferencja szkoleniowa : Szczyrk, dnia 9–10 grudnia 2004 r. / dobór materiałów: Tadeusz Pająk, Piotr Prętki ; ABRYS. — Poznań : ABRYS Sp. z o. o., 2004. — (ABRYS. Szkolenia i Konferencje). — Opis częśc. wg okł.. — S. 15–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami i w planach niższych szczebliInstallations for thermal processing of municipal waste in the National Waste Management Program and lower level plans / Tadeusz PAJĄK, Lidia Sieja // Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów ; ISSN 1230-7408. — 2005 R. 39 nr 1, s. 17–24. — Bibliogr. s. 24, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Polsce – uwarunkowania, plany, realizacja[Installations of thermal waste treatment in Poland – conditions, plans, implementation] / Tadeusz PAJĄK // Nowa Energia ; ISSN 1899-0886. — 2008 dodatek tematyczny: Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych nr 1, s. 2–10. — Bibliogr. s. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych – zaawansowanie projektów budowy w decydującym etapie ich rozwoju[Installations for waste thermal treatment – progression of project in determine development phase] / Tadeusz PAJĄK // W: Gospodarka odpadami : uwarunkowania i wyzwania : XIII Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny : 23–24 listopada 2009, Poznań. — Poznań : Abrys Sp. z o. o., [2009]. — S. 95–105. — Bibliogr. s. 103

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Instalacje termicznego przekształcania odpadów w systemach gospodarki odpadami komunalnymi : bariery i perspektywy wdrożenia[Installations for thermal treatment in municipal solid waste management systems] / Tadeusz PAJĄK // Eko-Problemy ; ISSN 1734-9435. — 2005 R. 14 nr 3, s. 12–14. — Bibligr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: