Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Malcher, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2159-2685 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 23051233300

PBN: 5e709209878c28a04738ef33

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • Erosion in ducts supplying exhaust gas to electrostatic precipitators due to gas-solid two-phase flow – numerical simulationErozja kanałów spalinowych elektrofiltru, wywołana przepływem dwufazowym gaz - ciało stałe – symulacja numeryczna zjawiska / Tadeusz MALCHER // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2012 R. 51 nr 6, s. 354–355. — Bibliogr. s. 355, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Erozja w dyfuzorze elektrofiltru z dolnym dopływem spalinErosion in the electrofilter diffuser with lower exhaust gas inlet / Tadeusz MALCHER // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2018 t. 97 nr 9, s. 1499–1501. — Bibliogr. s. 1501

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2018.9.17

3
 • Erozja w komorze schładzania spalin : numeryczna symulacja zjawiskaErosion in an exhaust cooling chamber : numerical simulation of the phenomenon / Tadeusz MALCHER // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 8, s. 1707–1708. — Bibliogr. s. 1708

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2017.8.17

4
 • Erozja w komorze schładzania spalin – numeryczna symulacja zjawiska[Erosion in an exhaust cooling chamber : numerical simulation of the phenomenon] / Tadeusz MALCHER // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : IX konferencja : Kraków–Kocierz, 7–8 września 2017 r. : informator. — [Kraków : Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. W. Goetla. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica], [2017]. — Na okł. dod.: Jubileusz XXV-lecia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w AGH. — S. 23. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Influence of polymer-surfactant aggregates on fluid flow / T. MALCHER, B. Gzyl-Malcher, M. Paluch // W: XXI International symposium on Bioelectrochemistry and bioenergetics of the Bioelectrochemical Society [BES] : 08–12.05.2011 Cracow, Poland ; International Spring School BES “Novel techniques for nanobiological sciences” : 07–12.05.2011 Cracow, Poland : book of abstracts / ed. Barbara Jachimska, Małgorzata Ruggiero-Mikołajczyk, Justyna Ciejka. — Kraków : Institute of Catalysis and Surface Chemistry PAS, 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62139-23-1. — S. 345

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Metoda symulacji numerycznej jako narzędzie do przewidywania erozji w instalacjach przemysłowychNumerical simulation method as a tool for erosion prediction in industrial process lines / Tadeusz MALCHER // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2013 R. 52 no. 3, s. 204–205. — Bibliogr. s. 205, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: elektrofiltr, erozja, symulacja numeryczna CFD

  keywords: electrostatic precipitator, erosion, CFD numerical simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Modeling of erosion phenomenon in systems supplying contaminated gas to electrostatic precipitators / Tadeusz MALCHER // W: Elektrofiltry : badania, projektowanie, eksploatacja / red. Bolesław Karwat, Ryszard Machnik. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2010. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics ; nr 42). — ISBN10: 83-89772-60-4. — S. 115–130. — Bibliogr. s. 129–130, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Modern sedimentation techniques in environmental protection / Włodzimierz KOWALSKI, Marian BANAŚ, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Rafał MIĘSO, Tadeusz MALCHER, Bartłomiej HILGER, Tymoteusz TURLEJ, Piotr WARZECHA ; ed. Marian BANAŚ. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2015. — 155 s.. — (Power Systems and Environmental Protection Facilities = Systemy Energetyczne i Urządzenia Ochrony Środowiska) ; (Monographs of Department of Power Systems and Environmental Protection Facilities = Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska ; 5). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-938602-5-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Numerical simulation of erosion in the duct supplying contaminated gas to electrostatic precipitator / MALCHER Tadeusz // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 286–291. — Bibliogr. s. 290–291, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Polymer-surfactant complex formation and its effect on the flow characteristics / Z. Matras, T. MALCHER, B. Gzyl-Malcher // W: USPOL 2010 : US Poland workshop & summer school : nanoscale phenomena in materials and at interfaces : June, 6–10, 2010, Cracow, Poland : book of abstracts. — [Poland : s. n.], [2010]. — S. 101. — Bibliogr. s. 101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Przewidywanie erozji w instalacjach transportujących układ dwufazowy gaz-ciało stałe[The prediction of erosion in installations transporting gas-solid two phase system] / Tadeusz MALCHER // W: Energetyka i ochrona środowiska / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2015. — (Power Systems and Environmental Protection Facilities = Systemy Energetyczne i Urządzenia Ochrony Środowiska) ; (Monographs of Department of Power Systems and Environmental Protection Facilities = Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska ; 4). — ISBN: 978-83-938602-6-5. — S. 113–125. — Bibliogr. s. 124–125, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: erozja, CFD, obliczenia numeryczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Roztwory polimerowo-micelarne : [streszczenie][Polymer-micellar solutions : abstract] / Tadeusz MALCHER // W: Ochrona i inżynieria środowiska - zrównoważony rozwój [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 23–24 września 2021, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza], [2021]. — Ekran [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://szkola.imir.agh.edu.pl/konferencja/?n0=str&nr=18 [2022-02-10]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sedimentation and processing of sewage sludge / Włodzimierz KOWALSKI, Marian BANAŚ, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Rafał MIĘSO, Tadeusz MALCHER, Bartłomiej HILGER, Tymoteusz TURLEJ, Piotr WARZECHA, Sławomir RÓŻYCKI ; ed. of vol. Marian BANAŚ. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2017. — 120 s.. — (Power Systems and Environmental Protection Facilities = Systemy Energetyczne i Urządzenia Ochrony Środowiska) ; (Monographs of Department of Power Systems and Environmental Protection Facilities = Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska ; 12). — Bibliogr. s. 111–120. — ISBN: 978-83-65734-01-3. — Autor S. Różycki dopisany na podstawie erraty

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Simulation of erosion in industrial installations using CFD / Tadeusz MALCHER // W: Energetyka i ochrona środowiska / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 2013. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 61) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — ISBN10: 83-89772-72-8. — S. 123–132. — Bibliogr. s. 131–132, Streszcz. w jęz. ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • The prediction of erosion in ducts used for the transport of contaminated gas / Tadeusz MALCHER // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2014 vol. 23 no. 3A, s. 73–77. — Bibliogr. s. 77, Abstr.

 • keywords: erosion, electrostatic precipitators, CFD simulations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [The reduction of erosion in hydrocyclone by special additives]Redukcja erozji w hydrocyklonie za pomocą specjalnych dodatków / Tadeusz MALCHER // W: Ochrona i inżynieria środowiska – zrównoważony rozwój : VIII konferencja : Kraków, 15–16 września 2016 r. : informator. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 16. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wpływ dodatku środków powierzchniowo czynnych lub polimerów na opór przepływu roztworów wodnychEffect of surfactant or polymer addition on reduction of drag in aqueous media flow / Tadeusz MALCHER // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2019 t. 98 nr 9, s. 1427–1429. — Bibliogr. s. 1429

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2019.9.15

21
 • Zjawiska przepływowe w układach transportujących zapylony gaz – numeryczna wizualizacja[Numerical visualization of flow phenomena in dusty gas transport] / Tadeusz MALCHER // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój / red. t. Marian Banaś ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2014. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics) ; (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 63). — ISBN10: 83-89772-82-5. — S. 43–52. — Bibliogr. s. 52, Streszcz.

 • słowa kluczowe: elektrofiltr, erozja, symulacja numeryczna CFD

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zmniejszanie erozji w hydrocyklonach za pomocą specjalnych dodatkówReduction of erosion in hydrocyclones by using special additives / Tadeusz MALCHER // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2016 t. 95 nr 8, s. 1510–1512. — Bibliogr. s. 1512

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2016.8.17