Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Mikoś, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 104, z ogólnej liczby 105 publikacji Autora


1
 • 110 lat krzyża na Giewoncie : udział Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w kompleksowym zabezpieczeniu konstrukcji : praca zbiorowaThe hundred and tenth anniversary of the cross on Mount Giewont / pod red. Tadeusza MIKOSIA i Artura BLUMA ; [aut.: Artur BLUM, Władysław BOROWIEC, Jan DEJA, Łukasz GOŁEK, Zbigniew KĘDZIERSKI, Łukasz KOTWICA, Tadeusz MIKOŚ, Janusz STĘPIŃSKI, Marek SZCZERBIŃSKI, Stefan Skiba, Zbigniew Moździerz, Paweł Skawiński, Mariusz Ciemiera, Andrzej Ciszewski, Adam Przewoźnik, Adam Bachleda-Curuś, Kamil Haremski]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 175, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0454). — Bibliogr. przy rozdz., Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-7464-456-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Adaptacja międzywojennej fabryki ołówków „Hardtmuth-Lechistan” dla celów dydaktycznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie[Adaptation of a between war pencil factory “Hardmuth-Lechistan” for teaching purposes at the AGH University of Science and Technology in Cracow] / Tomasz WIEJA, Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA // W: Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji : doświadczenia krajowe i zagraniczne : II konferencja międzynarodowa : Zabrze, 12–13. 05. 2005 r. / [red. Tadeusz Burzyński, Marek Łabaj] ; Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Urząd Miejski w Zabrzu. — Katowice : [GWSH], 2005. — ISBN10: 8388402765. — S. 261–266. — Bibliogr. s. 266

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Adaptacja wyrobisk nieczynnej kopalni złota w Złotym Stoku dla potrzeb podziemnej trasy turystycznejAdaptation of excavations closed golden mine in Złoty Stok for needs underground touristic routs / Tadeusz MIKOŚ // W: Górnictwo 2000 : międzynarodowa konferencja : Szczyrk, 23–24 listopada 1999, T. 1 / Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Instytut Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej. — [Gliwice : Politechnika Śląska], 1999. — ISBN10: 83-909602-3-9. — S. 249–261. — Bibliogr. s. 260–261, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Badacz górniczo-hutniczych dziejów : wspomnienia o Profesorze Tadeuszu DziekońskimResearcher of mining-metallurgical past : memories about Prof. Tadeusz Dziekoński / Tadeusz MIKOŚ // Górnictwo i Geologia : kwartalnik ; ISSN 1896-3145. — 2009 t. 4 z. 2b, s. 133–144. — Bibliogr. s. 143, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: Dziekoński Tadeusz

  keywords: Dziekoński Tadeusz

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badanie stateczności Krzyża na Giewoncie; inwentaryzacja konstrukcji i podłożaThe Cross's stability examination on Giewont mount; inventory of the structure and the substrate / Tadeusz MIKOŚ // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2010 R. 16 nr 1, s. 52–59. — Bibliogr. s. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Centry drevnego gornogo dela i metallurgii na territorii Pol'ši[Centers of old mining and metallurgy on the territory of Poland] / T. MIKOŚ, J. CHMURA, R. I. KINASZ // W: Istoričeskie i futurologičeskie aspekty razvitiâ gornogo dela : sbornik naučnyh trudov / pod obŝ. red. G. I. Gajko ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki Ukrainy, Donbasskij gosudarstvennyj tehničeskij universitet. — Alčevsk : DonGTU, 2005. — S. 19–37. — Bibliogr. s. 36–37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Detecting and liquidation of emptinesses under the ground after shallow mining-exploitation / Tadeusz MIKOŚ, Edward STEWARSKI // W: Aktuálne problémy baníctva a geológie : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina – Slovak Republic, 12.–13. October 2000 = Mining and geological activities under the new conditions : conference proceedings from international conference / Slovenská Banícka Spoločnosť [et al.]. — [Slovak Republic : s. n.], [2000]. — S. 156–164. — Bibliogr. s. 164

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Divovižnij svìt davn'ogo gìrnictva : naukovo-populârnij naris[Wonderful world of ancient mining] / p`ıd zag. red. G. Ì. Gajka ; avtors'kij kolektiv: G. Ì. Gajko, T. MIKOŚ, J. CHMURA, Û. M. Brovender, R. I. KINASZ. — Alčevsk : DonDTU, 2005. — 129, [3] s.. — Bibliogr. s. 122–125, Indeksy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Dostosowanie wyrobisk byłych kopalń złota w Złotym Stoku do wymogów ruchu turystycznegoAdaptation of excavations closed golden mines in Złoty Stok for needs touristic traffic / Tadeusz MIKOŚ, Elżbieta Szumska // W: Zabezpieczanie i rewitalizacja podziemnych obiektów zabytkowych : konferencja naukowo-techniczna : Kraków–Bochnia 21–22 września 2001 r. / red. Tadeusz Mikoś, Janusz Chmura ; Wydział Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kopalnia Soli „Bochnia” [et al.]. — [Kielce] : Wydawnictwo „SCRIPTUM” : współpr. Fundacja „Nauka i Tradycje Górnicze”, [2001]. — ISBN10: 8391211649. — S. 305–319. — Bibliogr. s. 318, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Dosvìd adaptacìï drevnìh šaht Êvropi dlâ kul'turnih ta turističnih rozvag[Experiences of adaptation and protection of underground European old-historical mines for cultural and touristic purposes] / Tadeusz MIKOŚ, Roman KINASZ, Janusz CHMURA // W: “Castles and tourist business-effective connection” : international scientific-practical conference : 30–31 October 2003 Lviv / Ministry of Education and Science in Ukraine. Lviv Regional State Administration. Department of Tourism and Resorts ; National University “Lvivs'ka Politechnika”. Architectural Department. — [Ukraine : s. n.], 2003. — S. [1–11]. — Bibliogr. s. [11]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Dosvìd adaptacìï drevnìh šaht Êvropi dlâ kul'turnih ta turističnih rozvagThe experience of adapting ancient European mines for cultural and tourism entertainment / Tadeusz MIKOŚ, Roman KINASZ, Janusz CHMURA // Vìsnik Nacìonal'nogo unìversitetu “L'vìvs'ka polìtehnìka” = Visnyk of Lviv National Polytechnic University / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'nij unìversitet “L'vìvs'ka polìtehnìka” ; ISSN 0321-0499. Serìâ: Arhìtektura : arhìtektura ì turističnij bìznes = Series Architecture : architecture and tourist business. — 2005 no. 531, s. 104–113. — Bibliogr. s. 113

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Doświadczenia AGH w badaniu i zabezpieczaniu podziemi Krakowa[Experiences of AGH in investigation and protection of Cracow underground] / Antoni TAJDUŚ, Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA // W: Nawarstwienia historyczne Krakowa [Dokument elektroniczny] : forum naukowe 2007 : [Kraków], 26 października 2007 / red. Maciej Pawlikowski [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : nakł. M. Pawlikowski], [2007]. — 1 dysk optyczny. — (Nauki pomocnicze w archeologii, konserwacji zabytków i inżynierii środowiska = Auxiliary sciences in archeology, preservation of relics and environmental engineering). — e-ISBN: 978-83-923836-1-1. — S. 1–5. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Brak afiliacji AGH. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Doświadczenia Akademii Górniczo-Hutniczej w badaniu i zabezpieczaniu podziemi KrakowaExperiences of the AGH University of Science and Technology (AGH-UST) in examining and safeguarding the Kraków underground complexes / Antoni TAJDUŚ, Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA // W: Nawarstwienia historyczne Krakowa : forum naukowe 2007 / pod red. Marty Wardas, Macieja Pawlikowskiego. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0314). — ISBN: 978-83-7464-200-2. — S. 77–84. — Bibliogr. s. 83–84, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Doświadczenia naukowo-badawcze pracowników Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie w zakresie zagospodarowania zabytkowych podziemiResearch of the employees of the Mining and Geoengineering Department of AGH in the field of preserving the historical and cultural heritage of the mining / Antoni TAJDUŚ, Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA // W: Dziedzictwo i historia górnictwa oraz możliwości wykorzystania pozostałości dawnych robót górniczych : Jugowice, 19–21 kwietnia 2006 r. = Mining heritage and history and practical use of ancient mining works / Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2006. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 117. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; nr 32). — Na okł. dodatkowo: Dziedzictwo i historia górnictwa. — S. 303–314. — Bibliogr. s. 314

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Doświadczenia naukowo-badawcze pracowników Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w zakresie rewitalizacji najcenniejszych obiektów podziemnych[Scientific and research experience of the workers at the Department of Mining and Geoengineering of University of Science and Technology in the area of rennovation of the most precious underground sites] / Antoni TAJDUŚ, Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA // W: I Konferencja muzeów górniczych i skansenów podziemnych w Polsce / Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka ; red. nacz. Antoni Jodłowski. — Wieliczka : [s. n.], 2010. — ISBN: 978-83-923123-9-0. — S. 49–60. — Bibliogr. s. 59–60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Doświadczenia Wydziału Górniczego AGH w Krakowie w zakresie zabezpieczania i rewitalizacji podziemnych obiektów zabytkowych[Experiences of the Mining Faculty of AGH in Cracow in the field of preservation and revitalisation of the underground antique structures] / Antoni TAJDUŚ, Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA // W: Zabezpieczanie i rewitalizacja podziemnych obiektów zabytkowych : konferencja naukowo-techniczna : Kraków–Bochnia 21–22 września 2001 r. / red. Tadeusz Mikoś, Janusz Chmura ; Wydział Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kopalnia Soli „Bochnia” [et al.]. — [Kielce] : Wydawnictwo „SCRIPTUM” : współpr. Fundacja „Nauka i Tradycje Górnicze”, [2001]. — ISBN10: 8391211649. — S. 15–26. — Bibliogr. s. 26, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Dzieje kopalnictwa i przeróbki cyny w EuropieThe history of tin mining and processing in Europe / Tadeusz MIKOŚ // W: Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury / pod red. Pawła P. Zagożdżona, Macieja Madziarza. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. — ISBN: 978-83-7493-384-1. — S. 235–240. — Bibliogr. s. 240

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Elementy architektury podziemi[Elements of undergrounds architecture] / Tadeusz MIKOŚ // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2000 : XXIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Bukowina Tatrzańska, 13–17 marca 2000 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGGiG AGH, 2000. — ISBN10: 83-905407-3-8. — S. 317–328. — Bibliogr. s. 327–328, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Europejskie dziedzictwo kopalnictwa kruszców na Dolnym Śląsku[European heritage of ore mining in the Lower Silesia] / Tadeusz MIKOŚ // W: Ochrona zabytków górniczych pod względem organizacyjnym, prawnym i finansowym : stan obecny i perspektywy : Zabrze – czerwiec 2002 : [sympozjum] / SITG [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa]. — [Polska] : Wydawnictwo „Scriptum”, 2002. — S. 39–45. — Bibliogr. s. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Europejskie dziedzictwo kopalnictwa złota w rejonie GłuchołazEuropean heritage of gold mining in Głuchołazy region / Tadeusz MIKOŚ // W: Zabezpieczanie i rewitalizacja podziemnych obiektów zabytkowych : konferencja naukowo-techniczna : Kraków–Bochnia 21–22 września 2001 r. / red. Tadeusz Mikoś, Janusz Chmura ; Wydział Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kopalnia Soli „Bochnia” [et al.]. — [Kielce] : Wydawnictwo „SCRIPTUM” : współpr. Fundacja „Nauka i Tradycje Górnicze”, [2001]. — ISBN10: 8391211649. — S. 295–304. — Bibliogr. s. 304, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Fascynujący świat podziemiFascinating world of undergrounds / Tadeusz MIKOŚ // W: Warsztaty 2001 nt. Zagrożeń naturalnych w górnictwie : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Przywracanie wartości użytkowych terenom górniczym : sesja specjalna: Stare kopalnie – nowe perspektywy : Wieliczka, 29 maja – 1 czerwca 2001 / red. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : PAN IGSMiE, 2001. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 49). — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 8387854034. — S. 375–388. — Bibliogr. s. 387–388, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Fascynujący świat zabytków podziemnych i naziemnych : górnicy na ratunek najcenniejszych podziemi i miast : 80 lat badań i doświadczeń w zbiorach archiwalnych 100-letniej Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie[Fascinating world of underground and ground monuments: miners to rescue the most valuable underground and cities] / Tadeusz MIKOŚ, Antoni TAJDUŚ, Andrzej SZUMIŃSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — 551, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-66364-27-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Geofizyczne poszukiwania form antropogenicznych, w tym starych wyrobisk górniczych, w Złotym StokuGeophysical detection of subsurface anthropogenic forms including the mine workings on the area of Złoty Stok / Zbigniew FAJKLEWICZ, Tadeusz MIKOŚ, Janusz RADOMIŃSKI // W: Dziedzictwo i historia górnictwa oraz możliwości wykorzystania pozostałości dawnych robót górniczych : Jugowice, 19–21 kwietnia 2006 r. = Mining heritage and history and practical use of ancient mining works / Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2006. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 117. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; nr 32). — Na okł. dodatkowo: Dziedzictwo i historia górnictwa. — S. 63–73. — Bibliogr. s. 73

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Geomechaniczna analiza procesu deformacji ośrodka w otoczeniu dawnej płytkiej eksploatacji górniczej z wykorzystaniem obserwacji geodezyjnychGeomechanical analysis of deformation of centre in environment former of shallow mining – exploitation with utilization of gedesical observation / Tadeusz MIKOŚ, Wiesław PIWOWARSKI, Edward STEWARSKI // W: Geotechnika górnicza i budownictwo podziemne na początku XXI wieku : XXIV [dwudziesta czwarta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Lądek Zdrój, 12–16 marca 2001 r. = Mining geotechnics and underground building : 24\textsuperscript{th} Winter School of Rock Mechanics / red. nauk. Dariusz Łydżba, Jarosław Rybak. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001. — (Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej ; nr 73. Konferencje ; ISSN 1230-3100 ; nr 40). — S. 377–384. — Bibliogr. s. 383–384

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: