Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Olkuski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kzre, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6256-9628 orcid iD

ResearcherID: G-1026-2019

Scopus: 36103337000

PBN: 5e70922c878c28a047391272

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 153, z ogólnej liczby 164 publikacji Autora


1
 • Analiza produkcji ciepła scentralizowanego w PolsceAnalysis of centralised heat production in Poland / Tadeusz OLKUSKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2004 t. 7 z. spec., s. 483–492. — Bibliogr. s. 492, Streszcz., Abstr.. — 25 lat konferencji 1979–2004 z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej / red. nauk.: Roman Ney, Eugeniusz Mokrzycki ; PAN IGSMiE. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004. — Opis częśc. wg obwol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza produkcji węgla kamiennego i jego wykorzystanie w wytwarzaniu energii elektrycznej w PolsceAnalysis of the production of hard coal used for electric energy production in Poland / Tadeusz OLKUSKI. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2012. — 185 s.. — (Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 1895-6823 ; 174). — Bibliogr. s. 169–179, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-62922-02-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza stanu polskiej energetyki pod kątem możliwości odejścia od tradycyjnej struktury węglowejAnalysis of polishpower industry in the light of the traditional coal structure abandoning / Tadeusz OLKUSKI, Eugeniusz Mokrzycki // W: Progresívne technológie prieskumu, ťažby a úpravy nerastných surovín a ochrany životného prostredia : zborník prednášok : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 15.–16. November 2012 = Progressive technologies of exploration, extraction and beneficiation of mineral deposits, and environment protection : conference proceedings / Slovenská Banícka Spoločnosť = Slovakian Mining Society. — [Slovak Republic : Slovenská banícka spoločnost'], [2012]. — ISBN: 978-80-970521-2-6. — S. 15–24. — Bibliogr. s. 23–24, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza trendów wydobycia węgla energetycznego u czołowych producentów na świecie oraz w PolsceTrend analysis of power coal ecstraction by world leading and Polish producers / Tadeusz OLKUSKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2013 t. 16 z. 2, s. 53–65. — Bibliogr. s. 63–64, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, węgiel energetyczny, produkcja węgla, wydobycie węgla

  keywords: steam coal, coal production, coal output, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analysis of the current state of the resource base of primary energy sources and the potential of renewable energy sources for the Polish energy sector / Tadeusz OLKUSKI // W: Selected aspects of sustainable engineering [Dokument elektroniczny] : [VIII Krakow conference of young scientists : 26–28 September 2013]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Krakow : Wydawnictwa AGH, 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-7464-783-0. — S. 9–24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 22-24, Abstr.

 • keywords: coal, renewable energy, lignite, mining, energy production, sustainable energy development

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Badania ankietowe rozwoju technologicznego górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2020 rokuSurvey study of the technological development of hard coal mining in Poland until the year 2020 / Mariusz KUDEŁKO, Tadeusz OLKUSKI, Eugeniusz J. Sobczyk // Czasopismo Techniczne : kwartalnik poświęcony zagadnieniom techniki : organ Krakowskiego Towarzystwa Technicznego ; ISSN 1425-8390. — 2008 R. 128 nr 134–137, s. 33–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Bariery rozpoznania, nowoczesne technologie, potencjał wydobycia i analiza możliwości zagospodarowania gazu z łupków, a w szczególności w krajowym sektorze wytwarzania energii elektrycznej i przemyśle chemicznym[Recognition barriers, new technologies, potential of exploration and analysis of capabilities of shale gas development, particularly in the national power generation system and chemical industry] / Adam SZURLEJ, Tadeusz OLKUSKI, Andrzej P. SIKORA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2015 t. 94 nr 1, s. 5–11. — Bibliogr. s. 11. — Andrzej P. Sikora – dod. afiliacja Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o o., Warszawa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2015.1.1

9
 • Baza zasobowa surowców energetycznych w Polsce i potencjał do wykorzystania zasobów energii odnawialnejResources base of power raw materials in Poland and potential to use resources of renewable energy / Eugeniusz Mokrzycki, Alicja Uliasz-Bocheńczyk, Tadeusz OLKUSKI // W: Baníctvo, geológia a životné prostredie na Slovensku a v Eupópskej Únii : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Stará Lesná, Slovak Republic, 09.–10. október 2008 = Mining, geology and environment in Slovakia and the European Union : conference proceedings from the international conference / zostavil Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnosť, [et al.]. — [Slovak Republic] : SBS, [2008]. — ISBN: 978-80-969144-7-0. — S. 104–111. — Bibliogr. s. 111, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Bezpieczeństwo energetyczne PortugaliiPortugal's energy security / Tadeusz OLKUSKI // W: Księga abstraktów VII konferencji naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju" [Dokument elektroniczny] : Rzeszów, 12–13 września 2022 r. / red. Jakub Jacyszyn, Paulina Bednarska, Wiktoria Podsiadła. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, 2022. — e-ISBN: 978-83-958517-5-9. — S. 4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2022/02/KSI%C4%98GA-ABSTRAK%C3%93W_VII_Konferencja_2022.pdf [2022-09-26]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, surowce energetyczne, polityka energetyczna

  keywords: energy security, energy policy, energy raw materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Bezpieczeństwo surowcowe a projekt polityki energetycznej Polski do 2050 rokuResource security and a draft of the Polish energy policy until 2050 / Tadeusz OLKUSKI // W: Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : nová surovinová politika – progresívne technológie v baníctve, geológii a životnom prostredí : Demänovská Dolina - Slovak Republic, 13–14 október 2014 = Conference proceedings from the international conference : the new mineral policy – progressive technologies in mining, geology and environment / Slovenská Banícka Spoločnosť, člen ZSVTS. — Slovak Republik : [s. n.], [2014]. — ISBN: 978-80-970521-4-0. — S. 27–36. — Bibliogr. s. 35–36, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, bezpieczeństwo energetyczne, węgiel brunatny, energetyka jądrowa, gaz ziemny

  keywords: natural gas, energy security, nuclear energy, brown coal, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Budowa terminalu LNG gwarantem bezpieczeństwa energetycznego PolskiConstruction of LNG's terminal as a guarantee of energy security of Poland / Tadeusz OLKUSKI, Adam SZURLEJ, Eugeniusz MOKRZYCKI // W: Baníctvo, geológia a životné prostredie na Slovensku a v Európskej únii : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 12. – 13. október 2006 = Mining, geology and environment in Slovakia and the European Union : conference proceedings from the international conference / zost. Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnosť. — Banská Bystrica, Slovakia : SBS, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 33–37. — Bibliogr. s. 37, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Charakterystyka wytwarzania ciepła w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowychCharacteristic of heat generation in power plants and heat and power generation plants / Tadeusz OLKUSKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2006 t. 9 z. spec., s. 621–631. — Bibliogr. s. 630, Streszcz., Abstr.. — XX Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Rynki paliw i energii : Zakopane, 8–11 października 2006 / Polska Akademia Nauk, Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Co dalej z terminalem LNG w Polsce?[What next with LNG terminal in Poland?] / Tadeusz OLKUSKI // W: Profesjonalne gazownictwo 2008 / red. nacz. Katarzyna Urbańczyk-Kogut. — Kraków : AKNET-PRess, [2008]. — S. 86–87

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Coal preparation versus losses of chemical energy in combustion processes / Lidia Gawlik, Tomasz MIROWSKI, Eugeniusz MOKRZYCKI, Tadeusz OLKUSKI, Adam SZURLEJ // W: Twenty-first annual international Pittsburgh Coal Conference PCC 2004 [Dokument elektroniczny] : coal – energy and the environment : Osaka, Japan, September 13–17, 2004 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Pittsburgh : University of Pittsburgh, 2004. — 1 dysk optyczny. — S. 1, Session 6–4. — Wymagania systemowe: Windows 95 ; napęd CD-ROM. — Tytuł z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Paper index”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Coal preparation versus losses of chemical energy in combustion processesWzbogacanie węgla a straty energii chemicznej w procesach spalania / Lidia Gawlik, Tomasz MIROWSKI, Eugeniusz MOKRZYCKI, Tadeusz OLKUSKI, Adam SZURLEJ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2004 t. 20 z. 4, s. 81–88. — Bibliogr. s. 87, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, spalanie węgla, wzbogacanie węgla, straty energii chemicznej

  keywords: hard coal, combustion coal, lasses of chemical energy, preparation coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Czy gaz ziemny będzie paliwem konkurencyjnym?Will natural gas be competitive fuel? / Adam SZURLEJ, Mariusz Ruszel, Tadeusz OLKUSKI // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2015 nr 5, s. 3–10. — Bibliogr. s. 9–10, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, rynek gazu, gaz skroplony (LNG), ceny gazu, gaz ziemny

  keywords: gas prices, natural gas market, LNG, natural gas, energy security

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Czy zasoby węgla kamiennego i brunatnego jako podstawowe surowce kopalne zapewnią bezpieczeństwo energetyczne kraju?The question of a coal and lignite resources as fundamental fossil materials are sufficient for preserve energy safety of the country / Tadeusz OLKUSKI // W: Energetyka węglowa i jądrowa : wybrane aspekty / red. nauk. Radosław Szczerbowski. — Poznań : Wydawca Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2017. — ISBN: 978-83-64541-23-0. — s. 48–64. — Bibliogr. s. 63–64, Streszcz., Summ.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, zasoby, bezpieczeństwo energetyczne, węgiel brunatny

  keywords: reserves, brown coal, energy safety, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Dominująca rola węgla w produkcji energii elektrycznej w PolsceDominant role of coal with respect to electric energy production in Poland / Tadeusz OLKUSKI // W: Nerastné suroviny a životné prostredie : zborník prednášok z miedzinárodnej konferencie = Mineral resources and environment : conference proceedings from the international conference : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 7–8. octóber 2010 / zostavil Mikuláš Beránek ; Slovenská Banícka Spološnosť, [et al.]. — [Slovakia] : SBS, [2010]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-970521-0-2. — S. 33–42. — Bibliogr. s. 42, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Dostawy ciepła scentralizowanego do użytków końcowychCentralised heat supply to final users / Tadeusz OLKUSKI // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2005 nr 1, s. 38–42. — Bibliogr. s. 42, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Eksport i wywóz polskiego węgla kamiennego do państw grupy wyszechradzkiejExport and expedition of polish hard coal into wyszechrad group countries / Tadeusz OLKUSKI, Eugeniusz MOKRZYCKI, Lidia Gawlik, Alicja Uliasz-Bocheńczyk // W: Nerastné suroviny a surovinová politika : 6–7. október 2011, Demänovská Dolina : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie = Mineral resources and mineral policy : conference proceedings from the international conference / Slovenská Banícka Spoločnosť, člen ZSVTS. — [Slovakia : s. n.], [2011]. — ISBN: 978-80-970521-1-9. — S. 72–81. — Bibliogr. s. 81, Abstr., Streszcz.. — T. Olkuski, E. Mokrzycki – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Electric power generation with use of various technologies and energy carriers with particular attention paid to pure coal technologiesWytwarzanie energii elektrycznej za pomocą różnych technologii i nośników energii ze szczególnym uwzględnieniem czystych technologii węglowych / Tadeusz OLKUSKI, Tomasz MIROWSKI, Adam SZURLEJ // W: Streszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 : Kraków, 27–29 września 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2012 + CD. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 7). — Na okł. tyt.: VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62218-64-6. — S. 205–206. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst W: VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych [Dokument elektroniczny] : Kraków, 27–29 września 2012 roku : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Grupa Naukowa Pro Futuro. — [Kraków : s. n., 2012]. — 1 dysk optyczny. — Opis wg CD-ROMu. — ISBN 978-83-62218-64-6. — S. 727–734. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 732–734, Streszcz., Abstr. — Tekst pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Elektroenergetyka polska a normy emisjiPolish electricity sector and emission standards / Tadeusz OLKUSKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2000 t. 3 z. 1, s. 101–[125]. — Bibliogr. s. 123–[124], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Energetyka a konwencje międzynarodowe dotyczące ochrony środowiskaEnergy sector and international environmental conventions / Tadeusz OLKUSKI // W: XV [Piętnasta] konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej pt. Stan obecny kompleksu paliwowo-energetycznego Polski i pożądane kierunki jego rozwoju w latach 2002–2030 : Zakopane, 14–17 października 2001 r. / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2001. — (Sympozja i Konferencje ; nr 52). — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 8387854786. — S. 225–233. — Bibliogr. s. 233, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: